KAWAŁEK TKANINY PRZYSZYTY NP. PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE UBRANIA, KTÓRY ZAWIERA INFORMACJE O PRODUCENCIE, ALE TEŻ O SPOSOBACH KONSERWACJI TKANINY ITP., TAKŻE ANALOGICZNY KAWAŁEK SZMATKI Z JAKĄŚ INFORMACJĄ WAŻNĄ DLA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, DO KTÓREGO JEST DOSZYTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METKA to:

kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacją ważną dla użytkowania sprzętu, do którego jest doszyta (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METKA

METKA to:

rodzaj kiełbasy z drobno mielonego, półsurowego mięsa z przyprawami (na 5 lit.)METKA to:

kartonik, na którym jest napisana cena produktu (na 5 lit.)METKA to:

rodzaj kiełbasy (na 5 lit.)METKA to:

'wizytówka' towaru (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁEK TKANINY PRZYSZYTY NP. PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE UBRANIA, KTÓRY ZAWIERA INFORMACJE O PRODUCENCIE, ALE TEŻ O SPOSOBACH KONSERWACJI TKANINY ITP., TAKŻE ANALOGICZNY KAWAŁEK SZMATKI Z JAKĄŚ INFORMACJĄ WAŻNĄ DLA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, DO KTÓREGO JEST DOSZYTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.731

NOWOUJGURSKI, BAK, KONDOR KRÓLEWSKI, SZKOŁA RODZENIA, KLOSZ, GBUROWATOŚĆ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, FILOLOGIA KLASYCZNA, PARTYKUŁA, OPĘTNIK, ZAPONA, HISTORYCYZM, TRYL, NEGACJONIZM, ZGŁOSKOWIEC, WELUR, KOŁNIERZ, ROZWAŻANIE, GAZ NIEKONWENCJONALNY, TOLERANCJA, KAT, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, ZANOKCICOWATE, TRANDOLAPRYL, GNIAZDO SIEROCE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ANGIELSKOŚĆ, PANTOFELNIK, MUSZTRA, MIRAŻ, ŻYDOSTWO, KONFEDERACJA, FILM SZPIEGOWSKI, DIONIZYJSKOŚĆ, LUZACKOŚĆ, BROWAR, GRAFICIARZ, TROTYL, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, EKSPOZYCJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BIEG PRZEŁAJOWY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, CUKIER MLEKOWY, WSPANIAŁOŚĆ, OMASTA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, JAGODZIAKI, CYGARNICA, ODŻYWCZOŚĆ, FILEMON BLADY, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, GOŁĄBECZEK, LAJKRA, HANIEBNOŚĆ, EDIAKARAN, PROGRAM, SYNERGETYKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, DZIENNIK, MOTOROWIEC, SUFLET, SWÓJ, SZCZYT SZCZYTÓW, JEGO WYSOKOŚĆ, WARSTWA OZONOWA, BLUZA, DEKOMPRESJOMETR, ARENDARZ, JIG, PRZODOWNIK, WETERYNARIA, FANABERIA, DIALOG OBYWATELSKI, TYTOŃ, STAŁA, KASZYCA, KAIMAK, WIEWIÓRKA POSPOLITA, KWADRATURA KOŁA, WOAL, STANICA WODNA, KONCERNIAK, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, KOLUMNA AMUNICYJNA, TEMPO, GEN EPISTATYCZNY, KANN, WARZYWNIK, POLE, BUDAPESZTAŃCZYK, GRUPA TOPOLOGICZNA, MESZ, GWÓŹDŹ, RĄBANKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, CZYSTOŚĆ, AGNOZJA TWARZY, TYRANEK, POŁOŻENIE, AGREGATOR TREŚCI, BRZEG, KLINGA, MSZA, TERAPIA SYSTEMOWA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, TRANSAKCJA TERMINOWA, KUBEK, PRZESTĘPNOŚĆ, PARZENICA, PREPPER, KABLOWIEC, ODPRYSK, PRAKTYCZNOŚĆ, TWORZYWO, BOCIAN BIAŁOSZYI, KRYKIET, CHOCHOŁEK, POMNICZEK, AGREGAT POMPOWY, UPÓR, MAPA FIZYCZNA, AMINOPENICYLINA, DŻDŻYSTOŚĆ, POSMAK, PARKINSONIZM, RAPAPORT, ANTONIM, JĘZYK, ASYMILACJA, GOLEM, CZARNOSECINIEC, FIMBRIA, MINIMALISTA, LOGIKA, GARDENIA, ZBITOŚĆ, SUMATOR, BYLICA SKALNA, HISTRA, RACJONAŁ, KOMETKA, UNAU, REP, CNOTA, FARBA KLEJOWA, PRZESTRZEGACZ, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, PODATEK TOBINA, CZAS ZIMOWY, CHLUBNOŚĆ, ABSORBANCJA, KOMPLEMENTARIUSZ, PLEWA, LEŚNY DZIADEK, JĘZYK TELUGU, GLOSA, PSYCHOTEST, HUMANIORA, MARSZ, REGIONALISTA, SINGIEL, FORMAT, UZYSK, OBLĘŻENIEC, GUGIEL, KRAJOBRAZ, RACJA, TOPOLOGIA SZYNOWA, KRAAL, WIELOZADANIOWOŚĆ, SUMA WEKSLOWA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, RUDA, URAZ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KOSZAROWOŚĆ, BATALION RADIOTECHNICZNY, KWAS BEZTLENOWY, PRZEGRYWKA, ŁĄCZNIK, GO, MECH JAWAJSKI, CYLINDROWIEC, KOLCZAK, KURSOR, OLEJEK KAMFOROWY, DROGA ZBIORCZA, GALERIA BOJOWA, GLIF, GRZYB MODRZEWIOWY, KARBOWNIK, SZEREG FUNKCYJNY, RACJONALIZM GENETYCZNY, SKURCZ, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, DONEGAL, LAMBADA, TOTEM, ZGRZEWKA, CD, PROMOCJA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TOCZEŃ, MÓZG MATRIOSZKA, KIJEK, NARAMIENNIK, CZASOWNIK FRAZALNY, KASKADA REZONANSOWA, PÓŁCZŁOWIEK, ANIMALIZM, WATAHA, ESENCJA, CZARNY CHLEB, PRZEMYSŁÓWKA, GRAFIKA, MŁODZIEŻÓWA, CIEKAWY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, LAUFER KRÓLEWSKI, FOLGA, CURRICULUM VITAE, PLOTER TERMICZNY, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, SKOK WARSTWIC, TREND BOCZNY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, HANIEBNOŚĆ, KOZŁOWIEC, GAR, ANARCHIZM, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WIRTUOZERIA, TĘPOZĘBNE, NIKOLAITA, MASŁO MAŚLANE, PRACOWNIK, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ŚMIECISKO, DUCH, ZANOKCICA MUROWA, NIESTATECZNOŚĆ, WIELKI STEP, NIEZWARTOŚĆ, PRÓCHNICZEK, APROBATA, PRZELATEK, ILUWIUM, METKA, SIEKACZ, TRANSMISJA, AMERYKANKA, LIRYCZNOŚĆ, TANK, POLE, VIRGA, PIANA, ŻÓŁW ZIELONY, KANAŁ, PO, GOSPODARSTWO KRAJOWE, BISIOR, DZIAŁKA, POKRÓJ, ZAKON KONTEMPLACYJNY, CHROMBUCYL, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, LASKA JAKUBA, ZIEMIA OBIECANA, FUSYT, NADAJNIK ISKROWY, RYNEK WSCHODZĄCY, MEZOMORFIA, KANAREK, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PARCIAKI, TRANSGEN, WIEK, PUNKT MECZOWY, PSI GRZYB, GRABKI, ALE, BRALETKA, TABLICA, PARAMAGNETYK, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, JASŁO, KOPROSTANOL, WYCINEK KULI, NEUSTON, GUMKA, DWORNOŚĆ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, WEK, DWÓR, ?WSZETECZEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.731 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁEK TKANINY PRZYSZYTY NP. PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE UBRANIA, KTÓRY ZAWIERA INFORMACJE O PRODUCENCIE, ALE TEŻ O SPOSOBACH KONSERWACJI TKANINY ITP., TAKŻE ANALOGICZNY KAWAŁEK SZMATKI Z JAKĄŚ INFORMACJĄ WAŻNĄ DLA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, DO KTÓREGO JEST DOSZYTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁEK TKANINY PRZYSZYTY NP. PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE UBRANIA, KTÓRY ZAWIERA INFORMACJE O PRODUCENCIE, ALE TEŻ O SPOSOBACH KONSERWACJI TKANINY ITP., TAKŻE ANALOGICZNY KAWAŁEK SZMATKI Z JAKĄŚ INFORMACJĄ WAŻNĄ DLA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, DO KTÓREGO JEST DOSZYTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METKA kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacją ważną dla użytkowania sprzętu, do którego jest doszyta (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METKA
kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacją ważną dla użytkowania sprzętu, do którego jest doszyta (na 5 lit.).

Oprócz KAWAŁEK TKANINY PRZYSZYTY NP. PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE UBRANIA, KTÓRY ZAWIERA INFORMACJE O PRODUCENCIE, ALE TEŻ O SPOSOBACH KONSERWACJI TKANINY ITP., TAKŻE ANALOGICZNY KAWAŁEK SZMATKI Z JAKĄŚ INFORMACJĄ WAŻNĄ DLA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, DO KTÓREGO JEST DOSZYTA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - KAWAŁEK TKANINY PRZYSZYTY NP. PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE UBRANIA, KTÓRY ZAWIERA INFORMACJE O PRODUCENCIE, ALE TEŻ O SPOSOBACH KONSERWACJI TKANINY ITP., TAKŻE ANALOGICZNY KAWAŁEK SZMATKI Z JAKĄŚ INFORMACJĄ WAŻNĄ DLA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, DO KTÓREGO JEST DOSZYTA. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x