POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE to:

pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.602

MALINA OMSZONA, DROŻDŻE KRUCHE, ASYMETRIA, KARMAZYN, FENOMENALIZM, JURA POLSKA, GADACZ, CENZUS WYBORCZY, SPIŻARNIA, CYLINDER, SZAFA, WZÓR, GRUSZKA, MANEŻ, WIKLINA, POMOC SPOŁECZNA, WAHADŁO, GICZ, WRZÓD NA DUPIE, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, BIJAK, BEZINWAZYJNOŚĆ, BERNIKLA BIAŁOLICA, MORZE ADRIATYCKIE, IKONOGRAFIA, CHOMIK EUROPEJSKI, GRYMAŚNIK, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, NIKOLAICI, KOREKTOR, KONOTACJA, ANTYLOPA MODRA, CIĄG, SAMOSTANOWIENIE, KURTYNA SKALNA, WROTKA, OKREŚLENIE, PASZA, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, CHOROBA MIKROFALOWA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WAŁECZEK, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, FECHTY, BOMBA EKOLOGICZNA, PISMO RYSUNKOWE, OGRÓDEK PIWNY, RESZTÓWKA, RYBA AMFIDROMICZNA, UJŚCIE, KALESONY, ŚWIĘTA, LEJBIK, RAPTULARZ, KORZONEK, ZASŁONA, OBIEKTYWNOŚĆ, KLAPA, STOPKA, CIASNOŚĆ, PARADOKS LEONTIEFA, KĄT WIELOŚCIENNY, BULLETIN BOARD SYSTEM, PARAMENTY, MATEMATYCZNY ANALFABETA, JAMA BĘBENKOWA, ZALĄŻNIA, KARMIDŁO, LEJBIK, AUSTRIACKI, MROŹNIA, JĘZYK, MIKROTECHNOLOGIA, SPECJALIZANTKA, ACHEIROPOIETA, OKSACYLINA, SIŁA SPOKOJU, RĘKAW, DEPRESJA, KRÓLICZARNIA, JEDLINA, DRUK TYPOGRAFICZNY, SPISZ, SUBSTANCJA OBCA, KWANTYFIKATOR EGZYSTENCJALNY, BRZĘKACZ, ZBIORÓWKA, GRZEBIEŃ, PIĘCIORNIK NISKI, MILIRADIAN, FUNDUM, PRZODOWNIK, DANE STATYSTYCZNE, ZĘZA, ALKÓWKA, ASYLABIZM, ZASZŁOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, DYSKONTYNUACJA, PRZYBYTEK, WSCHODY, NIECZYNNOŚĆ, ZAOLZIE, STRATEG, ANAPSYDY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, TERRARIUM, PĘPOWNIK, KAROTENOID, PINGWIN MAŁY, MIKROKROPKA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, WYROSTEK RZĘSKOWY, PRZYZIEM, KILSON, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KARTA MOBILIZACYJNA, TRAF, DANE, NARÓW, KONKURENCJA, PODSEKTOR, LĘDŹWIE, PRZEDPIERSIE, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, GRUNT POD NOGAMI, DOBRO PUBLICZNE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, TERMOS, FACJATA, MAJOWY PRACOWNIK, GŁOWICA, ROŚLINY TELOMOWE, POWIEŚĆ CYKLICZNA, KASZA PERŁOWA, HYMENOFOR, DOMINACJA NIEPEŁNA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, NERECZNICA, SAMOWOLKA, TRANSZA, ROBOTA, REKINEK PLAMISTY, BIAŁORUSZCZYZNA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, POMIDOR, KAMIEŃ OBRAZY, PAPROCIE, CYKORIA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PŁAT CZOŁOWY, ANILANA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, PINGWIN, NIESKRĘPOWANIE, CHUDOŚĆ, ZETTABAJT, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, ROZHUK, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, MŁOTEK, BRZUSIEC, NIEZDARA, POKÓJ, GŁÓWKA, BIBLIZM, BATERIA, MINISTRANT KADZIDŁA, DYPTYCH, ROZMÓWNICA, SIODŁO, IRANISTAN, WIERZCHNICA, RAFA, SYLABA SŁABA, NIĆ, LEJEK, BLIŹNIAK, WYŁUDZACZ, PLASTOMER, SKAJLAJT, SUPERNOWA TYPU IB, ZEFIR, WIELOMĘSTWO, ROZDZIELCA, FAZA, FORMA ODLEWNICZA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ZBIORY ROZŁĄCZNE, TEORIA GRAFÓW, ANAGLIF, ŚLIZG, KOMODOR, KONFEDERACJA, STALNICA, EGZAMIN POPRAWKOWY, NADBUDÓWKA, ZŁOTÓWA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, WDÓWKA, DZIÓB, CIĄG DALSZY, SZTURARZ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KURATOR, TEREN PRZYLEGŁY, KAJUTA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, METODA KASOWA, PUNKT DYMIENIA, KROK, BIODOSTĘPNOŚĆ, OSTRÓG FORTECZNY, TAJNE SŁUŻBY, KOŁATKA, OFF, KAMIZELKA, PIĘDZIK SIEWIERAK, FLEGMA, RÓŻANKA, OTCHŁAŃ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, POSTÓJ LODOWCA, HALA MASZYN, GENDER, DERP, DZIECINNA ZABAWKA, KOTWICA, REPERTUAR DEBIUTOWY, BOKS, TOLERANCJA, TECHNICZNY NOKAUT, PASZCZUR, CZUBEK, LATARNIA, WIZA IMIGRACYJNA, PRUSZCZ GDAŃSKI, MROK, WYJEC CZERWONY, PRAWO JOULE'A, KROS, DRAGANT, MLECZARKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PRZECIWSOBNOŚĆ, CYKL ROZRODCZY, SERCE DZWONU, KURATOR OŚWIATY, BIOTOP, DUWAJHIN, NORMATYWISTA, PUSTAK, ASTRONOMIA, EUBAKTERIE, ZMIENNA ZWIĄZANA, ARESZT, KUFA, SARKOIDOZA, TWIERDZENIE CEVY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PODGARDLE, ALGEBRA OGÓLNA, ODCINEK, NIEDOWIARSTWO, LINIA GEODEZYJNA, MANEWR, SIEDZIBA, INDOEUROPEJCZYK, STRETCH, WEWNĘTRZNY, TELEGRAFIA, LOTNICZKA, HALUCYNACJA, BIOCZUJNIK, NIEPOKALANEK MNISI, LOGOGRAM, WYKUP, STYL, MŁODZIEŃCZOŚĆ, JAJKO PO FRANCUSKU, WKŁAD, GRYZIEL TAPETNIK, RYBOJASZCZURY, ARCHITRAW, CZYSTOŚĆ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, PANICZĄTKO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OCEAN, RELACJA PRZECHODNIA, BEZBRZEŻE, WALOŃSKI, ŁONO, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, LUDZIK, ?PRACA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.602 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE
pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu (na 24 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast