UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ LINII KOLEJOWYCH, STACJI I TERMINALI KOLEJOWYCH ORAZ WSZYSTKICH RODZAJÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU KOLEI, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEĆ KOLEJOWA to:

układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ LINII KOLEJOWYCH, STACJI I TERMINALI KOLEJOWYCH ORAZ WSZYSTKICH RODZAJÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU KOLEI, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.422

KROPKA, RĘKAWICA GOLFOWA, PRZECHLEWO, KLAUZULA, BIAŁKO, CZARCZAF, INSULINOOPORNOŚĆ, AKTYWISTA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, NAREW, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KANOE, SPRZĄGLE, PROFIL KAUZALNY, KOPUŁA LODOWA, KRÓLEWICZĄTKO, KSYLOFAGIA, MÓŻDŻEK, NIELEGAL, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, WYRZUT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, TOBOGAN, JERSEY, DEKLARACJA, STANCJA, UKŁAD REGULARNY, BADYL, ZBAWICIEL, SERPENTYNA, SYMPOZJON, FIZYKA, ALEC, TAJEMNICA BANKOWA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, PRÓBA NUKLEARNA, JARZYNA, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, CZOP, KARTA, LUBASZKA, TABLOIDYZACJA, KWAS FLUOROWODOROWY, RÓŻNICA, ŁĄCZE ABONENCKIE, HYDROFOR, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, AGREGATOR, PUBLIKACJA, SYSTEM WBUDOWANY, SSANIE, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, ANTYWESTERN, CHAŁWA, ŻYŁKA, PUNKT WĘZŁOWY, SZYSZAK HUSARSKI, KASZA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, OPIEKA PERINATALNA, KOREGENT, GĘŚ, ZDARZENIE PRAWNE, TERAPIA WSTRZĄSOWA, TELESKOP, PADDLE, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, MIGOTANIE GWIAZD, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, TRYPTYK, NACIĄG, DIADOCHIA, UKŁAD GRAFICZNY, EXLIBRIS, MASZKARON, PRĄD ZAWIESINOWY, TRANSPOZYCJA, OPINIA, ŻÓŁW, SZESNASTY, ANONEK, KWAS CHLEBOWY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BEZLIST, DIAGNOZA SPOŁECZNA, KOMENTARZYK, KACZKA DOMOWA, DUBELTÓWKA, RENÓWKA, ARENA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, MANIPULATOR, ROŚLINY ZARODNIKOWE, JĘZYK FLAMANDZKI, MATERIAŁ, KISZKA PODGARDLANA, ROWER, INDUKCJA, RYZYKO OPERACYJNE, DNO, CIĄG, OBI, METACENTRUM, STRUMIEŃ, NAGOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, GATUNEK AGAMICZNY, BOCZNIAK, ZESTAWIK, ALLOMETRIA, BIEGUN, OCIOS, GAZÓWKA, HEWLETT-PACKARD, RAJFURSTWO, NIKAB, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KĄT ŚRODKOWY, JĘZYKI MUNDA, OLEANDER, PĘTO, ROŚLINA OWADOPYLNA, KURANT, SZCZEBIOT, WULGARYZM, CHOROBA KRABBEGO, AUTOMOBIL, KONGRUENCJA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, CELOZJA, FILARIOZA, SATYRA, LIAZA, WŻER, UKŁAD, DANA, PLATFORMA PALEOZOICZNA, ATAWIZM, KRUPNIOK, KEM, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, MATERIAŁ SIEWNY, KOTLET SCHABOWY, ZNAJDUCH, BEZGŁOWOŚĆ, PELENG, WZROK, ZAKŁADNIK, KABLOOPERATOR, CIAŁO OBCE, ZAKWAS, PEPSI-COLA, TWORZYWO SZTUCZNE, KURHAN, NIEWRAŻLIWOŚĆ, NAZGUL, MOSHING, TRZYMADŁO, KAMIZELKA KULOODPORNA, KAMIEŃ OBRAZY, CHEMOATRAKTANT, PIEC PŁOMIENNY, MANIERYZM, KRYKIET, WIDMO ABSORPCYJNE, ODSYŁACZ, GRZYB NIEJADALNY, KOMITET, DYPTYCH, KORDIAŁ, ŁUT, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, TSUNAMI, PLANETOIDA, TRZYDZIESTKA, DOBROĆ, BŁĄD LEKARSKI, ŚCIEŻKA, LUANSHYA, EPITET, ŁUK BRWIOWY, LICEUM PLASTYCZNE, PULWERYZATOR, KOSZE, GABINECIK, LINIA SPEKTRALNA, KÓZKI, WYBRANEK, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, ZADZIERZGNIĘCIE, TRASZKA NADDUNAJSKA, KOALOWATE, DAUMONT, WCIĄGARKA, KRATKA, KWASEK, PYTEL, PIROGRAFIA, UZYSK, TONACJA, KONTENERYZACJA, MELIORACJA WODNA, KĄT PROSTY, UŚMIESZEK, IMIR, INNSBRUCK, KWADRATURA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, PEPICZEK, GOŹDZIENIEC, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, CYKL METONA, POLITYKA BUDŻETOWA, TURECKI, GIERKA, WYGASZACZ, BATERIA, BUGAJ, WOLANT, POWĄTPIEWANIE, LICZNIK KILOMETRÓW, JAMA, ŁAŃCUCH, KOŚCIÓŁ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, POMOC, WOAL, STRZYKWA, FIZYKA STATYSTYCZNA, GOLIZNA, PADYSZACH, TALASOTERAPIA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, ZMĘCZENIE, GARDEROBA, LABIRYNT, KAKAO, ALGORYTM JAKOBIANOWY, HAMULEC NOŻNY, REALIZM MAGICZNY, EKOLOGIA MEDIÓW, KANAŁ ENERGETYCZNY, CELLULITIS, YORKSHIRE PUDDING, LISTEK, BAGNIK ZDROJOWY, FENIG, WJAZD, JĘCZMIEŃ, UKŁAD, INTERNACJONALIZM, ŚNIEŻNIK, KAZAN, IZONOMIA, UKŁAD DZIESIĘTNY, WESTERN, PLAFON, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, IRGA POMARSZCZONA, GLIBENKLAMID, NAPÓJ WINOPODOBNY, SERWITUT, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SOCJALDEMOKRATA, TYPOGRAFIA, DEZERCJA, SMURF, CZAKRA, BAWÓŁ, LUNETA, FARBA OLEJNA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, BLOKADA ALKOHOLOWA, JĘZYK CZESKI, OSĘKA, NOC KAIRU, LEKTURA, KARTEL, KOLUMNADA, ROŚLINA OKRYWOWA, KARABIN AUTOMATYCZNY, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, SAŁATA, RIKSZARZ, KRABON, CYGANKA, KOŃ KLADRUBSKI, CURRY, METALOPROTEINA, PICUŚ, SPADEK, SALEZJANIE, CZASOWNIK FRAZOWY, PÓŁWEŁNA, RAFA KORALOWA, BISZKOPT, KRAINA HISTORYCZNA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, KLASER, ?PLEUSTOFIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.422 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ LINII KOLEJOWYCH, STACJI I TERMINALI KOLEJOWYCH ORAZ WSZYSTKICH RODZAJÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU KOLEI, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ LINII KOLEJOWYCH, STACJI I TERMINALI KOLEJOWYCH ORAZ WSZYSTKICH RODZAJÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU KOLEI, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEĆ KOLEJOWA układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEĆ KOLEJOWA
układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury (na 12 lit.).

Oprócz UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ LINII KOLEJOWYCH, STACJI I TERMINALI KOLEJOWYCH ORAZ WSZYSTKICH RODZAJÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU KOLEI, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ LINII KOLEJOWYCH, STACJI I TERMINALI KOLEJOWYCH ORAZ WSZYSTKICH RODZAJÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ I CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU KOLEI, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x