MAKAKOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE to:

makakokształtne, małpy Starego Świata, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAKAKOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.283

RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, TRUFLA, ESPERANTYDA, DEPTAK, KIELICH, BUCZYNA NIŻOWA, BLOK SOCJALISTYCZNY, CENTRALNE OGRZEWANIE, TRZYKROTNOŚĆ, WYLEW, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ZDRADA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, ROZWAŻNOŚĆ, SROKOSZ, ENKLAWA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, PALLASYT, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, POBRZMIENIE, WYNAJEM, WŚCIK DUPY, PĘDZISZ, NIETRWAŁOŚĆ, MISTRZOSTWO, HORMON STERYDOWY, STAROSĄDECZANKA, CHOROBA FONGA, CYBORIUM, KORNWALIJSKI, ŚLIZG, REGIONALISTA, TWÓR, POJAWIENIE SIĘ, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, PLANKTON WIRÓWKOWY, MONTER, ROZBRATEL, FILTR BARWNY, AMBITNOŚĆ, FATAMORGANA, NIEWYGODA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, BASEN, KWALIFIKACJA, GAŁĘZATKA KULISTA, BOTULIZM PRZYRANNY, REJESTR KOZACKI, PODKŁAD, GEN PLEJOTROPOWY, ZAGĘSTNIK, STUPOR, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, UNIWEREK, ZWIERZĘ, CZEP, GANOIDY KOSTNE, MIMBAR, ZAKOCHANA, KRÓLEWICZĄTKO, ŻÓŁW KASPIJSKI, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MINERAŁ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, CUDZOŚĆ, NIEKOSZTOWNOŚĆ, MYŚL, HARACZOWNIK, ROTACJA, PŁASZCZYZNA S, FIZYCZNOŚĆ, ŁUPIEŻ PSTRY, NAWÓJ, GASKONADA, LOGIZACJA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, WYŁAWIACZ, BRAT, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ARACHOLOGIA, IDENTYFIKACJA, MARSZ ŚMIERCI, GATUNEK BLIŹNIACZY, CHŁONIAK BURKITTA, BUTONIERKA, AEROZOL, SZMIDT, KOŁO HERMENEUTYCZNE, SPEKTAKL MUZYCZNY, PLAŻÓWKA, INWESTYCJA, SERDECZNIK POSPOLITY, DOMINACJA PEŁNA, SŁAWIANKA, GRA, ADAPTACJA, SKOMPROMITOWANY, KWASOWOŚĆ, SZYBKI PANCERNIK, WYJEC RUDY, ŻUŁAWA, KONSERWATORNIA, OLEJARZ, MOŻNOŚĆ, FILOLOGIA, PIEPRZYCZNIK, OSTRY KURS, KIR, KLĘKANY, ROK PODATKOWY, SILNIK NA BENZYNĘ, POWYWRACANIE, NEURON LUSTRZANY, CZEPIAK GEOFFROYA, FILOLOGIA WŁOSKA, STRZĘPIEL, KLĄTWA, LOTNIK, ARCHIWISTA, SEKTOR PUBLICZNY, TAKTYCZNOŚĆ, KASPAROW, SOMATYZACJA, POCZUCIE WINY, MONOPARTYJNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, LUKA DEFLACYJNA, KRYKIET, PAKA, BLOK, ELITARNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, MITOSPOROWE, EPISTOLOGRAFIA, MIKROFON CEWKOWY, KORBA, UCZUCIE, HIPOMANIA, TAMBOREK, AWIACJA, NAKRYCIE GŁOWY, GRUPA PROSTA, WYDAWNICTWO ZWARTE, NASADKA, NIESTRAWNOŚĆ, WYSTAWIENNIK, DEKLINACJA NIJAKA, GALAKTOLIPID, ŁEB NA KARKU, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, POMPIER, FUTRO, BŁAZENEK, DEFLAGRACJA, PEWNIK, PŁAKSOWATE, HOWARDYT, BOMBA GŁĘBINOWA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, OTTER, RYNEK DETALICZNY, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, AMONAL, MAŁOŚĆ, POSTERUNEK, FACHOWOŚĆ, LINA PORĘCZOWA, CONCEPT ART, KNAGA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, DWUCYFRÓWKA, DRAŻLIWOŚĆ, DOM AUKCYJNY, SAMOZATRATA, LUSTRO, ZNAJOMA Z WIDZENIA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, MIEDNICZKA, ZAPAS, ODROŚL, GRUPA ADDYTYWNA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, SAMOCHODZIARZ, WIEK PROKREACYJNY, BIOZA, MALKONTENCTWO, PUNKT PODSŁONECZNY, OBEREK, OPRAWA, VAT, MERYSTEM, STYLING, POWIEŚĆ BRUKOWA, CZAS LAPUNOWA, SYROP, PAPRYKARZ, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, WYGIB, ROMANSOPISARZ, RESPONDENT, GARDZIELCOKSZTAŁTNE, CHOMIK STEPOWY, RENTIER, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, WATA CUKROWA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, BUDYŃ, PULSARY, LAFIRYNDA, PISMO, RÓJKA, WĄTŁOŚĆ, KRYSTALIZACJA, KWIAT SIARCZANY, LODOWICA, CHŁOPAK, OKRĄGŁOŚĆ, REAKCJA NIEODWRACALNA, TERCJA OBRONNA, BEARS, CHAMEFIT, AFILIACJA, PARTNER, FILM SF, SAMURAJ, PRZEJEZDNY, KOŚĆ, PRZEPRAWA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŁĄCZNIK GAZOWY, SYJON, POSYBILIZM, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, WŚCIEK DUPY, MODERUNEK, MAKI ZŁOTY, VIANI, SFERA BIOTYCZNA, KOSZTORYS INWESTORSKI, WĘDZIDŁO, SADÓWKA, GĘSIÓWKA EGIPSKA, SZPIEG GOSPODARCZY, CHOROBA ZASADOWA, HEKSAMETR, TEMAT FLEKSYJNY, ANGLIZOWANIE, STEROWANIE KRZEPKIE, SUBTELNOŚĆ, KIJ, BYT ABSOLUTNY, SYSTEM REPARTYCYJNY, CZARNY LUD, OBRZYD, ANOMIA, ABSORBANCJA, FALANDYS, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SYSTEM OBRONNY, PLUS UJEMNY, WYROŚLE, PALEC ŚRODKOWY, SIŁA AERODYNAMICZNA, GORAL ZWYCZAJNY, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BLANKI, POKOLENIE KANAPKOWE, ŁUK KLASYCZNY, OKOWITA, ZAWÓD, ODPŁYW, STULENIE USZU, KASA ZAPOMOGOWA, FALKA, NORWESKI, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ISTOTA, PUSTA STRUNA, KLESZCZE, SAROS, KARBONATYT, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, DŁUGI RÓG, CHŁOPAK DO BICIA, WKŁAD, PIEC TYGLOWY, PSYCHIATRIA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, PENITENCJARYSTYKA, LÓD, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, AMFORA, ?SMOCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAKAKOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAKAKOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE makakokształtne, małpy Starego Świata, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE
makakokształtne, małpy Starego Świata, Cercopithecoidea - nadrodzina małp właściwych blisko spokrewniona z małpami człekokształtnymi, z którymi zaliczana jest do małp wąskonosych (Catarrhini); zwierzokształtne małpy wąskonose różnią się zewnętrznie od człekokształtnych obecnością ogona i wydłużonym pyskiem; zamieszkują Afrykę, Półwysep Arabski i południowo-wschodnią Azję (na 21 lit.).

Oprócz MAKAKOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - MAKAKOKSZTAŁTNE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CERCOPITHECOIDEA - NADRODZINA MAŁP WŁAŚCIWYCH BLISKO SPOKREWNIONA Z MAŁPAMI CZŁEKOKSZTAŁTNYMI, Z KTÓRYMI ZALICZANA JEST DO MAŁP WĄSKONOSYCH (CATARRHINI); ZWIERZOKSZTAŁTNE MAŁPY WĄSKONOSE RÓŻNIĄ SIĘ ZEWNĘTRZNIE OD CZŁEKOKSZTAŁTNYCH OBECNOŚCIĄ OGONA I WYDŁUŻONYM PYSKIEM; ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, PÓŁWYSEP ARABSKI I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ AZJĘ. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast