WARZYWO, JARZYNA - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY UPRAWIANEJ W OGRODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGRODOWIZNA to:

warzywo, jarzyna - jadalna część rośliny uprawianej w ogrodzie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARZYWO, JARZYNA - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY UPRAWIANEJ W OGRODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.406

ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, TARAS, JAGODA, PUNKT EUTEKTYCZNY, PAS MIEDNICZNY, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, STOKŁOSA KOSTRZEBA, KIELICHOWIEC ZACHODNI, ALOES SOKOTRZAŃSKI, NAWA, SKLEPIENIE, WĘŻYMORD, SZALKA, ULICA, HODOWCA, GŁOGOWNIK KOSMATY, NITKA, PONUR, PRZEWIERCIEŃ, STREFA ZGNIOTU, LEVEL, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, FRONT, PRZĘSŁO, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, OPARCIE, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PIĘCIORNIK NISKI, KNOWIE, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, TACIERZYŃSKI, CHWYT, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, PODBRÓDEK, POKRYWA, OWSICA WIECZNIE ZIELONA, ASTER WĄSKOLISTNY, KAPAROWCE, KACZKA KRZYŻÓWKA, NADLEW, NÓŻKA, NÓŻ OGRODNICZY, ŻABA RYŻOWA, BIEGUN ANIMALNY, ROŚLINA OKRYWOWA, JARZYNKA, NASADA, SUBFUNDUSZ, DEDYKACJA, BYLICA MLECZNOBIAŁA, WIĄZADŁO, RDESTNICZKA, MALATURA, MASKA, DZIEWIARNIA, MIESZARKA, ROSZPUNKA KORONIASTA, ODCINEK KOŁA, WIELOWYPUST, BELLADONA, BURTA, PITOMBA, ELEWON, DRUGA CZĘŚĆ, TRÓJLIST WIELKOKWIATOWY, KRZYŻ, KURTYNA, KRĄŻENIE PŁUCNE, PNEUMATOFOR, ODCINEK, PŁOZA, ZWÓJ, CIENNIK, CECHOWNIA, NARZĄD ŁZOWY, BAWET, ŁONO, ŚLIZGACZ, MISKA SEDESOWA, KIELICH, EGZEKWIE, BIMS, GÓRNICA, POZIOMKA TWARDAWA, KWARTAŁ, DOPEŁNIENIE, WOREK TRZEWIOWY, GRUNWALD, PRZEDPIERSIE, PSZENIEC HERBICHA, PUŚLISKO, WRÓBLE JĘZYCZKI, ZACHÓD, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, NERCZYŁUSK, PRZECIWSTOK, ANALIZATOR, PRÓBA REPREZENTATYWNA, LEMIESZ, TERMINATOR, RĘKAW, JALAPENO, ZAD, BLOK, OSTROGA, HEŁM TURNIEJOWY, MIZUNA, ANDANTINO, OKRES WEGETACYJNY, CZARNA PORZECZKA, GŁOWICA, KAWAŁ, BABKA PIASKOWA, MAJERANEK, MIĘSIEŃ SERCOWY, FORT, SYBERIA, MYSZKA, MALINA WŁAŚCIWA, GŁOWOTUŁÓW, SZAFRAN WĄSKOLISTNY, AKCIK, KIESZEŃ, KAWAŁEK, BIEGNIK, BYLICA FREYNA, WIĘZADŁO, ZALAKKA JADALNA, CHINY ZACHODNIE, IGLIWIE, PIEPRZYCA RÓŻNOLISTNA, ZIEMNIOR, KWATERA, PŁÓZ, ŚLUZOWICA, GRZYWA FALI, KONIEC, HEŁMIATKA, CZESKI, DOMY, ASTER SZAROOWŁOSIONY, CIAŁO SZKLISTE, ACEROLA, DASZEK, PALEOLIT, KAMIZELA, OKRA, SPÓD, LEPNICZKA, WIEK DOROSŁY, KRĄPIEL, KIL, SŁUPICA, OWOCNIA, BOKS, NAPIERŚNIK, PATISON, RZODKIEW, NOSEK, NACZYNIE WZBIORCZE, TĘPOROŚLA KRZEWINKOWA, SPODNIE, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, KOKORYCZ DŁUGOOWOCKOWA, BLOK OPERACYJNY, TRÓJLIST GOVANA, MESA, ALTERNAT, POMIDOR, JASNOTA GAJOWIEC, IBIS BIAŁY, PIĘCIORNIK SIWY, KŁĄB, PALEC, GÓRA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, SERDECZNIK SYBERYJSKI, JABŁKO NANERCZOWE, PODBRÓDEK, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, RZEPKA, JURA POLSKA, USTNIK, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, TRÓJLIST WĄSKOPŁATKOWY, GNETOWATE, WRZECIENNIK, KARLUDOWIKA, PĘTLA OCIEKOWA, ZADASZENIE, CIECIERZYCA, FASOLKA SZPARAGOWA, SKARPETKA, BĄK ZWYCZAJNY, WULPIA KOLANKOWATA, WAŁ, RDZEŃ, KAZIMIERZ, KUREK, UKŁAD KRWIONOŚNY, PIĘCIORNIK WIOSENNY, TRZÓSŁO, FIOŁEK ALPEJSKI, SZAŁWIA OMSZONA, KRWAWNIK ŻENISZKOLISTNY, KUFA, METEORYT, OLEJ SŁONECZNIKOWY, STOKŁOSA UNIOLOWATA, GŁÓG OSTROGOWY, ROJSTONA KRÓLEWSKA, CYTRYNA, WACHTA, SEKTOR PUBLICZNY, KANNA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, DZWONNICA, KLĘSKA ELEMENTARNA, KRWAWNIK WROTYCZOLISTNY, RUDBEKIA LŚNIĄCA, PANEWKA, HERBATA, FINAŁ, KARCZOCH, AORTA BRZUSZNA, CYTRANGA, KĄT, SCYNK, WIATROWNICA, JUKKA ZWISŁA, NADZIAŁ, MORZE, ALKANNA BARWIERSKA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, BALSAMOWIEC WŁAŚCIWY, BAWEŁNA, TURZYCA FLASZECZKOWATA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ROZŁÓG, DZWONECZNIK SZTYWNY, KAPAR CIERNISTY, SZWABIA, OSTOJA, GRUNT, DZIÓB, SYTK, KASETA PRIBNOWA, ŁAWA DZIAŁOWA, NADRZĘDNIK, DŁOŃ, BRODA, PORCIĘTA, AKROPOL, GLIZA, JUKA, POTASZ, BER, KOMARZYCA, SAŁATA, TABLICA ROZDZIELCZA, ALLEMANDE, KOLENDER, SADZ, LAGUNA, KABINA, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, FRYSZTAT, NAKŁADKA, OGÓREK, SZCZYT, FOSA, WERSET, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, DWUKĄT SFERYCZNY, WSTĘPNICA, GOMBO, POŁUDNIE, TRZON, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, KOTLINA, NOCEK DUŻY, PODGŁÓWEK, BOBREK TRÓJLISTNY, PTASZYNIEC, ZMIERZCH, OWOC, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, PINANG, KILSON, CZOŁO, BYLICA ARMEŃSKA, LWIA CZĘŚĆ, HOSTA, KARCZEK, MARZANA BARWIERSKA, SZYPUŁA, DOGRYWKA, ĆWIARTKA, LENTYSZEK, ?AKSAMITKA WĄSKOLISTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARZYWO, JARZYNA - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY UPRAWIANEJ W OGRODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARZYWO, JARZYNA - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY UPRAWIANEJ W OGRODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGRODOWIZNA warzywo, jarzyna - jadalna część rośliny uprawianej w ogrodzie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGRODOWIZNA
warzywo, jarzyna - jadalna część rośliny uprawianej w ogrodzie (na 11 lit.).

Oprócz WARZYWO, JARZYNA - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY UPRAWIANEJ W OGRODZIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - WARZYWO, JARZYNA - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY UPRAWIANEJ W OGRODZIE. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x