MIASTO, KTÓRE NA CZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NAD NIM WŁADZĘ MIASTEM NIEBRONIONYM ORAZ TAKIE MIASTO, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ ZBOMBARDOWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIASTO OTWARTE to:

miasto, które na czas konfliktu zbrojnego zostało ogłoszone przez organy sprawujące nad nim władzę miastem niebronionym oraz takie miasto, które zgodnie z prawem międzynarodowym nie może zostać zbombardowane (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIASTO, KTÓRE NA CZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NAD NIM WŁADZĘ MIASTEM NIEBRONIONYM ORAZ TAKIE MIASTO, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ ZBOMBARDOWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.282

PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, SYBERYJSKI, POZYCJA BALETOWA, KANAPKA, RELACJA ODWROTNA, CANON, NOGAJ, UMOWA O PRACĘ, DŁUGOŚĆ, ANGARSK, PRZETOKOWY, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, KOSZĘCIN, SYLABA SŁABA, PUŁAP TLENOWY, CHIPPENDALE, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, POLANIE, REGENT, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, XINJIANG, MARKIZA, DOM DZIECKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, DOMINO, BARWINEK, FLINTPAS, NIEDOSTATECZNY, SITO, EFEKT, ROPUCHA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GURJEWSK, GOLF, MORDENT, MIÓD, SZAMOCIN, MUMIA, PLAMKA FORDYCE'A, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, MAGAZYN, NASZYWANIE, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, SKAŃSKI, KOŚCIÓŁ, PÓŁOKRES, WYDATKI RZECZOWE, MENNONICI, OPTYKA NIELINIOWA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, WIĄZANIE ATOMOWE, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, MARYNISTYKA, TERPEN, DALMIERZ OPTYCZNY, PIONOWZLOT, BEZDOMNOŚĆ, NUBIRA, NAMIOT TLENOWY, MAŁGORZATKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, AŁMA-ATA, ARCHANGIELSK, KATEGORIA OPEN, NANOFILTRACJA, WANGA BŁĘKITNA, ZMOWA MILCZENIA, EISEGEZA, SINGEL, ROZRABIAKA, KANCLERZ FEDERALNY, PARATYFUS, RAZSOLNIK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ANKSJOLITYK, TATAR, HELSINKI, SZKLIWO WULKANICZNE, TEKST JAWNY, CHŁONIAK, ŻUBROŃ, GŁOSKA NOSOWA, BOA KRÓTKOOGONOWY, PURI, TUMAK, WIELKOŚĆ, KARK, PIEC OPOROWY, SOLANA, WYRÓB TYTONIOWY, WYCINEK KULI, STUPAJA, ZAWODNIK, OKAP, ŚWIAT, HAFLINGER, WIATRAK, NATARCIE, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, DOBRO OSOBISTE, TAHITAŃSKI, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, POWSTANIE LISTOPADOWE, SĄD KONIECZNY, RZAZ, TOPÓR WOJENNY, ESCUDO GWINEJSKIE, ZALEW, HARMONIKA, WKŁAD MIESZKANIOWY, SZCZAWIK, LARAMIE, REGULARNOŚĆ, COTTBUS, PAPEDA, PRZENOSKA, PYŁEK, SZKOŁA, NIESTOSOWNOŚĆ, KRATY, PRZYSPIESZENIE, BECZKA PROCHU, STADIONIK, SAMOWOLKA, JAZ RUCHOMY, BAŁAMUTNIA, WYKRZYKNIK, AFRIKAANS, DOLINA LODOWCOWA, KLIENT, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, HAMA, NIESTEROWNOŚĆ, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, WOREK, HANAU, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, BENGAZI, FUNDUM, UPAD, DAVID, SCENA PUDEŁKOWA, RISOTTO, PLECHA, KAPOT, LIDER, KOREAŃCZYK, DREDNOT, ASJUI, KOMEDIA ROMANTYCZNA, AKCES, MEGAMARKET, REDAKTOR TECHNICZNY, WORKOWCE, PORZĄDEK PUBLICZNY, WESOŁOŚĆ, OBSESJA, CZASOMIERZ, KASABA, DOUGLAS, FERMENTACJA MASŁOWA, GZOWSKI, DEZINTEGRACJA MROZOWA, IMIĘ, POROZUMIENIE PŁACOWE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PISMO MUZYCZNE, ALF, BLANTYRE, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, HONOROWY GOL, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, STRÓJ, SZPETOTA, KALIKO, KAYES, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, ZWROTNIK, METABOLIT WTÓRNY, OZÓR, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, SUSZARNICTWO, NADZÓR BANKOWY, KOPACZ, MCCHETA, PASZTETOWA, TRUTNOV, RÓWNINA ZALEWOWA, MLECZAJ LEPKI, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, NORKI, CHESTER, KORYTARZYK, ANALIZA DYSKRYMINACJI, HEGEMON, KŁADKA, ART DECO, DRZEWORYT, TABAKIERA, DEJ, STREFA CZASOWA, OMNIPOTENCJA, ŚMIECH, SOEST, JASIEŃ, SUPRAPORTA, FIKCJA LITERACKA, TROPIK, KULTURA JĘZYKA, DISC JOCKEY, KORHOGO, BULAJDA, SŁUPSK, KOMARNO, KITAJKA, STAROSTA GENERALNY, CIESZYN, SITKA, OKSACYLINA, PRAŁAT, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, SILNIK BEZRUCHOWY, DELACJA, PRZYCISK, PRZEGLĄDARKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, ZOOCHORIA, CHORAŁ PROTESTANCKI, DERMATOGLIF, ANTROPOGENEZA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, CANNES, WYŚCIGI, PENSJA, ARISZ, ANORAK, NEUROEKONIMIA, PARTYKULARNOŚĆ, RESZTKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ZLOT GWIAŹDZISTY, TONUS, INTERESOWNOŚĆ, PRZEZNACZENIE, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, MŁAK, SŁONIOWATE, WIGAN, PSZCZOŁA INDYJSKA, DETEKTOR JONIZACYJNY, LINIA WODORU 21 CM, BIBLIOTEKA NAUKOWA, OKRZYK, RACJONAŁ, RAK PRĘGOWANY, BEVERLEY, TOTTORI, BODO, SKALNIAK KARŁOWATY, PENIS, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, EKSPANDER, WIELKA LITERA, LISTA TRANSFEROWA, WIEŻA SZYBOWA, MINI-ALBUM, PASMO PRZEPUSTOWE, ZLECENIE PŁATNICZE, WYPADEK PRZY PRACY, WICEHRABIA, ARIANE, CHOROLOG, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, ATRYBUCJA STABILNA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, ŚLAD, WYANDOT, CHARCOT, ABSZTYFIKANT, FUNDUSZE, DOBRO LUKSUSOWE, ROZTWÓR BUFOROWY, KLUCZ, HELSINKI, WYDŁUŻALNIK, TOKSYNA, CHORIZO, DŁAWIDUDA, OBCIĄŻENIE, WALD, DOBRO WOLNE, HORMON ANTYMILLEROWSKI, DEMON, CZWÓRCZAK, SERPENTYNA, ?OBIEKT GWIAZDOPODOBNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIASTO, KTÓRE NA CZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NAD NIM WŁADZĘ MIASTEM NIEBRONIONYM ORAZ TAKIE MIASTO, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ ZBOMBARDOWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIASTO, KTÓRE NA CZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NAD NIM WŁADZĘ MIASTEM NIEBRONIONYM ORAZ TAKIE MIASTO, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ ZBOMBARDOWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIASTO OTWARTE miasto, które na czas konfliktu zbrojnego zostało ogłoszone przez organy sprawujące nad nim władzę miastem niebronionym oraz takie miasto, które zgodnie z prawem międzynarodowym nie może zostać zbombardowane (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIASTO OTWARTE
miasto, które na czas konfliktu zbrojnego zostało ogłoszone przez organy sprawujące nad nim władzę miastem niebronionym oraz takie miasto, które zgodnie z prawem międzynarodowym nie może zostać zbombardowane (na 13 lit.).

Oprócz MIASTO, KTÓRE NA CZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NAD NIM WŁADZĘ MIASTEM NIEBRONIONYM ORAZ TAKIE MIASTO, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ ZBOMBARDOWANE sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - MIASTO, KTÓRE NA CZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ ORGANY SPRAWUJĄCE NAD NIM WŁADZĘ MIASTEM NIEBRONIONYM ORAZ TAKIE MIASTO, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ ZBOMBARDOWANE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x