POWINNOŚĆ CHŁOPSKA WOBEC DWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRÓŻA to:

powinność chłopska wobec dworu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRÓŻA

STRÓŻA to:

obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce (na 6 lit.)STRÓŻA to:

daw.: warta, nadzór (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWINNOŚĆ CHŁOPSKA WOBEC DWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 276

PLENIPOTENT, PRZYDUPAS, ANSA, ANTYLIBERALIZM, STRÓŻKA, SANKCJA, OJCIEC, SZOWINIZM, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ANTYRADZIECKOŚĆ, AMBASADORKA, OBER, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, POZYCJA BRAMKOWA, SEN LETNI, PARANOJA PIENIACZA, TERBINAFINA, NASTAWIENIE, ANTYROSYJSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE PRACOWNICZE, SZOWINISTA, LIBERALIZM, HAJDUK, PIEKŁO, KUNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, CŁO ZAPOROWE, CŁO PROHIBICYJNE, UCISK, PRZEŚLADOWANIE, CEFTAZYDYM, TOLERASTA, SPRAWOWANIE, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, DYSGUST, STRÓŻÓWKA, OKRĘT POMOCNICZY, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, TYRAN, PODMIOT LITERACKI, JUDASZOWSKI POCAŁUNEK, CHODZĄCY TRUP, IZONOMIA, ANTYPARLAMENTARYZM, NEOPOGAŃSTWO, KOMPENSACJA, PEŁNOMOCNIK, OSKARŻENIE, PROPOZYCJA UKŁADOWA, MANIERY, AMBASADOR, URBARIUM, ŁAMACZ BLOKADY, SCEPTYCYZM, USŁUGA OBCA, ESTYWACJA, SŁUGA BOŻA, POWINNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, CEFALORYDYNA, RADCA DWORU, DYZGUST, BEYLIZM, CYPRYSOWCE, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, JASKINIOWIEC, GANC EGAL, LOJALIZM, EURYTOP, NARAKA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, REZERWA, KONTYNGENT TARYFOWY, GS, ANIMOZJA, TOBRAMYCYNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ALERGIA, PODWODA, BOGOMILSTWO, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, GIEROWSKI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, POSEŁ, MIANOWANIEC, KAT, OFENSYWA, BESTIA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SZARMANT, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, ANTYROMANTYZM, URBARIUM, STRÓŻA, ZAPLUTY KARZEŁ REAKCJI, APORIA, SUMA KOMANDYTOWA, POWINNOŚĆ, DÉSINTÉRESSEMENT, ADMIRACJA, NAPASTNICZKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, IRONIA ROMANTYCZNA, ANTECEDENCJA, POŻĄDLIWOŚĆ, PORĘCZENIE MAJĄTKOWE, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, JEJMOŚCIANKA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, NIEPRZYJACIÓŁKA, DIAPAUZA LETNIA, OPOZYCJA, ANTYSOWIETYZM, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ANTYJUDAIZM, EKSPRESJA, SUTENERSTWO, EURYTERMICZNY ORGANIZM, FREJLINA, OSTATNIA POSŁUGA, STRÓŻA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, JUDASZOWY POCAŁUNEK, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, ANTYRELIGIA, SOLIDARNOŚĆ, ABSMAK, WIERNOŚĆ, EUROENTUZJAZM, PRZERYWACZ BLOKADY, GOŁĘBIE SERCE, NOTA PROTESTACYJNA, TOTALIZM, SPOSÓB BYCIA, BANAN, SYMPATIA, KOLUMNA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, STRÓŻÓWKA, KONTYNGENT CELNY, POGAŃSTWO, TECHNOKRATA, NIEWIERNOŚĆ, WZNIOS, ZDRADA, ANTYPODY, STYL BYCIA, ZAKAZ STADIONOWY, ROLA SPOŁECZNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BACYTRACYNA, SZYDERSTWO, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, PODKOWIŃSKI, POGANIZM, ANTYPATIA, JEGOMOŚĆ, IZOTOP, KOMISJA MATKA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, DAMSKI BOKSER, SŁUGA BOŻY, KOMANDYTARIUM, DYSTANS, POWIERNIK, CZARNE PODNIEBIENIE, SKARB NADWORNY, PROEKSPORTOWOŚĆ, ZABORCA, WRÓG, ANTYKATOLIK, CZERWONA KARTKA, SAMORZĄD POMOCNICZY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, ANARCHIZM, NEOPOGANIZM, NERWICA SPOŁECZNA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ANGLOFOBIA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, FARYZEUSZ, SŁUŻALCZOŚĆ, NIECHĘĆ, DEWALUACJA, TERROR, WIERNOŚĆ, BOGOMILIZM, RZEŹ NIEWINIĄTEK, REPRESJA, GWARANCJA, DAMA DWORU, WAZELINIARZ, SEKSISTOWSKOŚĆ, DWORNOŚĆ, GANC POMADA, POWĄTPIEWANIE, OBEJŚCIE, WNUK, BIKINIARZ, ANTYKACZYZM, REPELENT, SAMOKRYTYCYZM, BAR MICWA, OKSACYLINA, ANARCHIZM, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, WOJNA CELNA, FRANCA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SZOWINISTA, AUTOKRYTYCYZM, PODEJRZLIWOŚĆ, PRZEDSTAWICIEL, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ARESZT TYMCZASOWY, TOTALITARYZM, KURAŚ, ISLAMOFOBIA, KONFORMISTA, ZARZĄDZENIE, TOLERASTIA, NIEPRZYJACIEL, NAMIĘTNOSTKA, STYL, STAROLUTERANIZM, OBEDIENCJA, ZAINTERESOWANIE, KONFIRMACJA, OPOZYCJA, FENAZOPIRYDYNA, DOBRO POŚLEDNIE, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, BANK DEPOZYTARIUSZ, PASYWISTA, WAĆPANNA, ZDRADA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, SUPERKLIENT, TAKT, HABECK, PODEJŚCIE, POLARYZACJA, ANTYTETYCZNOŚĆ, WIARA, CHŁOPIEC KREDENSOWY, GENTAMYCYNA, PODSTACJA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ŻYDOŻERSTWO, SZYDERA, SZARMANTERIA, NEUTRALIZM, WYCZUCIE, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, POMOC POSTPENITENCJALNA, OPOZYCJA BINARNA, RUGI, WYRZUT SUMIENIA, ZBRODNIA STALINOWSKA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, PIES STRÓŻUJĄCY, HIPSTER, EURYBIONT, KLAN, STRÓŻA, EKSPOZYCJA, DYSTANS, ?DŁUG WDZIĘCZNOŚCI.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWINNOŚĆ CHŁOPSKA WOBEC DWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWINNOŚĆ CHŁOPSKA WOBEC DWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRÓŻA powinność chłopska wobec dworu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRÓŻA
powinność chłopska wobec dworu (na 6 lit.).

Oprócz POWINNOŚĆ CHŁOPSKA WOBEC DWORU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - POWINNOŚĆ CHŁOPSKA WOBEC DWORU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x