CAVIA PORCELLUS - GATUNEK UDOMOWIONEGO GRYZONIA Z RODZINY MAROWATYCH (CAVIIDAE), POPULARNE ZWIERZĘ DOMOWE; POCHODZI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁA NA TERENACH PERU, BRAZYLII I PARAGWAJU, ZOSTAŁA UDOMOWIONA PRZEZ INKÓW I ROZPRZESTRZENIONA NA ZNACZNĄ CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ, NASTĘPNIE PRZYBYŁA DO EUROPY WRAZ Z PIERWSZYMI ODKRYWCAMI I STAŁA SIĘ CZĘSTO HODOWANYM ZWIERZĘCIEM DOMOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWINKA MORSKA to:

Cavia porcellus - gatunek udomowionego gryzonia z rodziny marowatych (Caviidae), popularne zwierzę domowe; pochodzi z Ameryki Południowej, początkowo występowała na terenach Peru, Brazylii i Paragwaju, została udomowiona przez Inków i rozprzestrzeniona na znaczną część Ameryki Południowej, następnie przybyła do Europy wraz z pierwszymi odkrywcami i stała się często hodowanym zwierzęciem domowym (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAVIA PORCELLUS - GATUNEK UDOMOWIONEGO GRYZONIA Z RODZINY MAROWATYCH (CAVIIDAE), POPULARNE ZWIERZĘ DOMOWE; POCHODZI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁA NA TERENACH PERU, BRAZYLII I PARAGWAJU, ZOSTAŁA UDOMOWIONA PRZEZ INKÓW I ROZPRZESTRZENIONA NA ZNACZNĄ CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ, NASTĘPNIE PRZYBYŁA DO EUROPY WRAZ Z PIERWSZYMI ODKRYWCAMI I STAŁA SIĘ CZĘSTO HODOWANYM ZWIERZĘCIEM DOMOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.614

OGOŃCZA SABINA, ROFEKOKSYB, ZAJĘCZY GRZYBEK, WZDYMACZ GRUSZOWY, SALADA, KROTOCHWILA, ATTYKA, SROKA, GRZYB ZAJĄCOWY, CHLEB PSZCZELI, BEZSTRONNOŚĆ, WIRUS POLIO, ŁEBEK, WTRYSKIWACZ, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SSAK WYMARŁY, WADERY, POSTAĆ BIBLIJNA, SCHNEIDER, STERNICZKI, ROZRABIACZ, PREWENCJA RENTOWA, PATOLOG SĄDOWY, CHOWACZE, KWAGGA, HACZYK, KĄTNIK LEŚNY, HOMOSEKSUALIZM, SOL, ANTENKA, KNAJPA, ŚNIEŻKA, POWIJAKI, BOROWODOREK, NOREFEDRYNA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, PRZECIWNAKRĘTKA, PERLICZKA, MOWA ZALEŻNA, CYCUCH, WYRZUT, DZIKIE WINO, TREN, KRYKIET, FAUST, HISTORIA, SOSNA GĘSTOKWIATOWA, OKRĘT LINIOWY, BLOK KONTYNENTALNY, PAGRUS, ROPUCHA NOSATA, GRUDA, KUŁAN SYRYJSKI, PODUSZKA, GRAAL, CZAKUELA WYSPOWA, ALARM OZONOWY, PRZEDNÓWEK, PLAC, SUBRETKA, SEKTOR, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KONDOR OLBRZYMI, MIRIM, MONDEO, PRZESTRZEŃ STANU, PAKA, JEMIOŁA, SZARPANKA, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, PRZEDZIAŁ, GĘŚ GĘGAWA, JĘZYK CELTYCKI, GIEŁDA SAMOCHODOWA, SPÓJKA, JARZMO, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, POTŁUMECZEK NIETRWAŁY, KUKIELCZYK AKSAMITNY, OFTALMOLOG, KLECANKI, KALATEA OBRZEŻONA, MOGIKAPPACYZM, FLUID, TUPAJA POSPOLITA, KWARTET SMYCZKOWY, FERGANAZAUR, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, TRZMIEL POLNY, POŻAREK, ÓSMA CZĘŚĆ, LENEK STOZIARN, ZMIENNA ZWIĄZANA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MAGMA, ILUZJONIZM, SZCZUR WODNY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PLAŻÓWKA, NUBIRA, TERGAL, CEP, CEDR, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, TALMUDYSTKA, MYŚLIWY Z TRYNIDADU, OBUDOWA, CHOROBA KAHLERA, HAUCH, KROGULEC, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, KOLEJ ŻELAZNA, SPRZĘŻAJ, BORSUK, TOWAROZNAWSTWO, STRZELANKA, BRĄZOGŁÓWKA PRĄŻKOWANA, MAANAM, DRAMAT, GRUBA RYBA, EFUZJA, ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI, FILECIK, KRZYŻÓWKA, CIUPAGA, BUCHTY, ALGONKIN, JOGIZM, CHIRURGIA DZIECIĘCA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, POMADKA, PALUSZNIK AFRYKAŃSKI, ZUBOŻANIE, GEOMETRIA RZUTOWA, BALON, CHONDROSTEOZAUR, ZWINNIK LATARNIK, HULA, BAZYLIKA, BIELINEK RUKIEWNIK, LUFT, PŁETWAL KARŁOWATY, STROFANT WDZIĘCZNY, OKRES LITERACKI, BOCIAN SIODLASTY, POLSKOŚĆ, KINDERBAL, KĄT WIELOŚCIENNY, ULICA, BOCIAN CZARNODZIOBY, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KONSTYTUCJA, NEKENZAUR, BOBREK, LASONÓG ZACHODNI, KOŃ MORSKI, DUSZA, KREDYT ZAUFANIA, SZARŁAT, WYKRĘCANIE, OKNÓWKA, PŁASKOMERZYK KĘDZIERZAWY, KOŚNIK, BATERIA GALWANICZNA, KOTYLORYNCH, TAMARINY, INWERSJA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, RAK AMERYKAŃSKI, KUSACZ DARWINA, PRUSAK, PERYSTOM, JĘZYK KAUKASKI, LUSTRO, SKRZYDEŁKO, GASTROFAZA, KRZYWOSZYJ, KOŃ WIELKOPOLSKI, GŁAGOLICA, PONIKŁO SUTKOWATE, GRUSZA, ROZRZUTKA BRUNATNA, MIÓD SZYTY, OBŁOK SREBRZYSTY, ŁUK ANGULARNY, ŁABĘDŹ TRĄBIĄCY, MOWA OSKARŻYCIELSKA, RAJA CZARNOBRZUCHA, BOROWCE, PODZIAŁ METRYCZNY, SEKRET, PIŁKARZ, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, GRUCZOŁ ŁZOWY, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, KOŁO, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, KORPUS, KOSMATKA KŁOSOWA, KINO DOMOWE, SENSUALIZM, FUNKCJA GREENA, METEORYT, ELASTOR, METODA ELIMINACJI GAUSSA, NADZIAŁ, KICZ, KOCIOŁ, SENSYBILIZATOR, MAKIAWELISTA, JUSZNICA, BORODZIEJ, AMIOWATE, TENGWAR, ENDOPSAMMON, SZÓSTAK, ŻARTOBLIWOŚĆ, EFEKT RYGLA, JAGIELLON, KRATA, MIAUCZEK ZIELONY, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, PRZEŚLIZG, KLIMAKTERIUM, SMERFETKA, NIESZLACHECTWO, MORŚWIN, ZAKRZÓW, ANGLIA, PRĄTNICZEK KRZYWOSZYJKOWY, WIRUSY DSDNA, SAMOŁÓWKA, WROTA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, SZCZĘKOT, PERTYT, WIELBŁĄD, INTEL, MAŁŻEŃSKA RULETKA, POROBNICA WŁOCHATKA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, SKARBEK, KRĘPNIK UWIEŃCZONY, TRASA ŚREDNICOWA, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, BELLADONA, MIOPIA, KRĘPOWNIK CZARNOWSTĘGI, KILKA ZWYCZAJNA, KRĄŻENIE MAŁE, NURCE, PRZYSIÓŁEK, ORLICZKA, BREWICERATOPS, TRAWA MORSKA, DAGLEZJA, RANEK, ALFABET WIĘZIENNY, KORKOWIEC, POCZEKALNIA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, KLAMRA, PREPROCESOR, MALINA MOROSZKA, KONKURENCJA, BILBIL KRESKOWANY, STRZĘPLICA NADOBNA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, TENOR LIRYCZNY, SKALIKUREK, PRZĄDKA PIERŚCIENICA, FONIATRIA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KOŁNIERZ, SPÓŹNIALSTWO, GŁOWNIA KUKURYDZY, JĘZYK ŁACIŃSKI, PALMA KRÓLEWSKA, TRYBADYZM, PAKA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, HYDROCHEMIA, RYNCHENIA, MANIERYZM, MROCZEK PÓŹNY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, LODOWIEC SZELFOWY, TRZMIEL OGRODOWY, SZUBIENICA, KATECHEZA, DYNAMIKA, ZAPAŚNICTWO, AMARANT, KORMORAN ZWYCZAJNY, ?KLIPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAVIA PORCELLUS - GATUNEK UDOMOWIONEGO GRYZONIA Z RODZINY MAROWATYCH (CAVIIDAE), POPULARNE ZWIERZĘ DOMOWE; POCHODZI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁA NA TERENACH PERU, BRAZYLII I PARAGWAJU, ZOSTAŁA UDOMOWIONA PRZEZ INKÓW I ROZPRZESTRZENIONA NA ZNACZNĄ CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ, NASTĘPNIE PRZYBYŁA DO EUROPY WRAZ Z PIERWSZYMI ODKRYWCAMI I STAŁA SIĘ CZĘSTO HODOWANYM ZWIERZĘCIEM DOMOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAVIA PORCELLUS - GATUNEK UDOMOWIONEGO GRYZONIA Z RODZINY MAROWATYCH (CAVIIDAE), POPULARNE ZWIERZĘ DOMOWE; POCHODZI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁA NA TERENACH PERU, BRAZYLII I PARAGWAJU, ZOSTAŁA UDOMOWIONA PRZEZ INKÓW I ROZPRZESTRZENIONA NA ZNACZNĄ CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ, NASTĘPNIE PRZYBYŁA DO EUROPY WRAZ Z PIERWSZYMI ODKRYWCAMI I STAŁA SIĘ CZĘSTO HODOWANYM ZWIERZĘCIEM DOMOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWINKA MORSKA Cavia porcellus - gatunek udomowionego gryzonia z rodziny marowatych (Caviidae), popularne zwierzę domowe; pochodzi z Ameryki Południowej, początkowo występowała na terenach Peru, Brazylii i Paragwaju, została udomowiona przez Inków i rozprzestrzeniona na znaczną część Ameryki Południowej, następnie przybyła do Europy wraz z pierwszymi odkrywcami i stała się często hodowanym zwierzęciem domowym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWINKA MORSKA
Cavia porcellus - gatunek udomowionego gryzonia z rodziny marowatych (Caviidae), popularne zwierzę domowe; pochodzi z Ameryki Południowej, początkowo występowała na terenach Peru, Brazylii i Paragwaju, została udomowiona przez Inków i rozprzestrzeniona na znaczną część Ameryki Południowej, następnie przybyła do Europy wraz z pierwszymi odkrywcami i stała się często hodowanym zwierzęciem domowym (na 12 lit.).

Oprócz CAVIA PORCELLUS - GATUNEK UDOMOWIONEGO GRYZONIA Z RODZINY MAROWATYCH (CAVIIDAE), POPULARNE ZWIERZĘ DOMOWE; POCHODZI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁA NA TERENACH PERU, BRAZYLII I PARAGWAJU, ZOSTAŁA UDOMOWIONA PRZEZ INKÓW I ROZPRZESTRZENIONA NA ZNACZNĄ CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ, NASTĘPNIE PRZYBYŁA DO EUROPY WRAZ Z PIERWSZYMI ODKRYWCAMI I STAŁA SIĘ CZĘSTO HODOWANYM ZWIERZĘCIEM DOMOWYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CAVIA PORCELLUS - GATUNEK UDOMOWIONEGO GRYZONIA Z RODZINY MAROWATYCH (CAVIIDAE), POPULARNE ZWIERZĘ DOMOWE; POCHODZI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁA NA TERENACH PERU, BRAZYLII I PARAGWAJU, ZOSTAŁA UDOMOWIONA PRZEZ INKÓW I ROZPRZESTRZENIONA NA ZNACZNĄ CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ, NASTĘPNIE PRZYBYŁA DO EUROPY WRAZ Z PIERWSZYMI ODKRYWCAMI I STAŁA SIĘ CZĘSTO HODOWANYM ZWIERZĘCIEM DOMOWYM. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast