Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGISTRALA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)TOPOLOGIA MAGISTRALI to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.)TOPOLOGIA SZYNOWA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGISTRALA

MAGISTRALA to:

główna trasa, najczęściej transgraniczna, łącząca ze sobą duże ośrodki miejskie (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)MAGISTRALA to:

główny przewód w instalacji, np. gazowej, ciepłowniczej, ściekowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.365

STRASZAKOWATE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, AMPUŁA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WYSPA, KONTRAPUNKT, GEOELEKTRYKA, KRÓLICZARNIA, KWARC ZIELONY, SKĄPOGUZKOWCE, TERAŹNIEJSZOŚĆ, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ZMIANA, STYRON, HIPIATRIA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, CYTADELA, TRZYDZIESTKA, DEMENTI, CZERSKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, FRYGIJCZYCY, ROBEREK, OMLET NORWESKI, POWIEŚĆ CYKLICZNA, STANOWISKO OGNIOWE, LINA PORĘCZOWA, PISUM, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TŁOCZARNIA, MYKOLOGIA, APLIKACJA ADWOKACKA, WYROŚLE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KOMEDIODRAMAT, SIODŁO, BERA, BŁAGALNIK, DROGOMISTRZ, COMBER, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KECZUOWIE, PULSARY, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, WIRTUOZERIA, MERYSTEM, NÓWKA NIEŚMIGANKA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, TARANTELLA, CZERECHA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PĘCHERZYCA, EGZOTARIUM, VERTIKAL, TAMARAW, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, EKSPERT, PRAWOMOCNOŚĆ, AUTONOMIZM, FASOLKA MUNG, MERCURY, FAJKA WODNA, POLIGYNIA, PARLAMENT, ALMANACH, PAPIER GAZETOWY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KROATYSTYKA, PROSEMINARIUM, TRAWERS, CHOROBA DAVIDSONA, JASTRZĘBNIK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, TOPOGRAF, PRĄD TĘTNIĄCY, AGAR, PRANERCZE, LIGUSTR, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WIECHEĆ, GOŹDZIANKA, COUNTRY ALTERNATYWNE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, POCZUCIE WINY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, OUDRY, WYDANIE, KLISZA, GLORIA, TERAPIA GESTALT, DIETA KOPENHASKA, JEDENASTKA, ROŻEN, DZIENNIK, SZKŁO ORGANICZNE, BOHATER LIRYCZNY, ASTRONOM, PARTIA ANGIELSKA, GWINT STOŻKOWY, ZEGAR WODNY, KĄT PEŁNY, KOSZT KOMPARATYWNY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PAPIEREK, ŚMIESZKA, PĘDZARNIA, BRANDMUR, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KOLEJKA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, MSZAKI, TROPIK, SERNICA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, PRZYWODZICIEL WIELKI, STĘP, WIDŁOZĄB ZIELONY, PSYCHOTEST, GAR, NIEWYDOLNOŚĆ, BABRAŁA, CIĄGUTEK, PRZEMYSŁ SIARKOWY, RUCH, PRZEWÓD JEZDNY, KANAR, TERPEN, SZATA GRAFICZNA, PŁASKOZIEMCA, CUKIER LODOWATY, OKAP, ABORDAŻ, DYM, ELEKTRODA KALOMELOWA, ZNAMIĘ SPITZ, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, PRZEWÓD WSPÓŁOSIOWY, FLISAK, KRASNAL, CHŁOPCZYCA, TOPSPIN, KONFRONTACJA, METAL, IMMUNOGLOBULINA, EUROCENT, HELIOFIT, REZYSTYWNOŚĆ, PIENIĄŻEK, BEZGRANICZE, PODDAŃCZOŚĆ, WYŁUDZACZ, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, SCENICZNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, ASNYK, KLASA, DEDUPLIKACJA, PODUSZKOWIEC, STAŁOŚĆ, MASA KAJMAKOWA, ŻURFIKS, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, TOCZENIE, ZŁOŻENIE POKŁONU, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, WĄSONÓG, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, SZTUCZNE ŻYCIE, WIZYTÓWKA, KULTYWAR, KOŁNIERZ, KORUPCJOGENNOŚĆ, KAPUSTA PASTEWNA, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, SKOROWIDZ, AGROPROMOCJA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, MERZYK GROBLOWY, KANAŁ, PASZTECIK, KĄPIEL GAZOWA, GRA LOGICZNA, KURS STAŁY, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, GAZ KOPALNIANY, NATARCZYWOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, MASZT, GRZECZNOŚĆ, CUGI, SAPKA, AERODYNAMIK, GLIPIZYD, MDŁOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, KULON, WUEF, SUBSKRYBENT, EPIGENEZA, GLOBALNOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, BOOROOLA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, AGREGATOR, SŁABIAK, MOSKWICZ, HIPNOTYK, PANORAMA, PEDOFIL, SCENKA, BIEG ALPEJSKI, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KARMA, WIDELCZYK, REZERWACJA, KOKORNAK, LANGOSZ, PACHYPLEUROZAUR, PODZIAŁKA, KIERZANKA, CHWALBA, PŁASZCZ WODNY, KLAWISZ NUMERYCZNY, MONUMENT, GAŚNIK, FAŁD KORZENIOWY, PROCH, BRÓG, KOSTECZKA SŁUCHOWA, SEKTOR PRYWATNY, RUSEK, POLEWA, BEZAN, HEBRA, KATEGORYCZNOŚĆ, NAPAD, OTWARTOŚĆ, POZBYWANIE SIĘ, PILA, SKARGA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SZPETNOŚĆ, KOŁO RYCERSKIE, SZKOŁA SPECJALNA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, DYSTYCH, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BIELIZNA, ZABYTEK NIERUCHOMY, SASZETKA, KRATA, BIELMO, BASEN, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PLATFUS, AKTUALIZOWANIE SIĘ, FUTURE PROGRESSIVE, SAMOWOLKA, CZĄSTKA CIĘŻKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, ZMARZLUCH, CIĄG NIESKOŃCZONY, KRÓTKODYSTANSOWIEC, SYMPATYCZNOŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, ŚREDNIOROLNY, STROJNICA, RADIOECHO, TOREBKA, AZJATYCKOŚĆ, STAROPOLSKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, BARCZATKA GŁOGOWICA, MOTYWIK, SALADA, SZTUKA UŻYTKOWA, MASZT, MOLOSY, MANIERKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, MEJLOWANIE, PODYPLOMÓWKA, NEUROEKONIMIA, MONTAŻYSTKA, PUNKT ROSY, TOKARKA KARUZELOWA, MACIERZ KORELACJI, FILEMON DZIOBOROGI, FASOLA ZŁOTA, KOLOR, PRZEŚMIECHY, SZEW PODNIEBIENNY, DZIEDZICZENIE, INTERFEJS, BEZSZPARKOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TOPOLOGIA FIZYCZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SIECI SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEJ MAGISTRALI (ZAZWYCZAJ JEST TO KABEL KONCENTRYCZNY) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
magistrala, topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.)
topologia magistrali, topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.)
topologia szynowa, topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGISTRALA
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 10 lit.).
TOPOLOGIA MAGISTRALI
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 19 lit.).
TOPOLOGIA SZYNOWA
topologia fizycznej sieci komputerowej, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny) (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x