FAKT, ŻE COŚ JEST ALBAŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ALBANII, NALEŻY DO ALBANII, PRZYNALEŻY DO ALBAŃSKIEJ KULTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALBAŃSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest albańskie, zwłaszcza: pochodzi z Albanii, należy do Albanii, przynależy do albańskiej kultury (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALBAŃSKOŚĆ

ALBAŃSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Albanii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Albańczykom (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT, ŻE COŚ JEST ALBAŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ALBANII, NALEŻY DO ALBANII, PRZYNALEŻY DO ALBAŃSKIEJ KULTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.827

EFEKTOWNOŚĆ, ABFARAD, TRYBUT, ZDANIE, ZWIĄZEK KOLARSKI, PIJUS, SĘKACZ, UBOGOŚĆ, WYWIAD RZEKA, ŁOŻYSKO GAZOWE, AKANTOWATE, GADATLIWOŚĆ, WYSTĘP, TELEGRAF CHAPPE'A, BROŃ MASZYNOWA, KACZKA CZERNICA, BŁĄD, SZARA MYSZKA, RELING, SPOT, NIEDOPUSZCZENIE, MASKA, WYWÓZ, MOPEK, KOMPUTER KWANTOWY, SUPERRAKIETA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, POŁOŻENIE, KARP KRÓLEWSKI, POBRZMIENIE, GŁOWA RODZINY, DWUCYFRÓWKA, EKSPLANTAT, USŁUGI NIEMATERIALNE, STACJA, PENITENCJA, REIFIKACJA, ODCINEK, PRAWO BIOTA-SAVARTA, NERKA NADLICZBOWA, KWAS LIZERGOWY, DZIWO, ZGNIŁY KOMPROMIS, HOMERYDA, NASTAWANIE, DOBOSZKA, PIERWORODZTWO, KARBOKATION, OSTATNI KRZYK MODY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SZMATA, GENDER, SARKODOWE, WIRTUOZOSTWO, KORDYLINA KRZEWIASTA, WYSOKOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, WIGONIA, OLBRZYM, KREDYT KLĘSKOWY, DOWCIPNOŚĆ, PLUS DODATNI, WYKUPNE, TRANSPARENTNOŚĆ, PRZEBIEGŁOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KRÓLOWA, PORA, FAŁSZYWIEC, PASEK, DZIEŁO POŚREDNIE, BEZINTERESOWNOŚĆ, JUDAISTA, MISTYKA, ŻABA KRZYKLIWA, PROCH, KONSULTANT, STRATEGIA, ARCHAICZNOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, NUKLEOTYD, WODA PODSKÓRNA, CHWALCA, OWULACJA, RECESJA LODOWCA, NIESZLACHETNOŚĆ, WICEHRABIA, ROTARIANIN, JEŻYNA FAŁDOWANA, NERKOWIEC, OSCYLATOR, ANALIZA SEKTOROWA, NIEOSTROŚĆ, PROEPIDEMIK, TOALETA, KACERSTWO, GEN PODZIELONY, BRACH, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, BŁYSK, SREBRNA PAPROĆ, JAZ ZASTAWKOWY, GRAFICZKA, FRAKCJONISTA, ZAKŁADNICTWO, KAJMAK, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, UBOGOŚĆ, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, GDERACTWO, SAMOURZECZYWISTNIENIE, TRAWERSOWANIE, KOPROSTANOL, MANIFA, ZNAK KOREKTORSKI, TRANDOLAPRYL, NAIWNOŚĆ, WYROŚL, IDYLLICZNOŚĆ, ODKRYWCA, ANTYWESTERN, NIEOBYCZAJNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, TRÓJNÓG, KONKURENCJA DOSKONAŁA, MYDELNICZKA, POGODNOŚĆ, CIEPŁO, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, STOŻEK WYPUKŁY, PULA, KOTLINA KŁODZKA, ŁADOWNICZY, KOŃ TRAKEŃSKI, SILNIK DOLNOZAWOROWY, EUROCENTRYZM, POZIOMKA WIRGINIJSKA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, ZAKAZANY OWOC, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, STĘPIA, MRÓWKA SMĘTNICA, GRUPA FOKUSOWA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, MODEL, PRZYCZYNA SPRAWCZA, KORMORAN PLAMISTY, KRETYŃSTWO, SROM, LOCH, MAGOT, JEŹDŹCZYNI, SKARANIE BOSKIE, MINOCYKLINA, FOCH, OBLEW, PLANISFERA, ŻYCIE WIECZNE, GLYPTODON, CIRROCUMULUS, OJCIEC CHRZESTNY, TRÓJKĄT, MAGNETON JĄDROWY, CEMBROWANIE, ZIARNKO, POZYCJA, AEROFON, NIESPOKOJNOŚĆ, TOWARZYSTWO, DEASEMBLACJA, PASZTETÓWA, POWŁOKA, GAZ ŁZAWIĄCY, ŚWINKA MORSKA, DWORNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PRZYBYSZ, POLICYJNOŚĆ, PIĘCIORNIK SIWY, WARIANTYWNOŚĆ, MIECZ UCHYLNY, NIEGOTOWOŚĆ, OENEROWIEC, ELEKTRON DODATNI, PRACOHOLIK, KAMELEON LIŚCIOWATY, PUBLIKATOR, MIĘSO RYBY, DAMAN, SŁONOROŚL, ŚMIECISKO, NIEJASNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, SYMULATOR, EGZOCENTRYZM, WSTĘŻNICE, KOLCZATKOWATE, PAPROTKA ZWYCZAJNA, LECYTYNA, PODSZEWKA, STYGOKSEN, FRYWOLNOŚĆ, ŚMIEĆ, PRIORYTET, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, TELEFON, SPARTANKA, PETARDA, AMFIBIJNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, JESIOTR KASPIJSKI, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, TWIERDZA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, SENSACJA, BABA-JĘDZA, PARKIETNIK, DWUKOLOROWOŚĆ, OSZAST, ATRAKCYJNOŚĆ, STALÓWKA, KOMA, RUCH KRZYWOLINIOWY, POWAGA, GŁOŚNOŚĆ, MAGISTRALA, PRZEDZIAŁ, ZADUPIE, LAMPA BENZYNOWA, WZNOWICIEL, WIRTUOZERIA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, WYŻYNY, TEORIA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KWADRANT, DZWONECZNIK WONNY, ŁYŻECZKOWANIE, BOĆWINA, KOŁO FORTUNY, FAJNOŚĆ, UKŁAD EKLIPTYCZNY, PLUTOKRACJA, HERMETYCZNOŚĆ, TAMARYND, CYWILNOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, RADIOELEKTRONIKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, WYŚWIADCZANIE, RELACJA PUSTA, NAJEMCA, RAMA, STAW OSADOWY, KASZANA, ROMBOŚCIAN, GOOGLE, NABÓJ BOJOWY, PIRAMIDA, METODA NAWIASÓW LIEGO, BETABLOKER, PLUS, CHODZĄCA REKLAMA, PARPOSZ, PELONEUSTES, MAH JONG, DROGA PRZEZ MĘKĘ, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, NASIĘŹRZAŁOWCE, PARASYMPATYKOLITYK, SEPTYMA, POPRZEWRACANIE, OKOLICZNIK CELU, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, NOMINALNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, PARAGRAF, WERBLISTKA, PROTOTYPOWOŚĆ, LARYNGOLOGIA, ŁATEK, GRA CYLINDRYCZNA, TAŚMOWY, TEKSTOWOŚĆ, GRZYB ZŁOTAWY, SPÓJNIK, SCEPTYK, RZEŻUCHA, PROJEKT, WALUTOWOŚĆ, SUPERKLIENT, NIELICZNOŚĆ, FABRYKATOR, BOCZNIK, OWAL, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PROTEZA, ?WZNOWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT, ŻE COŚ JEST ALBAŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ALBANII, NALEŻY DO ALBANII, PRZYNALEŻY DO ALBAŃSKIEJ KULTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT, ŻE COŚ JEST ALBAŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ALBANII, NALEŻY DO ALBANII, PRZYNALEŻY DO ALBAŃSKIEJ KULTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALBAŃSKOŚĆ fakt, że coś jest albańskie, zwłaszcza: pochodzi z Albanii, należy do Albanii, przynależy do albańskiej kultury (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALBAŃSKOŚĆ
fakt, że coś jest albańskie, zwłaszcza: pochodzi z Albanii, należy do Albanii, przynależy do albańskiej kultury (na 10 lit.).

Oprócz FAKT, ŻE COŚ JEST ALBAŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ALBANII, NALEŻY DO ALBANII, PRZYNALEŻY DO ALBAŃSKIEJ KULTURY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - FAKT, ŻE COŚ JEST ALBAŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ALBANII, NALEŻY DO ALBANII, PRZYNALEŻY DO ALBAŃSKIEJ KULTURY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x