OŚRODEK PROWADZONY PRZEZ WSPÓLNOTY RELIGIJNE (NAJCZĘŚCIEJ ZAKONNIKÓW), ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE DO SPANIA, DO WYPEŁNIANIA OBRZĄDKÓW RELIGIJNYCH ORAZ WYŻYWIENIE OSOBOM LUB GRUPOM, KTÓRE ODBYWAJĄ ZAMIEJSCOWO PRAKTYKI RELIGIJNE (CZĘSTO OKAZJONALNE, ZORGANIZOWANE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOM REKOLEKCYJNY to:

ośrodek prowadzony przez wspólnoty religijne (najczęściej zakonników), zapewniający miejsce do spania, do wypełniania obrządków religijnych oraz wyżywienie osobom lub grupom, które odbywają zamiejscowo praktyki religijne (często okazjonalne, zorganizowane) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OŚRODEK PROWADZONY PRZEZ WSPÓLNOTY RELIGIJNE (NAJCZĘŚCIEJ ZAKONNIKÓW), ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE DO SPANIA, DO WYPEŁNIANIA OBRZĄDKÓW RELIGIJNYCH ORAZ WYŻYWIENIE OSOBOM LUB GRUPOM, KTÓRE ODBYWAJĄ ZAMIEJSCOWO PRAKTYKI RELIGIJNE (CZĘSTO OKAZJONALNE, ZORGANIZOWANE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.600

TRANSPORTER, KAPODZIÓB, ZADRAPANIE, LUTNIA, KREMÓWKA, DEKLARACJA, WARNIK, SIWAK, CZYNNIK CHŁODNICZY, PODATEK ROLNY, METAPLAN, PISMO MUZYCZNE, PAROBEK, WYZNANIE RELIGIJNE, SZKUNA, PARTIA, PASZKWILANT, FANFARA, KRÓL, WITAMINA, KAMIEŃ OBRAZY, SYSTEM SYMBOLICZNY, MŁYNOWY, SENTYMENT, CHRZAN, WEŁNIAKOWE, WIERNY, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, TRANSPORTÓWKA, MIKROOTOCZENIE, KARABINEK PNEUMATYCZNY, DYSPENSER, PIKNIK, STANOWISKO OGNIOWE, WAGNER, MYJKA, ROŻEK, OC, UNDULIPODIUM, AMNEZJA, TOŁHAJ, DZIEWIĘTNASTY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, DROŻNOŚĆ, BEZIMIENNOŚĆ, POSUW, ŻAKINADA, RELIGIOZNAWCA, NEBULIZACJA, MELUN, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, KWATERODAWCA, GNIAZDKO, HAFT, WŁADZUCHNA, PRZEJRZYSTOŚĆ, ZESZYT, MUCHA SUCHA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WPADKA, BRYKLA, PLATFORMA CYFROWA, NAPROTECHNOLOGIA, WĘGIEL KAMIENNY, PIÓRO, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, EPOKA KAMIENIA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, ŁAWICA SKALNA, SLAJS, BARWY NARODOWE, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, TETRAPOD, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, KOŁO HISTORII, KAPER, KSIĘŻULO, ODSYŁACZ, ODLEW, PAIŹA, BIEGUN, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, WYMIANA, SPOKANE, KIMBANGIZM, OBIEG, DWÓJECZKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, GATUNEK INWAZYJNY, PYSZOTA, RAKÓW, MOSUL, CERIWASTATYNA, ASBIEST, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MASZYNOWNIA, KASZA JĘCZMIENNA, TENOR, TADEUSZ RYDZYK, DŻARADA, INNSBRUCK, AUTUN, POSTER, SPÓDNICZKA, STACCATO, PRZESILENIE WIOSENNE, PISMO WĘZEŁKOWE, OBERHOF, PERKOZ ROGATY, CHEKKER, IFE, MALTA, PUSZKA MÓZGOWA, NAWIEW, CYSTERNA, MIŃSZCZANIN, CZWORAK, TRIO, TEORIA KATEGORII, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, REGUŁA SAVAGE'A, WIATRY, SODALICJA, KASYNO, TRAGEDIA, UPRAWA ROLI, CIĄG ARYTMETYCZNY, PAL, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, KRYKIET, NIEPOKOJENIE SIĘ, TERYNA, MARSALA, TERAKOTA, KUC ZANISKARI, SZCZEBIOT, DSS, OSTROWIANIN, SZCZOTKA, DOM MIESZKALNY, LUZAK, WIBROAKUSTYKA, FUNKCJA GREENA, ZAPYCHACZ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, KIEROWNIK BUDOWY, DERYWAT, KRÓLIK FLORYDZKI, PIERWSZY PLAN, H, TALERZ, OBMUROWANIE, PRZYKURCZ, KOLONADA, MUCHINA, WOW, TELEWIZJA, ANTYCYPACJA, ZEBRA RÓWNIKOWA, CHOROBA KŁUSOWA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, DELIRIANT, RYBOJASZCZURY, WKŁAD BUDOWLANY, OBIEKTYWIZM, ZŁOCIENICE, MISJE, PLEKTRON, NAWAŁNIK BURY, ADAMÓW, PORADLNE, PRACA, OSOBNIK, DROŻDŻE, CZARNUCH, DZIEDZICZENIE, WIATROWNICA, DRĘTWA, MONASTER, NOCEK OSTROUSZNY, RECEPTA PUNKTOWA, ZAWISAK, OSMYK, POLITYKA ENERGETYCZNA, PLAN, TĘTNICA TWARZOWA, UNIWERSYTECKOŚĆ, FREESTYLE, RĘKOSKRZYDŁE, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, PEREŁKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RASZPLA PLAMISTA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KANCONA, ZĄB, KRÓLEWIĘTA, ZAPITKA, ZOONOZA, KWASEK, ZAGOŃCZYK, KOŁO MAŁE, GAMBIT, TERAPIA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, URGENCZ, PODANIE, TROL, OFIARA, JEMIOŁA, KONKURENCJA, PRZEPOJKA, ADONI, JEGO WYSOKOŚĆ, KOŃ SOKÓLSKI, CHERUBIN, HETMAN NAKAŹNY, KWARC MLECZNY, MODERUNEK, DRABINIAK, SUMA, MASZKARA, KORUND, NIL, DARŃ, MARGINALNOŚĆ, IGOR, OSTEOTOMIA, KONSTYTUCJA, MACH, ZAJĄCZEK, KOGUT, SZAGRYN, WYRAZ BLISKOZNACZNY, UROCZYSKO, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, MONS, GUMA ARABSKA, OSŁONOWOŚĆ, POLIGAMICZNOŚĆ, IKONA, HIPOTEZA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, DEATH METAL, BULAJDA, OPONA, OPERA MYDLANA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, CZTERY ŚCIANY, JEŻAK BRZEGOWY, BARIERA WEJŚCIA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TRYSKAWKA, INDUKTOR, RAKOWATOŚĆ, NUMER BURTOWY, WYŻSZE NACZELNE, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ŁOŻYSKO, BORDEAUX, GLIKOZYD FENOLOWY, MIRAŻ, NACIOS, NALORFINA, TUNBERGIA, BRULION, DOM, ZIEMIA OBIECANA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, SKANSEN, KURIA, MIESZARKA, EKSTRAKCJA, WOREK TRENINGOWY, BAZA, ŻABA LEOPARDOWA, PŁOMYK, MIEJSCE, AUSZPIK, GNIOTOWCE, KORKI, ABORCJONISTA, BYDLĘ, GRZEBIEŃ, ORGANMISTRZ, SZTUCA, CHOROBA GENETYCZNA, GLORIETTA, ARAB, KORNET, PYTANIE, DOKTORAT HONOROWY, MAŁGORZATKA, WIRUSY DSDNA-RT, RURMUS, PLAN, TOPIELEC, ?POKRYWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OŚRODEK PROWADZONY PRZEZ WSPÓLNOTY RELIGIJNE (NAJCZĘŚCIEJ ZAKONNIKÓW), ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE DO SPANIA, DO WYPEŁNIANIA OBRZĄDKÓW RELIGIJNYCH ORAZ WYŻYWIENIE OSOBOM LUB GRUPOM, KTÓRE ODBYWAJĄ ZAMIEJSCOWO PRAKTYKI RELIGIJNE (CZĘSTO OKAZJONALNE, ZORGANIZOWANE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OŚRODEK PROWADZONY PRZEZ WSPÓLNOTY RELIGIJNE (NAJCZĘŚCIEJ ZAKONNIKÓW), ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE DO SPANIA, DO WYPEŁNIANIA OBRZĄDKÓW RELIGIJNYCH ORAZ WYŻYWIENIE OSOBOM LUB GRUPOM, KTÓRE ODBYWAJĄ ZAMIEJSCOWO PRAKTYKI RELIGIJNE (CZĘSTO OKAZJONALNE, ZORGANIZOWANE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOM REKOLEKCYJNY ośrodek prowadzony przez wspólnoty religijne (najczęściej zakonników), zapewniający miejsce do spania, do wypełniania obrządków religijnych oraz wyżywienie osobom lub grupom, które odbywają zamiejscowo praktyki religijne (często okazjonalne, zorganizowane) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOM REKOLEKCYJNY
ośrodek prowadzony przez wspólnoty religijne (najczęściej zakonników), zapewniający miejsce do spania, do wypełniania obrządków religijnych oraz wyżywienie osobom lub grupom, które odbywają zamiejscowo praktyki religijne (często okazjonalne, zorganizowane) (na 15 lit.).

Oprócz OŚRODEK PROWADZONY PRZEZ WSPÓLNOTY RELIGIJNE (NAJCZĘŚCIEJ ZAKONNIKÓW), ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE DO SPANIA, DO WYPEŁNIANIA OBRZĄDKÓW RELIGIJNYCH ORAZ WYŻYWIENIE OSOBOM LUB GRUPOM, KTÓRE ODBYWAJĄ ZAMIEJSCOWO PRAKTYKI RELIGIJNE (CZĘSTO OKAZJONALNE, ZORGANIZOWANE) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OŚRODEK PROWADZONY PRZEZ WSPÓLNOTY RELIGIJNE (NAJCZĘŚCIEJ ZAKONNIKÓW), ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE DO SPANIA, DO WYPEŁNIANIA OBRZĄDKÓW RELIGIJNYCH ORAZ WYŻYWIENIE OSOBOM LUB GRUPOM, KTÓRE ODBYWAJĄ ZAMIEJSCOWO PRAKTYKI RELIGIJNE (CZĘSTO OKAZJONALNE, ZORGANIZOWANE). Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast