ANTYBIOTYK AMINOGLIKOZYDOWY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ JEDYNIE WOBEC BAKTERII TLENOWYCH, ZWŁASZCZA PAŁECZEK GRAM-UJEMNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GENTAMYCYNA to:

antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym, wykazujący działalność jedynie wobec bakterii tlenowych, zwłaszcza pałeczek Gram-ujemnych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK AMINOGLIKOZYDOWY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ JEDYNIE WOBEC BAKTERII TLENOWYCH, ZWŁASZCZA PAŁECZEK GRAM-UJEMNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.514

PENIS, ROZMARYN, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, SKANDYNAWSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, JUDASZOWSKI POCAŁUNEK, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, OSTROGA, SŁODYCZ, PODMIOT LITERACKI, UKRAIŃSKOŚĆ, AZOTOBAKTER, EFEKTYWNOŚĆ, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, SZANKROID, BABA JAGA, WSPÓŁDZIAŁACZ, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, SOLIDARNOŚĆ, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, GANGSTERYZM, ZBIORNIK, KRESOWIANIN, MIECHOWITA, BENZODIAZEPINA, GRZYB DĘBOWY, MITSUBISHI, PRZEDWIECZNY, POPOVER, ŁEBEK, RADCA, PROLIFERACJA, SCENA, GANC POMADA, AMINOFENAZON, NOSACZ MENTAWAJSKI, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, DRAGONADA, MAKAK CZARNY, SPRAWNOŚĆ, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, KRĘTEK, NALORFINA, FOTOHELIOGRAF, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, MARKGRAF, FERMENTACJA OCTOWA, OBLICZNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, BAKTERIE AZOTOWE, STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY, INFOGRAFIKA, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KORAL, GRAM, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WRZÓD WENERYCZNY, BONOBO, ACENA BUCHANANA, UCHAL, SIEĆ, SPRAWOWANIE, SREBRO, KOLO, SPOSÓB BYCIA, STREFA EKONOMICZNA, KURWISZON, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, NIEBOSKIE STWORZENIE, WOJCIECH, BURLESKA, ANTYTETYCZNOŚĆ, IDEA, MIASTO UMARŁYCH, ZESTRÓJ INTONACYJNY, PRZEWRÓT, NAZWA INDYWIDUALNA, KONKURENCJA, STYL, JESIOTR KASPIJSKI, TESTAMENT, HARMONIJNOŚĆ, KOALICJA, KLON, OBWÓD CHUY, SŁUŻBA BOŻA, PASYWISTA, CIERŃ, JEGOMOŚĆ, OSZCZEPISKO, NORMA, PUNKT WITALNY, WIEK MATUZALOWY, TOWAROWOŚĆ, SZCZYT, RADA SOŁECKA, LEMING, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ŚLEPIE, LONDEK, ZARODZIOWCE, JELEŃ DAVIDA, BIAŁA SALA, OSZCZĘDNIŚ, ZAJĄCZEK BŁOTNY, NARYBEK, SZYBKI BILL, MECZYK, STAROLUTERANIZM, EKSPRESJA, FERMENTACJA MLEKOWA, PENITENCJA, ZAŁOGA, CHOINKA, FENYTOINA, UNDERGROUND, ZABORCA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, KWIAT ŻEŃSKI, KOMANDYTARIUM, MONOBAKTAM, ZASTRZAŁ, KONSERWA, FILOZOFIA POLITYCZNA, PRAWO BANKOWE, ŚCISŁOŚĆ, BAZA LOKALOWA, TOBRAMYCYNA, KONTREDANS, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PASZPORTYZACJA, PECORINO, PRZERYWACZ BLOKADY, PERKOZ Z ALAOTRA, ALIENACJA POLITYCZNA, MACZUGOWIEC, DUSZPASTERSTWO, DANIE ARBUZA, ZAPRAWA, DOBRO PRAWNE, FLEGMA, BIONIKA, SPOKÓJ, PAŁECZKA, MAŚLANE SPOJRZENIE, NEOPOGAŃSTWO, EYCK, SCEPTYCYZM, ŻAL, TOTALIZM, GĄSIOREK, EURYTOP, PRĄCIE, BRYKA, PNEUMOKOK, KOMIN, PENICYLINAZA, KOLIZJA DROGOWA, DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA, BENZFETAMINA, MESMER, WODA TWARDA, OFF, ŁEPETYNA, PARANOJA PIENIACZA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, POMOST, PRAWA MIEJSKIE, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, ŻÓŁW IRWINA, ENTEROKOKI, GRAFIKA, NERWICA SPOŁECZNA, CEFALORYDYNA, MIANOWANIEC, ZŁOM, ŻYDOŻERSTWO, ZAD, LITERATURA ODPUSTOWA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PRZYBLIŻENIE DZIESIĘTNE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PAROCH, FRANCA, OLIWKA, CZOŁÓWKA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, AZYDOTYMIDYNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OSTATNIA POSŁUGA, CHROMBUCYL, ŚMIAŁEK, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, BLOK, SAMOKRYTYCYZM, CEFALEKSYNA, KRASPEDODON, PAŁANECZKA MAŁA, DŻIHADYSTA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, ENERGOELEKTRYKA, EKSPOZYCJA, SWAWOLA, PLAZMODESMA, PROEKSPORTOWOŚĆ, PRYWACIARZ, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, MISJONARZ, ŚLIWIŃSKI, KOLUMNA, ŁACINNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, ROZSADNIK, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, KUCHMISTRZ, WRÓG, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BEZLOTKI, TEORIA, AUTONOMIA, NOCEK ALKATOE, NEKROPOLIA, STERYLNOŚĆ, DAPSON, DRZEWNICA GÓRSKA, ZIELEŃ, WIWARIUM, GOSPODARKA, BRAT MNIEJSZY, PRAKTYKA, TURMA, SĄD ADMINISTRACYJNY, POTNICA, KOMERCJA, KOLORY, BUDOWNICTWO, RÓWNIA POCHYŁA, BESTIA, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, KOKS, KOZŁEK LEKARSKI, SAMOWOLKA, KSIĘŻYCOWY KWIAT, WINKRYSTYNA, PANORA, APORIA, UPUST KRWI, DYSTANS, PINGWINY, SUPLIKACJE, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, GNÓJ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MANTYLA, OTOK, PRZEDŁUŻACZ, ŁACIŃSKOŚĆ, MADERYZACJA, ANGIELSKOŚĆ, PRZEKŁADACZ, SMOŁA WĘGLOWA, PISARZ, TATARKA, ANTYJUDAIZM, AWANTAŻ, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, MNOŻNA, PRZECIWNIK, ŚWIEŻE POWIETRZE, BRACTWO RYCERSKIE, MIZUNA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, MINOKSYDYL, DYZGUST, KORTYKOSTERYD, PRYWATNIAK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, POLARYZACJA, BACYTRACYNA, MIECZNIK, POGAŃSTWO, BAKTERIOCHLOROFIL, SPÓŁKA CICHA, ZATOCZKA, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, NIEZALEŻNOŚĆ, EDYCJA, FIUMARA, WOLNY RYNEK, MISKA SOCZEWICY, PODWODA, MARZANA BARWIERSKA, BANK DEPOZYTARIUSZ, PAPIEROWY TYGRYS, FORT, DZIWA, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, ?GNIAZDO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYBIOTYK AMINOGLIKOZYDOWY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ JEDYNIE WOBEC BAKTERII TLENOWYCH, ZWŁASZCZA PAŁECZEK GRAM-UJEMNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK AMINOGLIKOZYDOWY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ JEDYNIE WOBEC BAKTERII TLENOWYCH, ZWŁASZCZA PAŁECZEK GRAM-UJEMNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GENTAMYCYNA antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym, wykazujący działalność jedynie wobec bakterii tlenowych, zwłaszcza pałeczek Gram-ujemnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GENTAMYCYNA
antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym, wykazujący działalność jedynie wobec bakterii tlenowych, zwłaszcza pałeczek Gram-ujemnych (na 11 lit.).

Oprócz ANTYBIOTYK AMINOGLIKOZYDOWY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ JEDYNIE WOBEC BAKTERII TLENOWYCH, ZWŁASZCZA PAŁECZEK GRAM-UJEMNYCH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ANTYBIOTYK AMINOGLIKOZYDOWY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ JEDYNIE WOBEC BAKTERII TLENOWYCH, ZWŁASZCZA PAŁECZEK GRAM-UJEMNYCH. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x