DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST KAWAŁEK MIĘSA O TEJ SAMEJ NAZWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COMBER to:

danie, którego głównym składnikiem jest kawałek mięsa o tej samej nazwie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: COMBER

COMBER to:

część zwierzęcej półtuszy z części lędźwiowej grzbietu bez nerki, najczęściej ze zwierząt łownych, ale także owiec i królików (na 6 lit.)COMBER to:

ciasto czekoladowe o charakterystycznym półkolistym w przekroju kształcie (na 6 lit.)COMBER to:

ludowa zabawa zapustowa organizowana najczęściej w tłusty czwartek w niektórych regionach Polski (na 6 lit.)COMBER to:

impreza barbórkowa dla kobiet (w domyśle: żon górników), odpowiednik karczmy piwnej (na 6 lit.)COMBER to:

mięso z kością z części lędźwiowo-krzyżowej zwierząt łownych i rzeźnych; pieczeń z tego mięsa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST KAWAŁEK MIĘSA O TEJ SAMEJ NAZWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.729

LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, SOFCIK, TAMBURA, DELEGACJA, ADWOKAT, KLIN, NAZWA RZETELNA, BLADZIUCH, TRANSMITER, BULWA PĘDOWA, CIENISTKA, SUKIENKO, KANO, MIŁORZĄB, SEITAN, ARSENAŁ, APROBACJA, PRYZMA, BIDET, FRANCUSKOŚĆ, AFERA KOPERKOWA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, INTENSJA, WONNOŚĆ, ŚRODKI TRWAŁE, INIEKCYJNOŚĆ, KAPUSTNICA, SIKSA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, MIARKA, JASTRZĘBIE OKO, MATERIALIZM, WOLNOAMERYKANKA, STYPENDIUM SOCJALNE, KLUCZ SZWEDZKI, HALMA, ŚWIECA, HOMER, PRÓBA SAMOBÓJCZA, NIELOTNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, KLOPS, OPARCIE, SYRENY, PRAWORZĄDNOŚĆ, BATON, FUNKCJA AKTYWACJI, ODPRAWA WARUNKOWA, WRAK CZŁOWIEKA, ANTYLOPA KROWIA, KŁUSAK FRANCUSKI, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, KOSZT NIEZGODNOŚCI, FIZYKA STATYSTYCZNA, SZKŁO, GRAVLAX, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, JĘCZMIEŃ, POWINOWATY, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, TYTAN, SOKOLE OKO, NIEDOROZWÓJ, SKARGA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, GŁOWNIA KUKURYDZY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KOMÓRKA ZWOJOWA, ACEROLA, GRINDWAL, KREMOWOŚĆ, ANTYNATURALIZM, RELATYWIZM, PAWIAN, DIODKA, GORZKI RYDZEK, PAPIER BEZDRZEWNY, OPACTWO, RUNO, UMOWA PRZYRZECZONA, KSIĄŻĄTKO, KIERUNEK, AUTOBUS, WYSMUKŁOŚĆ, CIĄG DOKŁADNY, KLASÓWKA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, SKWAPLIWOŚĆ, SEKSISTOWSKOŚĆ, SZCZI, BRYTFANNA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, MOTYLOWCOWATE, BIOPOLIMER, NUDYSTA, SKOK, PRZĘDZIWO, STEGOCEFAL, ANEUPLOIDALNOŚĆ, IDEALNOŚĆ, PRANKO, PEDAGOG SPECJALNY, RAMKA ODCZYTU, PLEBEJUSZ, ZRZĄDZENIE LOSU, UKŁAD LOGICZNY, KOŚĆ GUZICZNA, GŁAGOLICA, GĄBKI ZWYCZAJNE, OLIGOCEN, KRYTERIUM LAPLACE'A, PERKOZ Z ALAOTRA, URZĄD CENTRALNY, BROŃ TERMOJĄDROWA, SIEROTA NATURALNA, DZIEŁO SZTUKI, MECH JAWAJSKI, MERYTERIUM, MASŁO, KARAMBOL, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PULPIT, LOPOLIT, ŁUSKA, INTENSYWNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, ISTOTA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, SATYRA, OSTRY STRZAŁ, MAKI ZŁOCISTY, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MINOCYKLINA, SERBISTYKA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, LICZBA ZŁOŻONA, HYPOSTYL, STARSZY CZŁOWIEK, OKRUCH, SYRENOWATE, OWOC ZBIOROWY, ROOIBOS, WIENIEC, PARTYKUŁA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ROŚLINA CIENIOLUBNA, MODEL HERBRANDA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DRĄGOWINA, BIUROKRACJA, LEASING OPERACYJNY, REJA, NOWICJUSZ, NÓŻ RZEŹNICZY, SABATARIANIZM, MISIO, NALEŚNIK, ASYSTENCJA, KWIATEK, FILOLOGIA POLSKA, MUSZLA, SŁODYCZ, REOSTAT, KELOWEJ, POZYTRON, USTAWODAWCA ZWYKŁY, PRZESTRZEŃ STANU, ROLADA, CZARNA WDOWA, FORMAT, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, POZYCJA, MIARODAJNOŚĆ, MANIFA, SPRAWA, RENETA, GERMAŃSKOŚĆ, POPIELICA, GNIAZDKO, NIEWIDKA, CYRKUMFLEKS, PAPROTNIK KOLCZYSTY, DRAŻLIWOŚĆ, AALEN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PODDANY, RURA WYDECHOWA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SZEŚCIAN, NARZĄD ROZRODCZY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, TOWARZYSTWO, RUCH KRZYWOLINIOWY, NIEMĘSKOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PTOZA WRODZONA, SILNIK SYNCHRONICZNY, CHRUPKOŚĆ, DONOŚNIK, KWARTET, RZEŹWOŚĆ, CEWKA, OBŁĄKANY, FILOZOF, OPIESZAŁOŚĆ, POLITYKA DYSKONTOWA, NASADA, KONOTACJA, PARCIANKA, PLASKANKA SEROWA, NIESAMOISTNOŚĆ, KRAKÓW, TAKSÓWKARKA, EKOSFERA, WARTOWNIA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ZAKON MNISI, KYNOTERAPIA, PATISON, SIŁA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KAPUSTA PASTEWNA, RÓŻANIEC, SZTUKA, PRAKTYCZNOŚĆ, GALARETA, AKWIN, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, KOGUT, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, WODNIAK, MASOWOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PALEOGEN, BAŁWOCHWALSTWO, BUDIONOWSK, BRZUCHORZĘSKA, GRATIS, UPARCIUCH, ANTYDEPRESANT, SZTUKA ZIEMI, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, DŻAGA, JĘZYK EZOPOWY, LINKOMYCYNA, MISKA SOCZEWICY, OKRĘT RAKIETOWY, CHLOROHEKSYDYNA, PLECHOWIEC, HOT, KOLAMINA, ASTER NOWOBELGIJSKI, GOŁĄBKI, LUŹNOŚĆ, KRÓLOWA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, WAGON PULMANOWSKI, FILTR BESSELA, PALENISKO RETORTOWE, GROOMING, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, DŻIG, JĘZYK FORMALNY, ZAPRZEDANIEC, SILNIK NA BENZYNĘ, NEUROPRZEKAŹNIK, PRZEWODNICZKA, ŻERDZIOWINA, ŁAPACZ, KOZIOŁEK, MĘTNOŚĆ, MIEDZIOWIEC, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, MINÓG RZECZNY, SUBTELNOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, STROLLER, KAWA ROZPUSZCZALNA, PASKUDZTWO, PRZYJEZDNY, OPOZYCJA, PORÓWNYWARKA, MUSSAKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, FETYSZ, OCTAN, PIEZOELEKTRYK, FUNKCJA RZECZYWISTA, PUSZCZALSKA, CZUPURNOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, SAMOISTNOŚĆ, KURS STAŁY, ?MAKAK MAGOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.729 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST KAWAŁEK MIĘSA O TEJ SAMEJ NAZWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST KAWAŁEK MIĘSA O TEJ SAMEJ NAZWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COMBER danie, którego głównym składnikiem jest kawałek mięsa o tej samej nazwie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COMBER
danie, którego głównym składnikiem jest kawałek mięsa o tej samej nazwie (na 6 lit.).

Oprócz DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST KAWAŁEK MIĘSA O TEJ SAMEJ NAZWIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DANIE, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST KAWAŁEK MIĘSA O TEJ SAMEJ NAZWIE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x