FORMA KRYSZTAŁU SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUŚCIAN to:

forma kryształu składająca się z dwóch równoległych ścian (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUŚCIAN

DWUŚCIAN to:

rodzaj wielościanu złożonego z dwóch ścian wielokątnych dzielących ten sam zbiór krawędzi (na 8 lit.)DWUŚCIAN to:

kąt dwuścienny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA KRYSZTAŁU SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.447

HISTOLOGIA, KASTA, DWUSTRONNOŚĆ, ISTOTA BIAŁA, FILAKTERIE, DEALPACK, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ZEGAR PIASKOWY, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KĄT DWUŚCIENNY, MANTO, WYGIĘCIE, STOPIEŃ NAJWYŻSZY, DRAPAK, MIKROFON KWASOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, DOSTOJNIK, HETYTA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, PODATEK MAJĄTKOWY, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PAKIETOWIEC, PASTISZ, KULTURA AZYLSKA, ORGIA, PÓŁROZKROK, HACEL, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, LEGWAN FRĘDZLASTY, ŁUPEK OSADOWY, STAROPOLSKI, SIŁA PŁYWOWA, MAANAM, NIEPOKORNOŚĆ, WSPÓŁBRZMIENIE, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SZYK TOROWY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, LAK, B, MCV, SKANER PŁASKI, LUSTRO, WALIDACJA KRZYŻOWA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, ŁOWCA TALENTÓW, STREFA RYFTU, BETON ŻUŻLOWY, ZDWOJENIE RDZENIA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KOKILKA, ROZPAD SKAŁ, DRZWI PRZESUWNE, CIEPŁO, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, WĘZEŁ PROSTY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, UNIKAMERALIZM, DWUPEPTYD, SAŁATA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, LORD, LARYNGOLOGIA, SZCZĘŚCIARA, KAMICA NERKOWA, PIJAWKA, MORSZCZYNA, ŁOŻYSKO, SYSTEM AUTONOMICZNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SUBTERRANEOTERAPIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, RYNEK PODSTAWOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, RZEŹWOŚĆ, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, UKŁON, OSIOWIEC, CIEMNOTA, PERŁOZ, CHRYZMO, WESELNIK, UNIA PERSONALNA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, HIPOTEKA KAUCYJNA, PIĘKNY WIEK, SIATKA, ROCK AND ROLL, CICHA MSZA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KISZKA FASZYNOWA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, KAMORRA, MINA, PISMO DEMOTYCZNE, BRYZOMANCJA, POŚREDNIK, SPŁYW GRAWITACYJNY, SITWA, PIANKA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, ZWARTOŚĆ, SZPADA, ŻYWY TRUP, ANTYCIAŁO, ABAKUS, REZONANS, BŁĘDNY OGNIK, SOLO, MANIKIURZYSTKA, NARCIARSTWO NORWESKIE, CZIRLIDERKA, OBSUWA, KOSS, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, KOMANDO, RYNKOWOŚĆ, TANAGRYJKA, AMERYKA, SŁOWO, LEWY RWACZ, DEDUPLIKACJA, RANA SZARPANA, PAPROTKOWATE, PRZEWLEKŁOŚĆ, BOBROWISKO, WSPÓŁBRZMIENIE, POLONIZATOR, KROSNY, FRANCA, SZTAJEREK, ORGANKI, WICEHRABIA, NASTAWNOŚĆ OKA, STULENIE USZU, OBSZUKANIE, MIKROSOCZEWKA, ŚMIEĆ, OCZKO, IKOS, WYRAŹNOŚĆ, NAGRODA, TEATR JEDNEGO AKTORA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, BOHATER NEGATYWNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, GULASZ, SZCZUR POLINEZYJSKI, IMMUNOFLUORESCENCJA, PANTOFAG, OBRZEŻE, SZTUKA KRETEŃSKA, SILNIK TŁOKOWY, PRZEŚMIEWKA, CUDA NA KIJU, ZŁOŻENIE PODPISU, MOGILAMBDACYZM, IZBA, RESPONSORIUM, KOMENSALIZM, JON HYDROKSYLOWY, PIJAK, MILTON ERICKSON, BĘBEN TAKTOWY, CHOROBA RUBARTHA, ELOKWENCJA, STYL MOTYLKOWY, RATA BALONOWA, ZIMNE NÓŻKI, EKSPRES, CEBER, BIZNES, JESIOTR, SKRAJNA PRAWICA, HUBA SINIAK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, WARZELNICTWO, FILTR BUTTERWORTHA, PERON, SIEĆ WODOCIĄGOWA, TALERZE, PREZYDENCJALIZM, KOŃ TROJAŃSKI, ŻERDNIK, ODPŁYW, MASZYNA TURINGA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, INKRUSTACJA, DOLICHOCEFALIA, KTOŚ, ANALIZA WYPUKŁA, GRZECZNOŚĆ, PROSZEK, SZACHY TRZYOSOBOWE, SAMOZAPŁON, LABIRYNT, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MALARZ, ZRYWKA, TOKARKA KŁOWA, IMPOTENCJA, GŁUPTAK, SUKCESYWNOŚĆ, KORKOWE, STOPA DYSKONTOWA, RODNIK, BIEŻNIK, SZYNA, HIPOTERAPEUTA, ROZTOCZE, ISTOTA ZBITA, LABORATORIUM GALENOWE, ŻYWICA EPOKSYDOWA, SOSNA CZERWONA, BASENIK, WAMPIRZYCA, KOKILA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, STROFANTYNA, SKRĘTKOWCE, BEHAWIORYZM, ROŚLINA, PŁYWACZEK, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, WYWIAD SKARBOWY, DUO, WOSKOWNIA, DACH CZTEROSPADOWY, POŻYTECZNY IDIOTA, TABLICA MENDELEJEWA, FTYZJATRA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, RUNDA, OZIMINA, DROBINA, BAWÓŁ MINDORSKI, TERIOLOGIA, BEŁKACZEK POSPOLITY, ANNAŁ, STRETCH, NIEUCHRONNOŚĆ, KLESZCZE, PARKIET, TURYSTYKA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, FANTAZJA, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, MŁYNOWNIA, MORZE AZOWSKIE, BOLIMUSZKA, OKOLICA SZLACHECKA, IDIOMATYZM, TYGIEL, ZERÓWKA, MŁOTNIK, MAFIJNOŚĆ, ODPORNOŚĆ, WROTA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, GONGORYSTA, ZAJĘCZA WARGA, SELENOGRAFIA, EKSPERTKA, ZBÓJNIKOWATE, DRUH, BARCZATKA BORÓWCZANKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, REAGINA, CIELĘCINKA, WYKRZYKNIK, CHYTROŚĆ, ADHEZJA, MARSZ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, JEDENASTKA, POJAWIENIE SIĘ, ZŁÓG, PŁYN, RÓŻA PUSTYNI, KAPLICA PRZYCMENTARNA, SOS MALTAŃSKI, WICIOKRZEW, ŁUK ZĘBOWY, DRABINA, NIEPOPULARNOŚĆ, JĘZYK, AREOGRAFIA, USTERKOWOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NOCEK BECHSTEINA, RADIOBIOLOGIA, MELODRAMAT, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, FLOKUŁY, PŁYTA, MOSTOWNICZY, ?KNAJPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA KRYSZTAŁU SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA KRYSZTAŁU SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUŚCIAN forma kryształu składająca się z dwóch równoległych ścian (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUŚCIAN
forma kryształu składająca się z dwóch równoległych ścian (na 8 lit.).

Oprócz FORMA KRYSZTAŁU SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - FORMA KRYSZTAŁU SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH ŚCIAN. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast