KONCEPCJA USTROJU SPOŁECZNEGO, W KTÓRYM WŁADZĘ SPRAWOWALIBY TECHNICY, EKSPERCI, ORGANIZATORZY I KIEROWNICY PRODUKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECHNOKRACJA to:

koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 12 lit.)TECHNOKRATYZM to:

koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TECHNOKRACJA

TECHNOKRACJA to:

grupa osób sprawujących władzę w ustroju technokratycznym (na 12 lit.)TECHNOKRACJA to:

koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONCEPCJA USTROJU SPOŁECZNEGO, W KTÓRYM WŁADZĘ SPRAWOWALIBY TECHNICY, EKSPERCI, ORGANIZATORZY I KIEROWNICY PRODUKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.009

USYTUOWANIE, EPOKA LODOWCOWA, MEZOATOM, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, KADASTER, HACKAMORE, OPERA, EKSPRES DZBANKOWY, MUSICAL, PÓŁINTERNAT, DITLENEK, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KOŚCIÓŁ, MASELNICZKA, PALNIK BUNSENOWSKI, STRONA CZYNNA, WYLĘGARNIA, PRODUKT TRADYCYJNY, FERRYT, RUCH PRZYSPIESZONY, BAR TLENOWY, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, WAPIENNIK, OKRES ZASIŁKOWY, LAICYZACJA, CESARZOWA, HAMULEC CIERNY, KRYSZTAŁ, MOCZ, ŚRODEK PRAWNY, RELA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, RACHUNEK KOSZTÓW, STEROWANIE ODPORNE, NADTLENEK, TAYLORYZM, RATTAN, HISZPAN, ASESOR, DNI OTWARTE, BAMBUS, GŁODOWANIE, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, CHŁÓD, SIEDZIBA, FOREMKA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, KLĄTWA, ANTROPOCENTRYZM, GOSPODARZ, ATTACHAT, ROZMIARÓWKA, KOLEJ LINOWA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, WYROK SKAZUJĄCY, FORMA, ABSOLUT, ILUZJONIZM, RĘKAWICZNIK, KOMUNA, RELACJA TOTALNA, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, WIESZCZBIARNIA, ANAL, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, PRZYGOTOWALNIA, TYP GOSPODARKI, DEFICYT BUDŻETOWY, KOLEGIATA, OSKARŻENIE PRYWATNE, RZEŹNIK, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, MAORI, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, KARNECIK, MASZT, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, WIEK PRODUKCYJNY, EKONOMIKA, KROK SKRZYŻNY, ARSENEK, FENOLAN, ROŻEN, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KAWA, ARSENAŁ, ARENA, ZGODA, PREPAID, BALATA, INSTYTUCJA, AKUMULATOR, WANNA, WIETNICA, TECZKA PERSONALNA, KONWERTOR, RAJ, SILNIK SYNCHRONICZNY, PUNKT ROSY, PÓŁPRODUKT, DEKAL, TWARDE LĄDOWANIE, ZARZUELA, ŁOŻYSKO KULKOWE, BUCHTA, HAWAJSKI, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, SIEĆ, SUPRESJA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, KAMERA, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, SUPERINTENDENT, PAŃSTWO AUTORYTARNE, DOTHRACKI, BALET, MANEŻ, JĘZYK, JĘZYK MASZYNOWY, BROWARNIA, TYPIZACJA, MASER GAZOWY, DROGA LOTNICZA, KASZUBSKI, ARYTMETYKA BINARNA, CZERWONY SZLAM, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, ULICA, PROBIERNIA, EKSPRESJA GENU, LOTNICTWO, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, EMPORIUM, KABARET, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, PUNKT, NORMATYWIZM, SĄD APODYKTYCZNY, AQUAFABA, JĘZYK ISLANDZKI, UPRAWNIENIE WŁADCZE, KORDON SANITARNY, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, EMIR, PRZEŁĄCZALNIA, LICZNIK PRĄDOWY, LUMP, KOKTAJL, ŁAŃCUSZEK, GAMAL ABDEL NASER HUSAJN, ANEMIA APLASTYCZNA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, OKNO, KWASZARNIA, DWUTLENEK, OGNISKO, BUDA, PATRYCJAT, OKNO STARTOWE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, RYNEK SPRZEDAWCY, HISTORYZM, REALIZM, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, ROZCIĘCIE, BAR, TRYCZNIK, SAMOZAGŁADA, BAZA SPOŁECZNA, SILIKON, PATRIARCHAT, SIEDLISKO, REKTYFIKACJA, GASIWO, WRZECIENNIK, RZEP, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, STREFA CZASOWA, STROP GĘSTOŻEBROWY, OBSZAR PENSEJSMICZNY, ROLA SPOŁECZNA, PARABOLA SZEŚCIENNA, GEOMETRIA PŁASKA, ASYRYJSKI, TŁOCZARNIA, KONCEPCJA FILOZOFICZNA, ALLOCHTON, GEN PODZIELONY, GRA RÓŻNICZKOWA, KRASNOLUDZKI, KOMORA, MŁOTOWNIA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KONTRGAMBIT ALBINA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, NOWICJAT, AKSAMITNA REWOLUCJA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, PROSTA, INTEGRACJA PIONOWA, KANTOR, GASTRO, LOGOGRAF, SEMINARIUM, SILNIK OBCOWZBUDNY, KOLEKTURA, FRYSZERNIA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, PATOL, MALINNIK, POLITYKA ENERGETYCZNA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, NIEDOROZWÓJ, LOTOS, KLĘKANY, CIĄG POLIGONOWY, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, MONARCHIA, TEORIA, CEMENTACJA, MIKROKOMÓRKA, WOŁOSKI, WYŻ, CZYSZCZARNIA, NAZILLI, VIBRAM, ROSTRY, NAJEBKA, OCZYSZCZALNIK, START, ROKPOL, DROŻDŻE WINNE, SKLEP ZOOLOGICZNY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY, POCHWALSKI, PUSZKA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, SIŁA WYŻSZA, ELABORACJA, USTRÓJ RODOWY, SZAFOT, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, BOKS, DEBIUT PÓŁOTWARTY, PASMO PRZEPUSTOWE, PIEC TYGLOWY, NARNIA, PROSTA, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, MAŁPI GAJ, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, HAMULEC NAJAZDOWY, WĘGIERSKI, MONARCHIA PATRYMONIALNA, GOSPODARKA RYNKOWA, OSKARŻENIE, PROSTOWNIK SELENOWY, POGORELIĆ, PAŃSTWO TOTALITARNE, MĄCZKA KOSTNA, GMERK, PLAZMA, ELFICKI, TEATR CIENI, OBÓZ PRACY, HALOGENEK ALKILOWY, KAPUŚNISKO, PSYCHUSZKA, JAGODOWISKO, MENEL, TRAWERS, UJŚCIE, OCZYSZCZALNIK, MOWA, SEKUNDOGENITURA, FACH, AUTOTRANSFUZJA, CIAPATY, MASECZKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, MIEJSCE POCHÓWKU, RUMUŃSKI, KLUCZ PARTYJNY, MARKIZA, NIEŚWIADOMOŚĆ, TABLICA PRAWDY, SZWABSKI, WYCIEK, GNIAZDKO, PRZEMYSŁÓWKA, WELON, JĘZYK AJNOSKI, NAMIESTNIK, SZPITAL ZAKAŹNY, ?CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONCEPCJA USTROJU SPOŁECZNEGO, W KTÓRYM WŁADZĘ SPRAWOWALIBY TECHNICY, EKSPERCI, ORGANIZATORZY I KIEROWNICY PRODUKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KONCEPCJA USTROJU SPOŁECZNEGO, W KTÓRYM WŁADZĘ SPRAWOWALIBY TECHNICY, EKSPERCI, ORGANIZATORZY I KIEROWNICY PRODUKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECHNOKRACJA koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 12 lit.)
TECHNOKRATYZM koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECHNOKRACJA
koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 12 lit.).
TECHNOKRATYZM
koncepcja ustroju społecznego, w którym władzę sprawowaliby technicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji (na 13 lit.).

Oprócz KONCEPCJA USTROJU SPOŁECZNEGO, W KTÓRYM WŁADZĘ SPRAWOWALIBY TECHNICY, EKSPERCI, ORGANIZATORZY I KIEROWNICY PRODUKCJI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - KONCEPCJA USTROJU SPOŁECZNEGO, W KTÓRYM WŁADZĘ SPRAWOWALIBY TECHNICY, EKSPERCI, ORGANIZATORZY I KIEROWNICY PRODUKCJI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x