ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK WE WŁOSZECH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE WŁOCHOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁOSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak we Włoszech, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Włochom (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁOSKOŚĆ

WŁOSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest włoskie, zwłaszcza: pochodzi z Włoch, należy do Włoch, przynależy do włoskiej kultury (na 8 lit.)WŁOSKOŚĆ to:

naleciałość włoska, makaronizm (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK WE WŁOSZECH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE WŁOCHOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.165

HACJENDA, NASKÓREK, LESZCZYNA, ZASZŁOŚĆ, DROGOCENNOŚCI, RACZYNA, POPRAWKA, STÓJKA, JEDYNKA, PIGMALIONIZM, BYDLĘ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, FARBA KLEJOWA, ŚMIECISKO, MADONNA, WOJSKO, DERYWAT, ANOMALIA, STOŻEK NAPŁYWOWY, PANTOGRAF, PEPICZKA, BRANIE POD WŁOS, KOMPATYBILNOŚĆ, DZIERŻYCIEL, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KAPELMAJSTER, MAJÓWKA, FILM DROGI, OKULARY SŁONECZNE, BRYZOL, PAWĘŻ, KINO DOMOWE, PENTAPTYK, KUMA, PSYCHODELICZNOŚĆ, PRUSKOŚĆ, LINIA, PIŁOGON, ALBUM, GEODEZJA GÓRNICZA, ZASTAWA STOŁOWA, HADIS, KONFESJA, CENZUS MAJĄTKOWY, OKTANT, KOMISJA, BARONIĄTKO, KRYTYCZNOŚĆ, PIŁA, DYPODIA, SOPEL, ZAPOJKA, TARANTELA, KANAPKA, BUT, RÓWNONOGI, WĘGAR, WODOROST, FILM KATASTROFICZNY, MECZ MISTRZOWSKI, JEMIOŁA, LICZBA PRZESTĘPNA, JARZENIÓWKA, RAMIENICE WŁAŚCIWE, POPRZEDNIK, CHODZĄCY TRUP, OWAD, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PRZEKŁADNIA, OBRAZA, CYMELIUM, WYDATKI SOCJALNE, SZCZAPA, TERMINAL, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, FRANCZYZA, MYŚLISTWO, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ELEKTROENCEFALOGRAF, KAMIENIARZ, PRAWO FORMALNE, FAKTURA, KREDYT KUPIECKI, KOŃ NA PATYKU, BUT NARCIARSKI, PLANISTYKA, WIDŁOZĄB PŁOWY, ZGRUPOWANIE, STACJA POSTOJOWA, JOŃSKI, DZIANINA, HUCULSKI, DREN, OBWIĄZKA, STYL ARCHITEKTONICZNY, ZBROJOWNIA, ABSORPCJA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, FUTRYNA, AKOMPANIAMENT, ŚLIWA, WYCHODŹTWO, GASTROFAZA, KANONIERKA, MEDIANA, LATARNIA MORSKA, DOBA, BARIERA TECHNICZNA, OPIS, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WIRTUOZERIA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PASKUDZTWO, GIMBAZA, GATUNEK, PROFITENT, YORKSHIRE PUDDING, KATHARSIS, PIERWSZY ŚWIAT, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, MAKATKA, TRANSMUTACJA, IZOTERMICZNOŚĆ, TŁUSZCZ, BLUFFIARZ, ODPŁATA, ETOLA, GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ, LOKAL SOCJALNY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, CZEREP, PRAWNICZOŚĆ, DEKADA, SZUPINKA, KRÓLIK EUROPEJSKI, SMUŻKA STEPOWA, PECORINO, AUGUSTIANIE, PŁUCZKA, DŁUGI WEEKEND, MOWA WIĄZANA, BATERIA, KOMPILACJA, NAZWA OPISOWA, OCET, HYDROFOR, KONSUMPCJA, WYRZUTNIA, MEDIOLAN, GRANDA, CHEDDAR, HIERARCHIA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, MIERNIK, MIZUNA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NIEWYDOLNOŚĆ, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, GNIAZDO, BIEG PRZEŁAJOWY, KOZIOŁ, CYTODIAGNOSTYKA, WSPÓŁŻYCIE, ROZMIAR, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DMUCHAWA, LOT CZARTEROWY, PANDANOWIEC, OSTENTACYJNOŚĆ, BŁYSK W OKU, WARUNEK LOKALOWY, NAROŻNIK, LUK ŁADUNKOWY, SOLIDARNOŚĆ, DEATH METAL, KOMÓRECZKA, KLEJNOTKI, PAJĄCZEK, PRZYLŻEŃCE, GAMA, ATOMOWOŚĆ, SAMOGŁOSKA, ROŚLINA TRUJĄCA, HYDROBUS, PRANIE MÓZGU, ŁASKUN, KATAKUMBY, ZAKONNICZKA, MASER, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, WYTRZESZCZ, BICIE CZOŁEM, SZPILKA, ROZMODLENIE, STANOWISKO, WYGODNICTWO, NIEWYPARZONA GĘBA, TRYTON, OPŁATA ADIACENCKA, URANOWIEC, UKŁAD KIEROWNICZY, KĄT PROSTY, CIEŃ, LINON, ALTERNATYWA, ODBOJNICA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ZESPÓŁ URZĄDZEŃ, DARMOCHA, OBLĘŻENIE, KAPONIERA, PORCELIT, ALLEGRETTO, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, TINGEL, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KANONIERKA, PURPURA, DRELICH, PAPIER, BEZLIST, UJŚCIE, KURIA DIECEZJALNA, DEGENERACJA, MORENA KOŃCOWA, SZLAM, WNĘTER, NAGIEL, BIOGAZ, LISTA STARTOWA, KRYZA, JEDWAB OCTANOWY, WĘZEŁ, PROCENTOWOŚĆ, OSTRY KURS, MODEL, KOBIECISKO, OFIARA, PRZEWIJAK, FIBRYL, OTĘPIENIE, ZRAZ, ZAWORA, PŁÓD, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, ŻURAWIE, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PAS, SZOK CENOWY, ZIARENKO, TYGIELEK, ZJAWISKO, LALA, ZBROJENIE, HARMONIKA, BEZIDEOWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, DOKUMENT, OKO, LIMNIGRAF, NAZWA RODOWA, DONŻUANIZM, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, FARMERKI, KRYZA, KLUCZ, CIOTECZNY DZIADEK, HALE, KATOLICKOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, CUNEO, NAUKA MEDYCZNA, OBIEKTYWNOŚĆ, REKREACJA, PRYNUKA, HAMULEC, PRESTIŻ, WYŻYNY, GWIAZDA NOWA, INDEKS, ZESPOLENIE, FORMA, KRYPTODEPRESJA, BULWA, KOŃ CUGOWY, BARWY PAŃSTWOWE, TYTUŁ PRASOWY, TABU MILCZENIA, DUM-DUM, PIKA, PORAŻENIE MÓZGOWE, EMPIRIOKRYTYCYZM, UBOŻENIE, DRYBLING, TRASA KONCERTOWA, CAŁOŚĆ, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ?URLOP WYCHOWAWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK WE WŁOSZECH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE WŁOCHOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK WE WŁOSZECH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE WŁOCHOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁOSKOŚĆ zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak we Włoszech, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Włochom (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁOSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak we Włoszech, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Włochom (na 8 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK WE WŁOSZECH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE WŁOCHOM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK WE WŁOSZECH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE WŁOCHOM. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x