GEN NIEOBJAWIAJĄCY SIĘ W DZIAŁANIU W WYNIKU ZDOMINOWANIA PRZEZ DZIAŁANIE INNEGO GENU (EPISTATYCZNEGO) O PODOBNEJ FUNKCJI (GEN, KTÓRY JEST MASKOWANY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEN HIPOSTATYCZNY to:

gen nieobjawiający się w działaniu w wyniku zdominowania przez działanie innego genu (epistatycznego) o podobnej funkcji (gen, który jest maskowany) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN NIEOBJAWIAJĄCY SIĘ W DZIAŁANIU W WYNIKU ZDOMINOWANIA PRZEZ DZIAŁANIE INNEGO GENU (EPISTATYCZNEGO) O PODOBNEJ FUNKCJI (GEN, KTÓRY JEST MASKOWANY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.683

BAŁWOCHWALSTWO, ZDATNOŚĆ, KOŃ UKRAIŃSKI, IMPLIKACJA LOGICZNA, PERKOZ DWUCZUBY, WŁOSKOWATOŚĆ, LIKWIDATOR SZKÓD, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ZNANOŚĆ, HYDRA, SZCZUDŁO, KABARET, GÓRKA, SARIN, SOLARZ, GARGAMEL, PATAREN, KWAS ŻOŁĄDKOWY, GÓWNIARA, PIERŚCIEŃ, PŁYTA PILŚNIOWA, SKRZYNKA LĘGOWA, DZIENNIK URZĘDOWY, PLANETA OCEANICZNA, HERETYK, RHIZOBIUM, ŚMIECIARZ, ALLEL DOMINUJĄCY, GAGATEK, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, KUCHNIA MOLEKULARNA, MORGAN, REKIN PIASKOWY, MIKROOTWÓR, SŁODYCZ, PINCZER, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PORFIRYNA, KUREK, SROMOTNIK WOALKOWY, ZAOPATRZENIE, ZAWODNIK, BATALION WARTOWNICZY, ELIZJA, NAGRODA POCIESZENIA, SPÓŁKA-CÓRKA, ZWIERZĘ, TERCJA, KOMORA MINOWA, KLIMAT, PIANOGAZOSTYLIKAT, POZDROWIENIE, FIESTA, ROZSTRZAŁ, CIĄG POLIGONOWY, INFIKS, CHRZEST, PRAWO FIZYKI, SZCZUR WĘDROWNY, WOREK SPOJÓWKOWY, ŁAZĘGA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, JELEŃ WIRGIŃSKI, DENITRYFIKATOR, PLURALIZM, PARAGAMMACYZM, METEOR, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, TERAPSYDY, PASEK, IRRADIACJA, DEMOSCENA, GUANO, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, AMATORSTWO, ILOCZYN MIESZANY, BLASZKA SITOWA, USKOK, GRANICA FUNKCJI, NARAMIENNICA, SYNTAKTYK, CHWILÓWKA, OBDZIERCA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CLIO, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, PĘTAK, PRZEMYT MRÓWKOWY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KRET, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, GRUBA ZWIERZYNA, SAMOTNY OJCIEC, CIĄG, WARAN GŁUCHY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, DOGADZANIE SOBIE, MAGELANKA SIWOGŁOWA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, CUKRÓWKA, JARZYNIARZ, STAW KULISTY WOLNY, TRAFIENIE, POWIEŚĆ Z TEZĄ, CHMURNOŚĆ, ODWSZAWIANIE, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, MILICJA, DELIKATNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNY, KOLORATKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, PRZEZIERNIK, NITROZOBAKTERIA, NAUKA ŚCISŁA, MILOWY KROK, SZERPA, ŚWIERK BREWERA, TEMAZEPAM, TEATR, ROBOTA, KANTOŃSKI, RĄB, KARLIK WIĘKSZY, OBCHÓD, ROMANSIDŁO, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, POSTAĆ BIBLIJNA, MYRMEKOFIL, TACIERZYŃSKI, PENETRACJA GENU, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, STRUNOWCE, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, HOWARDYT, CYJANOŻELAZIAN, HISTORIA, KOPEĆ, GOLF, PRYWATNOŚĆ, BITNOŚĆ, MANUFAKTURA, GRZYB MAŚLAK, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SKŁAD WOLNOCŁOWY, ŁĄCZNOŚĆ, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, SAMSON, FREATOKSEN, LEWOSKRZYDŁOWY, DIABELSKOŚĆ, ADAPTER CUMOWNICZY, ZNAMIENNOŚĆ, SCAN, BASEN OCEANICZNY, PAJĘCZYNA, NIEROZUMNOŚĆ, WAPIENNIK, MGŁA WYKŁADNICZA, ZNACZEK SKARBOWY, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, OCEANNIKI, BAŁTOLOGIA, POSMAK, EMENTALER, ROZDANIE, OSTROGI, ZMYŚLNOŚĆ, LORNETA NOŻYCOWA, POPYT INWESTYCYJNY, CHOROBA HECKA, ZORZA PORANNA, PIPA, PSZCZOŁA INDYJSKA, BURGER, ŁUSKOWIEC, RAMIENICA OMSZONA, KOSMOFIZYKA, NIENASYCENIEC, FRANCISZKANIE, IRONICZNOŚĆ, ILUZJONIZM, METKA, TAGALOG, PEŁNIA, ANTYLIBERALIZM, POLE WIDZENIA, PERSONA, BANIECZKA, KETEN, GNIOTOWCE, OBLĘŻENIEC, METODY, DWUGŁOS, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, KROATYSTYKA, ZADZIORNOŚĆ, GOLIZNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, GRUCZOŁ COWPERA, KAUTOPIREIOFAGIA, PŁOMYKÓWKA, MASYWNOŚĆ, KARLIK KUHLA, JAZDA, OSCHŁOŚĆ, ANGLOARAB SHAGYA, NATURALIZM, REWALIDACJA, CHRAPY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ŁĄCZNIK, OSTROGA, STARA MALEŃKA, ŁATA, KOCZKODAN ASKANIUS, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TER, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, BYŁY, OSZCZĘDNOŚĆ, ZMYWACZ, POMOCNIK, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, PODATEK URBARIALNY, SEMITKA, NOWOGWINEJKA, PROSTOŚĆ, POTĘGA, DUALNOŚĆ, USŁUGOWOŚĆ, ZBIERACZ, HAMULEC OBROTOWY, ŁYŻECZKOWANIE, MIMETYZM, ODPORNOŚĆ, IZOENZYM, CHORAŁ PROTESTANCKI, WYGIĘCIE, WYPIERDEK MAMUTA, NAPĘD, ARCHIWALNOŚĆ, TELECENTRUM, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, GETTO TRANZYTOWE, KARP KRÓLEWSKI, CIĄŻA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KRIOKOMORA, FLASZECZKA, STYL WIKTORIAŃSKI, WZGÓREK NASIENNY, PIŻMAK, PRACOHOLIK, DIVA, PUSZKA MÓZGOWA, REAKCJA KATALITYCZNA, KSIĘGA LITURGICZNA, SAMOROZPAD, UŁAMEK WŁAŚCIWY, EMIGRACYJNOŚĆ, OSADA, BUŁKA MONTOWA, METEORYTYKA, JOGURTERIA, APIKOMPLEKS, ASFALT, TOLERASTA, ŻAGIEW, BURDA, ŁOPATKA, CZAS, GLINIASTOŚĆ, CENTRUM URAZOWE, STRONNICTWO, DOS, WAHACZ WZDŁUŻNY, PARALAKSA, KASZKIET, SZALANDA, HURYCKI, OSTROLOT MASKOWY, PRASOWNIA, LEŻNIK, MIEŚCINA, TSUNAMI, RAKOWATOŚĆ, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, ŚWIATŁO CZERWONE, GAUSS, ŁUK ANGULARNY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BIOGERONTOLOGIA, POŁUDNIK STRUVEGO, INFORMATYKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ?PRAKTYKA RELIGIJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.683 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEN NIEOBJAWIAJĄCY SIĘ W DZIAŁANIU W WYNIKU ZDOMINOWANIA PRZEZ DZIAŁANIE INNEGO GENU (EPISTATYCZNEGO) O PODOBNEJ FUNKCJI (GEN, KTÓRY JEST MASKOWANY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GEN NIEOBJAWIAJĄCY SIĘ W DZIAŁANIU W WYNIKU ZDOMINOWANIA PRZEZ DZIAŁANIE INNEGO GENU (EPISTATYCZNEGO) O PODOBNEJ FUNKCJI (GEN, KTÓRY JEST MASKOWANY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEN HIPOSTATYCZNY gen nieobjawiający się w działaniu w wyniku zdominowania przez działanie innego genu (epistatycznego) o podobnej funkcji (gen, który jest maskowany) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEN HIPOSTATYCZNY
gen nieobjawiający się w działaniu w wyniku zdominowania przez działanie innego genu (epistatycznego) o podobnej funkcji (gen, który jest maskowany) (na 16 lit.).

Oprócz GEN NIEOBJAWIAJĄCY SIĘ W DZIAŁANIU W WYNIKU ZDOMINOWANIA PRZEZ DZIAŁANIE INNEGO GENU (EPISTATYCZNEGO) O PODOBNEJ FUNKCJI (GEN, KTÓRY JEST MASKOWANY) sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - GEN NIEOBJAWIAJĄCY SIĘ W DZIAŁANIU W WYNIKU ZDOMINOWANIA PRZEZ DZIAŁANIE INNEGO GENU (EPISTATYCZNEGO) O PODOBNEJ FUNKCJI (GEN, KTÓRY JEST MASKOWANY). Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x