AMPHIUMIDAE - RODZINA PŁAZÓW OGONIASTYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE (TRZY ŻYJĄCE GATUNKI) WYSTĘPUJĄ NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OBSZARACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ I CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SILNIE WĘŻOWATO WYDŁUŻONYM CIAŁEM Z DWIEMA PARAMI BARDZO SŁABO ROZWINIĘTYCH KOŃCZYN ORAZ ZACHOWYWANIEM POSTACI LARWALNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMFIUMY to:

Amphiumidae - rodzina płazów ogoniastych, której przedstawiciele (trzy żyjące gatunki) występują na południowo-wschodnich obszarach Ameryki Północnej i charakteryzują się silnie wężowato wydłużonym ciałem z dwiema parami bardzo słabo rozwiniętych kończyn oraz zachowywaniem postaci larwalnej przez całe życie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AMPHIUMIDAE - RODZINA PŁAZÓW OGONIASTYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE (TRZY ŻYJĄCE GATUNKI) WYSTĘPUJĄ NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OBSZARACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ I CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SILNIE WĘŻOWATO WYDŁUŻONYM CIAŁEM Z DWIEMA PARAMI BARDZO SŁABO ROZWINIĘTYCH KOŃCZYN ORAZ ZACHOWYWANIEM POSTACI LARWALNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.335

FUNT ANGIELSKI, ZESPÓŁ TURCOTA, NOUMENON, OBUSTRONNOŚĆ, KONNICA, SZAROZIEM, PASO PERUWIAŃSKI, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, GALERA, SPOT REKLAMOWY, RUPNIK, AUTOPORTRET, BUŁGARSKI, PEWNOŚĆ, INHIBICJA, WEBDESIGNER, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ZAKON RYCERSKI, BIOSELENOLOGIA, KUKURYDZIANKA, MINTAJ, PODWÓJNA ARTYKULACJA, GEOGRAFIA ROŚLIN, TAJEMNICA BANKOWA, KALEKA UMYSŁOWY, NUR LODOWIEC, FATAMORGANA, HARROD, ŻYWOTOPIS, OWCA MERYNOSOWA, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, OPARY, KROKIET, SKALEŃ AWENTURYNOWY, NAGAR, SZPULKA, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, DWUSETKA, MODRZEW CHIŃSKI, ADWENTYZM, KONFESJONAŁ, GAMA, FABIA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PODZIELNOŚĆ, KUGUAR, BIUSTONOSZ, BRUTALNOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, GLUKOZOAMINOGLIKAN, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, TRÓJPOKŁADOWIEC, EPUZER, DŁUGOSZOWATE, NIEUPRZEJMOŚĆ, DROBNIACZKOWCE, BAZYLIANIE, BANKRUT, MAŁPIATKI LORI, ODROSTY, JODŁA KALIFORNIJSKA, JASZCZURKI TARCZOWATE, METAMORFIZACJA, KACAPSKI, JĘZYK ELFÓW, UBOGOŚĆ, DRUGI OFICER, RASZPLA PLAMISTA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, SOBOWTÓR, EPITET BAROKOWY, REJESTRATOR, FISZBINOWCE, KORMORAN SKALNY, OFICYNA WYDAWNICZA, ANTYLITERATURA, FARSA, OSOBA TRZECIA, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, SAMIKA, SCHADOW, LOT ŚLIZGOWY, TWIERDZENIE KRULLA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, ALI, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KIJ, FILM INTERAKTYWNY, CHŁOPIEC, MATERIAŁ, KWAS PRÓCHNICOWY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, GOSPODARKA RYNKOWA, CHONDRA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, OPÓR WZNIESIENIA, PŁUCZKA, REPUBLIKA MOZAMBIKU, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, CZEPNOŚĆ, HUMANIZM, ROZETKA, ROŻEK BASETOWY, OBRONICIEL, BŁĄD, OFIAKOMORFY, MALEŃSTWO, PAKARANOWATE, KARETKA REANIMACYJNA, RURA WYDECHOWA, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, HEBAN, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, MYSZORYJKI, PAULINIA, MABUJA TĘCZOWA, AEDICULA, SYBIRSKI, SZKŁA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, CHAŁTURNICTWO, KALIFORNIJSKA, ARESZT, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ZASYP, ELF, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, UNIWERSYTET, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, DYLETANCTWO, PIERWORODZTWO, BUDYŃ, SZKUTNIK, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, ETNOLINGWISTYKA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, OSTROGI, GETER, DWUSTRONNOŚĆ, DZISIEJSZOŚĆ, NIESZPUŁKA JADALNA, AKT MOWY, PARTIA WIEDEŃSKA, PRYMKA, KONTUR, PANI, RAUIZUCHIDY, SUKCESYWNOŚĆ, PŁASZCZKA NAGA, PERFORACJA, RUCH PROSTOLINIOWY, OSIOWIEC, SZCZAWIOWA, ALIGATOR, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PISEMNOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, NADZIEWARKA, RAMKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, GRZBIET PODMORSKI, LAWENDA FRANCUSKA, LASECZKA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARP, KRETOJEŻE, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, HULA, STRZELNICA, FALKA COIFLET, ŻÓŁWIAK AFRYKAŃSKI, SKLEP ZOOLOGICZNY, WULGATA, KASTA, MIŚ, ZASTRZAŁ STAWOWY, ZAPIAN, MIERNIKOWCOWATE, ALF, EXPAT, TRÓJCA ŚWIĘTA, PIRYDOKSAL, GRAJCAR, CHYTROŚĆ, TRYGONOMETRIA, MYLAI, WARUGI, CHRONOMETR OKRĘTOWY, KARŁO, GĘSI, ŁOSKOT, EPILEPTOLOG, ZŁUDZENIE, STRZAŁKA KIERUNKOWA, OTWARCIE DUSZY, CENA PROGOWA, DRYBLER, ZATOKA, OBRAZA MAJESTATU, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, ETOLOGIA, PROSCENIUM, CZARNA REAKCJA, GLIBENKLAMID, VOLKSDEUTSCH, OKULTACJA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, CZYSZCZARNIA, WIELKORUSKI, WESZ MORSKA, STEROL, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, ŻYŁKA, MEGAPOZYTYW, FILM PSYCHOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, ŁEBEK, POGOTOWIE GAZOWE, FTYZJOLOGIA, GŁOWICA FREZOWA, SAKI, COLESLAW, OŚZIEMI, HELODERMA, BĄBEL, GIGANT, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, DUBLET, STAW SKOKOWY, STOMATOLOG, DUŻY PION, KOŃ, PREPAID, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, SEMAFOR, RADIO TAXI, CHOROBA NASU-HAKOLI, UJŚCIE GARDŁOWE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, AFRYKANERKA, EKAGLIN, RACHUNKOWOŚĆ, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ROZKAZ DZIENNY, STUDNICZKOWATE, POJAZD SZYNOWY, MSZA PONTYFIKALNA, DAWKA UDERZENIOWA, MIEDNICA, CHLEB CHRUPKI, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, PANSEKSUALIZM, GRUPA ALKILOWA, JODŁA BALSAMICZNA, JUNKO, CHÓR, TAPIRY, SZURPEK POROSŁY, SINIAK, PSYCHOLOGIA, PRZĘŚL, DESZYFRAŻ, OŚ STRZAŁKOWA, BEGINKI, WĄŻ DIADEMOWY, PUŁAP DYNAMICZNY, LOTNICTWO, SZYMEL, LOTOKOTOWATE, PLACERIAS, KARABIN BERDAN, PROMIEŃ BETA, KORNIJSKI, FIGHTER, DONŻON, RÓWNIK TERMICZNY, PIPIL CZARNOGRZBIETY, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, CELOWNIK, BIURO LUSTRACYJNE, LORECZKA PUSTELNICZA, CIŚNIENIE, KĄPIEL LECZNICZA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KAWA ZBOŻOWA, JEŻYNA, BEKAS, EKOLOGIA MEDIÓW, GORYCZAK, GALUSZKI, WĄŻ, RZECZ, ?PROTROMBINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.335 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AMPHIUMIDAE - RODZINA PŁAZÓW OGONIASTYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE (TRZY ŻYJĄCE GATUNKI) WYSTĘPUJĄ NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OBSZARACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ I CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SILNIE WĘŻOWATO WYDŁUŻONYM CIAŁEM Z DWIEMA PARAMI BARDZO SŁABO ROZWINIĘTYCH KOŃCZYN ORAZ ZACHOWYWANIEM POSTACI LARWALNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AMPHIUMIDAE - RODZINA PŁAZÓW OGONIASTYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE (TRZY ŻYJĄCE GATUNKI) WYSTĘPUJĄ NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OBSZARACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ I CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SILNIE WĘŻOWATO WYDŁUŻONYM CIAŁEM Z DWIEMA PARAMI BARDZO SŁABO ROZWINIĘTYCH KOŃCZYN ORAZ ZACHOWYWANIEM POSTACI LARWALNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMFIUMY Amphiumidae - rodzina płazów ogoniastych, której przedstawiciele (trzy żyjące gatunki) występują na południowo-wschodnich obszarach Ameryki Północnej i charakteryzują się silnie wężowato wydłużonym ciałem z dwiema parami bardzo słabo rozwiniętych kończyn oraz zachowywaniem postaci larwalnej przez całe życie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMFIUMY
Amphiumidae - rodzina płazów ogoniastych, której przedstawiciele (trzy żyjące gatunki) występują na południowo-wschodnich obszarach Ameryki Północnej i charakteryzują się silnie wężowato wydłużonym ciałem z dwiema parami bardzo słabo rozwiniętych kończyn oraz zachowywaniem postaci larwalnej przez całe życie (na 7 lit.).

Oprócz AMPHIUMIDAE - RODZINA PŁAZÓW OGONIASTYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE (TRZY ŻYJĄCE GATUNKI) WYSTĘPUJĄ NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OBSZARACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ I CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SILNIE WĘŻOWATO WYDŁUŻONYM CIAŁEM Z DWIEMA PARAMI BARDZO SŁABO ROZWINIĘTYCH KOŃCZYN ORAZ ZACHOWYWANIEM POSTACI LARWALNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - AMPHIUMIDAE - RODZINA PŁAZÓW OGONIASTYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE (TRZY ŻYJĄCE GATUNKI) WYSTĘPUJĄ NA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH OBSZARACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ I CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SILNIE WĘŻOWATO WYDŁUŻONYM CIAŁEM Z DWIEMA PARAMI BARDZO SŁABO ROZWINIĘTYCH KOŃCZYN ORAZ ZACHOWYWANIEM POSTACI LARWALNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x