DEOKSYNUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z GUANINY I DEOKSYRYBOZY, WCHODZĄCY W SKŁAD DNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEOKSYGUANOZYNA to:

deoksynukleozyd składający się z guaniny i deoksyrybozy, wchodzący w skład DNA (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEOKSYNUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z GUANINY I DEOKSYRYBOZY, WCHODZĄCY W SKŁAD DNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.660

UMOWA SPONSORSKA, ZŁOTOWŁOSA, WARSTWA GRANICZNA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, BROŃ TERMOJĄDROWA, BAR MLECZNY, RYGORYSTKA, SPRZĘŻNICE, GROMADA, MILLET, GŁÓWKA, BALZAK, ASZKENAZYJKA, STRUNA GŁOSOWA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, PIERWSZOŚĆ, NADPŁYNNOŚĆ, KUCZKA, PODKŁAD KOLEJOWY, PRZEKWIT, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, FREEGANIN, KURIER PODHALAŃSKI, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WYROK, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PIES, KAUTOPIREIOFAGIA, PUNKT WĘZŁOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, BETONOWE BUTY, CZEPNOŚĆ, TELESKOP, KULTURA TRZCINIECKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CNOTA, PEWNOŚĆ, TV, ASTRONAUTYKA, KUPLER, ZIMNE NÓŻKI, MUSZLOWCE, KOLEBKA, ONOMASTYKA, POKER ROZBIERANY, ŁAWA RZĄDOWA, SZKOŁA ŚREDNIA, IRREALIZM, ZWIERAK MIKROFALOWY, KONCHIOLINA, ŁEB NA KARKU, KWADRAT, PRINCESSA, KILOMETR ZEROWY, TŁOK, ROMANSOPISARZ, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, WIRUS, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, SHIMMY, WIDELEC, POPRAWNOŚĆ, SINICA OBWODOWA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PAREJAZAURY, BRZOZA, TALERZ, FALA, HETEROTROFIZM, PAKAMERA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, FIZYK, SROM, LARYNGOLOGIA, MIECZ UCHYLNY, MAJOWY ROBOTNIK, MIERNICZY, PROSIAK, TYROMANCJA, AGORA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, SZAFUNEK, CIENKA SKÓRA, DWA OGNIE, EPISJER, MINA, AL SECCO, ALEGORYZM, REALIZM, TAMBURYN, ANTROPOLOGIZM, BEZDOTYKOWIEC, CHOROBA SOMATYCZNA, GEKON, EKONOMIK, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, RYBY, FUZJA KONGLOMERATOWA, ROZMOWY W MAGDALENCE, SALA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ADEPTKA, RUMBA, WYNAJEM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, STADION, SYLABA OTWARTA, KOALICYJKA, SAUNAMISTRZ, BAZYLIKA, ZWARCIE SZEREGÓW, MECH JAWAJSKI, WARUGA, MASKARADA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, EGZOTYK, OPŁATA, PRZESTRZEŃ STANU, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, OGNIWO ZASADOWE, KOSTIUM, RYNEK TERMINOWY, KUBECZEK, FENETYKA, TERMINAL NAFTOWY, OBRONA STREFOWA, BEZPIEŃKA, MIJANY, WYSPA KUCHENNA, SZKOŁA SPECJALNA, EKSPERTKA, POJAZD GĄSIENICOWY, FEMTOCHEMIA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, UJŚCIE, TASZYZM, MIASTECZKO ROWEROWE, MUNGO, MUZYKA CERKIEWNA, ARYTMETYKA, GERMAŃSKI, SETNIK, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, TOPOLOGIA MAGISTRALI, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, GESTALTYZM, KIR, CHAŁTUROWIEC, POMPA, ŚWIATŁO CZERWONE, SZCZEP, POTERNA, CHARLES, RAMFORYNCHOWCE, SONDA, STOPNICA, HISZPAŃSKI, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PŁYN, GRECKI, TUBKA, DZIEŃ REKTORSKI, PACHISI, DEFICYT, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ŁĘG OLSZOWY, KPINA, AMFIBIJNOŚĆ, WIEWIÓRKA, NAKRYCIE GŁOWY, OGIEŃ, STARORUSKI, WYŚCIG, TUBA, WIOSKA, DEPOZYCJA, MOSTEK, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PERON, OAZA SPOKOJU, PINGWIN KRÓLEWSKI, HEL, PAREMIOGRAFIA, SKAŁKA, SUCHORYT, TEST, KONTRABANDZISTA, POWIĄZANIE, TOKARKA KARUZELOWA, LOGIKA PRAWNICZA, GAWRON, MANELE, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, MRUKOKSZTAŁTNE, KISIEL, MANIPULATOR, BEZDNO, NAMYSŁ, HIPOTEZA POMOSTOWA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, WYKŁADZINA, ZAKRYSTIA, ROMULAŃSKI, CYBORIUM, AUTOGIEŁDA, KANAŁ, PRZYKWIATEK, DRIBLING, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, AMALGAMAT, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, LONGER, KASZUBSKOŚĆ, KNAGA, TKANINA UBRANIOWA, BARONIĄTKO, METALMANIA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, POLIMODALNOŚĆ, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, CHIŃSKI, PODSKÓRNIA, POJAZD SZYNOWY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MONOTOPIZM, ORBITAL, CHOROBA HALLOPEAU, POMOCNIK, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PYTANIE SIĘ, AKLIMATYZACJA, HIMALAJE, ŻERDNIK, DRZEWO MAMUTOWE, FURUNKULOZA, PŁETWA STEROWA, ZMROK, KROK, RZUT PROSTOKĄTNY, OPIEKUN FAKTYCZNY, PADOK, METATEZA, RADIANT, WIRTUOZERSTWO, POLSKI, KIJEK, WAGA SZALOWA, FAKT, LOKALIZACJA, JAKUBKA, NARODOWOŚĆ, POPLECZNICTWO, GOTÓWKA, RYMARSTWO, KRĘG SZCZYTOWY, MIĘKKIE SERCE, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, MONOCENTRYZM, MORGAN, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, WARSTWA KULISTA, MAGNOLIA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, ANTROPONIMIA, XHOSA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, WYCISK, PANEK, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, WOJEWODA, AGROPROMOCJA, GWARA MIEJSKA, FECHTMISTRZ, SNIFFER, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KROSNY, LIMONIADA, KONWEJER, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, STOSUNEK, KOSIARKA ROTACYJNA, ŚW. PAWEŁ Z TARSU, WIDŁY, WYWROTKA, KIEP, DEFERENT, KUTER TORPEDOWY, CYKL WEGETACYJNY, TALERZ, GILOSZ, ZBIEŻNOŚĆ, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, BEZDNIA, IMPRESYWNOŚĆ, ?PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEOKSYNUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z GUANINY I DEOKSYRYBOZY, WCHODZĄCY W SKŁAD DNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DEOKSYNUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z GUANINY I DEOKSYRYBOZY, WCHODZĄCY W SKŁAD DNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEOKSYGUANOZYNA deoksynukleozyd składający się z guaniny i deoksyrybozy, wchodzący w skład DNA (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEOKSYGUANOZYNA
deoksynukleozyd składający się z guaniny i deoksyrybozy, wchodzący w skład DNA (na 15 lit.).

Oprócz DEOKSYNUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z GUANINY I DEOKSYRYBOZY, WCHODZĄCY W SKŁAD DNA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - DEOKSYNUKLEOZYD SKŁADAJĄCY SIĘ Z GUANINY I DEOKSYRYBOZY, WCHODZĄCY W SKŁAD DNA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast