TRZEPOTANIE I DRGANIA POWIERZCHNI SAMOLOTU SPOWODOWANE PRZEZ WIRY POWSTAJĄCE PODCZAS ODRYWANIA SIĘ STRUG POWIETRZNYCH OD POWIERZCHNI SKRZYDEŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUFFETING to:

trzepotanie i drgania powierzchni samolotu spowodowane przez wiry powstające podczas odrywania się strug powietrznych od powierzchni skrzydeł (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRZEPOTANIE I DRGANIA POWIERZCHNI SAMOLOTU SPOWODOWANE PRZEZ WIRY POWSTAJĄCE PODCZAS ODRYWANIA SIĘ STRUG POWIETRZNYCH OD POWIERZCHNI SKRZYDEŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.595

TORT DOBOSZA, BENCHMARKING, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, DIAK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, GEOFIT CEBULOWY, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, FAŁDA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WIZAŻYSTKA, BUSZÓWKA, PRZEJŚCIE, TWORZYWO SZTUCZNE, CZEPINY, SSAKI, WAR, KOZA PIERWOTNA, WULGATA, DOMINACJA CAŁKOWITA, HARD ROCK, MINORAT, LIŚĆ ŁODYGOWY, USTAWKA, SKAŁA GŁĘBINOWA, NASTROSZEK BRUCHA, KLUCZ PARTYJNY, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, WYŁUDZACZ, BARIONYKS, SIŁA NOŚNA, PODKÓWECZKA, CUKIER MLEKOWY, RYNEK KONTESTOWALNY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, DOBRO PRAWNE, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, ROZŚWIETLACZ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, WIDEŁKI HERETYKÓW, BELKOWANIE, HARAD, KWAS TŁUSZCZOWY, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, KROTOCHWILA, ERPEG, PŁYTKA NAZĘBNA, BIOFILIA, KOD GRAYA, OBYCZAJE, WARZYWNIAK, MEMBRANOFON, TECHNIKA CYFROWA, DYFERENCJACJA, GRAMATYK, TYK, KOKSIARZ, PISMO DEMOTYCZNE, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, MAN, PUDŁO, UNIŻONOŚĆ, TALASOIDY, ARCHAISTA, BŁĘDNOŚĆ, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, POJAZD LATAJĄCY, CHIRURGIA OGÓLNA, ARYJSKOŚĆ, ARYSTARCH, CHWYTNIK, KONTRAST NASTĘPCZY, KRZYŻ MALTAŃSKI, POWRÓT, KIBOLSTWO, ZASIEK, BOGRACZ, PODOLOGIA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, ZIOMKOSTWO, PANCERZ LAMELKOWY, MOST, SKOJEC, ZIEMIA NICZYJA, PODATEK URBARIALNY, PRZEMYSŁ, ETANERCEPT, EGZEKUTORKA, FILEMON DZIOBOROGI, MAJOWY PRACOWNIK, ŹRÓDŁO, ŚWIADCZENIE, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DOSTRZEGALNOŚĆ, KONCHYLIOLOGIA, REDA, INFLACJA KOSZTOWA, KURTYNA ZERO, PANORAMA, BARKAN, ATASZAT, JĘZYK LONGOBARDZKI, KRAJOBRAZ KULTUROWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, KRYPTOGRAFIA, NIEŚMIAŁOŚĆ, RÓWNIK TERMICZNY, DZIELNIK, CYNAMON, SKLEJACZ, BOREWICZ, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, PASTERSKOŚĆ, JĘZYK AJNOSKI, POMIOTŁO, CZEKOLADZIARNIA, JUNKERS, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PSYCHIATRIA KLINICZNA, SADYSTYCZNOŚĆ, CIĄGNIK KOŁOWY, KREDYT ROLOWANY, PRZEWIELEBNOŚĆ, ART DECO, HORMON GONADOTROPOWY, INSTRUMENT SZARPANY, STAND, SIEWNIK RZUTOWY, POJAZD KOŁOWY, OCHOTNIK, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, CIĘŻKA RĘKA, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PUDER BRĄZUJĄCY, OBUDOWA, KOSZ, ŁACINA, RYK, SIKWIAKI, AFLATOKSYNA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, KLASTER DYSKOWY, SEMAFOR, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, FENICKI, TAJEMNICA ADWOKACKA, NIEMIEC, PASEK, HUROŃSKI, BANDOLET, DEKANTER, FENOMENOLOGIA, DRUMFILL, SYLFIDA, AGAR, BASAŁYK, SAMOWOLNOŚĆ, KISZONKA, PODUSZKA BALANSOWA, ELEKTRONOWOLT, PARA, PREZYDENCJALIZM, EDYL, SOGDYJSKI, HALSZTUK, BAR, KUREK, EMISJA WTÓRNA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PRZELĘKNIENIE, PIĘĆDZIESIĄTKA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, REDAKTORSTWO, SPLUWACZKA, TORNADO SZKWAŁOWE, SARKOFAG, BOCZEK, WAGNER, BRAT SYJAMSKI, ZAMIENIALNOŚĆ, STATYKA, NAKRYWKA, INTERLINGWISTYKA, KUBEŁ, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, OBRAZ, RUNDA HONOROWA, FLASZECZKA, ŻÓŁTLICA, DUJKER MODRY, DOJŚCIE, GLOBULINA, BANIAK, CHOROBA REUMATYCZNA, POMPA, WNĘTRZNOŚCI, PRZECIEK, BULDER, ANUROGNATY, POMIDOR, GRAF PŁASKI, BAKARAT, JEDYNY, TYTUŁ NAUKOWY, TOKSYNA, PŁOMYCZEK, HELIOGRAFIA, PRZEKRASKA, ZESPÓŁ CAPLANA, DAR ZIEMI, PSEFOLOGIA, OJCIEC, ŁASKA, LAJKONIK, NUMERANT, CNOTA KARDYNALNA, GNOJAK, KANKA, KUC AUSTRALIJSKI, FAUST, TIC TAC, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, NAWALANKA, ŁUK TĘCZOWY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, TRYPTYK, SINICA OBWODOWA, PRZEBIERANIEC, DNA, KOSZAROWOŚĆ, FOSFORESCENCJA MORZA, PULOWER, POŁYSK, PAS RADIACYJNY, OCHRONA INDYWIDUALNA, GALARETA, POMAZANIEC BOŻY, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, PUŁK, WILCZY DÓŁ, SZOP, METODOLOGIA NAUK, KUBEK, GALINSTAN, PERKOZEK TRÓJBARWNY, TERMIN ZAWITY, CZYNNIK NIECENOWY, PRZYGOTOWALNIA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, PRZEBOJOWIEC, ONET, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, BUTELKA, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, JUHASKA, NISZA NIWALNA, ANALIZA FINANSOWA, LANGUR WSPANIAŁY, MAGNESIK, POWTÓRZENIE, PIEKARNIA, METAMERIA, MILA KWADRATOWA, PORTE-PAROLE, KORNIJSKI, DRAMAT OBYCZAJOWY, KADŹ ZALEWNA, MENNONICI, PRZEWRÓT, KAKOFONIA, WATA, KATECHUMEN, TRANSGRESJA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, AMFIBIA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, SKARBEK, MODEL AKTANCJELOWY, TEORIA DOMINA, TEREN, MISJA STABILIZACYJNA, MORFOGENEZA, MYŚL, KOSZULARZ, KANAPKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ANGIELSKI, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, KARTACZ, KRZYŻ POKUTNY, GALLIKANIZM, LITRÓWKA, KODYFIKATOR, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ?KRAV MAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.595 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRZEPOTANIE I DRGANIA POWIERZCHNI SAMOLOTU SPOWODOWANE PRZEZ WIRY POWSTAJĄCE PODCZAS ODRYWANIA SIĘ STRUG POWIETRZNYCH OD POWIERZCHNI SKRZYDEŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRZEPOTANIE I DRGANIA POWIERZCHNI SAMOLOTU SPOWODOWANE PRZEZ WIRY POWSTAJĄCE PODCZAS ODRYWANIA SIĘ STRUG POWIETRZNYCH OD POWIERZCHNI SKRZYDEŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUFFETING trzepotanie i drgania powierzchni samolotu spowodowane przez wiry powstające podczas odrywania się strug powietrznych od powierzchni skrzydeł (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUFFETING
trzepotanie i drgania powierzchni samolotu spowodowane przez wiry powstające podczas odrywania się strug powietrznych od powierzchni skrzydeł (na 9 lit.).

Oprócz TRZEPOTANIE I DRGANIA POWIERZCHNI SAMOLOTU SPOWODOWANE PRZEZ WIRY POWSTAJĄCE PODCZAS ODRYWANIA SIĘ STRUG POWIETRZNYCH OD POWIERZCHNI SKRZYDEŁ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TRZEPOTANIE I DRGANIA POWIERZCHNI SAMOLOTU SPOWODOWANE PRZEZ WIRY POWSTAJĄCE PODCZAS ODRYWANIA SIĘ STRUG POWIETRZNYCH OD POWIERZCHNI SKRZYDEŁ. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast