IMIENNY DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO PROWADZENIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (NP. DOM MAKLERSKI, BANK, KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) NA ŻĄDANIE POSIADACZA TEGO RACHUNKU, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WŁAŚCICIELU RACHUNKU, LICZBIE POSIADANYCH PRZEZ NIEGO WALORÓW ORAZ CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE to:

imienny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych (np. dom maklerski, bank, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na żądanie posiadacza tego rachunku, zawierający informacje o właścicielu rachunku, liczbie posiadanych przez niego walorów oraz celu wystawienia świadectwa (na 20 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IMIENNY DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO PROWADZENIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (NP. DOM MAKLERSKI, BANK, KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) NA ŻĄDANIE POSIADACZA TEGO RACHUNKU, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WŁAŚCICIELU RACHUNKU, LICZBIE POSIADANYCH PRZEZ NIEGO WALORÓW ORAZ CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.418

KUC AUSTRALIJSKI, OŚ STRZAŁKOWA, TYRANIA, GORGONZOLA, AGENCJA TOWARZYSKA, WEKSEL NIEZUPEŁNY, OPONA ZIMOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, WYROCZNICA, KOŁO ŁOWIECKIE, ŁUK NOCNY, INTERIOR, ANALIZA TECHNICZNA, SKRYTOSKRZELNE, KANARKI KSZTAŁTNE, STRAŻ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, NEKTAR, BIRGINIAK, RATING, KAWA ZBOŻOWA, GAZA, SZKLIWO CERAMICZNE, GAŁĘZIAK, STARA PUDERNICA, WIZJA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, UROLOGIA, WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI, EPITLENEK, DORATORHYNCHUS, SYROPEK, SONDAŻ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, PAŃSTWO MACIERZYSTE, KIEROWNICA, DEKLARACJA, AVIZO, METYL, STRÓJ DWORSKI, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, NARRATOR, LICENCJA PRAWNICZA, REPRODUKCJA, SZELF, LENTYSZEK, KULTURA WIELBARSKA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, ARCHOZAUR, ŁUPEK OSADOWY, PÓŁGOLF, ŻURAWIOWE, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, PSYCHIATRIA, BON PALIWOWY, RZEMIOSŁO, ROZPORZĄDZENIE, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, BEKAS, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WIÓR, LUFT, KOLPOSKOP, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, KWASZONKA, RICOTTA, KOREKTA DOMOWA, DRIBLING, ORTOPEDIA, JĘZYKI MUNDA, MIKROPAŃSTWO, PLUWIAŁ, HOMOPOLISACHARYD, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, CIĘŻKOŚĆ, ZNAK, MEDIA, ZARZĄDZENIE, LIST PROWIZYJNY, CHOROBA KRABBEGO, CZARNA SKRZYNKA, TRÓJNÓG, PILOT, WYRÓB ALKOHOLOWY, KSIĄŻECZKA, AFLATOKSYNA, STOPOFUNT, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, RURKA INTUBACYJNA, IROKEZKA, OBSERWATORIUM, AWANTAŻ, APLIKACJA, KATEGORIA URZĘDNICZA, ANALIZA FRAZOWA, JARMULKA, PAPIER KREDOWY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, RÓŻOWA LANDRYNKA, JAZDA FIGUROWA, IZBA ROZRACHUNKOWA, TURANIE, TRANSURAN, KOMÓRKA SELENOWA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, MYSZ MAŁOOKA, TUNIKA, RAJA DWUPLAMA, DOMOSTWO, ŚLAD PAMIĘCIOWY, PŁASKLA ŁOSIOROGA, UKŁAD TRAWIENNY, PARAGONIK, PODUSZKOWIEC, PARADOKS LEONTIEFA, CZAGRA SENEGALSKA, BLOKADA ALKOHOLOWA, REJESTR OKRĘTOWY, NAPŁYW, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, REZERWA, WIETLICA SAMICZA, KARATE TRADYCYJNE, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PUŁAP, BARWA, DEKLARACJA WEKSLOWA, WYDZIELINA, ABSOLUTORIUM, SZTUKA LUDOWA, MORŚWIN AZJATYCKI, SPOŻYCIE, MOCZ, GARBUSIARZ, MARIO, MARIO BROS, ŚWINIOKSZTAŁTNE, BIEG PRZEZ PŁOTKI, SMUKLENIOWATE, CHRAPY, OKNO, PODRZEŃ GARBATY, BALAST, KOSZTORYS INWESTORSKI, HETERYK, NÓŻ FIŃSKI, KOŃ DOŃSKI, UGÓR, CIŚNIENIE, SERPENTYNA, OFERTA KUPNA, TROP, MATURA, MADŻONG, PATRYCJAT, RZUTKI, MYSZ ZIELNA, SUPERPRZEBÓJ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, IBIS, LITERA TEKSTOWA, WYKROCZENIE DROGOWE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ASCEZA, DESPEKT, NATYWIZM, KANTOŃSKI, INSTYTUCJA PROCESOWA, RUSOFILSTWO, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, BRUK MORENOWY, ŻYLETA, ULOT, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, WŁOSKI, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, RYTUAŁ, KWESTA, WIANO, BOEING, MYŚLIWIEC, OWCZA WEŁNA, LABORKA, METALMANIA, AUGUST III SAS, BÓBR RZECZNY, DRABINIAK, DEPUTOWANY, PAMPA, TURANOWIE, FRUSTRACJA, TWIERDZENIE CRAIGA, MONITORING, PÓŁKAPONIERA, MLECZKO, NALORFINA, WAPNO PALONE, BURSZTYNNIK, POPIELNIK, BAWOLE OKO, CYK, PULA GENETYCZNA, ANEKSJA, PROCH, STOŻEK WYPUKŁY, TŁUSZCZAK, KŁAMSTWO, CIĄG, HALO, JASKÓŁKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, REN, TACHOGRAM, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, LAMPKA, WF, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KWATERUNEK, STAROŻYTNOŚĆ, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, SPADKOBIERSTWO, OPIEKA PERINATALNA, KIT PSZCZELI, ESPADON, ŁACZA, GEGANIE, SCENA ROZBIERANA, FLINTPAS, KULTURA ŁUŻYCKA, TORFOWIEC, PROEPIDEMIK, INKA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KLINKIER CEMENTOWY, WĘGLOWODAN, DREPANOZAUR, TRANSGRESJA MORZA, BANK KOMERCYJNY, PRZEJĘCIE, KAMUFLAŻ, LANOS, WYPRYSK KONTAKTOWY, CZAPLA SIODŁATA, DIALOG OBYWATELSKI, TATUAŻ, PIGUŁKA WIEDZY, DOM DZIECKA, KONWENT, RYNEK PRODUCENTA, KULANKA, REALNY SOCJALIZM, RYNEK RÓWNOLEGŁY, KRZYŻ, KOŃ TORYJSKI, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, ASOCJACJA PHACE, HARENDA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MANIPULATOR, KABOTAŻ, ETIUDA, BIAŁY TRĄD, BAŁWOCHWALSTWO, BAKARAT, DOLAR AMERYKAŃSKI, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PORZECZKÓWKA, EURO, MISZNA, GĘSTOŚĆ, KABOTYNKA, MARIONETKA, WIKARIUSZ GENERALNY, ZANIECZYSZCZENIA, BUFOR, NÓŻKA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, WĘŻÓWKOWATE, LEKCJA, REGIMENTARZ, NEOKLASYCYZM, MIKOZA, WIELOPESTKOWIEC, WIRULENCJA, JAKOŚĆ ŻYCIA, RENTA PLANISTYCZNA, PODANIE, BŁOTNIARKA, KLASA ŚREDNIA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ZEPPELIN, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, ?ODSTRZAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IMIENNY DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO PROWADZENIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (NP. DOM MAKLERSKI, BANK, KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) NA ŻĄDANIE POSIADACZA TEGO RACHUNKU, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WŁAŚCICIELU RACHUNKU, LICZBIE POSIADANYCH PRZEZ NIEGO WALORÓW ORAZ CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IMIENNY DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO PROWADZENIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (NP. DOM MAKLERSKI, BANK, KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) NA ŻĄDANIE POSIADACZA TEGO RACHUNKU, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WŁAŚCICIELU RACHUNKU, LICZBIE POSIADANYCH PRZEZ NIEGO WALORÓW ORAZ CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE imienny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych (np. dom maklerski, bank, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na żądanie posiadacza tego rachunku, zawierający informacje o właścicielu rachunku, liczbie posiadanych przez niego walorów oraz celu wystawienia świadectwa (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE
imienny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych (np. dom maklerski, bank, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na żądanie posiadacza tego rachunku, zawierający informacje o właścicielu rachunku, liczbie posiadanych przez niego walorów oraz celu wystawienia świadectwa (na 20 lit.).

Oprócz IMIENNY DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO PROWADZENIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (NP. DOM MAKLERSKI, BANK, KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) NA ŻĄDANIE POSIADACZA TEGO RACHUNKU, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WŁAŚCICIELU RACHUNKU, LICZBIE POSIADANYCH PRZEZ NIEGO WALORÓW ORAZ CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - IMIENNY DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO PROWADZENIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (NP. DOM MAKLERSKI, BANK, KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) NA ŻĄDANIE POSIADACZA TEGO RACHUNKU, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WŁAŚCICIELU RACHUNKU, LICZBIE POSIADANYCH PRZEZ NIEGO WALORÓW ORAZ CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast