TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMENA PUBLICZNA to:

twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.507

COB, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, BROKATELA, SPIELBERG, REKOMENDACJA, TRANSSEKSUALISTKA, GRANT, SILNIK BOCZNIKOWY, STARA MALEŃKA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, BIELIZNA, NIEDODMA PŁUC, PROSIAK, DRAPIEŻCA, HUMANISTYKA, LENNOŚĆ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, WARSTWA, POMOST, TERAPIA ZAJĘCIOWA, OSTRY STRZAŁ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, BIEG JAŁOWY, NIERÓB, ROD, WARSTWA ABLACYJNA, KOLOROWY, TURBINA PAROWA, KOPALNIA OTWOROWA, DIALOGICZNOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, MAŁPA, COŚ NIECOŚ, OGNIK SZKARŁATNY, DREWNO WCZESNE, PROMOCJA, POŁAĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, GWIAZDA PODWÓJNA, MAGOT, BOCZNIAK, DZIANINA, NOWY, ŻONA LOTA, MORENA DENNA, SPEKTROSKOPIA, FANFARON, MOSTEK, SPÓŁKA PUBLICZNA, LANDE, SZAGRYN, ZBYWALNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, BUCZYNA NIŻOWA, SERENADA, GRUPA WSPARCIA, ROZRABIAKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SYMETRIA, HIPOTEZA POMOSTOWA, OTOCZENIE, PANORA, OPCJA POLITYCZNA, WCIERKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WIERZĄCY, ZAMEK NA LODZIE, FILET, KLAPKA, SZUPINKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PUNK, DRUK WYPUKŁY, WARSZTAT, ŚCISŁOŚĆ, CZYNNOŚĆ POZORNA, INSTAGRAMER, PALMETA, BLOCZEK, SZMELC, FUTRO, STOPA LOMBARDOWA, WIELORAK, ARTEFAKT, LEWAREK, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, PŁATNIK SKŁADEK, ZMIANA PATOLOGICZNA, PRZĘSŁO, BRYCZKA, NIECELOWOŚĆ, LIDER, TONAŻ, SEKCJA, MAŁODUSZNOŚĆ, KREDYT KASOWY, PRAWO BERNOULLIEGO, CZYNSZ WOLNY, MINIPIŁKA, ODSTĘP, ARCHAICZNOŚĆ, PUCHAR, POPYT NIEELASTYCZNY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, CZAS LAPUNOWA, MLECZNIK, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, BYŁA, ZŁOTKO, ZAĆMA POURAZOWA, ARANŻACJA, MAZER, ŚLIZG, GRUPA IMIENNA, LAVABO, SMOLEŃSK, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, OGONEK, UKŁAD ODOSOBNIONY, KORZEŃ, CANZONETTA, PRAWICZEK, WIELOZADANIOWOŚĆ, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, CZEP, HEMATOFAGIA, ROPNIAK, MONITOR, OŁADKA, KOŹLAK, ODCIEK, KRYKIET, KASZTEL, PIEC, ADAGIO, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, TEATR, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ZDANIE JEDNOSTKOWE, CIEKŁOŚĆ, RYGIEL, OWCE, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, KARTKA WYBORCZA, REN, STRONNICTWO, SŁUPEK, MIĘKKI ENTER, HIPPISKA, EKSKLUZYWIZM, MUNSZTUK, EKSTREM, KORZYSTNOŚĆ, AREA, TERYNA, PODATEK, PAS POOPERACYJNY, BLASZANKA, KIEŁŻ, HORYZONT CZĄSTEK, SIEKACZ, CELTA, SPOKÓJ, CALYPSO, NEUTRALIZACJA, ANTROPOLOGIA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, TORPEDA, REPUBLIKA LITEWSKA, PREZENTER, SER PARMEŃSKI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, POSKROMICIEL, ŻARÓWKA, ŻYWOŚĆ, KARMIENIE, REFLEKSYWNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, SŁUP, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, SYFON, KABINA, ŚLEPA AMUNICJA, KARETKA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, KLASER, FIRMÓWKA, KOPROFAGIA, GEN PLEJOTROPOWY, WĄSONÓG, KRA, NEUTRALIZM, MASOŃSKOŚĆ, FIGA, NORMA KOLIZYJNA, NEK, PLASTIK, SPÓŁKA AKCYJNA, SZKOCKOŚĆ, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, CZARNA ROBOTA, KALETKA, ŻARTOWNIŚ, SEPTET, ZBROJA ŁUSKOWA, SYSTEM ZNAKOWY, PISMO NUTOWE, SŁUPICA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WALC, PROCES LEGISLACYJNY, BYLEJAKOŚĆ, WYDERKA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, FIZYKA TEORETYCZNA, PERFUZJA, MLON, SZAŁAŚNICTWO, EMBRIOGENEZA, RUMIAN PSI, APTECZKA, KONFRONTACJA, DYŻURNA RUCHU, AROMAT, CYKL POETYCKI, ATRAKCYJNOŚĆ, WIERNY, SWAP WALUTOWY, WYDZIAŁ, JAMA, MERZYK OBRZEŻONY, ZESTAWIK, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, NEOGNATYCZNE, FIGURA, LEPIARKA, SUPOZYCJA, ODCISK PALCA, NIEUŻYWALNOŚĆ, REZYDENT, RESORT SIŁOWY, RÓŻANKA, ZAMSZ, NABIODRNIK, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KNEDLIK, FONOGRAM, SPRAWA, KOJEC, ILLOKUCJA, BRANŻA, KLINKIER, MARMOLADA, KARTOFLANKA, LOTNY FINISZ, BRZMIENIE, PARAMETR, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FORMANT, BOLA, WEZWANIE, POWYWRACANIE, MŁAKA, MUZYKA, WŁOSIANKA, WARSZTAT, STRONA INTERNETOWA, NERWICA WEGETATYWNA, KREOLKA, ATOL, SZMER, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŻAGIEL, OSADA, BACYTRACYNA, PODGRUPA NORMALNA, ROZPACZLIWOŚĆ, KANAPKA, PYTANIE, BEKON, SUPERTOSKAN, ROSTBEF, SEKWENCJA KODUJĄCA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, KASZA, ZAJOB, BIBLIOTEKA, APORT, INTERFEJS, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, OBCOWANIE PŁCIOWE, MAŁPI GAJ, HRABIĄTKO, ?KOSTIUMERNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMENA PUBLICZNA twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMENA PUBLICZNA
twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego (na 15 lit.).

Oprócz TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓREJ MOŻNA KORZYSTAĆ BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ, KTÓRE MAJĄ POSIADACZE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, GDYŻ PRAWA TE WYGASŁY LUB TWÓRCZOŚĆ TA NIGDY NIE BYŁA LUB NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x