POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE to:

pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.602

KOMANDO, ZWROTKA, UCHO IGIELNE, ŚLEPE ŹRÓDŁO, GÓRALEK STEPOWY, WĘZEŁ, PIÓROLOTEK, FILIERA, MŁAKA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, SKARPETKA, HISTORYZM, WYRÓB TYTONIOWY, WIELOWYPUST, ANTYCYPACJA, KIEŁ, RYTUAŁ, STAROŚĆ, PRZECIEK, PROSTYTUTKA, NONKONFORMISTA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, RYNEK KONKURENCYJNY, PSYLOTOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, WODY ŚRÓDLĄDOWE, RĘKAW, NOC ASTRONOMICZNA, KRUPON, CHRONICZNOŚĆ, SYGNAŁ, POWINOWATY, KĄT PŁASKI, NERWICA NIEDZIELNA, RDZEŃ, KLUCZ, NICHROM, DWADZIEŚCIA JEDEN, OBBLIGATO, BYK Z BRĄZU, EPIGENEZA, KOSZT ZAKUPU, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, SOLUBILIZACJA MICELARNA, KRANIOTOMIA, PRZEWÓD, CIAŁKO BIAŁAWE, ROŚLINA NEKTARODAJNA, ANONIMOWOŚĆ, JĘZYK PIKTYJSKI, NIEDORÓBKA, PRZYBYTEK, HORMON TKANKOWY, LABIRYNT, WTRYSKIWACZ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, KASZA PERŁOWA, NABIODRNIK, BOMBONIERA, ŚMIECH, UDZIAŁ, SAMOPAŁ, KROKODYL, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, DRUGA CZĘŚĆ, TABLINUM, ADIAFORA, MASKA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, IMPULSYWNOŚĆ, ALIENACJA, CIAŁO AMORFICZNE, AMALAKA, TOPIK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PORZĄDEK DZIENNY, PALIATYW, NACZYNIAK, NIEJEDNOLITOŚĆ, INFLACJA KOREKCYJNA, DRAMAT EPICKI, ODDZIAŁ, NACZYNIE LIMFATYCZNE, TECHNIKA ANALOGOWA, HEDONIZM ETYCZNY, KABEL, OBIJACZ, ŚWIETLICA, JĘZYK IZOLOWANY, KONKURENCJA, RESZTÓWKA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ŚLIZGACZ, DYM, GRA CASUAL, UMOWA O DZIEŁO, DODATEK MIESZKANIOWY, KWASZARNIA, PAROLATEK, SMYCZ, LOKAL UŻYTKOWY, ZABIEG, UZDA, KOLEJKA GÓRSKA, ZAKRĘT CZOŁOWY, OWOC, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MIŚ, CZOŁOWNICA, ODPUST, TRANZYTYWNOŚĆ, SIODŁO DAMSKIE, BLANK, SKORUPA, OGIEŃ, ODPŁYW, PIENIĄDZ TOWAROWY, BŁONA MIĘŚNIOWA, SKRYBA, MAŁGORZATKA, PRAKULTURA, PODRZĘDNIK, ARGUMENT, LOGGIA, WYRAZISTOŚĆ, WOSZCZYNA, ZERÓWKA, GRANICA BANACHA, POPYT, CZARNUCH, DZWONNICA, PRAWO WAGNERA, ZMARŁY, NIEPOKALANOŚĆ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KONIEC, PRZYBŁĘDA, ŁUSKA, PIPSZTYK, TERMINATOR, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BRODAWKA, NIEZAWISŁOŚĆ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ANTURAŻ, APARAT FOTOGRAFICZNY, ROZWORA, KANTOR, ŚWIATŁO DROGOWE, SKŁADOWA, SFEROLIT, INDOEUROPEJCZYK, DŁAWIDUDA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, NOŚNIK NARZĘDZI, NEUROPSYCHIATRIA, SZCZUR PIŻMOWY, SPÓD, CIRROSTRATUS, NIEREGULARNOŚĆ, KOSZTY PRACY, PŁAT SKRONIOWY, ROSZCZENIE REGRESOWE, KANIBALIZACJA, GŁÓWKA, BĘBEN, MORUS, STARY WRÓBEL, INTERWENIENT UBOCZNY, PASEK, MIODONOŚNOŚĆ, BAZA MONETARNA, WELUR, SKRZYDŁO, MONTAŻOWNIA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, NAUTILUS, PRAWICZEK, CAMPECHE, GŁUPIĄTKO, PODCHWYT, BACÓWKA, RZESZOWIAK, ZAPŁON ISKROWY, ZASZŁOŚĆ, BURAK, TYKA, POŻYTEK, SIŁA SPOKOJU, RYBY KOPALNE, PLOTKARA, IGIEŁKA, SKRZYDEŁKO, APSITYRIA, FORTE, STRONA TYTUŁOWA, ŻYŁKA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, POPULARNOŚĆ, REPUBLIKA JAKUCKA, EKSKLAWA, AKLIMATYZACJA, WSTECZNY BIEG, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, KAPLERZ, DIASTEREOIZOMER, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, GRYZIEL TAPETNIK, KŁĄB, SORT MUNDUROWY, ŻART, MIKROWENTYLACJA, CIAŁO SZKLISTE, ŁUSKA, SOCJALIZM NAUKOWY, KAMERTON GWIZDKOWY, PIASEK, RÓWNANIE REKURENCYJNE, CZESKI, REZERWA OBOWIĄZKOWA, TROPOSFERA, PIĘCIORNIK NISKI, NIEDOTYKALNOŚĆ, ŚMIERCIOŻERCA, ROBOTA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, WIBRATOR, PRAWO LOKALOWE, CELOWNIK, PAS, AKTYWA TRWAŁE, ZARODZIEC RUCHLIWY, CZĘŚĆ, TUMBA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, GRUNT POD NOGAMI, WNIEBOWSTĄPIENIE, AWIZO, PRZYZWOITOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, KODOWANIE PREFIKSOWE, BIDŁO, SUROWICA, CZAJNIK, TRIADA CHARCOTA, UŚMIESZEK, SCRIPTORIUM, SOLAMNIA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NAGRODA POCIESZENIA, REZONATOR, PRAWO WEWNĘTRZNE, APRIORYZM, CIRRUS, ACHEIROPOIETOS, NABIEGUNNIK, SZAŁWIA, KOŁATKA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, CHLUBNOŚĆ, OSŁONA, KORMORAN OLIWKOWY, EMBRIOTROF, RDZEŃ, GRZYB TRUJĄCY, WESOŁOŚĆ, ANDANTE, BIRET, JĘZYCZNIK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SPÓD, ZDRADLIWOŚĆ, REKORDER, KONSUMENT, METAJĘZYKOWOŚĆ, WIELOWIEŚ, WĄTEK, CŁO WYRÓWNAWCZE, BYSTROŚĆ, STOPA LĄDOLODU, MALATURA, PIECZYWO, TRANSMITANCJA, JAM, WŁÓCZĘGA, GARNITUR, PIERDOLNIK, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, RZEZAK, HOMOLOGIA, GOŁYSZEK, ŚWIATŁO KOTWICZNE, ZAKRYSTIA, ZAGRANIE, ?LANGLEY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.602 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE
pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu (na 24 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POMIESZCZENIE, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI, STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SAMODZIELNEGO LOKALU, NAWET JEŚLI DANE POMIESZCZENIE NIE PRZYLEGA BEZPOŚREDNIO DO LOKALU. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x