Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMENA PUBLICZNA to:

twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.687

SPÓJNOŚĆ, BINOKLE, HIPOTEKA, SKRZYDŁO, KOSZTY PRACY, ZNANOŚĆ, KWIATUSZEK, METALOPROTEINA, ANTECEDENCJA, BEZWODNIK, OBRÓT SPECJALNY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, ABSURD NAZWOWY, KRYKIET, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, TELEWIZJA PUBLICZNA, ROZWAŻNOŚĆ, ZIELONI, NEOPOZYTYWIZM, MOZART, ELIMINACJA, BAZGRACZ, POSTÓJ LODOWCA, MAKINTOSZ, KONCENTRAT, STRAŻNIK ŁOWIECKI, NIESTAWIENNICTWO, BALONET, BIURO PARLAMENTARNE, PANIER, SIODŁO, OLIGOPOL, MADAPOLAM, LOGOGRAF, KARCZOWISKO, PRZEWÓD ODGROMOWY, MUR, ŁUK ELEKTRYCZNY, BATON, MIKSER, PASTORAŁKA, PRAWDA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PANICZ, SĘDZIA LINIOWY, RACJA, KAPISZON, RAK KALIFORNIJSKI, ŁANIA, SZCZELINA LODOWCOWA, KWADRAT MAGICZNY, ZĄB, JEDENASTA MUZA, POPIELNIK, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, ANAKREONTYK, STADNIAKI, ŻAŁOBA, OTWÓR, KLEIK, FILM ANIMOWANY, SROMOTA, LAMINAT, MNOŻNA, GWINT, TURBINA SPALINOWA, KARTAUN, HEJT, KURZA PAMIĘĆ, KUWETKA, LANGUSTA POSPOLITA, EDYCJA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, PRACA DOMOWA, KRÓTKOWIDZTWO, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, MAŁPOLUD, SUPERNOWA TYPU IB, DOMINATOR, TESSERA, GRUSZE ZACHODNIE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ŚLEPA PRÓBA, SOLIDARNOŚĆ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, BEZPANCERZOWCE, KOŚĆ OGONOWA, ZAMEK, BLOKADA EKONOMICZNA, KOMISJA REWIZYJNA, ICHTIOZAURY, INWARIANT, ATMOSFERA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ZASUWA, STAUROPIGIA, METODA NAWIASÓW LIEGO, STAW KULISTY WOLNY, SILNIK DOLNOZAWOROWY, KSIĄŻKA DOTYKOWA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, WYPAS KULTUROWY, WŁADZA USTAWODAWCZA, POWÓZ, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, TURAS, AFRYKAŃSKOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, KOBIECOŚĆ, BĘBEN, RADIACJA ADAPTACYJNA, GIMBOPATRIOTYZM, KONTYNGENT TARYFOWY, GRÓB SKRZYNKOWY, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, FILODENDRON, KISZONKA, GARDEROBA, ARANŻER, PROCH, PARSZYWOŚĆ, PIEPRZÓWKA, ZWIĄZEK RZĄDU, ORDA, APOLLON, DZIKA KARTA, UDAWACZKA, ZMOWA CENOWA, RACHUNEK CAŁKOWY, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, ZGŁOSKOWIEC, MSZA, OPIEKUŃCZOŚĆ, GRA KARCIANA, MUZYKA KONKRETNA, ZBLIŻENIE, WILGOTNOŚĆ, KOZERA, ZASTRZYK, WYMIANA, MACIERZ DOŁĄCZONA, KAPSUŁA POWROTNA, DYFUZJA, BIFORIUM, EPISKOPAT, NAMIESTNICZKA, FLACHA, BISEKSUALISTA, MINIATURA, KORZEŃ, NIESŁUSZNOŚĆ, TERMOSIK, NUCZA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, OWADOŻERNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, KONDOMINIUM, KAWALER, TYK, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, WYTRAWNOŚĆ, KRYJÓWKA, KIEROWNIK BUDOWY, GODZINA, DWUDZIESTY CZWARTY, PLAZMA, DOMINO, KANTON, STREFA WOLNOCŁOWA, ŁAŃCUSZEK, PRĄŻEK, PROTEZA DENTYSTYCZNA, WYRZUT SUMIENIA, MŁOT, BANDAMKA, WERYFIKACJA, PRADZIADEK, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PRZEPAD, SPEKTROMETRIA MAS, CIELISTOŚĆ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, NAUKA PRAWA, JESIOTROKSZTAŁTNE, TEKA, WĄTROBOWIEC, SUBSTYTUCJA, PRZYPADŁOŚĆ, INWOLUCJA, ULTRAMARYNA, CZUBEK, OBRÓBKA, WYWIAD, ROZPADLINA, BEZPIECZEŃSTWO, GŁOŻYNA, MERENGA, EKAGLIN, KOPROFIL, JODŁA, GRZEBIEŃ, LEGENDA, CHÓR, ZAGWOZDKA, TRUP, RYNSZTOK, KIBITKA, PANTOGRAF, KARMNIK, NAMOLNOŚĆ, JEZIORO DRUMLINOWE, PUSZKA, SOCZEWKA, ZARAŻONA, KURTYNA ZERO, DELUWIUM, GRANICA FUNKCJI, STYL ARCHITEKTONICZNY, PRZEPOJKA, TEORIA DESKRYPCJI, JEDNOSTKA NAUKOWA, KUPCZYK, KARAFKA, PRAWO JOULE'A, REOFIL, MINARET, PRZECIĘTNIACTWO, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GUFFA, KOŁO MŁYŃSKIE, PALLADIUM, CEMBROWANIE, DOROBKOWICZ, SILNIK GAZOWY, REKLAMANT, MIR, CHOROBA PICKA, MAPA GEOLOGICZNA, LISTWA, STRONA CZYNNA, RAUBITTER, ROZWAŻNOŚĆ, KYNOTERAPIA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, HYBRYDA, GŁÓWKA, ZAKOŃCZENIE, RENESANSOWOŚĆ, NARTOW, WSPÓŁWŁADCA, NONAJRON, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, AUREOMYCYNA, ŻURFIKS, INSTYTUT, AL SECCO, ART BRUT, ŻÓŁWIE, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, BARWNIK, PRZEZIERNIK, OBSŁUGA, DIAGNOSTYKA, KWAZIKRYSZTAŁ, KRĘGOSŁUP, PRZODOWNIK, PIÓRO, KAPER, PORĘBA, KASZANKA, PAWĘŻ, PITA, NADŚWIADOMOŚĆ, WULKAN DRZEMIĄCY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, IMITATOR, ŻYTO, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ROLNIK INDYWIDUALNY, BRUTALNOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, WYCINEK, DUKLA, ALGRAFIA, LINIA, DWUNASTY, PLURALIZM, ANGOL, NEPOTYSTA, DANIEL DUBICKI, FILTR, POZAMUZYCZNOŚĆ, SZWABSKI, TURBULENCJA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, CELOZJA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, ZIARNECZKO, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CIĘGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.687 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
domena publiczna, twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMENA PUBLICZNA
twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x