ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA; ROŚLINA TA ŹLE ROŚNIE W PEŁNYM SŁOŃCU I NIE WYTRZYMUJE W TYCH WARUNKACH KONKURENCJI Z INNYMI ROŚLINAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA CIENIOZNOŚNA to:

roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia; roślina ta źle rośnie w pełnym słońcu i nie wytrzymuje w tych warunkach konkurencji z innymi roślinami (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA; ROŚLINA TA ŹLE ROŚNIE W PEŁNYM SŁOŃCU I NIE WYTRZYMUJE W TYCH WARUNKACH KONKURENCJI Z INNYMI ROŚLINAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.322

MIOPIA, OGRODNIK, MODUŁ, WIEJSKI FILOZOF, KOCANKA, CHOINÓWKA, METALOFON, PORTUGALSKI, PIERWSZAK, USZATEK, TARCZA, LIBRA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SROMOTA, HOKEJ, EKSPONENT, PLASTYCZNOŚĆ, TEREN OTWARTY, RELING, ODCHYŁ, KOLOKWINTA, NIEZNAJOMOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, BARANEK, KARCICIEL, STAN SUROWY, SPISYWACZ, SILNIK PRZELOTOWY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, CINKCIARZ, SZCZĘKOT, HYDROFIL, DZIAŁ OSOBOWY, MECHANIZM KORBOWY, UKOS, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, WIEK BIOLOGICZNY, UDAWACZ, PŁYWACZEK, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, CHARAKTERYSTYKA, PRZEWROTNIK, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SAMORZUTNOŚĆ, ŁASKAWCA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, , TURYSTYKA KONNA, ŚWINIOWATE, MIARA NIEZWARTOŚCI, NADZÓR PEDAGOGICZNY, PARWOWIROZA PSÓW, NON-IRON, CZYTANKA, SIEROTA ZUPEŁNA, OBIEKTYWNOŚĆ, INFORMACJA, LEWOSKRZYDŁOWY, AKACJA SYBERYJSKA, RELIEF WYPUKŁY, SZORSTKOŚĆ, SIORKA, BANK DANYCH, ŁOPATA, KORZONEK NERWOWY, MATEMATYCZNY ANALFABETA, TYGRYS, UNIKATOWOŚĆ, PILATES, WYZWANIE, SAMOOBRONA, OBRÓT PODATKOWY, PREKLUZJA, SUBTELNOŚĆ, STARA MALEŃKA, KORNET, MAKABRYCZNOŚĆ, MANET, SPRZĘG, ASTRAGAL, WARIATKA, ŁATWOŚĆ, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, NIEJEDNOLITOŚĆ, OŚMIOKROTNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, FACHOWOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, RODZIC CHRZESTNY, PRZEDROST, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ZAWODOWO CZYNNY, ŁASKAWCA, GZYMS, BEZINTERESOWNOŚĆ, KONAJĄCY, KOKS, GŁUCHOŚĆ, GEREZA KRÓLEWSKA, WIETRZNOŚĆ, ARMEŃSKI, BAJER, MIŚ KOALA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, STENWANTA, KROKIET, POSTĘPAK, CIEMNOGRÓD, WYŁUDZACZ, NATURALIZM, KOLOKATOR, KORMORAN PLAMISTY, DEGRESJA PODATKOWA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, PRZEDŁUŻACZ, MAKROPLATA, NOMADA, PODRYWKA, HARD CORE, MODRASZEK ADONIS, GARDEROBIANKA, SYMPOZJON, SAMOISTNOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ZEROWOŚĆ, ZEKS, BĄBEL, RÓŻNICA ZBIORÓW, COPYPASTA, OCHLAPTUS, SLEGA, MASA, CIEŃ AKUSTYCZNY, ŻÓŁW JADALNY, PAPA MOBILE, STANOWCZOŚĆ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ŁOWCA TALENTÓW, OKNO MODALNE, STEROWANIE HYDRAULICZNE, RYBA WĘDROWNA, GNIAZDO, NOMOKRACJA, BEZWIETRZE, DRĘTWOTA, KONFEDERACJA KAPTUROWA, FORMA DWULINIOWA, DYKTATOR, METAMORFIZM WSTECZNY, SONANT, OSZCZĘDNOŚĆ, SĘKACZ, ANGLOFOBIA, KOMORA CIŚNIENIOWA, OBSESJONATKA, TOALETA, JĘZYK, CIAŁO STAŁE, SITOWIE, STACJA, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, MRÓWNIK, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ROCKOWIEC, STOPKA, PSI GRZYB, KARIERA, REPUBLIKA BANANOWA, WYDMIKUFEL, GERMAŃSKOŚĆ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, OBIEKT MOSTOWY, KOPARKA PODPOZIOMOWA, KĄT UJEMNY, RĘKA BOSKA, BALIA, AMINOPENICYLINA, SALAMI, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, FREATOKSEN, STAN STACJONARNY, BALAST, EDYTORKA, ZERWA GŁÓWKOWATA, MAŚLAK, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, BARSZCZ BIAŁY, NATURYSTA, HEADHUNTER, ROŚLINA SŁONOLUBNA, SPECJALIZANTKA, EKONOMIA PODAŻY, WARTOŚĆ, PRZYWIDZENIE, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, KRYPTOKOMUNIZM, GZIK, POCIĄG, CHLEBOWIEC, BANANOWA MŁODZIEŻ, URODNOŚĆ, PRĄD TĘTNIĄCY, MUZYKA PROGRAMOWA, PODRÓŻNIK, PIERWIASTEK, FUNKCJA BORELOWSKA, BOCHENEK, BADANY, TURANIZM, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, OKAPI, MATKA ZASTĘPCZA, FEMINISTKA, ZACHOWANIE, SAMORODNOŚĆ, BBS, SAMOLOT BOMBOWY, WARZYWO, MONOETANOLOAMINA, NACZYNIOWE, NOWOWIERCA, SANEPID, STRONA CZYNNA, KOMPUTER KWANTOWY, RZEPIEŃ, FILOZOFIA NAUKI, PODSTAWA POTĘGI, ATRAKCYJNOŚĆ, ZAŁOŻYCIEL, TECHNOKRATA, IDENTYCZNOŚĆ, AKORD NONOWY, STRAŻ GMINNA, STOIK, AKSAMITNA REWOLUCJA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, CHROPAWOŚĆ, PRASA, NAFCIARSTWO, WYRÓB, OGNIWO WESTONA, GRUPA, KLEZMER, MASTYKS, PRELUDIUM, OPTYKA FALOWA, ANTROPOLOGIZM, SIMOLESTES, DŁUŻNIK WEKSLOWY, SER EMENTALSKI, TARANTULA APULIJSKA, NADMIERNOŚĆ, BOCIAN CZARNY, NIELETNIOŚĆ, STEROWIEC SZKIELETOWY, KARCZMA, EKLOGA, EMALIA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, OCZKO, POBOŻNE ŻYCZENIE, BYŁY, KOCIOŁ, OFFTOP, UNIONISTKA, KNAP PODKAMIENNIK, IKONA, KRZYŻAK POMARAŃCZOWY, DYPLOMATKA, TANCERZ, JAZ ZASTAWKOWY, INSPEKTOR SZKOLNY, NIEMIECKOŚĆ, POZIOMKA TWARDAWA, BALET, ODCHYLENIE, AKLIMATYZACJA, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, WIELOMIAN UNORMOWANY, SKŁADNIK POKARMOWY, WICEHRABIA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, TUŁACZ, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, ŚLĄSKOŚĆ, ENDOPSAMMON, PIEC ŁUKOWY, DWA OGNIE, BURDON, ROMANS GOTYCKI, GUMKA, MOPEK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ASTROBIOLOGIA, WRAK, ŻYWOKOST, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, KIEROWNIK LITERACKI, USTAWA HORYZONTALNA, ?KAIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA; ROŚLINA TA ŹLE ROŚNIE W PEŁNYM SŁOŃCU I NIE WYTRZYMUJE W TYCH WARUNKACH KONKURENCJI Z INNYMI ROŚLINAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA; ROŚLINA TA ŹLE ROŚNIE W PEŁNYM SŁOŃCU I NIE WYTRZYMUJE W TYCH WARUNKACH KONKURENCJI Z INNYMI ROŚLINAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA CIENIOZNOŚNA roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia; roślina ta źle rośnie w pełnym słońcu i nie wytrzymuje w tych warunkach konkurencji z innymi roślinami (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA CIENIOZNOŚNA
roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia; roślina ta źle rośnie w pełnym słońcu i nie wytrzymuje w tych warunkach konkurencji z innymi roślinami (na 19 lit.).

Oprócz ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA; ROŚLINA TA ŹLE ROŚNIE W PEŁNYM SŁOŃCU I NIE WYTRZYMUJE W TYCH WARUNKACH KONKURENCJI Z INNYMI ROŚLINAMI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ROŚLINA, KTÓRA PRZYSTOSOWANA JEST DO ŻYCIA W WARUNKACH DUŻEGO ZACIENIENIA; ROŚLINA TA ŹLE ROŚNIE W PEŁNYM SŁOŃCU I NIE WYTRZYMUJE W TYCH WARUNKACH KONKURENCJI Z INNYMI ROŚLINAMI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x