CETIOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY CETIOZAURÓW (CETIOSAURIDAE); JEGO NAZWA ZNACZY 'WIELORYBI JASZCZUR'; JEST PIERWSZYM NAUKOWO OPISANYM ZAUROPODEM; ŻYŁ W EPOCE ŚRODKOWEJ JURY (OK. 180-170 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CETIOZAUR to:

Cetiosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny cetiozaurów (Cetiosauridae); jego nazwa znaczy 'wielorybi jaszczur'; jest pierwszym naukowo opisanym zauropodem; żył w epoce środkowej jury (ok. 180-170 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CETIOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY CETIOZAURÓW (CETIOSAURIDAE); JEGO NAZWA ZNACZY 'WIELORYBI JASZCZUR'; JEST PIERWSZYM NAUKOWO OPISANYM ZAUROPODEM; ŻYŁ W EPOCE ŚRODKOWEJ JURY (OK. 180-170 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.202

RZEŻUCHA WODNA, MLEKOWIEC, RZEKOTKA SOSNOWA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, ZMIERACZEK, WĘŻOJAD, WATÓWKA, NIEŚWISZCZUK, CHLEBOWIEC, KONIETLICA ALPEJSKA, IDEALNOŚĆ, REGNOZAUR, SPARTANKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, BOCZNIA, MORESKA, PIĄTKA, TRANDOLAPRYL, ZIARNOPŁON, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, CZUB, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, STOKŁOSA MADRYCKA, RYNEK NIEFORMALNY, KOŃ DOMOWY, ODMIANA HERBOWA, MISIEK, GEREZA CZARNA, KONGOWCZYK CZUBATY, KURZAWKA, BUTELKA LEJDEJSKA, PERCZOWIEC, KRĘPNIK TRÓJBARWNY, BURZYK CZARNY, NAPASTNIK, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PORCELANKA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, BADYLARKA, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, MANNA DUŻA, ZIELONE ŚWIĄTKI, ŚNIEŻYCZKA KAUKASKA, WAGA, TARANTULA TATARSKA, REAKCJA ZAPALNA, MOMENT, SYGNAŁ CIĄGŁY, TRYBUN, REPETYCYJNOŚĆ, UKŁAD LOGICZNY, KORBACZ, GMINA TARGOWA, ŻYCICA SZTYWNA, KOSMATKA GAJOWA, ODWRÓCONY DASZEK, SAŁATA, WŁÓKNO SZTUCZNE, PIŁKA NOŻNA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ZERÓWKI, ŚNIEŻYCA WIĘKSZA, CZOSNEK BULWIASTY, SUFFOLK, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, KARDIOKRINUM, MAKROMINERAŁ, KOATI, BUDOWA, NIEUPRZEJMOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, GEOPATIA, TASIEMIEC, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, ADRES, LEPIECH, KANGNAZAUR, LEWKONIA, SZAFIREK ZŁOTOSTERNY, SOSNA ALEPSKA, AUSTRIADAKTYL, KAZARKA SZAROGŁOWA, CHŁÓD, PROKOMPSOGNAT, ANALOGICZNOŚĆ, PINGWIN MASKOWY, ROZRZUTNIK, BRZUCHONÓG, KAPTURNIK, PLISZKA GÓRSKA, NOCEK NATTERERA, CYNKOTYPIA, MADŻONG, KUREK, DRZEWIK WŚCIBSKI, CALI, WROŚNIAK, PRZEJRZYSTKA, ZNANOŚĆ, DRIAKIEW, ZIELONA WRÓŻKA, KONGO-BRAZZAVILLE, KASZTAN, DOBRO KLUBOWE, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, FAJNOŚĆ, KILKA, MARTWA NATURA, TERYLEN, DUALNOŚĆ, BYSTRZYK BARWNY, ANTYCHOLINERGIK, SZPARNICOWCE, MOGOLSKI, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, DUBELTÓWKA, ORGANOWCE, HELIKOPRION, WOLEC, ŚLEPIEC, MORENIA PAWIOOKA, KRZYŻÓWKA, MANDRYL, CELIDONIA, BUSZÓWKA ŚNIADA, USYTUOWANIE, RADŁO, LICZBA RZECZYWISTA, DRZEWO LAUROWE, MURENA ZIELONA, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, BŁYSZCZYK, KARZEŁKOWATOŚĆ, INTEGRACJA HORYZONTALNA, ŁONO, WIERNY, MAŚLANKA, KOKORYCZ DŁUGOOWOCKOWA, PIGWOWIEC CHIŃSKI, LASÓWKA SZKARŁATNA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, ORKA, WYZNANIOWOŚĆ, PAPIER TOALETOWY, ROPUCHA ZWYCZAJNA, TRZMIEL ZMIENNY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, PAJĘCZAKI, RETROGRADACJA, LENTYSZEK, AMBITNOŚĆ, KAWON, AMFIPRION, HIPPIS, RUCHOMY PIASEK, MIODÓWKA CZARNOBRZUCHA, ŚNIEŻYCZKA DROBNA, PRZECINKOWIEC, KORMORAN CZUBATY, GARDA, ALBUMIK, PIESEK PRERIOWY, POWIETRZNIA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, GRULA, ROŻEK, NIENOWOCZESNOŚĆ, ARALAZHDARCHO, PŁOZA, TEMNODONTOZAUR, OBRONA, INKAUST, BABIA DUPA, BRYCZUSZKA, ZAGANIACZ, KLIN, MIODÓWKA CZARNOGŁOWA, FREMENI, STRYJ, MIODÓWKA CZERWONOSKRZYDŁA, WIERTNICZY, TOCJA, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, FAKTURA, TRÓJEDNIK BIAŁY, FAŁDÓWKA SZARYNKA, SANZINIA MADAGASKARSKA, CZAPKA SPORTOWA, UPIĘKSZENIE, ŻÓŁWIAK GANGESOWY, CEDR CYPRYJSKI, MORWA, BĄCZNIK, JODŁA BORNMÜLLERA, TUJOWIEC SZEROKOLISTNY, NARODNIK, GATUNEK ALOPATRYCZNY, AFROTROGON ZIELONY, WĄTŁOŚĆ, KOALA, PRUSKOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, REGUŁA GLOGERA, KAMPOZAUR, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, DESMANY, ŚWIADKOWA, OŁTARZ, SYNSEPAL, TRAWA MORSKA, PADEMELON, DYDELF WIRGINIJSKI, JEZIORO RYFTOWE, NORNIK PÓŁNOCNY, BLESKOTKA, MIKROSKOP SKANINGOWY, DELFIN AMAZOŃSKI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GHI, PRUSKI DRYL, KUKAWKA AMAZOŃSKA, RADIAN, ANGIOLOGIA, MOCHWIAN BŁOTNY, STEPOWANIE, TRÓJLIST BIAŁAWY, PASKUDNIK, FILANDER OKULAROWY, OMIEG SERCOWATY, JEDNOSTRONNOŚĆ, HUBA SINIAK, SSAK JAJORODNY, NIŻSZE NACZELNE, ŻABA CZERWONOPRĘGA, PROSTNICA, ŚNIEG, AKSAMITKA, GĘŚ GĘGAWA, CZAPLA BIAŁOLICA, DZIERZYK PURPUROWY, NIESZPUŁKA, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, SARDELA CHILIJSKA, OSŁONOWOŚĆ, ŁUBIANKA, KUKLIK TRÓJKWIATOWY, LIGAWA, IRGA DROBNOLISTNA, PRĄTNIK ŻÓŁKNĄCY, JOLKA, DELFINEK MALAWI, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, PAPIRUS, CZYSTOŚĆ, POZYCJA, KORNUTKA LUCERNOWA, DEZETKA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, PŁYWACZEK, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PUCHACZYK MASKOWY, BŁYSKOLOTKA BIAŁOBRZUCHA, BOCIAN CZARNY, PĄSOGŁÓWKA, FILOLOGIA POLSKA, DZWONECZNIK, BAWEŁNA, GĘŚ, KOLBOWIEC OLSZOWY, REN, RASZKA, DZICZEK, LEW, NEOKATECHUMENAT, WYKROCZENIE SKARBOWE, KRATER WULKANICZNY, POUSSIN, TECHNICZNY NOKAUT, POLNIK PÓŁNOCNY, AYABE, POMARAŃCZA, FILOLOGIA SERBSKA, ROZWIĄZŁOŚĆ, WARSZAWIANKA, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, MIERZWA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, TWARDZIAK, PYSZCZAK CYTRYNOWY, AGAPANT, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, OSTROLOT PALMOWY, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, REPUBLIKA WŁOSKA, ?LISTWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.202 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CETIOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY CETIOZAURÓW (CETIOSAURIDAE); JEGO NAZWA ZNACZY 'WIELORYBI JASZCZUR'; JEST PIERWSZYM NAUKOWO OPISANYM ZAUROPODEM; ŻYŁ W EPOCE ŚRODKOWEJ JURY (OK. 180-170 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CETIOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY CETIOZAURÓW (CETIOSAURIDAE); JEGO NAZWA ZNACZY 'WIELORYBI JASZCZUR'; JEST PIERWSZYM NAUKOWO OPISANYM ZAUROPODEM; ŻYŁ W EPOCE ŚRODKOWEJ JURY (OK. 180-170 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CETIOZAUR Cetiosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny cetiozaurów (Cetiosauridae); jego nazwa znaczy 'wielorybi jaszczur'; jest pierwszym naukowo opisanym zauropodem; żył w epoce środkowej jury (ok. 180-170 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CETIOZAUR
Cetiosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny cetiozaurów (Cetiosauridae); jego nazwa znaczy 'wielorybi jaszczur'; jest pierwszym naukowo opisanym zauropodem; żył w epoce środkowej jury (ok. 180-170 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy (na 9 lit.).

Oprócz CETIOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY CETIOZAURÓW (CETIOSAURIDAE); JEGO NAZWA ZNACZY 'WIELORYBI JASZCZUR'; JEST PIERWSZYM NAUKOWO OPISANYM ZAUROPODEM; ŻYŁ W EPOCE ŚRODKOWEJ JURY (OK. 180-170 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CETIOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY CETIOZAURÓW (CETIOSAURIDAE); JEGO NAZWA ZNACZY 'WIELORYBI JASZCZUR'; JEST PIERWSZYM NAUKOWO OPISANYM ZAUROPODEM; ŻYŁ W EPOCE ŚRODKOWEJ JURY (OK. 180-170 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x