MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁPY STAREGO ŚWIATA to:

małpy zwierzokształtne, makakokształtne, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.283

FLAMENCO, KOALA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, DORADCZYNI, SABATARIANIN, HURTOWNIA DANYCH, ZWODNICZOŚĆ, MA, NAWAŁNIK BURY, KASZTAN, JASKINNICA CESARSKA, ŁAPACZ, ROZBUDOWA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, OPOZYCJA, AHISTORYCZNOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, OGIEŃ I WODA, MONOGENIZM, CHŁOPCZYCA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, SYRENOWATE, RADIOAKTYWNOŚĆ, AZYL DYPLOMATYCZNY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, OWCA MERYNOSOWA, WAPIENNIK, PRZEGRODA, ELBAIT, SIODŁO, GEOMETRIA WYKREŚLNA, DOMOFON, GENOMIKA STRUKTURALNA, SIEWKA, ANTROPOLOG KULTURY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KOMPETYCJA, STROJNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, EKSTERN, PAPIER TOALETOWY, PODŁUŻNIK, HELMINTOLOGIA, LINIA GŁOWY, DOWOLNOŚĆ, UMOWA O DZIEŁO, UCHLANIE SIĘ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SZAMOTANINA, LOPOLIT, DRAŻLIWOŚĆ, ELAM, BURZYKOWATE, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SUPORT, CYSTA BAKERA, PIĘTA, PŁOMYCZEK, HAJS, SŁOWO MASZYNOWE, TRZMIEL WYŻYNNY, ZAJĄC, DOKUMENTACJA BUDOWY, KAGU, KAPUSTA GŁĄBIASTA, REZONANS, SPOŻYCIE, WYJEC CZERWONY, GERONTOLOGIA, COCKNEY, STRZEMIĄCZKO, PRZYCISK DZWONKA, MATE, KRAJANKA, ŚLIWA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ŻWACZ, BOMBA, FRYGIJCZYCY, DRUT, APOLLIŃSKOŚĆ, JAMRAJOKSZTAŁTNE, LĘG, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, HIPOTELORYZM, FAMA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, OKWIAT POJEDYNCZY, JĘZYK ETIOSEMICKI, ZDERZENIE CZOŁOWE, BĄBEL, PEPPERONI, PLECHOWIEC, KOZIOŁ OFIARNY, BAJKOPIS, ZMARZLAK, PROZIAK, ROZKŁAD, SNIFFER, SEKSUOLOGIA, TEMACIK, GYROS, BEZWYZNANIOWIEC, KONTROLKA, STOŻEK ŚCIĘTY, IGŁAWA, CYKL POETYCKI, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, LEMUR, GERMAŃSKI, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, TORPEDA AKUSTYCZNA, BUSINESSMAN, PROBLEM BAZYLEJSKI, STARUNEK, MISIACZEK, OSZCZĘDNOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, STACJA KOPULACYJNA, CIEMIĘŻYCA, JELEŃ SCHOMBURGKA, SUNDAJKA, MALARSTWO OLEJNE, ROPUCHA BLOMBERGA, OTWARTOŚĆ, KŁĄB, SAMOCHWALCA, KARMA, GAŁĘZIAK ZBITY, PŁEĆ, FIRN, RAFA, FRAZA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, NAKRYCIE GŁOWY, KONDENSATOR DOSTROJCZY, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SEKCIARSTWO, STANDARDBRED, PREPPER, CYBORIUM, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SROKOSZ, ODSKOK, KARMIDEŁKO, AZT, JĘZYK BRETOŃSKI, BEZINTERESOWNOŚĆ, FUSYT, ARYTMETYKA, ANTYIMPERIALISTA, GŁÓWKA, ORDYNARNOŚĆ, INFORMACJA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, CYNKOTYPIA, HACKER, ŁUCZNIK, STRZAŁA AMORA, LENIWIEC BRUNATNY, GARNITUR, MODELOWOŚĆ, EKSPRES DZBANKOWY, BĄBELEK, SZEJK, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, APPALOOSA, CYKL GOSPODARCZY, FILOZOF PRZYRODY, GAZ OBOJĘTNY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PRYMUS, GŁOWNIA, MŁYNEK DO ODPADÓW, FLAGRUM, DZIEŃ, GĘŚ ŁABĘDZIONOSA, WEST COAST SWING, SUCHORYT, ŁACIŃSKI, FUTBOL AMERYKAŃSKI, KOMENSALIZM, WARZELNICTWO, NOWICJAT, TANATOLOGIA, KRAKER, PEGMATYT, ANGLISTYKA, ATORWASTATYNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, BEZWŁADNOŚĆ, LORETANKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SĄŻNISTOŚĆ, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, SZWARCCHARAKTER, KOLUMNA AMUNICYJNA, TIOMERSAL, MURARKA OGRODOWA, WYMIENIACZ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NORWESKI, ZBRODNIARZ WOJENNY, MEZOZAUR, PĘPEK, KRÓTKI RÓG, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, WIRTUOZ, UŁANOW, PRACUŚ, WARSTWA PERYDOTYTOWA, WĘZEŁ DROGOWY, POPIELICA, CENA ZAMKNIĘCIA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, NERKOWIEC, QUICKSTEP, KRYSZTAŁ MIESZANY, KOLEJ LINOWA, DIAPAUZA ZIMOWA, GÓRA PODWODNA, GNIAZDO, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, BRANIE PRZYKŁADU, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SŁONECZNICOWE, ŚWIDER, POWIETRZNOŚĆ, DREWNO FIOŁKOWE, METODA TERMICZNA, OŚ ŚWIATA, ZEGAR MOLEKULARNY, ANTENA YAGI, PIENIĄŻEK, UCIECZKA, PODSTAWA, CHWALBA, KURNIK, NIEZRĘCZNOŚĆ, WARZĘCHA MAŁA, PILAR, KROPLÓWKA, OSAD, NIŻSZE NACZELNE, SUBTELNOŚĆ, POLNIK BURY, OKRĄGŁOŚĆ, MIESIĘCZNIK, TABLICA, MIŁOŚĆ, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, LEMING, PRAWO MOORE'A, GRUPA, DNA MOCZANOWA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, DROGOMISTRZ, OTWORZENIE SERCA, OBŻARTUCH, SENSUALIZM, NIEWYRAŹNOŚĆ, PŁYN STAWOWY, OSY, LENIUSZEK, KATASTROFALNOŚĆ, ELITARYSTA, HIPERPRZESTRZEŃ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, DIAKON, CHRABĄSZCZ, ROZŚWIETLACZ, GUNIAK, OSZOŁOM, ŻYWICA EPOKSYDOWA, OTOLARYNGOLOGIA, IN MEDIAS RES, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ŻOŁDAK, OSIEDLE MIESZKANIOWE, RAUBITTER, AVIZO, SENSOWNOŚĆ, OSOBISTOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, SERBISTYKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, WOLA, PLEBEJUSZ, KANALIK, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, ALBUMIK, OTWARTOPĘCHERZOWE, ŻYTO, NEPALI, HIPOSTYL, GEOMETRIA CZYSTA, ?NORMA REAKCJI GENOTYPU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁPY STAREGO ŚWIATA małpy zwierzokształtne, makakokształtne, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁPY STAREGO ŚWIATA
małpy zwierzokształtne, makakokształtne, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 18 lit.).

Oprócz MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MAKAKOKSZTAŁTNE, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast