TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGISTRALA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)TOPOLOGIA MAGISTRALI to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.)TOPOLOGIA SZYNOWA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGISTRALA

MAGISTRALA to:

główna trasa, najczęściej transgraniczna, łącząca ze sobą duże ośrodki miejskie (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

główny przewód w instalacji, np. gazowej, ciepłowniczej, ściekowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.522

OPERACJA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SĄD OSTATECZNY, KOŁODZIEJ, AKCJA, MUNSZTUK, WOLNOŚCIOWIEC, SYKATYWA, PAGI, OGNISKO, RODZIMOŚĆ, BAJKA, KAUZALIZM, OGÓR, HUMMUS, KOMÓRECZKA, EKONOMICZNOŚĆ, TOPIALNIA, FARMERYZACJA, LOGIKA DEONTYCZNA, ASYSTA, FLASH, BELKOWANIE, WARZYWO, MINÓG TRÓJZĘBNY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, NAPINACZ, FAŁSZYWIEC, KOLBA, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, KOMENTARZYK, EKSCYTARZ, ŚPIĄCZKA, NABÓJ BOJOWY, POKŁAD DOLNY, MM, LIPOATROFIA POINSULINOWA, MIGELITKA, TRAWERS, EUKARIONT, TARCZKA, MANDAT, OGRANICZENIE, RÓŻNICA, REKIN CHOCHLIK, CRASHTEST, MIECZ DWURĘCZNY, SKRZYDŁO, PUKAWKA, PEŁZAK, DOM GRY, KLONOWATE, FREEGANIN, PONAGLENIE, DERBY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, DEMISEKSUALIZM, JĘZYKOZNAWCA, DOZOROWIEC POGRANICZA, BUDOWNICTWO WODNE, ZUBOŻENIE, SŁOMIANY ZAPAŁ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, DZIELNICA, OBRONA, RZĘDÓWKA, JASTRZĘBIE OKO, KANAŁ RODNY, INKOHERENCJA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZASTÓJ ŻYLNY, MĘKI TANTALA, WYSMUKŁOŚĆ, ENKODER PRZYROSTOWY, GALLIKANIZM, TRANSAKCJA TERMINOWA, RAK SZEWC, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ZAPŁON, AMPUŁA, UCZEŃ, NOŚNIK DANYCH, LENIN, OBRONA SYCYLIJSKA, SYSTEMOWOŚĆ, ODLEWNIA, GNIOTOWNIK, GO, PAPROĆ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SUPERKONTO, TERRINA, ŚWIDROWCE, POMOCNIK, PIKNIK, ŁOPATA, PILOT DOŚWIADCZALNY, DRASTYCZNOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, TYRYSTOR, TWARÓG, SZYLD, ENANCJOMER, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PLEWA, KALIMBA, POJAZD ZABYTKOWY, TEATR ELŻBIETAŃSKI, BUDYŃ, BANIAK, OŚWIETLACZ, PŁYTA GŁÓWNA, ZBOŻE, SŁUP OŚWIETLENIOWY, SPALINOWÓZ, ROZDZIAŁEK, GŁOWNIA, SWATKA, TURANIE, SER TOPIONY, ASOCJACJA GWIAZD, PIÓRO, PACHNOTKA UPRAWNA, PANEK, NIEŻYT, MONOCYT, DALEKOWIDZTWO, PROGRAM, MAKARON, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, PEŁNIA, OKRUCH SKALNY, KOŁO RYCERSKIE, TŁUSTY DRUK, BAJCIK, BAJCA, POLIMODALNOŚĆ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, CHORY NA GŁOWĘ, KAGU, PEDOSFERA, OBOLAŁOŚĆ, STOLIK, SILNIK PRZELOTOWY, HALOFIT, RYBA MAŚLANA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, ANEKS, WYRAŻENIE, LOŻA ADOPCYJNA, GŁOGOWIEC, DZIEŃ, STOPIEŃ FAHRENHEITA, MAORYJSKI, DOMEK NA DRZEWIE, ORGANIZM WYŻSZY, NIESTEROWNOŚĆ, BIOGAZOWNIA, GREJ, OSUTKA SOSEN, KOMORA CIŚNIENIOWA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, INFLACJA UKRYTA, KATASTROFA KOSMICZNA, STRASZAKOWATE, KRUPCZATKA, KAPISZONÓWKA, PRZEDNÓWEK, FUTBOL AMERYKAŃSKI, SAMOOBRONA, KOŁKOWNICA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, PRZEWÓD JEZDNY, KRĄŻENIE OGÓLNE, FITOCENOZA, CZAKRAM, WYCHOWANIE FIZYCZNE, CIĘŻKI TYŁEK, NERD, AGREGAT, TUŁACZ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, OCZKO W GŁOWIE, TURANIZM, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, SYRENOWATE, ŁEB NA KARKU, AFRYKANISTYKA, OKTET, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KEBS, LEMING, KOZIOŁ OFIARNY, AUTENTYCZNOŚĆ, RESORTACJA GENOWA, LATANIE PRECYZYJNE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PRZESYP, POBORCA, PRZEŚLADOWANIE, RATING, OKRUTNIK, ZWYCZAJ LUDOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, SPLOT, PEGMATYT, BROWAR, POJEMNIK, TOPOLOGIA, KĄPIEL, GEOMETRIA ANALITYCZNA, MATAMATOWATE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, WIELKI SZLEM, KORONKARZ, OTTER, ODPŁYW, ZYGOTARIANIN, NIRWANA, ARMEŃSKI, POZYTON, PAPIEROŚNICA, KORONA CIERNIOWA, FOXTROT, SZTAFAŻ, DZIARSKOŚĆ, WYKRZYKNIK, KUKICHA, KRYTERIUM LAPLACE'A, OBYWATEL ŚWIATA, DAMAN, FLASH, DYKTATOR, SYF, KLAUZULA HORNA, KĘDZIERZAWOŚĆ, CYNODONTY, REKOLEKCJE, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, CHOROBA RUBARTHA, OŚRODEK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZASTANOWIENIE, BUDA, POEMAT OPISOWY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, ZAMSZ, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, RYNEK PODSTAWOWY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, ŁACIŃSKOŚĆ, CZEPOTA GAMBIR, WYZNANIOWOŚĆ, STYGON, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PERON, NIECHLUJNOŚĆ, DNI, OŻENEK, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, ŁYŻKA, ZAAWANSOWANIE, HELING, ZDRADA, FAJNOŚĆ, MIECHERA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, MURZYN, DZWONEK RĘCZNY, STRZELEC, KOŃ, SEKTOR PRYWATNY, CENTRALNE OGRZEWANIE, PARZYSTOŚĆ, INKA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, PIES STRÓŻUJĄCY, HARUSPIK, INDUKTOR, STYL KOLONIALNY, ZGORZEL GAZOWA, PORÓD RODZINNY, ARABIKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, OSTROGONY, GONDOLA, GRZECH CIĘŻKI, KOLUMNA MARYJNA, WYROK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HURTNICA PODOBNA, POLISOLOKATA, GRUBA RYBA, TRANSPOZYCJA, CHASEREK, PRZĄDKOWATE, DZIESIĄTKA, ?ASPIRANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGISTRALA topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)
TOPOLOGIA MAGISTRALI topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.)
TOPOLOGIA SZYNOWA topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGISTRALA
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.).
TOPOLOGIA MAGISTRALI
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.).
TOPOLOGIA SZYNOWA
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.).

Oprócz TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast