INHIBITOR CHOLINOESTERAZ, STOSOWANA JAKO ŚRODEK LECZNICZY W DIAGNOSTYCE ORAZ ŁAGODZENIU OBJAWÓW CIĘŻKIEGO NIEDOWŁADU MIĘŚNI, CZYLI MIASTENII; NAJCZĘŚCIEJ PODAWANA W KOŃCOWEJ FAZIE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO PACJENTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEOSTYGMINA to:

inhibitor cholinoesteraz, stosowana jako środek leczniczy w diagnostyce oraz łagodzeniu objawów ciężkiego niedowładu mięśni, czyli miastenii; najczęściej podawana w końcowej fazie znieczulenia ogólnego pacjenta (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INHIBITOR CHOLINOESTERAZ, STOSOWANA JAKO ŚRODEK LECZNICZY W DIAGNOSTYCE ORAZ ŁAGODZENIU OBJAWÓW CIĘŻKIEGO NIEDOWŁADU MIĘŚNI, CZYLI MIASTENII; NAJCZĘŚCIEJ PODAWANA W KOŃCOWEJ FAZIE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO PACJENTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.235

PRZEBARWIENIE, ŻABA DALMATYŃSKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, IZONIAZYD, WODY ŚRÓDLĄDOWE, KONSOLETA, PRAWA MIEJSKIE, INTELIGENCJA WERBALNA, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, OSA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, TERYTORIUM, KOSMOS, BANK EMISYJNY, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, BUKMACHERKA, OKULANT, BRODACZ MONACHIJSKI, TRYGONOMETRIA, TAO, ZGRUBIENIE, BOB, FILAMENT AKTYNOWY, ŻÓŁW DIAMENTOWY, KOORDYNACJA RUCHOWA, CEGŁA CERAMICZNA, TĘPOZĘBNE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PROFIL LIPIDOWY, FUNKCJA LOGITOWA, POŁUDNIE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, KRATA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, SZKLENICA, EPISTOLOGRAFIA, PRZYSŁONA, MATERIAŁ MORENOWY, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, STUDIUM WYKONALNOŚCI, SZURPEK SŁOIKOWATY, DOMINACJA CAŁKOWITA, JĘZYK OBCY, BEL, REKREACJA, CYFRONIKA, CEREBELLOPATIA ALKOHOLOWA, STRAŻ OGNIOWA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, REFLUKS, ODEZWA, SZATANIZM, OWCZAREK, ZAPRAWA, MIODNOŚĆ, BIATLON, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, METROPOLIA, ODLICZENIE, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, KACZKA KRZYŻÓWKA, GAWROSZ, JEZUITA, JIG, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, TAPIROWATE, PLAZMODESMA, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, OPONA, LOK, INKASKA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, BYDŁO DOMOWE, OKULARKI, STOPIEŃ TURBINY, KARA, INTERGLACJAŁ, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, CZARCIE NASIENIE, DANTEJSKA SCENA, FALE ETERU, SHEMALE, RUBEL TRANSFEROWY, PIESZCZOSZEK, DIAGNOZA, MAŹ PŁODOWA, OZDOBNIK, ŻŁÓBECZEK, SŁOŃCE, MOBIL, KASA FISKALNA, MIARA, KARAFECZKA, AUKSYNA, POLITYKA BUDŻETOWA, JAF, SILNIK DOLNOZAWOROWY, ASTER NOWOANGIELSKI, IDIOBLAST, CARGO, TAJSKI, KADRA, BANTENG, UCHYB, LAS GRĄDOWY, ROUYN, CELOWNIK KOLIMATOROWY, POWIEŚĆ GOTYCKA, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, OGNIWO WODOROWE, KEKANIE, VINYL, DRZEWCÓWKA, FLIZ, WYBIELACZ OPTYCZNY, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, JAŁOWIEC, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ANALIZA CZYNNIKOWA, KUC JAWAJSKI, PLĄTANA, ŚWISTUN CHILIJSKI, CHROMIK, STRZELEC, OMACNICOWATE, INTERFEROMETR MICHELSONA, GENDER, DUJKER JENTINKA, SUSHI, BAWEŁNA STRZELNICZA, PŁYN STAWOWY, LEK MOCZOPĘDNY, NACZÓŁEK, GNOJNICA, UISTITI PIGMEJKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SMUŻKA LEŚNA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, UKŁAD ADRENERGICZNY, GRZYBY ANAMORFICZNE, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, SYF, KRYTERIUM STEROWANIA, BIOGEOGRAFIA, ODMA OPŁUCNOWA, WIADRO, TACHOGRAF, KOLCZUGA, WSZECHŚWIAT, IMMUNOFLUORESCENCJA, MESA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KONTRALT, EKONOMIA ROZWOJU, SZCZOTECZKA, GALLIZACJA, ŚLUNSK, BRACTWO RYCERSKIE, GAZ ŁZAWIĄCY, KAZAMATY, TŁOK INTROLIGATORSKI, TECHNIKA ŚWIETLNA, SYMULATOR LOTU, DRUGI, NORNICA RUDA, MIŁOŚCIWOŚĆ, AZOLLA, BALANSJER, MORFOLOGIA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, BUŃCZUK, AZYDOTYMIDYNA, MIEJSCE, MENNICA, GAPOWICZKA, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, SYCYLIJSKI, DELAWIRDYNA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, AKSELBANT, CHIRURGIA URAZOWA, KWAS, ROŚLINA STRĄCZKOWA, FRYCOWE, PODATEK ROLNY, PODRZEŃ GARBATY, DIABLOTKA, INSEKTYCYD, LECZENIE WSTRZĄSOWE, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, TAMARYNDA, BOLEC, MENEDŻMENT, PSOR, ZAKĄTEK, TRACKI, GALOIS, POJAZD NIEMECHANICZNY, TRAMADOL, STRÓJ KĄPIELOWY, KROPKA, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, ZJADACZ CHLEBA, POSIADACZ SAMOISTNY, POLITYKA DYSKONTOWA, DIALOG OBYWATELSKI, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, PRZYSTAWANIE, ZMIERZCH CYWILNY, TRANSPORTER, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, TAŚMOWY, GORZOWIANKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ASOCJACJA CHARGE, PÓŁTUSZA, OPRICZNINA, CHIKUWA, ANTYGONA INDYJSKA, NAPIĘCIE, DIAGNOSTYK, PERLMAN, NAUKI GEOLOGICZNE, BĘBEN MAGNETYCZNY, WYDATKI MAJĄTKOWE, KALIA, TURANIE, SADZANKA RUMIENICA, ORLICZKA PIŁKOWANA, BROMOLEJ, CHOROBA WIEŃCOWA, PREPER, ORDYNACJA PODATKOWA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, BRĄZOSZOWATE, DZIAŁKA REKREACYJNA, DELTA DIRACA, RĘKA SZPONIASTA, BRZEŻANKA, KASACJA, ELEKTROLIZA, STERNICZKA, UKŁAD PIASECKIEGO, KOŃ ŚLĄSKI, WOJŁOK, WĄTROBIANKA, KADŁUB, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, ŹREBIĘCINA, OBRAZ, COMBER, INSTANCJA, AAK, MASTURBACJA, BYLICA POSPOLITA, JĘZYK AFRYKANERSKI, MĄCZKA RYBNA, BRZOZA KRÓLEWSKA, TWIERDZENIE CANTORA, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, AZOTOX, SP. Z O.O, STROBILANT, CHMURA WARSTWOWA, DEGAZATOR, BEWIK, MKLIK, CHOROBA CHARCOTA, NALEWKA, GLOSA, JEDNOSTKA, ŻYRAFA BARINGO, GRAFOLOGIA, SCHRON, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PRINSEPIA CHIŃSKA, CYNKOTYPIA, DRENAŻ MÓZGÓW, AMBYSTOMA KRECIA, REMTRON, GŁOWA CUKRU, JASZCZURKI TARCZOWATE, BENTLEY, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, SŁOWO, PEDOFILIA, PODATEK MAJĄTKOWY, MASKA TLENOWA, RAMIA, KOŃ ANGLOARABSKI, BRUDAS, STACJA POSTOJOWA, KORDYT, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, ?PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INHIBITOR CHOLINOESTERAZ, STOSOWANA JAKO ŚRODEK LECZNICZY W DIAGNOSTYCE ORAZ ŁAGODZENIU OBJAWÓW CIĘŻKIEGO NIEDOWŁADU MIĘŚNI, CZYLI MIASTENII; NAJCZĘŚCIEJ PODAWANA W KOŃCOWEJ FAZIE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO PACJENTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INHIBITOR CHOLINOESTERAZ, STOSOWANA JAKO ŚRODEK LECZNICZY W DIAGNOSTYCE ORAZ ŁAGODZENIU OBJAWÓW CIĘŻKIEGO NIEDOWŁADU MIĘŚNI, CZYLI MIASTENII; NAJCZĘŚCIEJ PODAWANA W KOŃCOWEJ FAZIE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO PACJENTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEOSTYGMINA inhibitor cholinoesteraz, stosowana jako środek leczniczy w diagnostyce oraz łagodzeniu objawów ciężkiego niedowładu mięśni, czyli miastenii; najczęściej podawana w końcowej fazie znieczulenia ogólnego pacjenta (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEOSTYGMINA
inhibitor cholinoesteraz, stosowana jako środek leczniczy w diagnostyce oraz łagodzeniu objawów ciężkiego niedowładu mięśni, czyli miastenii; najczęściej podawana w końcowej fazie znieczulenia ogólnego pacjenta (na 11 lit.).

Oprócz INHIBITOR CHOLINOESTERAZ, STOSOWANA JAKO ŚRODEK LECZNICZY W DIAGNOSTYCE ORAZ ŁAGODZENIU OBJAWÓW CIĘŻKIEGO NIEDOWŁADU MIĘŚNI, CZYLI MIASTENII; NAJCZĘŚCIEJ PODAWANA W KOŃCOWEJ FAZIE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO PACJENTA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - INHIBITOR CHOLINOESTERAZ, STOSOWANA JAKO ŚRODEK LECZNICZY W DIAGNOSTYCE ORAZ ŁAGODZENIU OBJAWÓW CIĘŻKIEGO NIEDOWŁADU MIĘŚNI, CZYLI MIASTENII; NAJCZĘŚCIEJ PODAWANA W KOŃCOWEJ FAZIE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO PACJENTA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x