TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGISTRALA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)TOPOLOGIA MAGISTRALI to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.)TOPOLOGIA SZYNOWA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGISTRALA

MAGISTRALA to:

główna trasa, najczęściej transgraniczna, łącząca ze sobą duże ośrodki miejskie (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

główny przewód w instalacji, np. gazowej, ciepłowniczej, ściekowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.522

SEKCIARSTWO, RESZTKA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, STYGOFAUNA, INSTAGRAMERKA, PIĘTNO, KOSMOLOGIA, RUCH, MIŁOŚĆ, OBUDOWA, NAROWISTOŚĆ, PAPROTNICA, MAKROWIRUS, LINIA KOLEJOWA, PRZYLEPA, KOSA, MAMIDŁO, POJAWIENIE SIĘ, KONTYNGENT CELNY, KUWERTURA, NIECHLUJNOŚĆ, RZEP, ATOMISTYKA, KOZIBRÓD, KOKILARZ, IZOMER GEOMETRYCZNY, ROLA, SAMOCZYSZCZENIE, BACKGROUND, GRZESZNOŚĆ, ŻEGLARZ, KALIMBA, ŻAGIEW, POŻAR, DIZAJNER, KOMITET RODZICIELSKI, TUZ, BOSSA NOVA, WŁOSKOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, SROMOTA, DOMINACJA NIEPEŁNA, MEGAPASKAL, ASTROWIEŻYCZKA, DEKORATORKA WNĘTRZ, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, MIĘDZYŻEBRZE, CIĘŻAR DOWODU, KLUB, PARTIA HISZPAŃSKA, FUNK ART, RADIOTELEKOMUNIKACJA, WAN, PÓŁCZŁOWIEK, RYNKOWOŚĆ, ENUMERACJA, PATRYCJUSZ, ARYTMETYKA MODULARNA, PROSTOWNIK SELENOWY, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, NIEREGULARNOŚĆ, PAMIĘĆ, NARCIARSTWO NORWESKIE, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, DOCHÓD WŁASNY, SYFON, OMNIPOTENCJA, ŻALE, TERAPIA SYSTEMOWA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, ZESTAW, EWANGELIA, POTAJNIK, EWOLUCJONIZM, ŁACINA, CZIRU, POKRZYWKA, BYŁY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, TUŁACZ, IZOMER KONFIGURACYJNY, ZASTRZAŁ, BENZYNÓWKA, BIDON, ZAPALNOŚĆ, ZASIEK, LUDZIK, JĘZYK KENTUMOWY, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CZEPOTA GAMBIR, KOD ROZWINIĘTY, DZIUPLA, VIP, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, FINITYZM, ODLEŻYNA, POTĘGA, LICZBA NIEWYMIERNA, LEGWAN FRĘDZLASTY, SERBISTYKA, NIEŚCISŁOŚĆ, LOT GODOWY, PONTICELLO, SONDA, SZTUKA MYKEŃSKA, LEW SALONOWY, SPRZEDAWCZYK, NIEZAWODNOŚĆ, SUSEŁ PEREŁKOWANY, SENTYMENT INWESTYCYJNY, PEPTON, ZAWIĄZEK, SZEŚCIOBÓJ, ZAPISYWACZ, EPICYKL, TO COŚ, MINIKOSZYKÓWKA, CHŁYST, BROWARNIA, OZONOSFERA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, NUDYZM, WSPÓŁCZYNNIK TARCIA, JOŁOP, ŁĄCZE STAŁE, SPADOCHRONIARZ, MIEJSCOWY, FATALIZM, PRZEBITKA, KORYTKO, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, HARTOWNOŚĆ, MYŚLICIEL, PELAGIAL, SPAWALNIK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ŻÓŁW JANGCY, PIONEK, TOPOGRAF, OSYPISKO, GĘSTOŚĆ, BUFOR, SOFISTA, NORMALNOŚĆ, JASKINIOWIEC, PRZYTULIA, WĘZEŁ, MARAZM, SZCZUDLARZ, JEŻOWIEC, MUZA, GRANICA CIĄGU, WARSTWA OZONOWA, ANTYGENOWOŚĆ, DRINK, NIECKA, FUNKCJA OKRESOWA, KONDYCJONALIZM, ROŚLINA FIKCYJNA, GADACZ, ANTEOZAUR, PRZYRODNIK, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, KARON, DYWANOKSZTAŁTNE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, CZAT, CERAMIKA SZNUROWA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ŻONGLERKA, CYGARETKI, ASOCJATYWNOŚĆ, WYŁUDZACZ, SUPRESJA, BUJAK, MILICJANT, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, CZARDASZ, KUC CONNEMARA, MAŁPKA, METALOPROTEINA, GOSPODARKA RABUNKOWA, BAŃKA, ROMANISTYKA, ANARCH, SHAMISEN, GAMEPLAY, WIECZÓR KAWALERSKI, PAKU CZARNOPŁETWY, SUPERKONTO, OSTRONOS WORKOWATY, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, AUREOMYCYNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, JUNIORKA STARSZA, REMINISCENCJA, ZATAR, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, ZAIMEK, POGODNOŚĆ, PRZESŁUCHANIE, PLURALISTA, FALA, PRZYRODA, PRAKTYCZNOŚĆ, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, NOTKA, GEN SKACZĄCY, DEPRECHA, TRZEJ KRÓLOWIE, KOCIOŁ, BŁONICA KRTANI, BIAŁY ŚPIEW, WOŁOWINA, MISTRZOSTWO, BOMBA ATOMOWA, ROŚLINY NACZYNIOWE, MŁAK, RESPONSYWNOŚĆ, KONTAKT, HOŁDOWNIK, RYTUAŁ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ŚWIT CYWILNY, DIETA ASPIRYNOWA, RYJEK, TOTEM, OPERA, PUNKT ZEROWY, MAŁOSTKOWOŚĆ, TEOGONIA, DUK, KOPARKA POPRZECZNA, ODJAZD, KARKÓWKA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, STRZELNICA, ELF, WĘŻOJAD, CZEPLIWOŚĆ, SPOWINOWACONY, DOSTRZEGALNOŚĆ, OBŁUDNIK, EROS, RYSOWNICA, PLANTACJA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, FILOLOGIA KLASYCZNA, MODERN, RÓŻDŻKARZ, LEP, CZYN NIERZĄDNY, PRZECHOWALNICTWO, ODDZIAŁ, ŻULIK, DOROBEK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KORPUS NAWOWY, POWAŻNOŚĆ, BRUSTASZA, NOŚNIK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, BOCHENEK, VIP, STYLOWOŚĆ, SAVE, TRYCZNIK, OBRABIALNOŚĆ, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KABEL, KWAS, ZATRZYMANIE, ZATYKANIE USZU, RONDO, ANDROPAUZA, CZUJKA, OKULARY SŁONECZNE, NIEZAWISŁOŚĆ, TREPAK, FORMACJA DEFENSYWNA, IMMUNOCHEMIA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, WSKAZÓWKA, SEZONOWIEC, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, OPOZYCJA, ROSYJSKI, PODNOSKA, SIEDMIOBÓJ, OZONOSFERA, ?JUSTUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGISTRALA topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)
TOPOLOGIA MAGISTRALI topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.)
TOPOLOGIA SZYNOWA topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGISTRALA
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.).
TOPOLOGIA MAGISTRALI
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.).
TOPOLOGIA SZYNOWA
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.).

Oprócz TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY). Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x