BROŃ WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE POWODUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU. PONIEWAŻ BROŃ TEGO TYPU JEST ŁATWA W KONSTRUKCJI, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JEJ PRZEZ TERRORYSTÓW DO DEZORGANIZACJI PRACY DUŻYCH MIAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ RADIOLOGICZNA to:

broń wykorzystująca pierwiastki radioaktywne powodująca najczęściej promieniotwórcze skażenie terenu. Ponieważ broń tego typu jest łatwa w konstrukcji, istnieje możliwość wykorzystania jej przez terrorystów do dezorganizacji pracy dużych miast (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE POWODUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU. PONIEWAŻ BROŃ TEGO TYPU JEST ŁATWA W KONSTRUKCJI, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JEJ PRZEZ TERRORYSTÓW DO DEZORGANIZACJI PRACY DUŻYCH MIAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.916

BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BIAŁOCZÓŁKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, FUNDA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, FLEGMA, FORDON, KOVACIĆ, DZO, PRZESYP, MĄDROŚĆ, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, RODAK, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, MISIO, NUKLEOTYD, MARGINALNOŚĆ, ALMUKANTARAT, ZŁUDZENIE, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ZAPORA, PLENER, ORTODOKSJA, BUDOWA, LODOŁAMACZ, OSAD EOLICZNY, WIECZORÓWKA, TUNEL, ZATRUDNIALNOŚĆ, GAMBIR, LITERATURA WAGONOWA, KOLEKTA, NAGÓRSKI, OSIEMNASTY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ALBATROS, CAMAGUEY, PRZESZKADZAJKA, KRWIODAWSTWO, KOMPANIA WARTOWNICZA, RAGTIME, PRZEKRYCIE, CHWOŚCIK BURAKA, CZOŁÓWKA, MĄKA RAZOWA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, DORADCZYNI, RODZICIEL, SECESJONISTA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, RAMDYSK, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PRYMITYWIZM, KORD, PIJAR, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, TAJNIAK, OBSERWATOR STANU, WARIACYJNOŚĆ, OPTYKA FALOWA, REGULACJA CEN, WENCZOU, BORECZNIK SOSNOWIEC, CHARAKTER, KISZKA, DELEGACJA, WIELKOŚĆ, TAUTOCHRONA, GRZECHOT, CYPRYSIK GROSZKOWY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, OLIWA Z OLIWEK, DYKTA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, PRZEBIEG, ZWROT, PLEŚNIAK, PODATEK MAJĄTKOWY, EWOLUCJONIZM, METODA TERMICZNA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, LICENCJA OTWARTA, TOPÓR, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, CZEREŚNIAK, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, IRONICZNOŚĆ, SZKLIWO CERAMICZNE, WARTOŚĆ, NUTRIETY, MECH JAWAJSKI, KOMBUCZA, GRUPA ACETYLOWA, NORIKER, PLUS DODATNI, OKRĄGŁY STÓŁ, NEUROPROTEKCJA, NACHALNOŚĆ, MIGRACJA ZASIŁKOWA, LOT CZARTEROWY, BIEGANINA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BIOMAGNETYZM, PIASZCZYSTOŚĆ, WĘGRZYNEK, ZENIT, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, PĘTLA, OSETIA, ŚWIECZKA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, DEBIUTANCKOŚĆ, OFELIA, OPCJA BARIEROWA, SALWINIOWATE, STARONORDYJSKI, TĘGA GŁOWA, WIĄZAR, SYSTEM, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, GRZYB MAŚLAK, DROMONA, DYSPOZYCJA, TERSIN, MWERU, CELLULITIS, TRANSPORTEREK, MADŻONG, DOM WOLNOSTOJĄCY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, RAY-BANY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, GONADOTROPINA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, KOŚĆ OGONOWA, KOSZYK, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PASSE-PARTOUT, ZOOLATRIA, WIEŚNIAK, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, CNOTA KARDYNALNA, ŁUTÓWKA, ŁEMKOWSZCZYZNA, AMAZONKA, SUPERMAN, OSA DACHOWA, WIRUS GRYPY TYPU A, MENNONICI, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, ELASTOR, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, NANDORIŃSKI, SZYKANA, PRZECIWCIAŁO, APOKRYFICZNOŚĆ, MOC WYTWÓRCZA, POZYCJA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, HIPOWENTYLACJA, SKOCZNIA MAMUCIA, CWANOŚĆ, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, DOBRO KLUBOWE, NIEGOŚCINNOŚĆ, BLACHOWNIA, KUC DARTMOOR, SOLANKA, ZRASZARKA, MIEJSCE, NIEPARZYSTOKOPYTNE, HETEROTIS, ZACNOŚĆ, DRYBLER, LICZBA NIEWYMIERNA, AUTOBUS, MACIERZ NIEOSOBLIWA, HORMON TROPOWY, SETKA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, NOSOROŻEC JAWAJSKI, KWADRANT, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ZIEMIA OBIECANA, ROTAWIRUS, KWAS CHLEBOWY, AUTOGIRO, OBROTNICA, KRZESŁO BIUROWE, MNOŻENIE MACIERZY, SPRAWNOŚĆ, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, WOŁOWINA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MIKROTRON, STW, SKOCZEK EGIPSKI, SAMOISTNOŚĆ, BORAZON, OPODATKOWANIE, BIRIANI, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, MIÓD PSZCZELI, BIAŁORUTENISTYKA, C, SYNTETYK, PRZESTRZEŃ STANU, SZCZYPIOREK, UŁAMEK PROSTY, ARKA, KAMIKADZE, REDYNGOT, SUTERYNA, HOMERYDA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ROGAL, EDESTYDY, RZECZ WNIESIONA, DŁUG TLENOWY, ŚWISZCZ, CHOLINOLITYK, PRAWO KARNE PROCESOWE, PROSTOWNIK SELENOWY, FUNKCJONALIZM, POLISA LOKACYJNA, ZWODNICZOŚĆ, REJESTRATOR, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, WYTWÓRSTWO, WYJADACZ, BATYSKAF, SUSEŁ WASHINGTONA, HADŻAR, OPAT KOMENDATORYJNY, WYJĄTKOWOŚĆ, FOLGA, MARTWY PRZEPIS, KLIPER, BRAMKA KONTAKTOWA, ŁUK MONGOLSKI, PIRAMIDA NERKOWA, BYLICA CYTWAROWA, SEKWENSER, IMMUNITET FORMALNY, BULLOWATY, POBOŻNOŚĆ, PRZYSADZISTOŚĆ, GRYPA AZJATYCKA, ZOOEKDYSON, PROSTNICA, BIBLIA, SOPEL, ODCZYNNIK CHEMICZNY, MILREJS, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, LINIA EMISYJNA, NIEWZAJEMNOŚĆ, ŁACINNICZKA, CZEPOTA GAMBIR, FEREZJA, KASTET, SIEROTA, SUCHY PROWIANT, REGRESJA LODOWCA, KOŃ TORYJSKI, ARCHIDIECEZJA, PODATEK KATASTRALNY, ŚLAD TOROWY, NIESTEROWNOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, NAKTUZ, DIAGNOSTA LABORATORYJNY, TRAJEKTORIA, KONFEKCJONER, BIAŁA HERBATA, FORMA PRZESTRZENNA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PANORAMA, SUBSTANCJA PROMIENIOTWÓRCZA, PALLASYT, SAŁO, STUDIO FOTOGRAFICZNE, PALIWO KOPALNE, PALNIK ARGANDA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ŚWIAT, KANCER, GAZ PRZEWODOWY, TATUAŻ, ORNAT, TAUKA, KOBALTOWOŚĆ, INKORPORACJA, ?CHOROBA ROŚLINNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.916 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE POWODUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU. PONIEWAŻ BROŃ TEGO TYPU JEST ŁATWA W KONSTRUKCJI, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JEJ PRZEZ TERRORYSTÓW DO DEZORGANIZACJI PRACY DUŻYCH MIAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BROŃ WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE POWODUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU. PONIEWAŻ BROŃ TEGO TYPU JEST ŁATWA W KONSTRUKCJI, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JEJ PRZEZ TERRORYSTÓW DO DEZORGANIZACJI PRACY DUŻYCH MIAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ RADIOLOGICZNA broń wykorzystująca pierwiastki radioaktywne powodująca najczęściej promieniotwórcze skażenie terenu. Ponieważ broń tego typu jest łatwa w konstrukcji, istnieje możliwość wykorzystania jej przez terrorystów do dezorganizacji pracy dużych miast (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ RADIOLOGICZNA
broń wykorzystująca pierwiastki radioaktywne powodująca najczęściej promieniotwórcze skażenie terenu. Ponieważ broń tego typu jest łatwa w konstrukcji, istnieje możliwość wykorzystania jej przez terrorystów do dezorganizacji pracy dużych miast (na 17 lit.).

Oprócz BROŃ WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE POWODUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU. PONIEWAŻ BROŃ TEGO TYPU JEST ŁATWA W KONSTRUKCJI, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JEJ PRZEZ TERRORYSTÓW DO DEZORGANIZACJI PRACY DUŻYCH MIAST sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - BROŃ WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE POWODUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU. PONIEWAŻ BROŃ TEGO TYPU JEST ŁATWA W KONSTRUKCJI, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JEJ PRZEZ TERRORYSTÓW DO DEZORGANIZACJI PRACY DUŻYCH MIAST. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast