SPÓŁGŁOSKA ARTYKUŁOWANA POPRZEZ DOTKNIĘCIE LUB ZBLIŻENIE CZUBKA JĘZYKA DO ZĘBÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA DENTALNA to:

spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 18 lit.)SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA to:

spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 33 lit.)SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA to:

spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA ARTYKUŁOWANA POPRZEZ DOTKNIĘCIE LUB ZBLIŻENIE CZUBKA JĘZYKA DO ZĘBÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.942

STRZAŁKA, OBRONA WŁASNA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, SZKAPLERZ, KAWALER, ALKIERZ, PREPAID, DEKONCENTRACJA, NALEWAK, OBRĘCZ, ROZBÓJNIK MORSKI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KLIMAKS, PATROLOWIEC, HULK, PAKOWNOŚĆ, HALOGENOALKAN, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, STRAPONTEN, WÓZKOWY, TARCZA, ZASILANIE SIECIOWE, IMPLEMENTACJA, PRZEDSTAWIENIE, DOŁEK, BATON, LIRNIK, TRANSFER BUDŻETOWY, BIEDACZKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, UDAWACZ, TUM, ROZKAZ PERSONALNY, GAŁGAN, ROZŁOGI, ABOLICJA, MATKA, MIŃSZCZANIN, RZĄD, LĘK, NAGRODZENIE, OSADA, METATEKST, ASTRAGAL, WYCHODŹTWO, N-GRAM, AMBONA, NACJA, OTĘPIAŁOŚĆ, LIDER, GUMA, WAŁEK, AOJDA, ANTYCYPACJA, OPERATOR BITOWY, BARWY PAŃSTWOWE, ŁONO, STAN, KOGNITYWIZM, EPISTOŁA, POCZEKALNIA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KOPIA, ROGI, BAJCA, POCISK ODŁAMKOWY, MECENASKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, AGAMA PERSKA, ENTEROTOKSYNA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, POSOBOROWIE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, BROŻEK, NIECHLUJ, ŚCIANKA, DYFERENCJACJA, LINA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KINKAN, FUNDAMENT, PANORA, KANCONA, TACA, MAMAŁYGA, PRADZIAD, DOŚWIADCZENIE, FACH, CHAŁWA, NIBYPESTKOWIEC, KONIEC ŚWIATA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, OBRUS, ZATWARDZENIE, HANDEL NARĘCZNY, SKWARKI, NAKŁO, WROŚNIAK, KONTYNGENT CELNY, CEP, PRZYSPOSOBIONY, SAMOLOT BOMBOWY, PALUCH KOŚLAWY, HANDEL ZAGRANICZNY, FOKA, BOKS GARAŻOWY, KARAKUŁY, DNO, ROZPAD, POCZWARA, GOŁOBORZE, VOTUM, STAUROPIGIA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SKAŃSKI, DROGA KROPELKOWA, OKRĘT-BAZA, BAMBUS, SAMOGŁOSKA NISKA, BUCZYNA NIŻOWA, OMYŁKA, WIDZOWNIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, KLOPSIK, CIĄGNIK SIODŁOWY, HEL, BANDAMKA, MAŁA GASTRONOMIA, LANDO, EKSPOZYCJA, SIŁA NOŚNA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, TURGOR, LAMBREKIN, PRZYSZŁOŚĆ, ZJAWISKO BARKHAUSENA, UDŹWIG, ZMYWACZ, NACISK, RENOMA, EBOLA, SALSA, KATASTROFA BUDOWLANA, OBCHÓD, BUJANIE, MIKSER, RZEMYK, RÓŻE, CZARNA KARTKA, KASECIAK, DWURÓG, WCZASY POD GRUSZĄ, OBIEG, SPOTKANIE MODLITEWNE, WYDAWNICTWO ZWARTE, KRYTERIUM SYLVESTERA, DWUNASTY, EDYCJA, JEDWAB NATURALNY, POGOŃ ZA RENTĄ, ESZEWERIA, RANA CIĘTA, DEKALKOMANIA, DEWOLUCJA, POMINIĘCIE, PŁYTA STOLARSKA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, GALWANOSTEGIA, PIĄTKA, BROSZURA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, MANGANIAN, BLISKOZNACZNIK, NATASZA, MARKIZA, ŁUPIEŻ PSTRY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, LOT, SZCZI, KAUKAZ, ATLAS DIALEKTALNY, AZJATA, BUŁAN, KOT, MASZT, KONTUAR, NIEWOLNIK, EMBRIOGENEZA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, PLANETA, KAŁAMARZ, DZIESIĘCINA, ODTWÓRCA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, STARY BYK, SŁODYCZ, WNĘTER, NAROŻNIK, PERSPEKTYWA, WĄŻ, ANGIELSKI, ŚCIANA, NIEMIECKOŚĆ, BULIONÓWKA, FISTUŁA, ZIOŁO, RADA, SANDALIN, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, RODZINA ZASTĘPCZA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, OKNO, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, POWŁOKA, GRANICA, DEFICYT, RYNKA, WIELKA JEDNOSTKA, PRÓCHNO, DIATRYBA, ŚMIETANKA, HANOWER, FEIJOADA, WARP, REAKCJA JĄDROWA, PIERÓG, GRZYB NADRZEWNY, KUCZBAJA, TILAKA, JAMA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ZAPRASKA, ZAKWAS, CIARKI, SER PARMEŃSKI, MISO, USZKO, KULTURA STARTEROWA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, USTRÓJ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, KRÓWSKO, STATEK, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, LALA, OPUS, KOSZ, CEWNIK, FANPAGE, KUMOTERSTWO, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, STRAJK, CHOJAK, HERETYK, KARTUSZ, KIEŁZNO, RAMA, POLONEZ, DROGA, KONTRABANDA, CZŁON OKREŚLANY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, SSANIE, KULTYWAR, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ARABIKA, KONTROLA, INTERNACJONAŁ, TRAP, ŁAPKA, ŁACINA NOWOŻYTNA, ALT, CLERESTORIUM, ORLICZKOWATE, SZCZAW, WYŁAPYWACZ, DZIUPLA, SEPARACJA, KOLUMNA, FANPEJDŻ, DOKŁADNOŚĆ, GALANTYNA, HRABIANKA, BORDER, ZGŁĘBNIK, SMUGA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, POGODNOŚĆ, ŁUSZCZAK, BROŃ BIOLOGICZNA, ROŚLINA DWUPIENNA, DASZEK, LIST, POR, KANCONETA, BOMBER, FOTOGRAM, ?DZIADOWINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA ARTYKUŁOWANA POPRZEZ DOTKNIĘCIE LUB ZBLIŻENIE CZUBKA JĘZYKA DO ZĘBÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA ARTYKUŁOWANA POPRZEZ DOTKNIĘCIE LUB ZBLIŻENIE CZUBKA JĘZYKA DO ZĘBÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA DENTALNA spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 18 lit.)
SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 33 lit.)
SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA DENTALNA
spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 18 lit.).
SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA
spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 33 lit.).
SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA
spółgłoska artykułowana poprzez dotknięcie lub zbliżenie czubka języka do zębów (na 16 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA ARTYKUŁOWANA POPRZEZ DOTKNIĘCIE LUB ZBLIŻENIE CZUBKA JĘZYKA DO ZĘBÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA ARTYKUŁOWANA POPRZEZ DOTKNIĘCIE LUB ZBLIŻENIE CZUBKA JĘZYKA DO ZĘBÓW. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x