AMID KWASU PARA-AMINO-BENZENOSULFONOWEGO I KWASU OCTOWEGO; JEGO SÓL SODOWA STOSOWANA JEST JAKO CHEMIOTERAPEUTYK W ZAPALENIACH SPOJÓWKI I ROGÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SULFACETAMID to:

amid kwasu para-amino-benzenosulfonowego i kwasu octowego; jego sól sodowa stosowana jest jako chemioterapeutyk w zapaleniach spojówki i rogówki (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AMID KWASU PARA-AMINO-BENZENOSULFONOWEGO I KWASU OCTOWEGO; JEGO SÓL SODOWA STOSOWANA JEST JAKO CHEMIOTERAPEUTYK W ZAPALENIACH SPOJÓWKI I ROGÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.735

NOMOKRACJA, WŁADZA USTAWODAWCZA, CHLOROPLATYNIAN, KREDYT KONSUMPCYJNY, MOTOR, SALICYLAN, BŁĄD FORMALNY, METATEKST, DZIEDZICTWO KULTUROWE, REZEDA, KUMOSTWO, FILM KATASTROFICZNY, DZIECINNOŚĆ, NEKROMANTA, KOŚĆ MIEDNICZNA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, MĄCZKA KOSTNA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, MIĘSO RYBY, HAK, KARBROMAL, CIAŁO KOLANOWATE, OPRAWA, STOPKA, OPOZYCJA, BAJBOT, ASD, LEONOW, MENADŻER, SSAKI JAJORODNE, PTOZA WRODZONA, SIEMIĘ KONOPNE, PROCEK, NIEŻYWOŚĆ, KARUK, ARSENEK, SSAK ŁOŻYSKOWY, PLACEK AMERYKAŃSKI, BIOSYNTEZA BIAŁKA, MEGAPOZYTYW, POLICJA SĄDOWA, INSTRUKCJA, BIELICE, MIĘTA, RARYTASIK, FORMA, FREATOKSEN, TOPSPIN, SSANIE, HORMON STERYDOWY, BIAŁY ZNAK, ENERGIA, WIELKOŚĆ, TUZ, REJA, EUROSTREFA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, MACICA PERŁOWA, ESTEMMENOZUCH, KLINKIER, HOMER, IMPULS, GLAZURA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, GNIAZDO PROCESOROWE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, MORGAN, ROZSZERZENIE CIAŁA, POJEDYNKA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ŁASKA, LOPOLIT, WIŚNIA, WYBITNOŚĆ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SYJAMSKI, NORMALKA, MADONNA, SZCZĘKOWIEC, AZJA, TAKSÓWKARKA, MAGOT, TURBINA PELTONA, INDIE, LODÓWKA, SKARGA KONSTYTUCYJNA, NAPADZIOR, KRUPNIK, GRZECH, MASKA, PINGWIN MAŁY, CZARNA WDOWA, PAPROĆ DRZEWIASTA, ANTYSZACHY, CUDOWNY OWOC, DOBRO PODSTAWOWE, OLFAKTOMETRIA, BELWEDER, GYROS, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, CZARCI POMIOT, ODKRYTY SZACH, WSZECHMOGĄCY, CHIP, SKOK, VIP, CZEK PODRÓŻNICZY, AUTENTYCZNOŚĆ, GLUSAN BIZMUTU, TERYNA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ABSORBANCJA, POWÓD, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, DIAFTOREZA, GŁOS, RANITYDYNA, ŁAMACZ LODU, OTWARTOŚĆ, ROŚLINA SOLNISKOWA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, SKŁADNIK POKARMOWY, PRACOHOLIK, ODTLENIACZ, GATUNEK PARASOLOWY, PIŁA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, TORFOWISKO NISKIE, PODMIOT GOSPODARCZY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, KONZI, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, KARAFUŁKA, PRESTOZUCH, KOŃ NOWOKIRGISKI, GNIAZDKO, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, NAGRANIE WIDEO, CZERWONKA, BAR MICWA, STABILIZATOR, KOLOSTOMIA, SPEKULANT, PASZTETÓWA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, BROŃ TERMOJĄDROWA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CHORDOFON, AUTORADIOGRAFIA, ZAKŁAD HANDICAP, FASOLA SOJOWA, GORZKOŚĆ, MECHANIZM, KOPARKA CHWYTAKOWA, KARKOŁOMNOŚĆ, ODNOWA BIOLOGICZNA, PIĘKNO, STRATUS, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, HAMULEC CIĘGNOWY, TOMIZM, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, SZYBKOZŁĄCZE, ENIGMATYCZNOŚĆ, SPLOT, OBŁOŚĆ, ZAKWAS, CIEMNICA, WYKROCZENIE SKARBOWE, CYGARO, CHMIELOGRAB, SUCHY PROWIANT, KRWIOPIJCA, C, MIKROFON WĘGLOWY, OGRANICZONOŚĆ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, REFLEKTOR, GRATIS, FILOLOGIA SERBSKA, ODWAR, ADIAFORA, UŚMIECH LOSU, ZWIASTUN, ZAKRES, ŁYCZAK MUSZLOWY, KOLAUDACJA, KULT, KRWIOBIEG PŁUCNY, MELODIA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, ZIELE, NIELITOŚCIWOŚĆ, ODCINEK, PODATEK LINIOWY, CENA TRANSFEROWA, GŁOWA, PODŚCIELISKO, WRZASKLIWOŚĆ, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, NÓW, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, HAMULEC TAŚMOWY, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, NAGOŚĆ, STYLISTA, OKROSZKA, BALON, JA, SZTURWAŁ, RULETKA, BANANOWIEC, BRAT KRWI, AKWAFORTA, DOJRZAŁOŚĆ, PLACEK PO WĘGIERSKU, SPRAWNOŚĆ, ŻYWOŚĆ, KORMORAN ŻAŁOBNY, MINA PRZECIWPIECHOTNA, SILNIK NA BENZYNĘ, ROZWAŻANIE, WYCHWYT, KONSERWATORNIA, WAZONKOWCOWATE, PODCZYSZCZALNIA, REPOZYTORIUM, WERBLISTKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, LEKKOMYŚLNOŚĆ, WYRAZ POKREWNY, FIRMA, GRZYB TRUJĄCY, ŻURAWINA, HOLLEY, ZAGĘSTNIK, OGRZEWACZ, POLITYKA PODATKOWA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, KARBOLINA, CHARAKTER, PLASTYKA, PLAGIAT, GWAJAKOWIEC, PRYZMAT PENTAGONALNY, CEFADROKSYL, MOLIBDENIAN, ANTENA HELIKALNA, RELATYWIZM MORALNY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PRACOWNIK, PARALIZATOR, POWIETRZNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, BLUSZCZ, BANKOWÓZ, ANTYKLINA FAŁSZYWA, KRZYŻAK ROGATY, PREFIKS, GRÓDŹ, BIEG, MAŁY EKRAN, PROJEKCYJNOŚĆ, LAMA, INFIKS, POZYTON, FOSFATYDYLOCHOLINA, KRYKIET, UBOGI, ROZWIĄZŁOŚĆ, IDENTYCZNOŚĆ, BEZWIETRZE, ŻYCIE OSOBISTE, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, POPRZEWRACANIE, KŁUSAK FRANCUSKI, DROGOMISTRZ, MODUŁ ILORAZOWY, SPORTÓWKA, FARMAKOEKONOMIKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, RÓD, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ZWIERZĘ DOMOWE, OPIESZAŁOŚĆ, POKAZ, PODPORA, DRUŻYNA, MINBAR, SIMOLESTES, STAŁA HUBBLE'A, PISANINA, TEREN ODKRYTY, AROGANT, ABOLICJONISTA, AMBITNOŚĆ, ?NISZCZYCIEL CZOŁGÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.735 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AMID KWASU PARA-AMINO-BENZENOSULFONOWEGO I KWASU OCTOWEGO; JEGO SÓL SODOWA STOSOWANA JEST JAKO CHEMIOTERAPEUTYK W ZAPALENIACH SPOJÓWKI I ROGÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AMID KWASU PARA-AMINO-BENZENOSULFONOWEGO I KWASU OCTOWEGO; JEGO SÓL SODOWA STOSOWANA JEST JAKO CHEMIOTERAPEUTYK W ZAPALENIACH SPOJÓWKI I ROGÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SULFACETAMID amid kwasu para-amino-benzenosulfonowego i kwasu octowego; jego sól sodowa stosowana jest jako chemioterapeutyk w zapaleniach spojówki i rogówki (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SULFACETAMID
amid kwasu para-amino-benzenosulfonowego i kwasu octowego; jego sól sodowa stosowana jest jako chemioterapeutyk w zapaleniach spojówki i rogówki (na 12 lit.).

Oprócz AMID KWASU PARA-AMINO-BENZENOSULFONOWEGO I KWASU OCTOWEGO; JEGO SÓL SODOWA STOSOWANA JEST JAKO CHEMIOTERAPEUTYK W ZAPALENIACH SPOJÓWKI I ROGÓWKI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - AMID KWASU PARA-AMINO-BENZENOSULFONOWEGO I KWASU OCTOWEGO; JEGO SÓL SODOWA STOSOWANA JEST JAKO CHEMIOTERAPEUTYK W ZAPALENIACH SPOJÓWKI I ROGÓWKI. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast