NAGŁY STAN UPOŚLEDZENIA CZYNNOŚCI NEREK, W WYNIKU KTÓREGO W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ZACZYNA GROMADZIĆ SIĘ MOCZNIK I KREATYNINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK to:

nagły stan upośledzenia czynności nerek, w wyniku którego w organizmie człowieka zaczyna gromadzić się mocznik i kreatynina (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGŁY STAN UPOŚLEDZENIA CZYNNOŚCI NEREK, W WYNIKU KTÓREGO W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ZACZYNA GROMADZIĆ SIĘ MOCZNIK I KREATYNINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.868

PERTYT, SOMATYZACJA, PASO PERUANO, WYMIOTY, PRZYBLIŻENIE, OBRONA FRANCUSKA, GINEKOMASTIA, MAKAK CZUBATY, CZARNY CHARAKTER, DOŚWIADCZENIE DUCHOWE, AGROFIZYKA, PSYCHOHIGIENA, WODA GEOTERMALNA, NIEPRZYJACIÓŁKA, ROBEREK, KOMÓRKA KERRA, KUPIEC, ZWYCZAJOWOŚĆ, MIŁOŚĆ, CHOROBA DUCHENNE'A, ŁASKAWCA, CZUŁOŚĆ, BROMOLEJ, OLIGOFAG, AMEBA, ZAIMEK ZWROTNY, RYBIE OKO, ZAŁAMANIE, GUANAJUATO, ARACHOLOGIA, PARNIK, SEDES, MUSSET, CZARA GŁOSOWA, ODSAPKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ARABSKI GREYHOUND, BEZPOWROTNOŚĆ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, BROMELIA, PROMINENT, PIANOLA, TRUPOJAD, PŁAWNOŚĆ, NORMANDZKI COB, KOMPLEKS ARENOWY, POMPA TŁOKOWA, FLAK, INTERFEJS, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, BOGRACZ, AKUMULATORY, GORĄCZKA, ZGIEŁK, KSIĘGOWA, IGŁA MAGNETYCZNA, ERA MEZOZOICZNA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, SZEREG PRZEMIENNY, STANOWISKO, HOHENZOLLERNOWIE, CHARLES, POSKRZYP, ELASTYL, CZOŁO LODOWCA, SYNEKURZYSTA, ZAKRĘCENIE SIĘ, EUROWALUTA, ANTYHUMANIZM, OWCA OLKUSKA, TARSKI, DOŻYWOCIE, NADZWYCZAJNOŚĆ, IZOLATKA, RZEP, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, ULTRAPRAWICA, MIĘSIEŃ PIWNY, STEKOWCE, STAN CYWILNY, MYŚL, ELFICKI, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KONTROLA, EROZJA GENETYCZNA, AZYL, ORTOPTYSTA, WYBUCHOWOŚĆ, HAWAJE, PRZYGOTOWANIE, MOTYLEK, ALBUM, PIONEK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ŻARTOBLIWOŚĆ, KECZUOWIE, MAJÓWKA, GÓRY ZRĘBOWE, ŻĄDŁÓWKI, KAMIKADZE, PARALIŻ DECYZYJNY, WALOSZEK, LATAJĄCY DYWAN, MRÓWNIK, KOŃ BRABANCKI, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KOŁO FORTUNY, RUCHAWOŚĆ, SZCZENIARA, NEUROMEDIATOR, PROSTOLINIJNOŚĆ, ARENA, IMMUNOPATOLOGIA, CHALKOGRAF, CYGANOLOGIA, APLIKACJA, NIEOSTROŻNOŚĆ, CHOROBA FAHRA, BABILOŃSKI, BĘBEN MAGNETYCZNY, HERBATKA, MUTUŁY, POKŁAD ŁODZIOWY, NIENOWOCZESNOŚĆ, SFERA, SUWNICA BRAMOWA, NIEKONSEKWENCJA, OCZEPINY, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, GALICYJSKI, CHEMOTROPIZM DODATNI, IMPOTENCJA, PROGRAM, RYNEK KONTESTOWALNY, AKTYWNOŚĆ, SIATKA CENTYLOWA, BANALNOŚĆ, GRUCZOŁ ŁZOWY, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, MORS, SŁOWNIK, DZIESIĄTA MUZA, TWARDZIAK, KWASOWOŚĆ, TERAPIA GESTALT, NIETYPOWOŚĆ, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, WYPAŁ, UBAW, KSIĘGA METRYKALNA, PRÓBA WODY, KARAKUŁ, ALTERNAT, KONWEJER, ZDECHLINA, ODSTĘPSTWO, ŁACIŃSKI, NASTROSZEK BRUCHA, KŁUSAK ROSYJSKI, ZAKOCHANA, GRA WSTĘPNA, EFEKT FISHERA, OKRĘT RAKIETOWY, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, SZTOLNIA WODNA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ZAKON SZPITALNY, KRYZYS, ZAMRÓZ, CIĄGUTEK, LEŚNIK, ÓSEMKA, KOŁO, ROZMIAR KĄTOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PELAGIAL, SHAPESHIFTER, WABIK, UKŁAD PIASECKIEGO, SAMOŁÓWKA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, FUNDUSZ MIESZANY, MIEDZIOWNIK, ENTEROBAKTERIA, HISTORIA LITERATURY, ZABURZENIE NASTROJU, SOLE MINERALNE, LICA, PRZĘŚL OSTRA, CZYSTKA ETNICZNA, ZUBOŻANIE, MIEDNICZKA, KATECHUMEN, TV, GALAKTYKA, MECHANIZM JEZDNY, ASOCJACJA GWIAZD, OPTYKA GEOMETRYCZNA, RECESJA LODOWCA, BOTICATU, PAGINATOR, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, HARMONIA, BEZPIEŃKA, ASZKENAZYJCZYK, BICIE CZOŁEM, PRAŻNIA, ŻWAWOŚĆ, STRATEGIK, PUNKT TONIZUJĄCY, ROMANS, ZALANIE PAŁKI, ALGI, CHLEBEK PSZCZELI, DOZNANIE, CIAŁO SUBTELNE, NIESZLACHECTWO, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PRZEZNACZENIE, PRAWO RUSKIE, FACHURA, STABILIZACJA, MANDRYL, MASA KAŁOWA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, OTĘPIENIE, OTWIERANIE SERCA, KOSMÓWKA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, GRUPA AZOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KUZYN, KARLIK KUHLA, NEOTENIA, WIHAJSTER, OSTROŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, TOR, DEPRECJACJA, CHASEREK, PUSTA STRUNA, KOSTIUMERNIA, NADZIAŁ, CHOROBA ORMONDA, POGROBOWISKO, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, NASOSZNIK TRZĘŚ, DOJŚCIE, ALFABET GRECKI, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, OLIWA, SPROŚNOŚĆ, MAKARON, GOŁĄBECZEK, SKANER PŁASKI, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, CZUWANIE, AORTA BRZUSZNA, GINEKOLOGIA, FRYZYJSKI, SPRZĘT MECHANICZNY, KŁOPOTANIE SIĘ, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, DERMATOGLIFIKA, KOSZT ALTERNATYWNY, KOPALINA STAŁA, PATRON, WIEK PRZEDEMERYTALNY, GRUBA RYBA, STYL DORYCKI, MONOSACHARYD, PARTNER, SPRZECIW, GEORGIA, KUNA, CORBETT, ANTYNATURALIZM, PSYCHIATRIA KLINICZNA, SUBSYSTENCJA, KARATEKA, BECZKA, PUNKT WYPADOWY, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, POMIDOR, SIŁA NOŚNA, LITOSFERA OCEANICZNA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, CYMBAŁY, START, MATA, KOLEC, ?SZUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.868 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGŁY STAN UPOŚLEDZENIA CZYNNOŚCI NEREK, W WYNIKU KTÓREGO W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ZACZYNA GROMADZIĆ SIĘ MOCZNIK I KREATYNINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGŁY STAN UPOŚLEDZENIA CZYNNOŚCI NEREK, W WYNIKU KTÓREGO W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ZACZYNA GROMADZIĆ SIĘ MOCZNIK I KREATYNINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK nagły stan upośledzenia czynności nerek, w wyniku którego w organizmie człowieka zaczyna gromadzić się mocznik i kreatynina (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
nagły stan upośledzenia czynności nerek, w wyniku którego w organizmie człowieka zaczyna gromadzić się mocznik i kreatynina (na 22 lit.).

Oprócz NAGŁY STAN UPOŚLEDZENIA CZYNNOŚCI NEREK, W WYNIKU KTÓREGO W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ZACZYNA GROMADZIĆ SIĘ MOCZNIK I KREATYNINA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - NAGŁY STAN UPOŚLEDZENIA CZYNNOŚCI NEREK, W WYNIKU KTÓREGO W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA ZACZYNA GROMADZIĆ SIĘ MOCZNIK I KREATYNINA. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x