OBOWIĄZEK PILNOWANIA GRODU PRZEZ PODDANYCH W DAWNEJ POLSCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRÓŻA to:

obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRÓŻA

STRÓŻA to:

daw.: warta, nadzór (na 6 lit.)STRÓŻA to:

powinność chłopska wobec dworu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBOWIĄZEK PILNOWANIA GRODU PRZEZ PODDANYCH W DAWNEJ POLSCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.383

PONTYFIKAT, SPIKER, RAMIENICA SZCZECINOWATA, TEORIA DOMINA, BARCZATKA OSICZANKA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, BARONG, ALFABET MORSE'A, SZYPUŁA, TYGODNIÓWKA, ANTYŚWIADECTWO, CHORAŁ PROTESTANCKI, KRYKIET, BANDOLET, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, PROFIL TOPOGRAFICZNY, LIMPRICHTIA POŚREDNIA, KRZCZONÓW, NEPOT, GRAF KOMÓRKOWY, PAN, DRABINA HAKOWA, POLE WIDZENIA, DOS, ZESKALANIE, SPRAWNOŚĆ, DUSZNOŚCI, KRZYŻYK, RYBONUKLEAZA, GOOGLE, KISZKA, ŚLEPOWRON, CHWILÓWKA, FACH, JURYSDYKCJA, QUENYA, LISÓW, NIEBOROWO, EPOKA GIERKOWSKA, EUROKORPUS, KUMOTERKI, SANIE, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, MANIERKA, MAKRO, GUL, APERTYZACJA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, SROMOTA, EINSTEIN, FLATAU, DELEGAT, NARRACJA POLIFONICZNA, ROŚLINA OWADOPYLNA, BOROWIEC OLBRZYMI, POWRÓZEK NASIENNY, FIZYKA STATYSTYCZNA, CISA, BISIOR, PŁATKI ZBOŻOWE, KREACJONIZM, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, ZNAK KOREKTORSKI, KOPERTA, ANALIZA, AUROR, GR, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, SOBIENIE-JEZIORY, DYSTANS, ŻÓŁWIE MUŁOWE, TRISKWELIŃSKI, GRZAŁKA, ŻABA SZTYLETOWATA, JUFERS, TOREBKA, KOREAŃSKI, PASIKONIK, MOZA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, POZYCJONOWANIE, EGZEKUCJA KOMORNICZA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, INDUKCYJNOŚĆ, BROŃ, METEORYT, KUREK, FERMENTACJA PROPIONOWA, GILOTYNA HUME'A, KATAKAUSTYKA, TERAPIA POZNAWCZA, KAZARKA CZUBATA, ŚWIECZKA, ABSOLUCJA, SZCZEBIOT, RADA GABINETOWA, UDZIAŁOWIEC, EKONOMIA NORMATYWNA, ALTEMBAS, CHOROBA WELWETOWA, OBJAWIENIE, CEZURA, MANOWO, PREDESTYNACJA, ANIMIZM, BALSA, KOASEKURACJA, DOMANIEW, HASTA, WYWIAD, ORAWA, OŚ STRZAŁKOWA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, SINIAK, WYPŁYW, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, GENERAŁ BRYGADY, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, APARAT KRYTYCZNY, BAKTERIOZA, WOŁGA, BARWA POCHODNA, DŻINIZM, JAZZÓWKA, JAD KIEŁBASIANY, PENETRACJA GENU, MROCZEK POSREBRZANY, RZĘSOREK MNIEJSZY, DOUBLE DUTCH, SOS BESZAMELOWY, POLITYKA LEKOWA, HYBRYD, KOSZATKA, BUCHTY, KLIENT, SIOŁO, PODGRZYBEK, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ŁODYGOWICE, MECENASOSTWO, REZYDENT, HERMANÓW, KURONIÓWKA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, APERTYZACJA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KOMIN, PRAWO MENDLA, EGZEMPLARYZM, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GEN DOMINUJĄCY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KABOTAŻ, WSTRZYMANIE, ROGOŹNIK, TORFOWIEC ODGIĘTY, KAUKAZ, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, CERES, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, KANCLERZ, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, FAKTORIA, DIECEZJA, LITERA TEKSTOWA, OCHRONA INDYWIDUALNA, SMERFETKA, SIEĆ KOLEJOWA, OSZLOCH, ORDA, OSTRYGA, KOŃ ANGLOARABSKI, KUNICE, PUPILEK, PARZĘCHLIN BŁOTNY, AMH, KOŹLAK, FITOSTEROL, ODGŁOS, KRYPTOKOMUNIZM, CZERNICA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, KOCZ, BYSZEWO, KUŹNIA RACIBORSKA, POLOWANIE, ŁOPUCH, WEKSEL CIĄGNIONY, BOREWICZ, HUCZEK, BUŃCZUK, STRZECHWA WŁOSISTA, OUDRY, MORION, PAENULA, PŁAT CIEMIENIOWY, TELEGRAFIA, SPŁUKIWANIE, BACHMAT, WILCZEŁYKO, ZAKŁADNIK, PRZESMYK, OSET KLAPOWATY, JASIENICA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, PIASTÓW, DROP, PUNKT KARNY, GRYPA AZJATYCKA, FRANIA, WIETLICA, KRUSZYN, ZDROJEK SZWEDZKI, CHOROBA ROŚLINNA, ŚWIECA, KULIK MNIEJSZY, JEŻOZWIERZE, JOGURT, ORGAN, EISEGEZA, ORK, TUBKA, ZNIECZULENIE, BACHATA, DELUWIUM, BRETOŃSKI, FOLIARZ, MECENAT, HOSPODARSTWO, JEJMOŚĆ, MODEL AKTANCJELOWY, KANAŁOPATIA, CHMIELEŃ, DIETL, FEREZJA, DISCO POLO, SKALNICA, PREDYSPOZYCJA, PATRON, PUNKT NASTAWCZY, MATERIA AUTOCHTONICZNA, PACHT, KĄDZIOŁEK, LIWISTONIA, WYDAWNICTWO ZWARTE, REKWIZYCJA, SZYMON PIOTR, ŻÓŁTA GORĄCZKA, AUTOSKLEP, MONAR, SYCZEK, NAROCZNIK, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, SZTUKA DEKORACYJNA, WYDZIELINA, ŻERDNIK, DOROBEK, DORATORHYNCHUS, KRZYŻANOWICE, OBOWIĄZEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, RÓWNIK, KOCZKODAN ASKANIUS, SZNUR, SYNGALESKI, SZELF, MOC, TENGWAR, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ARENDARZ, WKŁAD BUDOWLANY, ENTEROTOKSYNA, SEBASTIAN, SZUBA, BOJARSTWO, SOCJALIZM NAUKOWY, SZKODNIK, FITOEKDYSON, MOWA KOŃCOWA, OSKARŻENIE, ŁUPIEŻ PSTRY, NOŻYCE CENOWE, MEREŻKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, CHOROBA MOTYLICZA, HALNIAK, STRÓJ, DOBRZYCA, MAŁY RUCH GRANICZNY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, PRAWO ZATRZYMANIA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, OSOBOGODZINA, JELEŃ AKSIS, SKARB KORONNY, TOMICE, ?EKSPERTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBOWIĄZEK PILNOWANIA GRODU PRZEZ PODDANYCH W DAWNEJ POLSCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBOWIĄZEK PILNOWANIA GRODU PRZEZ PODDANYCH W DAWNEJ POLSCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRÓŻA obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRÓŻA
obowiązek pilnowania grodu przez poddanych w dawnej Polsce (na 6 lit.).

Oprócz OBOWIĄZEK PILNOWANIA GRODU PRZEZ PODDANYCH W DAWNEJ POLSCE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OBOWIĄZEK PILNOWANIA GRODU PRZEZ PODDANYCH W DAWNEJ POLSCE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x