OSZLIFOWANY DIAMENT, CZĘSTO JAKO CZĘŚĆ BIŻUTERII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYLANT to:

oszlifowany diament, często jako część biżuterii (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRYLANT

BRYLANT to:

człowiek pełen zalet, np. obdarzony wyjątkowym talentem (na 7 lit.)BRYLANT to:

w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość), wynoszący 3 punkty (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSZLIFOWANY DIAMENT, CZĘSTO JAKO CZĘŚĆ BIŻUTERII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.994

PIERŚ, KURATOR, TŁO, SZMACIAK, ŚMIECIUCH, KABINA, KACZKA DZIENNIKARSKA, KOKOSZNIK, POLĘDWICA, KMIEĆ, OWCZAREK, BLIŹNIAK, ARAGOŃSKI, WĘZINA, BASTION, PODJAZD, STENOKARDIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, TEMAT, HALF-PIPE, WYLINKA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BOGACTWO, GASTRO, POTONGHUA, JĄDRO ZIEMI, KOZUBEK, SKLERYT, FORTALICJA, PAROWANIEC, ARTYLERIA LEKKA, CZEREDA, COMBER, ZIELENIEC, MARCHEWKA, KANTATA, REFLUKS, KOMORA NABOJOWA, TYTOŃ, NARCIARSTWO KLASYCZNE, BOROWODOREK SODU, KOTLINA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, INDEKS, NADREPREZENTACJA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, DYL, ZAWARTOŚĆ, ŻUWACZKA, BETONKA, OKULARY, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, BIUSTONOSZ, JOB, KONTYNENT, NANSUK, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, PRZEDPOLE, BLOK, OPONA, SIÓDMA CZĘŚĆ, SKUNKS, CIĄGNIK, ŚRÓDOKRĘCIE, PAJACYK, NOWINKARSTWO, ROZBRATEL, RĘKA BOSKA, KUDEŁKI, PŁAT CIEMIENIOWY, MAUZOLEUM, SEKTOR PRYWATNY, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MÓWNICA, UŁOM, POŁOWA, SZPILKA, MIESZADŁO, ZAD, AŁYCZA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NOCEK DUŻY, SUMATOR, KREDYT PREFERENCYJNY, ŻEBRO, TRAGICZNOŚĆ, KLOSZ, WALOŃSKI, KRIOSFERA, MIĘSIEŃ SERCOWY, WRIGHT, RUBRUM, ZATOCZKA, PINCZER KARŁOWATY, NERKA, BARBITURAN, SKARB PAŃSTWA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, OCEAN, PALEC, RYCYNA, AZOTYN AMYLU, NEJTYCZANKA, GRUPA, DŁOŃ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, WIERZCHNICA, FOLA, KOKS ODLEWNICZY, DEPORTACJA, PREFEKTURA APOSTOLSKA, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, EMIGRACJA, WYCIĘCIE, STEK, ZABUŻE, PANTY, KAPSLE, KRAN, SKAŁA WAPIENNA, WYROBNICA, RACHUNEK FINANSOWY, KOALICYJNOŚĆ, JURA KRAKOWSKA, ŚLONSKI, DROGI MOCZOWE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, AGRAFA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, NIEBIOSY, SOHO, GRZYB JADALNY, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, SYNSEPAL, BON OŚWIATOWY, FILANDER PRĘGOWANY, AKT, BŁONICA NOSA, CZARKA, ZNAMIĘ, OBUDOWA, CEP, GRZAŁKA, KOCIOŁ, MAGMA, DOGMATYCZNOŚĆ, BOLSZEWIA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DYSTANS, BERNIKLA BIAŁOLICA, JĘZOR OSUWISKOWY, RDZEŃ, ZASIEWKI, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, SKARGA KONSTYTUCYJNA, ECCHI, TOM, TRAMADOL, TRZY GROSZE, MITOSPOROWE, GUMA, PISECZNICZKA, STOSINA, GAR, PĘTLA NEFRONU, KANGUR OLBRZYMI, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, CHUTUKTU, ŁOPATKA, PELARGONIA ANGIELSKA, TYBINKI, KITAJKA, BARWICZKA, WSPÓLNIK, LÓD, DYNAMIZM, SKALA PORÓWNAWCZA, KUREK NA KOŚCIELE, KOŃ TURKMEŃSKI, WYSZYWANKA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, WOLNE SOŁECTWO, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, INKWIZYCYJNOŚĆ, GROT, PŁUŻKA, WSTĘPNICA, STRATUS, WOJŁOK, CZASZA, KOPALINA SKALNA, NARAMIENNICA, ŁAZANKI, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, GĄBECZKA, GAŁKA, ZATOCZKA, DOMY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, DIAFRAGMA, PRĘGA, KARBONADO, AKWATINTA, RĄB, SZYJA, KAPSUŁA, PRACOWNIK FIZYCZNY, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZASOBY LUDZKIE, CIĘŻKA WODA, KLEMATIS, OSIŁEK, ELEKTROMAGNES, DRAPERIA NACIEKOWA, KĄCIK, USTNIK, JEZIORO LOBELIOWE, REA, BYCZEK, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, SYNEREZA, KAZARKA, FALSZKIL, MGŁAWICA EMISYJNA, RONDO, CIOTCZYSKO, BURDON, PARTIA, LUFA, MORZE AZOWSKIE, CHLOROHEKSYDYNA, NIETYPOWOŚĆ, PANŚWINIZM, OPUSZKA, KUPLER, REKLAMÓWKA, KORZEŃ, DZIÓB, CEMENT, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ADVERBIUM, KUC FELL, OLEJ JADALNY, FAWORYT, PIES DO TOWARZYSTWA, KOSZYK, WZÓR CNÓT, SPRYCHA, PERILLA ZWYCZAJNA, ELEMENT, PRZĘSŁO, ZBROJEC, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZAPONA, SINUS, GŁADŹ, EPIFIT, KADR, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, WIELOWYPUST, STARORZECZE, PANEWKA, STAJANIE, BLOK, PRACA, OBRĘCZ BARKOWA, SZYPUŁKA, MIEJSCE, WICIOKRZEW, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, RUDBEKIA, UCHO WEWNĘTRZNE, NAJEŹDŹCA, ZAŁOŻENIE, OPOŃCZYKOWCE, KUREK, KASETKA, CONNOLLY, BENZOESAN SODU, SZELMA, ZAKĄTEK, GRUNCIK, BERŁO, APORT RZECZOWY, MISTERIUM, ŻMIJA, GESTALTYZM, DŁAWIDUDA, ZABYTEK RUCHOMY, GETRY, PŁYWAK, KIRYS, CZĘŚĆ MOWY, WAHADŁO, KOMPANIA, BACIK, ?TANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.994 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSZLIFOWANY DIAMENT, CZĘSTO JAKO CZĘŚĆ BIŻUTERII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSZLIFOWANY DIAMENT, CZĘSTO JAKO CZĘŚĆ BIŻUTERII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRYLANT oszlifowany diament, często jako część biżuterii (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYLANT
oszlifowany diament, często jako część biżuterii (na 7 lit.).

Oprócz OSZLIFOWANY DIAMENT, CZĘSTO JAKO CZĘŚĆ BIŻUTERII sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSZLIFOWANY DIAMENT, CZĘSTO JAKO CZĘŚĆ BIŻUTERII. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x