COŚ, CO ZAWIERA 80% CZEGOŚ LUB MA 80 JEDNOSTEK MOCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEMDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 80% czegoś lub ma 80 jednostek mocy (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEMDZIESIĄTKA

OSIEMDZIESIĄTKA to:

liczba 80, numer 80 (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 80 elementów (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

wiek, 80 lat, także uroczystość, podczas której świętuje się osiemdziesięciolecie (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

prędkość 80 kilometrów na godzinę (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ZAWIERA 80% CZEGOŚ LUB MA 80 JEDNOSTEK MOCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.691

RZEMIOSŁO, ZNACZNIK, CAMPUS, SKOK, ARTEFAKT, MIGAWKA CENTRALNA, KRATKA KSIĘCIA WALII, KULE, ZNAK CZASU, KRZTA, REGENT, SPRAWNOŚĆ, TORNADO, SŁODKOŚĆ, LUNETA, KRUCHE CIASTO, ASEKURANTKA, KORONA, OPISOWOŚĆ, ZMIANA WSTECZNA, EWOLUCJA KASKADERSKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, SZCZAPA, NIEMORALNOŚĆ, DEADLINE, ALARM LOTNICZY, DŻEM, TUSZ, MACHANIE RĘKĄ, KLUCZ, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ROZWOLNIENIE, RACHUNEK ZDAŃ, MŁOT KAFAROWY, SYMBOL, KROKIET WIOSENNY, ZGODNOŚĆ, GANC POMADA, PULARES, MANIFEST, REPUTACJA, NASADKA, ROZWAGA, SPONDYLOSOMA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, OSPA, WYKONAWCA, WIRTUOZERIA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, WARIACJE, KOSZER, AZYDEK, LENIUSZEK, ŁAPA, SYNDYK, SCIENCE FICTION, DZBANEK, KOPIA, KOMPLEKS ŻYTNI, SPEAKER, JOSE, ZAKUTA PAŁA, DRYL, SZKARADZTWO, TOLERANCJA, PAWĘŻ, PREPARACJA, UBOGI KREWNY, BOCZNICA KOLEJOWA, MARŻA HANDLOWA, PAMPUCH, SZTYWNIACTWO, GLEBA KOPALNA, RYNEK TERMINOWY, SPUSZCZENIE, TRUCHŁO, DOŚWIADCZENIE, PREZYDENCJA, STOPNIOWALNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MODELOWOŚĆ, WYSŁUGA LAT, ŻABKI, DZIEWICTWO, METAL KOLOROWY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, ŻACHWY, OLIWKOWATE, KOMODOR, JARZĘBINÓWKA, MAKABRYCZNOŚĆ, PALCÓWKA, FELERNOŚĆ, KACZKA, RAJFURSTWO, ZGROMADZENIE CZYNNE, FLAMBIROWANIE, LIS, ZBIÓRKA, TRAGIZM, LECZENIE CHIRURGICZNE, PRZYWŁASZCZENIE, OBŁO, WSTĘGA, OSTRY DYŻUR, ZNAK MUZYCZNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, JON CENTRALNY, BENEFICJENT, AZOTAN(V), ROSZCZENIE, KIESZONKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, IDIOMATYZM, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, APOGEUM, POMAZANIEC, LINIA CZYSTA, PODWODA, SZMAT, DECYMA, WITEKS CZCZONY, PŁOMYK, SYLWETA, ALBINOS, IRLANDZKOŚĆ, JAMRAJ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PYZY, PIASTA, CHORÓBKA, WARTOŚĆ MODALNA, BEDŁKA, JAD PSZCZELI, ABSURD, MISZPELNIK, NIECZYNNOŚĆ, EROZYJNOŚĆ, BESZBARMAK, SMYCZ, PRZEPAŚĆ, GRANICA, ANGIELSKA FLEGMA, LOKACJA ATELIEROWA, WÓZEK SZPITALNY, PATENT, CHUSTA, NIECZUŁOŚĆ, PANIER, SENES, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SPLOT, KONSYSTORZ, BEZDENNOŚĆ, HACJENDA, OPIESZAŁOŚĆ, BLIŻSZOŚĆ, CZUWANIE, SZEREG, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ZGNIŁOŚĆ, LOJALISTA, PODMIOT, HETEROMORFIZM, KORDIAŁ, NIECIEKAWOŚĆ, OLEJEK, ARABESKA, WANIENECZKA, FLEGMA, AZOTAN, WELWET, KONKURENCJA, SIATKA, OFENSYWA, HUBA, PTASIE MLECZKO, LIGATURKA, BAŁWOCHWALSTWO, BÓG, POPITA, PRZYPŁYW, BICZ BOŻY, INSTYTUCJA PROCESOWA, ŚREDNIA KWADRATOWA, NIEJASNOŚĆ, OBWÓD REZONANSOWY, NASKÓREK, PANKREATYNA, SROMOTA, RÓŻA, TUBULOPATIA, ALAIN, GAPA, KARA, SLAJS, PRZEDNÓWEK, KUPNO, POKŁAD, SER ŻÓŁTY, ROZGRZEWACZ, PORA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SPRAWA, BRYLE, ZAKUP, REKLAMANT, KORDON, SZUM, SKUNKS, EKSTRADYCJA, SCENICZNOŚĆ, LIGA, METFORMINA, OBELGA, NIESPORCZAK, SZEZLONG, PRZEJŚCIÓWKA, APLIKACJA, STEREOTYPIA, KEYBORD, CZWARTA CZĘŚĆ, ROZWÓJ ZARODKOWY, BLASZKA, ALBUMIK, CZARNA KSIĘGA, ARENDARZ, RETENCJA, AUTOBUS CZŁONOWY, PIKIETA, MIELIZNA, KOMPOTIERA, RESIDUUM, ZAWRÓT GŁOWY, WILCZY BILET, LATRY, TETRAMER, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KANEFORA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, MIMEOGRAF, RODZIMOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SZRAF, HISZPAŃSKOŚĆ, DŁAWIK, WYRĘB, ZWIJACZ, WEJŚCIE, SZEW, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, RYKSZA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, LEBERKA, STÓWA, STAUROPIGIA, OSKARŻYCIELSTWO, SUSPICJA, IMPOST, DZIEŁO, POST, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, WYMIENNIKOWNIA, BRODAWKA STÓP, KOLEGA, BUM, WYRZUT, KOPOLIMER, WĄTŁOŚĆ, AKREDYTACJA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PĘDZLIK, ŚMIETANKA, SYMPATYCZNOŚĆ, FONOGRAM, MISKA KLOZETOWA, ODMRAŻACZ, NIEŚCISŁOŚĆ, MARSZ, MAJKA, PARADOKS, CIŚNIENIE STATYCZNE, IZBA, PLEŚŃ, TAROT, PINGWIN ANTARKTYCZNY, KOPUŁA LODOWA, ZDRADA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, BEZŻENNOŚĆ, ŚLONSKI, DŻDŻYSTOŚĆ, JĘZYK, POUSSIN, UNIFORM, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ?DOSŁOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ZAWIERA 80% CZEGOŚ LUB MA 80 JEDNOSTEK MOCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ZAWIERA 80% CZEGOŚ LUB MA 80 JEDNOSTEK MOCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEMDZIESIĄTKA coś, co zawiera 80% czegoś lub ma 80 jednostek mocy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEMDZIESIĄTKA
coś, co zawiera 80% czegoś lub ma 80 jednostek mocy (na 15 lit.).

Oprócz COŚ, CO ZAWIERA 80% CZEGOŚ LUB MA 80 JEDNOSTEK MOCY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - COŚ, CO ZAWIERA 80% CZEGOŚ LUB MA 80 JEDNOSTEK MOCY. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast