GNETOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIOTOWATE to:

gnetowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GNETOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.300

POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, CZYSTKA ETNICZNA, MIODOJADEK SZAROUCHY, ŁOZÓWKA, GOLEM, CZOSNEK DZIKI, AGAWOWATE, KOS, CEBULA PERŁOWA, SPLEWKA, ROCHE, KARTOGRAFIA, MIMIKI, PRZYDANKA, DNI, IGŁOSTERNIK BIAŁOGARDŁY, KOMÓRKA SITOWA, KODEKS KARNY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, SZWAJCER, STEPÓWKOWATE, MSZAŁ, SALSEFIA, PAŁĘŻYNOWATE, ŚPIESZNIKOWATE, BANK GENÓW, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, KRWAWNIK POSPOLITY, LENIOWATE, CZAJKA, ASTER WIDEŁKOWATY, ZIEMNIOR, LLANOS, LIMONA, MULAK, PERCZOWIEC, BŁONKÓWKA, TREGGINSY, JAMRAJ, BIGNONIOWATE, DUDEK, ŚMIETKA, LOTOKOT, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, DIANA, ATTYKA, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, STRONA, KRWAWNIK ZWARTY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, DIUGOŃ, TRAWNIKOWCOWATE, WIDŁOGOŃCZYK DUŻY, MANATOWATE, TRÓJLIST WSTYDLIWY, POSTRZAŁKI, KOSARZ ZWYCZAJNY, ZAWSZELA, JĘZYKI URALSKIE, CZOSNEK DZIWNY, ŻUANWILIA, AZOTOBAKTER, PERŁOWCE, DYNAMIKA, PIŻMOWCE, SALANGANA, TYBETAŃCZYK, WARUGA, NAFTOWNICTWO, KALAMONDIN, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, MIĘTA, TKAŃCOWATE, MROCZKOWATE, OLIWKA, MELODIA, BEKAS, BADYL, FASOLA ADZUKI, PRĘTNIK, ANAKONDA, BIAŁE MYSZKI, LITERATKA, TOPNIK, SŁUCH ABSOLUTNY, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, JĘZYK FORMALNY, KAGUAN, POTRZOS, SMUKLICA ZWYCZAJNA, NEUROPROTEKCJA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, WIEŚ, KUKLIK BUŁGARSKI, RADIOBIOLOGIA, PSZCZOŁY, CYPRYŚNIKOWATE, OOST, SĘDZIA RINGOWY, BŹDZIĄGWA, IKAROWE SKRZYDŁA, STUDNICZKOWATE, GŁUPTAK, CZOSNEK, TYBELAKOWATE, WYKLINA TATRZAŃSKA, SADZIEC KONOPIASTY, SALAMANDRA, RIKETSJE, TYMIANEK, CHOCHOŁ PIŻMOWY, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MALARSTWO FIGURATYNWE, BERGAMOTKA, RETUSZ, ŻŁOBIK KORALOWATY, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, SŁONACZEK, RAPTULARZ, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, MIGLANC, KOSOGONOWATE, EPISTOLOGRAFIA, OSTRYGOJAD, KODEKS PRACY, RAK SZLACHETNY, MIECHEROWATE, ŁYSKA, WĄSONÓG, KLESZCZOTKI, OWSICA ŁĄKOWA, LYGODIUM, REUMATOLOGIA, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, BUZKASZI, BRYZA, HISTOCHEMIA, CZARNUCH, CZYHAKOWATE, FUNKCJA OGRANICZONA, MUSTELOWATE, TRĘDOWNIKOWATE, AUTO SUBKOMPAKTOWE, MAKOLĄGWA, PIERWOTEK, DEMOSCENA, JABŁKO NANERCZOWE, BARBIE, BARGIEL, TRÓJLIST ZWISŁY, EDUKATOR, PAZIOWATE, DRABIKOWATE, GLEJCHENIOWATE, TRÓJLIST KAMCZACKI, BEŁKACZEK ZALEWOWY, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, SUBSKRYBENTKA, ŻMIJE, ZEBRULA, RÓG, INTENSJONALNOŚĆ, WYWIAD, MIKROWELA, NECEL, PASZTETNIK, KĄPIEL, CHEMOTROPIZM UJEMNY, ROZMARYNEK, WAZONKOWCOWATE, BABUIN, NIETOLERANCYJNOŚĆ, BIOGAZ, UCZEŃ, PŁASKOMERZYK ORZĘSIONY, BIBLIOTEKA GENOWA, PIEPRZYCA OWŁOSIONA, MIGDAŁ, ZIĘBA, DRUK TYPOGRAFICZNY, ANYŻ, FANPAGE, SZAROTA ŻÓŁTOBIAŁA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, KLUSAK, NACIEK, OGOŃCZYK AKACJOWIEC, MACZUŻNIKOWATE, KOLCZAK, DZIOBOROŻEC, GALAGO, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, CIETRZEW, KIPA, TRAWA, MAKROŚWIAT, TWIERDZENIE CANTORA, PRZELOTNICE, ŻURAWINA, KAPUCYNKA, RYŻOJAD, BIEGUS, ASTER KICHAWCOWATY, WYRAKOWATE, JĘZYK MASZYNOWY, PRINSEPIA CHIŃSKA, STOKŁOSA PROSTA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, MANDRYL, GĘBAL CYNAMONOWY, DZIEWIĘĆSIŁ BEZŁODYGOWY, CZERWIEŃ BŁOTNY, MIETLICA KASTYLIJSKA, BOBROSZCZURY, MRÓWKA RUDNICA, GUAWA, SZLACHAR, NUŻENIEC PSI, GÓGLE, KSENOFOBIA, OPŁATA PÓŁKOWA, KREOL, MUFLON KANADYJSKI, ABRAZJA, WRZOSOWIEC, UHLA, HOMAR AMERYKAŃSKI, DŁAWIK, SYSTEMATYKA FILOGENETYCZNA, RENTGENOLOGIA, GĄSIENICZKI, KRYLOWATE, PIŻMOWÓŁ, KOIKS ŁZY HIOBA, SIODŁO, ZĘBATEK, AHISTORYCYZM, DANAIDOWATE, KUMKWAT, EURYLAIMI, BOŻE ZIÓŁKO, MŁODZIK, MORELA, JUNIORKA STARSZA, CZEREŚNIA, BAMBUS, BIAŁA NOC, GRUSZKA MIŁOSNA, DRZEWO GUTAPERKOWE, MODERUNEK, PRZESŁONA MIGAWKOWA, WIEWIÓRKA PALMOWA, BANDAŻ, TAKSON MONOTYPOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ODZYSK, KORALNIKI, KALATEA VEITCHA, BARBARZYŃCA, CHAMEDAFNE, STRUKTURA FUNKCYJNA, NAJEŻKA, CZOSNEK WIELKOLISTNY, SOS NAPOLI, POGOŃCOWATE, URĄBKOWATE, POLIGAMIA, AREKOWATE, SAGOWCOWE, KALATEA PASIASTA, NASIĘŹRZAŁOWATE, DRZYM JASKÓŁCZY, NIEDŹWIEDZIE, CYBERPANK, TRZMIELAK MNIEJSZY, PODOBÓZ, CZOSNEK DŻUNGARSKI, TAPIR WEŁNISTY, FAWORYTYZM, PANTEON, KARLIK ŚREDNI, TOCZKOWATE, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, NAWIGACJA SATELITARNA, HOMARY, TOR, UMOWA KONTRAKTACJI, INKORPORACJA, WOŁOWATE, TANGERYNKA, STRATEG, BORSUKI WORKOWATE, TURZYCA FILCOWATA, AWOKADO, HAKONOSOWATE, GNETOWATE, PIEGUSEK, PACIORECZNIKOWATE, ?ACENA SINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GNETOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GNETOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIOTOWATE gnetowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIOTOWATE
gnetowate, Gnetaceae - monotypowa rodzina z rzędu gniotowców (Gnetales); rośliny pantropikalne, występujące w wilgotnych lasach równikowych; należą do nagonasiennych, ale ich organy wegetatywne przypominają rośliny dwuliścienne (na 10 lit.).

Oprócz GNETOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GNETOWATE, GNETACEAE - MONOTYPOWA RODZINA Z RZĘDU GNIOTOWCÓW (GNETALES); ROŚLINY PANTROPIKALNE, WYSTĘPUJĄCE W WILGOTNYCH LASACH RÓWNIKOWYCH; NALEŻĄ DO NAGONASIENNYCH, ALE ICH ORGANY WEGETATYWNE PRZYPOMINAJĄ ROŚLINY DWULIŚCIENNE. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x