ZJAWISKO OBNIŻANIA SIĘ POZIOMU WÓD MORSKICH I OCEANICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPŁYW to:

zjawisko obniżania się poziomu wód morskich i oceanicznych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODPŁYW

ODPŁYW to:

miejsce, przez które odpływa ciecz (na 6 lit.)ODPŁYW to:

to, że coś odpływa, np. ścieki (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody, która odpłynęła z obszaru dorzecza drogą powierzchniową lub rzeczną (na 6 lit.)ODPŁYW to:

miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu; także ujście jeziora (na 6 lit.)ODPŁYW to:

otwór w jakimś zbiorniku, który umożliwia usunięcie z niego cieczy lub gazu (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody odpływająca z dorzecza, obniżenie się poziomu wód morskich (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OBNIŻANIA SIĘ POZIOMU WÓD MORSKICH I OCEANICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.933

IMPRESYWNOŚĆ, GNOJOWNIK, IMMUNOONKOLOGIA, PRZYBYTEK, LEJNIA, LATAWICA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, RÓWNIA POCHYŁA, RUTYNIARZ, MAMIDŁO, PŁOMYK, KUMOTER, KONTAKT, OKULTACJA, OTĘPIAŁOŚĆ, RZEMIEŚLNIK, NIEOBLICZALNOŚĆ, WYWROTKA, SCYT, NADWZROCZNOŚĆ, GEODETA, KARTUSZ, DEZERTERKA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, METATEZA, KANCONETA, SZEŚCIOBÓJ, PŁOMYCZEK, GILOSZ, SEITAN, KUPER, DYKTATOR, BOMBRAMREJA, ODTWARZANIE, SZPRYCA, OTWARTOŚĆ, DREWNO FIOŁKOWE, PŁOMYCZEK, INDUKCJA WŁASNA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, RZUT OSZCZEPEM, KICZUA, IGŁA MAGNETYCZNA, RZEŻUCHA WODNA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, KAZUISTYKA, APIKOMPLEKSY, AKLIMATYZACJA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, POCISK SMUGOWY, PAGINATOR, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, DYSK AKRECYJNY, LITOGRAFIA, SZALE, WYPRAWKA, ROZMOWY W MAGDALENCE, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, KNEBEL, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, NIEGOSPODARNOŚĆ, RZADKOŚĆ, WSKAZÓWKA, LODOWNIA, POSTĘPOWANIE, CEROWNIA, KACZKA PO PEKIŃSKU, KOSZT UTOPIONY, KATECHEZA, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, MYSZ WERTYKALNA, GONGORYSTA, REAKCJA ZAPALNA, ŚWIAT DYSKU, FIGURA, WYPRZEDAŻ, CEFALASPIDY, EKSPRES PRZELEWOWY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SŁOWIANKA, SOFCIK, MARKETINGOWIEC, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ENCYKLOPEDYSTA, KLAN, NEURON LUSTRZANY, SFERA BIOTYCZNA, ROMANTYZM, MIJANY, PROTROMBINA, ZAPALENIE, STOSUNEK, SANDINISTA, METEOR, KULTYWAR, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, RAKARZ, KROKIEW, ANTENA DOOKÓLNA, POMPA WYPOROWA, MEDYCYNA, BANALNOŚĆ, CIĘŻKI TYŁEK, KĄPIEL, PRĄTNIK SREBRZYSTY, TOŃ, KRA, MIEDNICA, MUMIA, RYNEK TERMINOWY, DOBROĆ, NAGAR, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, SPADOCHRONIARZ, ANALIZA WYMIAROWA, NIEZISZCZALNOŚĆ, HISPANO, SKRADANKA, SUBSTANCJA OBCA, MAREMMANO, PIRACTWO, PODKŁAD KOLEJOWY, BAJT, MAMUT WŁOCHATY, TEORIA HOMOTOPII, PRZELOT, ZNACZENIE, KROJCZYNI, LAMERSTWO, SZKAPLERZ, REAKCJA NIEODWRACALNA, KORBACZ, KOŃ BERBERYJSKI, POŁUDNIK STRUVEGO, REALNOŚĆ, RAK PRĘGOWANY, RZEZAK, SAMOREALIZACJA, RZYGOWINY, PONCZÓWKA, OGONICE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, BUCHTA, SZPECIELOWATE, REWANŻ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, SKOCZNIA, NAWÓJ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, LIQUID, GŁUPTAK, DOŁEK, PUCHAR, WYNIOSŁOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, KAMERTON, LENIUCH, POŻEGNANIE, LĘK, PATRIARCHAT, ŁADOWACZ, UPADEK, BUTELKA ZAPALAJĄCA, AKSJOMAT, ARYTMETYZACJA, MAKARON, SIŁA PŁYWOWA, TOPIELEC, DIAGNOZA, ZJAWISKO, ESKORTOWIEC, BAJKA TERAPEUTYCZNA, NIUCHACZ, WALC WIEDEŃSKI, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, CIEPLUCH, LÓD WŁÓKNISTY, MATERIA, SZCZOTECZKA, OŚRODEK WYŻOWY, PAPIER TOALETOWY, BUT, ŚMIEĆ, PEJZAŻ, GĄSKA ZDRADLIWA, POŁYKACZ, HARMONIJKA, BOMBA GŁĘBINOWA, KRENAL, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CHOROBA TANGIERSKA, STAW OSADOWY, GNIOTOWCE, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, OSTRYGOJAD, PARTNERKA, PASAŻ, WYGADANIE, PEŁNIA, KOLORYSTA, GÓRNICTWO MORSKIE, ZABAWKA, STOMIA, WARZYWNIAK, KROWIENTA, ZUPA, WYPUSTEK, OCEANOGRAFIA, INSTRUMENT SZARPANY, NIEODPARTOŚĆ, OKLUZJA, MISKA, GANGSTER, SKROMNIŚ, KAUCZUKOWIEC, FALA DŹWIĘKOWA, PALEONTOLOGIA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, BEZA, OCZKO, ROPUCHA WODNA, SPÓŁKA CICHA, ARYSTARCH, STRÓJ PLAŻOWY, ZAUSZNIK, OBOZOWISKO, KANAPKA, ZGIEŁK, TASZYZM, GNIAZDO PROCESOROWE, ZBIORKOM, BASISTA, CZERPAK, ŚWIR, CZŁAPAK, BIURO PERSONALNE, ZMIERACZEK NADMORSKI, OGIEŃ, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, POWAGA, PRZYCISK DZWONKA, LITERATURA PIĘKNA, ALGOLOGIA, WARSTWA KOLCZYSTA, OGNISKO MUZYCZNE, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, NIEDOMYKALNOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, KONTUR MELODYCZNY, JELITO CZCZE, AMALGAMAT, UPRAWA, AKREDYTOWANIE SIĘ, RÓJ METEORÓW, NIENIEC, TEATR, POJAWIENIE SIĘ, ATTACHÉ KULTURALNY, HOMARY, NEGATYWA, PRECYPITAT, HURTOWNIA, PIKIEL, LIEBIG, POWTÓRZENIE, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, REPETYTYWNOŚĆ, MIĘTA, ARAB, WAMPIREK, PIĘĆSETKA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, KOREK, BIURO MATRYMONIALNE, GAŁĘZATKA KULISTA, FIZYKA TEORETYCZNA, CIASNOTA, BŁONKA, STYCZNOŚĆ, WILCZY OBŁĘD, KAWITACJA, ROZPIĘTOŚĆ, JEDENASTKA, WIR POWIETRZNY, CHODZĄCA REKLAMA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, TRÓJKA, POJAZD, KONTUR, BIBIMBAP, MŁYNOWNIA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ASD, CHRONOMETR, JOGURT, RELA, APOLOGETA, FALA BALISTYCZNA, ?METODA TERMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OBNIŻANIA SIĘ POZIOMU WÓD MORSKICH I OCEANICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OBNIŻANIA SIĘ POZIOMU WÓD MORSKICH I OCEANICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPŁYW zjawisko obniżania się poziomu wód morskich i oceanicznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPŁYW
zjawisko obniżania się poziomu wód morskich i oceanicznych (na 6 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OBNIŻANIA SIĘ POZIOMU WÓD MORSKICH I OCEANICZNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZJAWISKO OBNIŻANIA SIĘ POZIOMU WÓD MORSKICH I OCEANICZNYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast