PROGRAM KOMPUTEROWY DOKONUJĄCY TŁUMACZENIA (TRANSLACJI) PROGRAMU NAPISANEGO W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, Z POSTACI ŹRÓDŁOWEJ DO POSTACI WYNIKOWEJ MOŻLIWEJ DO WYKONANIA PRZEZ MASZYNĘ (POTOCZNIE: „ZROZUMIAŁĄ DLA MASZYNY”) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSLATOR to:

program komputerowy dokonujący tłumaczenia (translacji) programu napisanego w określonym języku programowania, z postaci źródłowej do postaci wynikowej możliwej do wykonania przez maszynę (potocznie: „zrozumiałą dla maszyny”) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSLATOR

TRANSLATOR to:

program, aplikacja (często internetowa) tłumacząca teksty w językach naturalnych, wykorzystująca różne algorytmy tłumaczenia automatycznego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY DOKONUJĄCY TŁUMACZENIA (TRANSLACJI) PROGRAMU NAPISANEGO W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, Z POSTACI ŹRÓDŁOWEJ DO POSTACI WYNIKOWEJ MOŻLIWEJ DO WYKONANIA PRZEZ MASZYNĘ (POTOCZNIE: „ZROZUMIAŁĄ DLA MASZYNY”)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.756

JATA, ŚWIATŁO, PARY SPORTOWE, POGOŃ ZA RENTĄ, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BALANS, UNIWERSUM HERBRANDA, WIKARIUSZ GENERALNY, ZŁAZ, ŚWIATŁO CZERWONE, REDINGOT, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, OBORA, ELEGIA, AUDIOTEKST, ZASIEKI, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, KROPLA CHMUROWA, CHLAJNA, KUC HACKNEY, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, RDZA ZBOŻOWA, GŁOŻYNA, DEGRESJA PODATKOWA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, LAPILLI, WAGINOSCEPTYK, SYMETRALNA, NÓŻ RZEŹNICZY, WYDZIELINA ORGANIZMU, PRZEBITKA, KWEZAL, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, HISZPANKA, NOŻYCE CEN, GLORIA, ODTWÓRCA, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, LIGATURA, WIĄZANIE POTRÓJNE, GZYMSIK, CHOROBA DARLINGA, MUSZKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, MIÓD SZTUCZNY, ACENA BUCHANANA, TUTORIAL, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, BLOKADA EKONOMICZNA, CHAŁAT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, HAPEK, CZYSTA FORMA, KRZYŻ POKUTNY, BORDER, ALF, MASŁO, REFLUKS, DROGI RODNE, DOM OBŁĄKANYCH, KOZUB, ZAMIANA, ENCEFALOPATIA, UŻYTEK LEŚNY, RÓŻDŻKA, FIRMA ZWROTOWA, KRAV MAGA, ODPRAWA CZASOWA, ZENIT, BRODAWCZAK, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, AKCENTUACJA, KAND, GMERK, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KLAPA, KATAFRAKTA, DYCHAWICA, PUNKT ROSY, PRZĘSŁO, KANCELARYZM, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, HAKONOS, ZGORZELINA, KOŃ OLDENBURSKI, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, MAKROKOSMOS, HEROSTRATYZM, BENEFIS, TRAWOŻERNOŚĆ, FILTR, TWIERDZENIE RAMSEYA, BIAŁKO BŁONOWE, SCHRONISKO, CELOWNIK, KALANETYKA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, LEGOWISKO, AWIATORY, AMFORA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, MAHAWANSA, KULBAKA, BRUNO, SZYMPANS, POLE, GNOZA, PALARNIA, AGENCJA PŁATNICZA, GŁOWICA, CIEPŁE LODY, WYBIEG, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ANIOŁ STRÓŻ, PASTEL, PODATEK WYRÓWNAWCZY, AKTORSTWO, PAPIER MASZYNOWY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PALEC, LOKACJA ATELIEROWA, TORFOWISKO WISZĄCE, ADBLOCK, ŻABA SZTYLETOWATA, PRĄD ZMIENNY, KREDYT SUSZOWY, AMORTYZACJA PODATKOWA, GRANATOWA POLICJA, LAMA, JĘZYK MIGOWY, ELASTOR, ATRYBUT, KOŃ TRAKEŃSKI, CZARNA, SPANDAU, OBORA DWORSKA, WIDEŁKI, PŁAT CIEMIENIOWY, INTERNOWANY, APROBACJA, TENDER, ROZBIEG, WIELKI BRAT, RYZYKO INWESTYCYJNE, TAG, PODKAST, KEDYW, DOMEK DLA LALEK, KURIER PODHALAŃSKI, CIT, SPECJAŁ, RAKIJA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ANTYMON, OPERACJA, OFELIA, SŁONECZNOŚĆ, ODGŁOS, PRZEMIANA POLITROPOWA, SAŁO, KILWATER, ROZPRZA, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, ŁUK DŁONIOWY, STRATEGIA, KRAJKA, POIDŁO, DROGA POŻAROWA, ŻYŁA JĄDROWA, BRAMKA KONTAKTOWA, GMERK, MSZAR, FOLKLOR, MASZYNA INDUKCYJNA, BUDA, WIZERUNEK, MURZYŃSKI, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, ZAPIAN, NACIOS, USTERZENIE PIONOWE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, NIEŚMIAŁOŚĆ, MACIERZ KORELACJI, FILARIOZA, SZÓSTY ZMYSŁ, PARSER, REGENERACJA, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, MASZYNA TURINGA, TUNDRA, DALEKOPIS, WIĘZIENIE, PÓŁKOLONIE, CZYTACZ, FIALA, STYR, TĘSKNICA, WALENCJA, MUZYKA PROGRAMOWA, GÓRALSKOŚĆ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KUCHNIA WOJSKOWA, HELIOTROP, BINEGACJA, POIDEŁKO, UTARG CAŁKOWITY, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, OBIJACZ, IRTYSZ, LORIA, KOSZARKA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, OPERACJA, ODGAŁĘZIACZ, KAPELUSZ KARDYNALSKI, PARK MASZYNOWY, POIDŁO, OBIEKT, DROGA MAGISTRALNA, SZOK TERMICZNY, BRAT MLECZNY, GEOFIT, SAMOGRAJ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DRABINIAK, GRUCZOŁ SUTKOWY, MERCURY, BASIC, QUENDË, FIRMAMENT, KATHARSIS, OKLEPIEC, POKŁAD GŁÓWNY, SURFING, TĘCZA, KONFEDERACJA, EKSPRES KOLBOWY, SKALA RÉAUMURA, ANDROID, ARCHETYPOWOŚĆ, PODGŁÓWEK, ŁACHA, KOLUR, INGRES, PREDYSPOZYCJA, REKWIZYCJA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, PASEK, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, ETHSHAR, HAREM, ALGEBRA, TANIEC BRZUCHA, PKB PER CAPITA, MONTAŻOWNIA, ANKH-MORPORK, TELEFON ZAUFANIA, HIPERTEKST, MIARKOWNIK SPALANIA, SKIFF, PLIK, BLASZKA, KONTO, DEKREMENT TŁUMIENIA, FALA NOŚNA, WŁOSIENICZNIK, CHMIELNICCZYZNA, MATERIAŁ, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, GINEKOLOGIA, TOMIZM, ULGA UCZNIOWSKA, STRUMYCZEK, ROZETKA, GRUPA INTERESU, SZYPUŁA, ŁĄCZNIK DROGOWY, POCHŁANIACZ GAZÓW, GRUPA, MATIZ, HUMOR, DETAL, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, WERSJA STABILNA, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, BĘBENEK, OBYWATELKA, SUPERMODELKA, PATRON, NACIEK, ALLELOPATIA, WIATRAK, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, BATYSTAT, WARSZTAT, DRABINA, ?PIŻMAK AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY DOKONUJĄCY TŁUMACZENIA (TRANSLACJI) PROGRAMU NAPISANEGO W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, Z POSTACI ŹRÓDŁOWEJ DO POSTACI WYNIKOWEJ MOŻLIWEJ DO WYKONANIA PRZEZ MASZYNĘ (POTOCZNIE: „ZROZUMIAŁĄ DLA MASZYNY”) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY DOKONUJĄCY TŁUMACZENIA (TRANSLACJI) PROGRAMU NAPISANEGO W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, Z POSTACI ŹRÓDŁOWEJ DO POSTACI WYNIKOWEJ MOŻLIWEJ DO WYKONANIA PRZEZ MASZYNĘ (POTOCZNIE: „ZROZUMIAŁĄ DLA MASZYNY”)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSLATOR program komputerowy dokonujący tłumaczenia (translacji) programu napisanego w określonym języku programowania, z postaci źródłowej do postaci wynikowej możliwej do wykonania przez maszynę (potocznie: „zrozumiałą dla maszyny”) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSLATOR
program komputerowy dokonujący tłumaczenia (translacji) programu napisanego w określonym języku programowania, z postaci źródłowej do postaci wynikowej możliwej do wykonania przez maszynę (potocznie: „zrozumiałą dla maszyny”) (na 10 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY DOKONUJĄCY TŁUMACZENIA (TRANSLACJI) PROGRAMU NAPISANEGO W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, Z POSTACI ŹRÓDŁOWEJ DO POSTACI WYNIKOWEJ MOŻLIWEJ DO WYKONANIA PRZEZ MASZYNĘ (POTOCZNIE: „ZROZUMIAŁĄ DLA MASZYNY”) sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY DOKONUJĄCY TŁUMACZENIA (TRANSLACJI) PROGRAMU NAPISANEGO W OKREŚLONYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA, Z POSTACI ŹRÓDŁOWEJ DO POSTACI WYNIKOWEJ MOŻLIWEJ DO WYKONANIA PRZEZ MASZYNĘ (POTOCZNIE: „ZROZUMIAŁĄ DLA MASZYNY”). Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x