DRUK, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ WYRÓŻNIENIE SŁOWA LUB KRÓTKIEGO FRAGMENTU TEKSTU POPRZEZ WSTAWIENIE POMIĘDZY LITERY I WYRAZY DODATKOWYCH ODSTĘPÓW RÓWNYCH NOMINALNEJ SZEROKOŚCI SPACJI DLA DANEGO KROJU (W BIEŻĄCEJ ODMIANIE) I STOPNIA PISMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRUK ROZSTRZELONY to:

druk, w którym stosuje się wyróżnienie słowa lub krótkiego fragmentu tekstu poprzez wstawienie pomiędzy litery i wyrazy dodatkowych odstępów równych nominalnej szerokości spacji dla danego kroju (w bieżącej odmianie) i stopnia pisma (na 16 lit.)SPACJA to:

druk, w którym stosuje się wyróżnienie słowa lub krótkiego fragmentu tekstu poprzez wstawienie pomiędzy litery i wyrazy dodatkowych odstępów równych nominalnej szerokości spacji dla danego kroju (w bieżącej odmianie) i stopnia pisma (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRUK, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ WYRÓŻNIENIE SŁOWA LUB KRÓTKIEGO FRAGMENTU TEKSTU POPRZEZ WSTAWIENIE POMIĘDZY LITERY I WYRAZY DODATKOWYCH ODSTĘPÓW RÓWNYCH NOMINALNEJ SZEROKOŚCI SPACJI DLA DANEGO KROJU (W BIEŻĄCEJ ODMIANIE) I STOPNIA PISMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.765

RAKI, RZUT STEREOGRAFICZNY, DZIELENIE RYZYKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, PRÓG WYBORCZY, AKTUALIZOWANIE SIĘ, DAWCA, CÓRKA ŚMIECIARZA, WYRĘBA, KACZY DÓŁ, ŁAGIER, FARBOWANIE SIĘ, ŻAKIET, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WSPÓŁREGENT, CZUSZKA, SONG, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, DRĄGAL, PARZENICA, DOMENA PUBLICZNA, STACJA, KOMBINACJA ALPEJSKA, LENIN, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WEZGŁOWIE, NONET, ZWÓJ RDZENIOWY, EKOLOGIA OPISOWA, KAPONIERA, WILCZA PASZCZA, ZAMSZ, REASORTACJA GENOWA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, ŁAŃCUSZEK, HALLOTRON, ŁUPEK ROPNY, SARI, ŁAMANIE, GRZYB PASOŻYTNICZY, NATURA, VOTUM SEPARATUM, UZIOM, DRUHNA, ZAPRZĘG, HORYZONT, WIELOETAPOWOŚĆ, CZYSZCZALNIA, GÓRNICTWO MORSKIE, WYSMUKŁOŚĆ, JAŚ WĘDROWNICZEK, SKŁADAK, ANALIZA WYMIAROWA, WOŁOSKI, FELV, POROŚLE, CYKL, KULA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LAK, ANEKSJA, NOS, BIOETYK, WIDZENIE OBWODOWE, DRUK, KOŁOMYJKA, RAMIENICOWE, KLAR PORTOWY, PRZEKĄSKA, OKRES PÓŁTRWANIA, ORZECHÓWKA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SYGNAŁ, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, JEŹDZIK, SZOK TERMICZNY, KUNA, RUCH KRZYWOLINIOWY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, DUBELTÓWKA, BIBLIOPOLA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, KATAPULTA, SKAŁKA, SKRĘCANIE, PŁASZCZ WODNY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, UMIEJĘTNOŚĆ, CZARNY PIOTRUŚ, GÓRA LODOWA, SZCZENIARA, KOSMOFIZYKA, INTERFEJS SIECIOWY, DERESZOWATY, CERKIEW, KARNIAK, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, WCINKA, ULM, GOSPODARZ, KRZYŻAK ROGATY, MELONOWIEC, STREFA PODKOSZOWA, KALANDER, SYZYGIA, BELKA, BATYMETRIA, POJEZIERZE, LOGIZACJA, GRA LOGICZNA, GALERIA, CHIRURGIA, BEZRADNOŚĆ, PĘTLA, PIANOGAZOSTYLIKAT, PIĘTNASTKA, KRZYŻÓWKA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, BAMBUS, EUTEKTOID, ROZMARYN, LIZAK LOGOPEDYCZNY, WROCŁAWSKOŚĆ, OTWÓR, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KANAŁ, ZOONOZA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, TRAGIZM, ŁONO ABRAHAMA, SIEDZISKO, SZTUKA KONCEPTUALNA, BAZYLEUS, OPTIMUM EKONOMICZNE, HIPNOTYK, ŻÓŁW, POSZEWKA, PRZECIWUTLENIACZ, HURYSA, PRZETARG OGRANICZONY, SAMOOCZYSZCZANIE, RAGLAN, PATRYCJAT, FARBA DRUKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, PYTAJNIK, HYLOFIL, TANK, PREFEKT APOSTOLSKI, META, SIMON, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, KRYSZTAŁ, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, STOPIEŃ, PROSIAK, WICEKAPELMISTRZ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ŁAŃCUCH, PERFUZJA, SŁOWIANIN, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, STANDARDBRED, PIASKOWNICA, WYNIK FINANSOWY, PAŃSZCZYZNA, BLU-RAY, GROŹBA KARALNA, GRUPA PODATKOWA, PRZESZCZEP RODZINNY, CANOSSA, CZUWANIE, WOLE OKO, CHRZAN, WYMIANA, PIPA, POBORCA, MECENASKA, ZADZIERZGNIĘCIE, SAPKA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, ŚMIGACZ, AFIRMACJA, ZAPALENIE, GEOFIT, KRÓCIEC, ULĘGAŁKA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, NARRACYJNOŚĆ, KOŻUSZYSKO, INDYWIDUALIZM, LIŚCIENIE, ROŚLINA FIKCYJNA, DIAGNOZA, BOJER, KUPLET, SZLACHTUZ, PŁATNIK, UKŁAD NARZĄDÓW, KĄPIEL, ZASILANIE, ZBIEŻNOŚĆ, PILOTKA, WKŁAD GRUNTOWY, KABARET, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, KONEW, IZBA ROZLICZENIOWA, ŁOWCA, PODKŁAD, OKSZA, INSERCJA, EMERYTURA POMOSTOWA, PEDERASTKA, EKRAN, PRODUKT, PIKA, RENA, KUPRÓWKA, PARABOLICZNOŚĆ, BOCZNICA KOLEJOWA, MEMORIAŁ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, GRANAT, ORTOPEDA, SKIF, TONACJA, CYTOKININA, LITWAK, SOS, SAMOOKALECZENIE, KOZŁEK LEKARSKI, WEŁNA, SKAŁKA, KASJER, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, ROMANISTA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, BURACTWO, MIGOTANIE GWIAZD, ŁASKAWCA, GOLEC, MENU, KRAJ, HIPERTONIA, EGZORTA, MYŚLIWIEC, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, MIETLORZ, CHOROBA WOLMANA, PÓŁKLUZA, GARKUCHNIA, POŻAR, SŁOMA TARGANA, BUT NARCIARSKI, JUSTYFIKACJA, SZYBKA RANDKA, MOC PRZEROBOWA, TRUD, ŻYWOPŁOCIK, TRON, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, HERETYCZKA, NATURALIZM, KARTA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CHOROBA FONGA, WAGON DOCZEPNY, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, OKRĘT SZPITALNY, PRZYBLIŻENIE, OKŁAD, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZASADA D'ALEMBERTA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, TRAUMATYCZNOŚĆ, ZAJĘCIE, WESTA, INKRUSTACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, BURRITO, ŁYŻKA, OPERAT, KWAŚNICA, KODOWANIE PREFIKSOWE, OPONKA, PAJACYK, JAZGOT, MANIERKA, WZÓR JAWNY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, RAMKA, FILEMON BLADY, SIECZKA, CHOROBA CAROLEGO, ?KAIMAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRUK, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ WYRÓŻNIENIE SŁOWA LUB KRÓTKIEGO FRAGMENTU TEKSTU POPRZEZ WSTAWIENIE POMIĘDZY LITERY I WYRAZY DODATKOWYCH ODSTĘPÓW RÓWNYCH NOMINALNEJ SZEROKOŚCI SPACJI DLA DANEGO KROJU (W BIEŻĄCEJ ODMIANIE) I STOPNIA PISMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DRUK, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ WYRÓŻNIENIE SŁOWA LUB KRÓTKIEGO FRAGMENTU TEKSTU POPRZEZ WSTAWIENIE POMIĘDZY LITERY I WYRAZY DODATKOWYCH ODSTĘPÓW RÓWNYCH NOMINALNEJ SZEROKOŚCI SPACJI DLA DANEGO KROJU (W BIEŻĄCEJ ODMIANIE) I STOPNIA PISMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRUK ROZSTRZELONY druk, w którym stosuje się wyróżnienie słowa lub krótkiego fragmentu tekstu poprzez wstawienie pomiędzy litery i wyrazy dodatkowych odstępów równych nominalnej szerokości spacji dla danego kroju (w bieżącej odmianie) i stopnia pisma (na 16 lit.)
SPACJA druk, w którym stosuje się wyróżnienie słowa lub krótkiego fragmentu tekstu poprzez wstawienie pomiędzy litery i wyrazy dodatkowych odstępów równych nominalnej szerokości spacji dla danego kroju (w bieżącej odmianie) i stopnia pisma (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRUK ROZSTRZELONY
druk, w którym stosuje się wyróżnienie słowa lub krótkiego fragmentu tekstu poprzez wstawienie pomiędzy litery i wyrazy dodatkowych odstępów równych nominalnej szerokości spacji dla danego kroju (w bieżącej odmianie) i stopnia pisma (na 16 lit.).
SPACJA
druk, w którym stosuje się wyróżnienie słowa lub krótkiego fragmentu tekstu poprzez wstawienie pomiędzy litery i wyrazy dodatkowych odstępów równych nominalnej szerokości spacji dla danego kroju (w bieżącej odmianie) i stopnia pisma (na 6 lit.).

Oprócz DRUK, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ WYRÓŻNIENIE SŁOWA LUB KRÓTKIEGO FRAGMENTU TEKSTU POPRZEZ WSTAWIENIE POMIĘDZY LITERY I WYRAZY DODATKOWYCH ODSTĘPÓW RÓWNYCH NOMINALNEJ SZEROKOŚCI SPACJI DLA DANEGO KROJU (W BIEŻĄCEJ ODMIANIE) I STOPNIA PISMA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - DRUK, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ WYRÓŻNIENIE SŁOWA LUB KRÓTKIEGO FRAGMENTU TEKSTU POPRZEZ WSTAWIENIE POMIĘDZY LITERY I WYRAZY DODATKOWYCH ODSTĘPÓW RÓWNYCH NOMINALNEJ SZEROKOŚCI SPACJI DLA DANEGO KROJU (W BIEŻĄCEJ ODMIANIE) I STOPNIA PISMA. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x