CZĘŚĆ WIELOSTRZAŁOWEJ BRONI PALNEJ, SKĄD POCISK PRZENOSZONY JEST DO KOMORY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DONOŚNIK to:

część wielostrzałowej broni palnej, skąd pocisk przenoszony jest do komory (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WIELOSTRZAŁOWEJ BRONI PALNEJ, SKĄD POCISK PRZENOSZONY JEST DO KOMORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.621

PIEC ŁUKOWY, RELIGIA MOJŻESZOWA, AUTOMOBILISTA, WYRAZ PODSTAWOWY, DEKOLT, AKCJA IMIENNA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, NIELITOŚCIWOŚĆ, SUBFUNDUSZ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, ZAŁOŻENIE, EKSCYTARZ, RYZALIT, ANDANTINO, JĘZYK ARABSKI, PANCERFAUST, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, TUNBERGIA MYSORSKA, MAKROELEMENT, KILSON, LUDWINÓW, SITNIK, CHWIEJNOŚĆ, ROLADA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, BRZEMIĘ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, KRĄŻENIE PŁUCNE, MIOTACZ OGNIA, NIEJEDNOLITOŚĆ, WIDŁOZĄB LEŚNY, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, INFOBOKS, STAL DAMASCEŃSKA, ŚWIĘTA, WSPINACZKA SPORTOWA, WIRNIK, WARTOWNIK, OPONKA, CHWYTAK, FAWORYT, WYRAZISTOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, POMUCHLA, NOŚNIK, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, PRZĘSŁO, RADA PRACOWNICZA, SKRZYDŁO, DOPEŁNIENIE, KLAWIK, CZOŁO, PODSTOPIEŃ, ILUZJONIZM, DIAFTOREZA, ZAJOB, TILAPIA WIELKOGŁOWA, DENNICA, KLAUSTROFOBIA, ANGIOTENSYNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ETAPOWOŚĆ, PROCA KATAPULTA, SAMOUPROWADZENIE, ŁADNY GIPS, PRÓŻNIA, PŁOZA, SIODŁO, GANOIDY KOSTNE, PALEOMAGNETYZM, ŁUK BRZUSZNY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GRA CYLINDRYCZNA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, JASTRZĘBIE OKO, KRETOWATE, POLITYKA DYSKONTOWA, PERYSTOM, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ŁYSA PAŁA, MISKA, SIECIARZ JASKINIOWY, CIAŁO STAŁE, PRZECIWSTOK, REALIZM, KASZTAN, KRĄGLIK, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, RETORTA, DZIAŁKA, POSZKODOWANA, ZWÓJ, EUKARIOT, BRYNÓW, NOC ASTRONOMICZNA, ŚMIESZKA, ZEBRA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, UNDEAD, REAKCJA ZAPALNA, NADTWARDÓWKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, EWANGELIA, SIÓDMA CZĘŚĆ, UROSTOMIA, NAROWISTOŚĆ, GORSET, PORTYK, POWIETRZNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, SITNIK, SZYPLIN, STREFA ZGNIOTU, CIĘŻKA WODA, ŚWIATŁODRUK, BIDET, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, KOCANKA WŁOCHATA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, FILM SCIENCE-FICTION, BROŃ JĄDROWA, PRELUDIUM, KORONA, TRZON, WILGOTNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, MANIPUŁ, BOŻE NARODZENIE, OSA DACHOWA, PODUSZKA, OKULAR, INIEKCYJNOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, SOLIDARNOŚĆ, SPLOT, KORONA, PĘDNIK AZYMUTALNY, NATURYSTKA, OTOMAT, POLĘDWICA, BALAST, NIEMORALNOŚĆ, KRUCZOŚĆ, ANONIMOWOŚĆ, SPARTANIN, ZGORZEL, GLOSA, PORTYK, POLIMODALNOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, OSTRIA, PRZESZKADZAJKA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PODRYWKA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, OKOREK, PAPUA, POLISOLOKATA, WIOCHMEN, CZERWONA STREFA, FIZYKA SŁOŃCA, REGLAN, NAZWA PUSTA, SYMPOZJON, DOSADNOŚĆ, NIESZABLONOWOŚĆ, NEONTOLOGIA, WIĘZADŁO, PRZEJEŻDŻAJĄCA, PIĘCIORNIK SIWY, KREWETKA WIŚLANA, TAMBUR, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, WSPÓLNOTOWOŚĆ, OBUNOGI, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ERGOTERAPEUTA, EKSPRES, MINIMUM PROGRAMOWE, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ŁYKOWATOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NERW UDOWO-GOLENIOWY, BALONET, ODŻYWCZOŚĆ, PĘPEK, PRZEZIERNIK, ULEPSZACZ, PRZEZORNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, OBUDOWA, BEJCA, STOPA, OKOLICZNIK CELU, TRANDOLAPRYL, WAŁEK, GÓRA, APEKS, TRZYKROTNOŚĆ, BIAŁA, PODRÓŻNA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, KONTRAST RÓWNOCZESNY, MORFOGENEZA, CELOWNICA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, ATRAKCYJNOŚĆ, ODCINEK, STAN, TWIERDZENIE COSINUSÓW, UWAŻNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, PAKA, RELACJA SYMETRYCZNA, KLĘK PROSTY, WRÓBEL POŁUDNIOWY, FILTR CZEBYSZEWA, KOTLINA KŁODZKA, POZOSTAŁOŚĆ, DRZEWCE, WYSPA KONTYNENTALNA, CHÓR, WIELORASOWOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SPOT, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ROTAWIRUS, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, DRĘTWOTA, NAPASTNICZKA, BOMBA KOBALTOWA, SZAŁAWIŁA, EKSPRES DZBANKOWY, POCIĄG MARSZRUTOWY, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, GARDA, GRANULA, POKÓJ, OKRYWA KWIATOWA, COKÓŁ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, POMPA STRUMIENIOWA, LUZACKOŚĆ, RACA, GRZECZNOŚĆ, ZBIÓR GĘSTY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, LEMURY, OWOC, CYRKUMFLEKS, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SEKSTET, LINEARNOŚĆ, MISIAK, BARANIA GŁOWA, DWUCYFRÓWKA, DŻAGA, SZARAK, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PINGWIN CESARSKI, ZNACZNIK, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, KOPARKA CHWYTAKOWA, CZUBATOŚĆ, SINOLOGIA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, CIĄG DOKŁADNY, PŁOZA, CHWOŚCIK BURAKOWY, CENTYMETR SZEŚCIENNY, OSTRY NABÓJ, SZTUBACKOŚĆ, BRODA, ATOM, ZNANOŚĆ, RASOWOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, RURA, OCZOJEBKA, PRZĘSŁO, MIKROFON CEWKOWY, OBLADER, TANCERKA BRZUCHA, PIÓRO, EKS-KOMUNISTKA, ZBITOŚĆ, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ŁADA, DOJRZAŁOŚĆ, WRĘGA, ?ŁYŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.621 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WIELOSTRZAŁOWEJ BRONI PALNEJ, SKĄD POCISK PRZENOSZONY JEST DO KOMORY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WIELOSTRZAŁOWEJ BRONI PALNEJ, SKĄD POCISK PRZENOSZONY JEST DO KOMORY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DONOŚNIK część wielostrzałowej broni palnej, skąd pocisk przenoszony jest do komory (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DONOŚNIK
część wielostrzałowej broni palnej, skąd pocisk przenoszony jest do komory (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WIELOSTRZAŁOWEJ BRONI PALNEJ, SKĄD POCISK PRZENOSZONY JEST DO KOMORY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ WIELOSTRZAŁOWEJ BRONI PALNEJ, SKĄD POCISK PRZENOSZONY JEST DO KOMORY. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x