HISTORYCZNY RODZAJ GRAMATYCZNY DLA RZECZOWNIKÓW ŻYWOTNYCH, Z CHARAKTERYSTYCZNYM SYNKRETYZMEM FORM DOPEŁNIACZA I BIERNIKA LICZBY POJEDYNCZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY to:

historyczny rodzaj gramatyczny dla rzeczowników żywotnych, z charakterystycznym synkretyzmem form dopełniacza i biernika liczby pojedynczej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNY RODZAJ GRAMATYCZNY DLA RZECZOWNIKÓW ŻYWOTNYCH, Z CHARAKTERYSTYCZNYM SYNKRETYZMEM FORM DOPEŁNIACZA I BIERNIKA LICZBY POJEDYNCZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.758

SALTAZAUR, TATUAŻ, PIEC WANNOWY, RURA CROOKESA, SZUM NADMIAROWY, ĆWIEK, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, WĘGAREK, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PODZBIÓR, CHORĄŻY, LESZCZYNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, DRÓŻKA, GROCHÓWKA, KNEL, MOL, UŁANKA, MAKSURA, ŁUSKA, ATLAZAUR, DRIP, GMACHÓWKA, ANASAZIZAUR, WOLE OCZKA, PIANKA, KAWA Z MLEKIEM, ALMAWIWA, ROZSNUWACZ, PRZEKLEŃSTWO, FLIRCIARA, CHEDER, FABROZAUR, TABLICA CAYLEYA, WILK Z PÓŁNOCNYCH GÓR SKALISTYCH, PAROLIST, PARNIK, JESIOTRY, ALDIS, GĄSKA, KOMÓRKA SITOWA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KORPUS, KĄTNIK DOMOWY, SZWEDKA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PROGRAM, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, LIKORYN, MURSZ, ŚWIETLICA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, KURIERKA, ZAKOPIANKA, AEDICULA, AMYGDALODON, DETERMINIZM, WYPRAWKA, COUNTRY, RÓW TEKTONICZNY, JAK, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, MIKOŁAJCZYK, TEMACIK, PIÓROSZ, KLAKIER, BOMBA EKOLOGICZNA, BLISTR, RANEK, PIŻAMA, OGROTEK, GNIOT, ALGORYTM MRÓWKOWY, DWÓJECZKA, ŻER, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, KARIOLKA, KUC FELL, WOKALIZA, HIP-HOP, WSPARCIE, BETON TROCINOWY, DRAKOPELTA, DOWCIPNIŚ, PARÓWA, BARIERA, HARD CORE, ORNITOCHEIR, TEKTONIKA SOLNA, URLOP SZKOLENIOWY, WYCIĄG, PUNKT ODNIESIENIA, DIADEMODON, ZAŚPIEW, DRAMA, WODA KWASOWĘGLOWA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, PROGRES, HERBATA, OKRĘT-BAZA, CZASOPISMO NAUKOWE, BIBUŁA, ŚLEPA AMUNICJA, RIKETSJE, PROBÓWKA, FLAWIWIRUS, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, RATYNA, PAMELO, GAŁĘZIAK, MYMURAPELTA, NAPĘD RAKIETOWY, ZBROJA ŁUSKOWA, GUAWA, PENTARCHIA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, PAŁUKI, DOBRO PRYWATNE, KOSMATKA SUDECKA, GAWĘDA SARMACKA, KOPARION, KIFOZA, MIOTACZ OGNIA, WIMPERGA, CHLEB POKŁADNY, DOPEŁNIACZ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, BARYŁKARZ, CZUANDONGOCELUR, BATERIA WANNOWA, PAS, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, FORTECA, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, AMMOZAUR, NALEWKA, PODATEK OBROTOWY, SPOSÓB BYCIA, JAPOŃSZCZYZNA, MIECHUNKA, TANIEC IRLANDZKI, AMFIDROMIA, OŚCIEC, ZASIADKA, ACENA NOWOZELANDZKA, HANSUEZJA, DWUROŻEK, RÓŻDŻYCA, FUNKCJA UNIMODALNA, SAŁATA, ANEMOCORD, LITERATURA DWORSKA, ARISTOZUCH, AUSTROZAUR, PROFESOR ZWYCZAJNY, COMBER, PÓŁKOPUŁA, NIŻ DEMOGRAFICZNY, KAFLE, MOKRADŁOSZ, OCZKO W GŁOWIE, STRZĘPIEL, STRAŻ OGNIOWA, KLEJÓWKA, METODA SHEPARDA, MUSZKATEL, FIRLETKA, ALLEMANDE, ANDEZAUR, BAURIA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, WOLEMIA SZLACHETNA, SOCZEWICA, PANI DOMU, PTASZYNIEC, KRZYWOSZYJ, KORPUS KADETÓW, GERMAŃSKOŚĆ, HYBRYDYCZNOŚĆ, ALTANNIK ARCHBOLDA, MASOŃSKOŚĆ, PANEL, POWIEŚĆ FANTASY, ANGORA, JEZIORO POLODOWCOWE, WIENIEC, GAUS, PIDGIN, ODPRAWA CZASOWA, NADRZEWNICA, OFENSYWA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, HURYSA, DŻEZÓWKI, JEZIORO RYNNOWE, DUO, OSMOLSKINA, PODKÓWKA, PRĄŻEK, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, MŁODOPOLSZCZYZNA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, KARABIN AUTOMATYCZNY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DOKTOR KOŚCIOŁA, OTUŁEK, PODUSZKA KURTYNOWA, KRAMNICA, PLACEK ZBÓJNICKI, CZAS GRAMATYCZNY, GORZELNIA ROLNICZA, SZUNOZAUR, ZDRADA, WAŁCZATKA, SKAŻENIE CHEMICZNE, SCENICZNOŚĆ, PROCH DYMNY, DZIOBAK, SCAT, PRESTOPLAST, PIÓROPUSZNIK, TORFOWISKO NISKIE, DIETA, JASZCZURKA SARGANTANA, REKIN BRODATY, EGZAMIN POPRAWKOWY, PAPRYKARZ, WIMANA, ŁASZT, MODEL, ŚWIATŁA MIJANIA, OZOREK, SZTAMBUCH, SMILOZUCH, GORZKNIK, SZANTA, CHRZAN, PODROZJAZDNICA, GŁOS, KAMPYLODONISK, RURA GŁOSOWA, DYMORFIZM PŁCIOWY, MINOWIEC, LEPNICZKA, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, LEJEK, EFEDRA, BURGER, JAMÓN, RYNKONZAUR, ŻÓŁTKO, TOCZEK, WĄTLIK, KOSZARKA, SKIP, OSOKA, SYNDROM, IZBA CHORYCH, ANGIOGRAFIA, CAPRICCIO, ELEMENT ALGEBRAICZNY, GRUPA NACISKU, KITEKAT, MANDALA, NIM, GALICYJSKOŚĆ, BECHTER, KANEMEJERIA, PARWIKURSOR, LOSILLAZAUR, WEZGŁOWIE, ANTYCIAŁO, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, GORYL, EGIROZAUR, PODYPLOMÓWKA, JOJO, SONDAŻ, POLAR, FOTEL DENTYSTYCZNY, TRANSPORTER, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, EKRAN, OBROST, KOMÓRKA NERWOWA, BIEŻNIK, DIAKRYTYKA, DRAPACZ, BRYCZKA, ZAKOLE, SANSON, APORT, TANIKOLAGREZ, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, SĄSIEDZKOŚĆ, BERGENIA, ŻYCIE PRYWATNE, PILOTKA, SIEĆ ZASTAWNA, ?KREDYT SUSZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNY RODZAJ GRAMATYCZNY DLA RZECZOWNIKÓW ŻYWOTNYCH, Z CHARAKTERYSTYCZNYM SYNKRETYZMEM FORM DOPEŁNIACZA I BIERNIKA LICZBY POJEDYNCZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNY RODZAJ GRAMATYCZNY DLA RZECZOWNIKÓW ŻYWOTNYCH, Z CHARAKTERYSTYCZNYM SYNKRETYZMEM FORM DOPEŁNIACZA I BIERNIKA LICZBY POJEDYNCZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY historyczny rodzaj gramatyczny dla rzeczowników żywotnych, z charakterystycznym synkretyzmem form dopełniacza i biernika liczby pojedynczej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY
historyczny rodzaj gramatyczny dla rzeczowników żywotnych, z charakterystycznym synkretyzmem form dopełniacza i biernika liczby pojedynczej (na 18 lit.).

Oprócz HISTORYCZNY RODZAJ GRAMATYCZNY DLA RZECZOWNIKÓW ŻYWOTNYCH, Z CHARAKTERYSTYCZNYM SYNKRETYZMEM FORM DOPEŁNIACZA I BIERNIKA LICZBY POJEDYNCZEJ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - HISTORYCZNY RODZAJ GRAMATYCZNY DLA RZECZOWNIKÓW ŻYWOTNYCH, Z CHARAKTERYSTYCZNYM SYNKRETYZMEM FORM DOPEŁNIACZA I BIERNIKA LICZBY POJEDYNCZEJ. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x