TO, CO JEST W CZYMŚ PODSTAWOWE, NAJWAŻNIEJSZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEDNO to:

to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO JEST W CZYMŚ PODSTAWOWE, NAJWAŻNIEJSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.705

ROZBIERANKA, OPINIA, GRUPA IMIENNA, DOSADNOŚĆ, KOLEŃ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, PĘPAWA DWULETNIA, NIEPRAWOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, SYKATYWA, MAJKA, ZAPIS, SILNIK KOMUTATOROWY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, RADIOSYGNAŁ, MOTOROWIEC, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ZARZĄDZAJĄCA, NATURYSTKA, LENIUSZEK, DZIECINNOŚĆ, ZADUPIE, CHLOROHEKSYDYNA, CYGAN, POWYWRACANIE, RZUT RÓWNOLEGŁY, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, SZACHOWNICA, RONDELA, BRUTALNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, PRZYJEZDNA, PRZECIĘTNIACTWO, BOROWIK WILCZY, SPEKULACJA, NIEOBROTNOŚĆ, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, EKRAN, GĘSTOŚĆ PLANCKA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, RADA PRACOWNICZA, MYDELNICZKA, IMPULSYWNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, MAŁGORZATKA, RUMUŃSKOŚĆ, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RUMUN, BARSZCZ BIAŁY, AGAT, ŚRODEK, LEKKOMYŚLNOŚĆ, BYSTRZACHA, STAŁA HUBBLE'A, METAJĘZYKOWOŚĆ, WIDZIMISIĘ, NIEKONKRETNOŚĆ, OPÓR DROGOWY, WADA, MOŻLIWOŚĆ, CYGAŃSTWO, SZCZĘKOT, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SYMETRALNA, PÓŁOKRĄG, KACZKA, NOŚNIK DANYCH, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KOLBA, GUZ ŁAGODNY, FOSFATYDYLOCHOLINA, DREWNO LETNIE, ZACHYŁKA, IZOTROPOWOŚĆ, ŻARÓWKA, ZWODNICZOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, PRZENOSKA, HUBA BIAŁAWA, WARTOWNIK, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ŚMIESZKA, AUTOMATYKA POGODOWA, PAGI, MASZT, WRAK CZŁOWIEKA, ZGŁOSKOWIEC, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, OPAD, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, SZYKANA, SZORSTKOŚĆ, ROŚLINKA, COLESLAW, ZBROJA BIAŁA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, BECZKA Z PROCHEM, BALAST, SKUBANIEC, HIV, AMIDEK, REALIZM FOTOGRAFICZNY, SPRAWNOŚĆ, LAPIS-LAZULI, KORMOFITY, LEASING KAPITAŁOWY, USŁUGOWOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, DŻAGA, BEZŻUCHWOWCE, PROGRAM ROZRYWKOWY, NAIWNOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, GOŁODUPIEC, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SYMPOZJON, RUBASZNOŚĆ, ALTANNIK FIOLETOWY, PARASOL, FLAK, KOLBKA, TEREN OTWARTY, AWANTURNICA, USTAWA PRAGMATYCZNA, PUSZCZALSKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, NIEWOLNIK, RZECZOWNIK, KORAL MADREPOROWY, WAŁ, ŻAREŁKO, DYNAMIKA, WÓZ KEMPINGOWY, FILM KATASTROFICZNY, WŁADZA USTAWODAWCZA, URANINIT, STOPA, RAMA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, FAŁSZYWOŚĆ, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, ILORAZ RODZINNY, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, SZORSTKOŚĆ, LICZBA DOSKONAŁA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, LODÓWKA, PODDAŃCZOŚĆ, BRUTAL, KOSZYK, KOLEŻANKA PO FACHU, DOJRZAŁOŚĆ, COSINUS, WYDERKA, PATRON, ILOCZYN WEKTOROWY, BETON STRUNOWY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, SNIFFER, PRZEGRODA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, OPERATOR UNITARNY, SKRYTOBÓJSTWO, CZOŁO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, POCIĄG EKSPRESOWY, NIECZUCIE, ANONIM, KLUCZ UNIWERSALNY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, HIPERPRZESTRZEŃ, TERMINARZ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, OPIAT, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, LICZBA ALGEBRAICZNA, WRZASKLIWOŚĆ, BAZYLIKA MNIEJSZA, USTERZENIE PŁYTOWE, BOMBA KOBALTOWA, KORMORAN PLAMISTY, FILM SF, NIEOSTROŻNOŚĆ, NOSTALGIK, UBOGI, KWASOWOŚĆ, PORĘCZENIE, MINIALBUM, PARAMAGNETYK, SABATARIANIZM, TREN, OTCHŁAŃ, MATEMATYKA STOSOWANA, REALGAR, DOMICYL, WRAK, EKONOMIA POLITYCZNA, LOGOGRAM, ANONIMOWOŚĆ, OTOCZENIE, SYTUACJA PODBRAMKOWA, GRAF MIESZANY, KĄT PEŁNY, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PODKŁADKA, TŁUSTE LATA, LEKSYKOSTATYSTYKA, JESIOTR ROSYJSKI, PRZETYKANIE, ODKRYTY SZACH, FIRMA, BŁONA LOTNA, KARTA KREDYTOWA, PROFESKA, GRZYB MAŚLAK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PRÓŻNIA, FUTRO, STŁUCZENIE, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, ŁADNA HISTORIA, ŚLIMAK, PRAWORZĄDNOŚĆ, ILUSTRACYJNOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, EFEKTOWNOŚĆ, KOSZATNICA, SSAKI JAJORODNE, STRATEGICZNOŚĆ, STAN WZBUDZONY, TURANIE, ŁUK KLASYCZNY, WIEŚNIAK, FILOZOFIA PRAWA, RAK AMERYKAŃSKI, DELTA WSTECZNA, HAMBURGER, BOBREK TRÓJLISTKOWY, ŁACIŃSKOŚĆ, TEZA, UCZESTNICTWO, FERMION CECHOWANIA, BIBLIA, TEST, PROSTOMYŚLNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, LEŻNIK, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, MANAGER, CZUŁOŚĆ, ROŚLINA SOLNISKOWA, PÓŁWYSEP, NIEUMARŁY, ZWIERZĘ, ZWINNOŚĆ, WYŚCIG, CYGARO, KIEROWALNOŚĆ, BUDOWACZ, ATRYBUCJA, PSZCZOŁA MIODNA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, BENZYNA OŁOWIOWA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, IMPERIUM GHISCARI, DODATEK WYRÓWNAWCZY, BELLADONA, SIKSA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, KSIĘGA AKCYJNA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, MĘTNOŚĆ, KONDOR KRÓLEWSKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, NIEROZUMNOŚĆ, OKRUCH, GEREZA BIAŁOBRODA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, DOBRO RZADKIE, JAZ ZASTAWKOWY, KREDYT HIPOTECZNY, D, ARTYKUŁ WIARY, CIERNIOGŁOWY, DZIEŃ DZISIEJSZY, BROŃ RADIOLOGICZNA, TALERZ, GRZYB SITARZ, CYNKOGRAFIA, ZNAK KOREKTORSKI, LUDZIK, PROCES POLITROPOWY, APERIODYCZNOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, ?DRAMAT PSYCHOLOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO JEST W CZYMŚ PODSTAWOWE, NAJWAŻNIEJSZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO JEST W CZYMŚ PODSTAWOWE, NAJWAŻNIEJSZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEDNO to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEDNO
to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.).

Oprócz TO, CO JEST W CZYMŚ PODSTAWOWE, NAJWAŻNIEJSZE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - TO, CO JEST W CZYMŚ PODSTAWOWE, NAJWAŻNIEJSZE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x