PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEBEJUSZ to:

prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEBEJUSZ

PLEBEJUSZ to:

w dawnych społeczeństwach: człowiek, który nie jest szlachciem, który pochodzi z ludu, gminu (na 9 lit.)PLEBEJUSZ to:

w Cesarstwie Rzymskim: pełnoprawny obywatel, który należy do warstwy najuboższych (na 9 lit.)PLEBEJUSZ to:

w starożytnym Rzymie (za Republiki): wolny obywatel, najczęściej prawdopodobnie ktoś pochodzący z ludów pobliskich, podbitych terenów lub spośród ludzi osiedlających się w Rzymie, który nie ma pełni praw obywatelskich (bo nie jest patrycjuszem) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.009

PRZEDWIOŚNIE, METAFIZYKA KLASYCZNA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, REFRENISTA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, ŻYWA LEKCJA, HOTELING, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, ŁAŃCUSZEK, GEST KOZAKIEWICZA, PALCÓWKA, CHOKER, KRAKERS, POZYCJA TESTOWA, ŻAŁOSNOŚĆ, PIANO, MĘŻOBÓJCA, POŁOŻENIE, PADOK, SOKOLE OKO, SZTOS, ZAPYCHACZ, WYZWOLICIEL, MIODOJAD ZŁOTOLICY, KONCEPTUALIZM, FUCHA, DANE BIOMETRYCZNE, ZRZĘDLIWOŚĆ, BLASZKA SITOWA, ANODA, FOLKSDOJCZ, HARTOWNOŚĆ, WTYCZKA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, CHROMBUCYL, PAPIER ŚCIERNY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, WIATR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, EKSTERN, ADWEKCJA, RĘCZNIK PLAŻOWY, IRANISTAŃSKI, SZABLONIK, HAITAŃSKI, DWORNOŚĆ, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, POLEROWACZ, BASZTA ALKIERZOWA, BANDEROWIEC, PRĄD MORSKI, PETARDA, WYŻSZE NACZELNE, TARCZA, EGZOTERYCZNOŚĆ, ASTROWATE, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, LENIWOŚĆ, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, SALONOWIEC, GRA CASUAL, RODZIMOŚĆ, ODRZUT, DROGA APIJSKA, MAŁOWIERNY, NIEUWAŻNOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, WILCZEK, MISTRZ, OSŁONA, WANIENECZKA, KURS STAŁY, KOŁOWIEC, FACHMAN, KURDUPLOWATOŚĆ, GRUPA PROSTA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KINO AKCJI, TRYNITARYZM, INSTALKA, KNAJPIARZ, POSŁUCH, HELIOFIZYKA, TABLOID, SUSZKA, OLEJ ARACHIDOWY, KONTYNGENT, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KREOL, KUOKA, BLOKADA, KOT DOMOWY, DOMICYL, PSALMISTA, OKRZOSEK, ŻUREK, ANDROGINIA, NAJDUCH, NIEDOKŁADNOŚĆ, PLEŚNIAWKA, MIODOJAD ATOLOWY, SADNIK, FELERNOŚĆ, IZBA NIŻSZA, TOBOŁKI, TWIERDZENIE GÖDLA, ANALFABETA, DEKALKOMANIA, BALON ZAPOROWY, KARTEZJUSZ, WIZJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, KICZ, BEZCELOWOŚĆ, STALNICA, PROSTYTUTKA, WYDAJNOŚĆ, GENDER, LISTEK, SYNERGIZM, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, COACH, ANDROID, LAMPKA WIECZYSTA, PIONIER, NIEZAMOŻNOŚĆ, BODZIEC PROGOWY, ZBŁĄKANA OWIECZKA, ZODIAK, RACJONAŁ, WYPYCHACZ, KARTA MOBILIZACYJNA, REAKTOR PRĘDKI, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, FUNKCJE AMPLITUDY, ROKSELANA, SIKA, WZNOWICIEL, INDEKS, KUZYN, TURYSTYKA KONNA, CZERKIESKA, GRADACJA, HULAKA, URODZENIE ŻYWE, ŚMIAŁEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, WULKAN EKSPLOZYWNY, SILNIK TŁOKOWY, LODOWIEC SZELFOWY, NIEMOTA, EKSPLOATACJA, ŻARŁACZ SZARY, DIAGRAM KWIATOWY, JASNOWIDZ, ZDANIE WZGLĘDNE, HIPERMETROPIA, FUNKCJA ACKERMANNA, CHEMIA POWIERZCHNI, PODSYP, NAPÓR, ZAKOCHANY, WIDEOMAGNETOFON, TOTEM, TAKSIARA, STYLING, HONORARIUM, CHAŁTUROWIEC, LOGIKA MATEMATYCZNA, PODODDZIAŁ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, NIEWYPAŁ, CYJANOHYDRYNA, DIASTEREOIZOMER, KARMIENIE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ALOES, OŁTARZYK, GOL SAMOBÓJCZY, NATURYSTKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KRUSZARNIA, CHŁOPEK ROZTROPEK, CZYSTY STRZAŁ, SZALENIEC, BEZPŁCIOWIEC, LOKACJA, MASOŃSKOŚĆ, JEROME, CZARNOGÓRZEC, AZYDOTYMIDYNA, MAFIA, OPACTWO, KREDYT POMOSTOWY, MISTRZ PROSTEJ, OBSADA, SPRZĘT MECHANICZNY, WINO RÓŻOWE, HIPERESTEZJA, CHAŁTURNIK, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, BŁĄD METODY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WYSOKI KOMISARZ, SWING, PRZEPONA BRZUSZNA, TOPIELEC, KORCZAK, SMRÓD, KRUSZYNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, NOTARIUSZ, KROKIET, TELESKOP ZWIERCIADLANY, POLICJA POLITYCZNA, ZADYCHRA POSPOLITA, MIKROSOCZEWKA, BEZIDEOWOŚĆ, STEP, ŻMIJA, MUCHY W NOSIE, BULDER, ŚRÓDPOŚCIE, ZAJOB, PYZATOŚĆ, CHAŁTURSZCZYK, DYSTANS, ŚNIADOŚĆ, PUPILEK, LOK, RESORAK, SKAUT, DEWIZOWIEC, SALA, JUNKIER, PIERSIĄTKO, NOWOŚĆ, KOMISJA REWIZYJNA, KONTRAST DYNAMICZNY, KANAŁ BURZOWY, WALEC STATYCZNY, INTUICJONIZM, ASFALT, DEGENERAT, ZUCHWAŁOŚĆ, RONDELA, KOPUŁA GEODEZYJNA, HEAD HUNTER, DEPOZYTORIUM, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, ŁUŻYCKI, KULUARY, OBUSTRONNOŚĆ, MOZARAB, MIODOJAD UBOGI, CHWYTNIK, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, RUTYNIARZ, GLINIASTOŚĆ, ARYJKA, CHILIJCZYK, LEŚNY DZIADEK, TRZEBIENIEC, ŁAZIK, BUJAK, BIAŁY CZŁOWIEK, BRZUSIEC, MNICH, PERFUMKI, ALOZA NIEBIESKA, POMYLONY, RODZINA NIEPEŁNA, EGZYSTENCJALISTA, PROSTNICA, ROŚLINY OSIOWE, POŁĄCZENIE CIERNE, CHALKOGRAF, KOSTKA, ŻEGLUGA PROMOWA, FILM KOLOROWY, NON-IRON, SZCZYT SZCZYTÓW, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PORTFEL, GABLOTA, SZYSZKA, PRZYCZYNA CELOWA, KLEJÓWKA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, WIERSZOPIS, NIEPOKALANOŚĆ, FONDUE, TYTAN, GOŁĘBIE SERCE, ?WALUTA BAZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEBEJUSZ prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEBEJUSZ
prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit (na 9 lit.).

Oprócz PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x