1) WIELOLETNIA ROŚLINA ZE ZŁOŻONYCH; SŁONECZNIK BULWIASTY, 2) ZGRUBIAŁY WIERZCHOŁEK PĘDU PODZIEMNEGO Z PĄCZKAMI, Z KTÓREGO MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ MŁODE PĘDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BULWA to:

1) wieloletnia roślina ze złożonych; słonecznik bulwiasty, 2) zgrubiały wierzchołek pędu podziemnego z pączkami, z którego mogą rozwijać się młode pędy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BULWA

BULWA to:

w botanice: zgrubiała część korzenia lub pędu, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową, przetrwalnikową i rozmnażania wegetatywnego (na 5 lit.)BULWA to:

gula, zgrubienie (na 5 lit.)BULWA to:

inna nazwa słonecznika bulwiastego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "1) WIELOLETNIA ROŚLINA ZE ZŁOŻONYCH; SŁONECZNIK BULWIASTY, 2) ZGRUBIAŁY WIERZCHOŁEK PĘDU PODZIEMNEGO Z PĄCZKAMI, Z KTÓREGO MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ MŁODE PĘDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.474

MOMENT MINSKY'EGO, SPOWINOWACONY, BOOT, PINGWIN BIAŁOBREWY, POMORSKI, RÓWNOWAGA STACJONARNA, ŚPIĄCZKA, WYRÓB CUKIERNICZY, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, KOPARKA KROCZĄCA, GODZINA POLICYJNA, MEGAPOLIS, ŁĘG JESIONOWY, CZIRLIDERKA, KAPITULANT, MAK NIEBIESKI, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, BEZKRĘGOWIEC, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, WIĘŹNIARKA, CHAŁTURSZCZYK, CUD, LIRA, PUNKT OKOSTNOWY, ZESZYT W KRATKĘ, RELING, TRYSKAWIEC, SEMANTYKA KOGNITYWNA, WĘZEŁ SA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, PODOLOGIA, ROSA MIODOWA, TRÓJSKRZYN PSTRY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, MECHANIKA NIEBA, KWOTA BAZOWA, PATRON, ZMIANA PATOLOGICZNA, PISKLĘ, TERPEN, WYPALANKA, SLOW-FOX, DENIALIZM, RYBY DRAPIEŻNE, KWAŚNOŚĆ, MENU, GEOFIT RYZOMOWY, TUTORIAL, MAANAM, ZDANIE, SZARPANINA, KOMBINACJA, ZBOŻE, WIERZCHNICA, ITALIAŃSKI, MIĘDZYŻEBRZE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, SPŁATA BALONOWA, CAYLEY, JUTA, CHRZEST, RIST, SIŁA PŁYWOWA, CHŁYST, OROGENEZA ALPEJSKA, KARBIDKA, PANAMA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, POJAZD KOLEJOWY, PANOPTIKON, PAPIER TOALETOWY, ROTATOR, PODZIAŁ, MELODIA, WIECZERNIK, BIKRON, LENIUSZEK, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, TRAWERS, TARCZA SERCOWA, OBSUWISKO, STRUNA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, FILEMON DZIOBOROGI, JEZIORO DRUMLINOWE, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PRZEDSIĘBIORCZYNI, BEZGRANICZE, NIEODZOWNOŚĆ, KLUCZ, CHOROBA LEVA, CZYSTE RĘCE, TUTKARZ, MIRAŻ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, PANTOFELNIK, GONIOMETRIA, MANIOK, POPIELICA, MATKA, TEMPERATURA UPAŁU, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WIERSZ, KLEMATIS, BITELS, JEDENASTKA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, DYPTYCH, WSPARCIE, NIEUKONTENTOWANIE, CIĄG GEOMETRYCZNY, FRANCA, WYRAŻENIE, DENUNCJANT, SZTUKA MYKEŃSKA, ŻALUZJA PIONOWA, PŁÓCIENNIK, TRĄBKA POCZTOWA, WURŚCIK, DUSZA TOWARZYSTWA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, KARAKUŁ, DICYNODON, HIPOSTAZA, POLIPTYK, WODORÓWKA, WĘGIERSKI, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, NORMALNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SZPACHLARZ, MASTYGONEMA, PROSCENIUM, KRASNOLUDZKI, RAGLAN, CZERSKA, UPOJENIE SENNE, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SUPERKLIENT, FUNKTOR INTENSJONALNY, PRZEWIELEBNOŚĆ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, RZYGI, HIPERTONIA, REKRUTER, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KLAWISZ NUMERYCZNY, ŻELAZNE PŁUCO, NOOBEK, RELIGIOZNAWCA, GNIOTOWE, STACJA TELEWIZYJNA, ŚWIDER, CHOROBA THOMSENA, JAJKO W KOSZULCE, PYLICA TALKOWA, TRZASKOWISKO, ZOROASTER, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, ŁUSKA, WIBROAKUSTYK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WIĄZADŁO, LAS DZIEWICZY, TOCZENIE, BAWÓŁ MINDORSKI, SZEREG CZASOWY, SZTUKA DEKORACYJNA, DWUNASTKA, WŚCIK DUPY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, BACIK, MAMMOLOGIA, MIMEOGRAF, SETNIK, BUFET SZWEDZKI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KRAINA MITOLOGICZNA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, SZEREG PRZEMIENNY, BOCZEK, ZAPAŁKA, HORYZONT CZĄSTEK, KÓŁECZKO, PROTROMBINA, KADZIDEŁKO, AMARANT, KŁUSAK ROSYJSKI, TORBACZE, STEROWANIE KRZEPKIE, KRYTERIUM HURWICZA, ZASADA HUYGENSA, LENIWIEC PSTRY, WESTA, WĘDRÓWKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, AERAL, KONODONT, BEZJĘZYKOWE, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, REZERWA, GOŚCIU, KUCHNIA, CEL, PORWAK, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, BRACTWO RYCERSKIE, SAVE, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, STRZELNICA SPORTOWA, B, PÓŁOKRĄG, OBSZAR TRANZYTOWY, ORBITA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, TETRAMER, WNĘTRZNOŚCI, FORMIZM, SKORZONERA, BUKIET, POKŁAD DOLNY, WIELOETATOWOŚĆ, AFERA ROZPORKOWA, CZARNY PIOTRUŚ, STYL MANUELIŃSKI, ABANDON, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, LENIUCHOWANIE, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, LAMUCKI, FILOLOGIA CHORWACKA, PRALKA, BULWA, BRODAWKA STÓP, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PRÓŻNOWANIE, WAMPIR, JEDNOSTKA ALOKACJI, ANTYKWARNIA, MECHANIKA PŁYNÓW, PERILLA ZWYCZAJNA, BABIMÓR, TERAPIA STRUKTURALNA, STWIERDZENIE, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, AUTOMAT, KRYPTOGRAFIA, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZNAMIĘ SPITZ, KOBIAŁKA, GATUNEK AMFITERMICZNY, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, WĘZEŁ, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, WYRZEKANIE, KRAJE, CHOROBA OLLIERA, DŁUGOSZPON, KARKAS, HISTORYK, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, KASZANKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, REKIN, PLAC, WPŁYWOWOŚĆ, MASZT, PAKA, RACHUNEK CIĄGNIONY, KWAS, ANALIZA SEKTOROWA, GRZYB SKALNY, SZAROTA BŁOTNA, BRIT POP, POLITYKA KURSOWA, NOWOJORSKI, IMPREGNATOR, KWESTURA, SANKI, IDIOGRAFIZM, SKRĘCENIE STAWU, KĄPIEL, JELEŃ SCHOMBURGKA, MIKROFON KWASOWY, PRZYGOTOWALNIA, KRZEW OWOCOWY, PARAZYTOFIT, ZANOKCICA MUROWA, GOTÓWKOMAT, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, OKLEPIEC, MIASTO POWIATOWE, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, KONWEJER, BENGALSKI, WĘŻOWNIK, ?PARÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

1) WIELOLETNIA ROŚLINA ZE ZŁOŻONYCH; SŁONECZNIK BULWIASTY, 2) ZGRUBIAŁY WIERZCHOŁEK PĘDU PODZIEMNEGO Z PĄCZKAMI, Z KTÓREGO MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ MŁODE PĘDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: 1) WIELOLETNIA ROŚLINA ZE ZŁOŻONYCH; SŁONECZNIK BULWIASTY, 2) ZGRUBIAŁY WIERZCHOŁEK PĘDU PODZIEMNEGO Z PĄCZKAMI, Z KTÓREGO MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ MŁODE PĘDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BULWA 1) wieloletnia roślina ze złożonych; słonecznik bulwiasty, 2) zgrubiały wierzchołek pędu podziemnego z pączkami, z którego mogą rozwijać się młode pędy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BULWA
1) wieloletnia roślina ze złożonych; słonecznik bulwiasty, 2) zgrubiały wierzchołek pędu podziemnego z pączkami, z którego mogą rozwijać się młode pędy (na 5 lit.).

Oprócz 1) WIELOLETNIA ROŚLINA ZE ZŁOŻONYCH; SŁONECZNIK BULWIASTY, 2) ZGRUBIAŁY WIERZCHOŁEK PĘDU PODZIEMNEGO Z PĄCZKAMI, Z KTÓREGO MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ MŁODE PĘDY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - 1) WIELOLETNIA ROŚLINA ZE ZŁOŻONYCH; SŁONECZNIK BULWIASTY, 2) ZGRUBIAŁY WIERZCHOŁEK PĘDU PODZIEMNEGO Z PĄCZKAMI, Z KTÓREGO MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ MŁODE PĘDY. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x