SENNOŚĆ, TO, ŻE SIĘ NIC NIE DZIEJE, FAKT LUB WRAŻENIE, ŻE JEST MAŁO RUCHU, NIEWIELE ZDARZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSPAŁOŚĆ to:

senność, to, że się nic nie dzieje, fakt lub wrażenie, że jest mało ruchu, niewiele zdarzeń (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSPAŁOŚĆ

OSPAŁOŚĆ to:

powolność, jakby senność, niechęć do podejmowania działań, cecha czegoś lub kogoś pozbawionego energii, anemicznego, powolnego (na 8 lit.)OSPAŁOŚĆ to:

to, że coś się dzieje powoli, bez dynamizmu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SENNOŚĆ, TO, ŻE SIĘ NIC NIE DZIEJE, FAKT LUB WRAŻENIE, ŻE JEST MAŁO RUCHU, NIEWIELE ZDARZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.786

STROLLER, BOŚNIACKOŚĆ, WYPIS, POZYCJA RYGLOWA, WETERYNARKA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, CIAŁO OBCE, GAWIALOWATE, IDIOSYNKRAZJA, MISKA, KILKAKROTNOŚĆ, GOŚĆ, NANSUK, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, OPONA, FENEK, TELEGRAF OPTYCZNY, KONTUAR, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KUGLARSTWO, BAGAZJA, GACEK SZARY, ZAINTERESOWANY, AGENT, PIÓRO, KAPUSTA PASTEWNA, POKŁAD, DZIANINA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, IMIĘ, WPŁATA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, WŁOSKOWATOŚĆ, CHARTER, GRECKOŚĆ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, BAŁYK, NABYTEK, WELON, ANTENA YAGI, WYSPA MAN, REMIS, HRABIĄTKO, OKRĘT FLAGOWY, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, TEST NASKÓRKOWY, OOLITYT, STŁUCZENIE, PARAFRAZA, MUFKA, KOMPLET, ALTERNATYWA, BAJADERA, WIELOKULTUROWOŚĆ, WĘŻÓWKA, MER, ANEMIA APLASTYCZNA, ESPADRYLA, SZARPANINA, KAPISZONÓWKA, CIEPLICA, CENTRUM URAZOWE, MUZYKA TŁA, PIRAT DROGOWY, PARAGRAF, EJEKTOR, JEDZENIE, FEMINIZM, TYGIEL, WYCIERACZKA, PLAZMOLIZA, OCZKO, SPOT, GARDEROBIANA, TRYTON, ADWEKCJA, PROJEKT TECHNICZNY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, TRIADA KARTAGENERA, SSAKI, OKRUTNOŚĆ, SODA, IMIONNIK, GE'EZ, IZBA ROZLICZENIOWA, BUJANIE, TEST KOMPLEMENTACJI, KARTEL, GRZBIETOPŁAT, RÓJKA, ORKAN, ROCK AND ROLL, NIESPORCZAKI, TEMNODONTOZAUR, KOSZER, GRETING, SCENARIUSZ, SLOW-FOX, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KOTLET POŻARSKI, MPA, DIALIZA OTRZEWNOWA, NACZYNIAK GRONIASTY, APRETURA, ATTACHAT, KCIUK NARCIARZA, DROGA MAGISTRALNA, ADIAFORA, EKSPRES, GRZĘDA, SEKRECJA, NEOGNATYCZNE, IKONOBURCA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CANCA, KRWIOBIEG, MIODOJAD, GRUPA ACETYLOWA, PUSZYSTOŚĆ, OLIWA, RENTGENOLOGIA, FOTEL KLUBOWY, SKRZYNECZKA, MOC WYTWÓRCZA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SAMOOKALECZENIE, GEODEZJA LEŚNA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, MAJKA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ŁOPATKA, STROFANTYNA, GAŁĘZIAK, ROZRZĄD, NEUROPRZEKAŹNIK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, BEZKLASOWOŚĆ, ALARM SZALUPOWY, PATRONAT, ZNAK, NIESTATECZNOŚĆ, KARTA, MACIERZ NIEOSOBLIWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KLAUSTROFOBIA, SŁOWACYSTYKA, LIPOLIZA, BRUTALNOŚĆ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, PUŁK, SYMPTOMAT, HERB, ZNIECZULENIE, DROŻDŻOWNIA, ODJEMNA, HARDOŚĆ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, DRUK OFFSETOWY, OPAD, OŚMIOKROTNOŚĆ, DOMINIUM, PRZEGLĄDACZ, METEORYZM, OCHRONA, SUBLIMATOR, CHOROBA KESONOWA, OSTRUŻYNY, KOSTIUM HISTORYCZNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, SHIMMY, OŚNIK, NARAMIENNIK, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, LIST PASTERSKI, PRZESŁUCHANIE, PIDGIN, GRZYB SIARKOWY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, TRAMWAJ WODNY, PARALELIZM, ZŁA PRASA, SZEW, PIES OGRODNIKA, INIA, RAKI, OTCHŁAŃ, HAFT KRZYŻYKOWY, LETARG, KAMBUZ, HUN, OLEJEK KAMFOROWY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KAPER, TEORIA GRAFÓW, SPRZĘCIOR, INDOEUROPEJCZYK, KLUSKI ŚLĄSKIE, IZOLAT, BRACHYCEFALIA, TRYSKAWKA SZKLANA, ADA, KOMBINACJA ALPEJSKA, PRZYCISK, IMIENNICTWO, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SKRADANKA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, OPÓR WZNIESIENIA, IDIOMATYZM, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ZMARZLAK, PODOBIZNA, FERMA, KRAWĘŻNICA, ZASADA EKWIPARTYCJI, CZERNIAWKA SPADZIOWA, PIGULARZ, RADYKALNOŚĆ, ORBITA BIEGUNOWA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, DRAMAT, MAJORAT, PROCH BEZDYMNY, OBRÓT PIERWOTNY, MÓWNOŚĆ, AMYLOFAGIA, ASPEKT, JASNOWIDZ, CWANOŚĆ, CLARINO, TABORYTA, ŻABA KRZYKLIWA, SPORT KWALIFIKOWANY, PĘTAK, WYŁADOWANIE KORONOWE, TRÓJKĄT, DEWELOPER, ŚWIADEK JEHOWY, MIEDZIOWIEC, PIECZEŃ, SARKOIDOZA, DOKUMENT, PODZBIÓR, KAWALKATA, PULPIT, POTENCJAŁ, WZIERNIK, STAN ŚREDNI, WYSYP, ŁADUNEK BOJOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PRZYKRYCIE, ASESOR, POLARYZACJA, ŁUPEK, ROLADA, MŁYNEK DO ODPADÓW, LEPKOŚĆ CEN, CHOROBA TAYA-SACHSA, RADIOBIOLOG, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, HERB, KAPUSTA KISZONA, WODZIK, RAK, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, UDERZENIE, IMPOSTOR, JASTRZĘBIE OKO, KWALIFIKACJA PRAWNA, MINIATURA, ORBITA, MOLEKUŁA, KANAŁOPATIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, WIELOCUKIER, LORETANKA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, ETMALOZA, DYSCYPLINA, LISTA, BALERON, RADZIECKOŚĆ, ŁEB NA KARKU, KOMIK, EGOCENTRYCZNOŚĆ, DRIPPER, GOLAS, MATERIALNOŚĆ, DYPTYK, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ZWARTOŚĆ, ROŚLINY NACZYNIOWE, PRODROM, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, ?PROMIENNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SENNOŚĆ, TO, ŻE SIĘ NIC NIE DZIEJE, FAKT LUB WRAŻENIE, ŻE JEST MAŁO RUCHU, NIEWIELE ZDARZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SENNOŚĆ, TO, ŻE SIĘ NIC NIE DZIEJE, FAKT LUB WRAŻENIE, ŻE JEST MAŁO RUCHU, NIEWIELE ZDARZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSPAŁOŚĆ senność, to, że się nic nie dzieje, fakt lub wrażenie, że jest mało ruchu, niewiele zdarzeń (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSPAŁOŚĆ
senność, to, że się nic nie dzieje, fakt lub wrażenie, że jest mało ruchu, niewiele zdarzeń (na 8 lit.).

Oprócz SENNOŚĆ, TO, ŻE SIĘ NIC NIE DZIEJE, FAKT LUB WRAŻENIE, ŻE JEST MAŁO RUCHU, NIEWIELE ZDARZEŃ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - SENNOŚĆ, TO, ŻE SIĘ NIC NIE DZIEJE, FAKT LUB WRAŻENIE, ŻE JEST MAŁO RUCHU, NIEWIELE ZDARZEŃ. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x