RUCH POLITYCZNY I SPOŁECZNY, DĄŻĄCY DO POŁĄCZENIA W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY ZIEM ZAMIESZKIWANYCH PRZEZ PODOBNE GRUPY ETNICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRREDENTA to:

ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 9 lit.)IRREDENTYZM to:

ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IRREDENTA

IRREDENTA to:

ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 9 lit.)IRREDENTA to:

radykalny włoski ruch polityczny na przełomie XIX i XX wieku, zapoczątkowany około 1878 roku, głoszący konieczność przyłączenia do Włoch m.in. Trydentu, Triestu, Istrii i Dalmacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCH POLITYCZNY I SPOŁECZNY, DĄŻĄCY DO POŁĄCZENIA W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY ZIEM ZAMIESZKIWANYCH PRZEZ PODOBNE GRUPY ETNICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.105

BIEGUN, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, NAZGUL, BEZTORBIKOWATE, MOST POWIETRZNY, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, NOVIAL, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, ODŁÓG, APASZKA, IRREDENTA, PARSĘTA, OCEANNIKI, WYDATEK INWESTYCYJNY, KALIMBA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, CHOROBA CUSHINGA, GERMAŃSKI, DALI, CEZURA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TAM TAM, CIEMNY PRZEPŁYW, MIĘSIEŃ POCHYŁY, AKT MOWY, RETROGRADACJA, OPŁATA BANKOWA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SAMBENITO, NOSOROŻEC JAWAJSKI, BAŁAGULSZCZYZNA, NEXIA, BAZA NOCLEGOWA, MLECZNIK, ŁĘK TYLNY, BUFOR, SUKSAMETONIUM, ŻYŁA TWARZOWA, BANDOLIER, RENTA PLANISTYCZNA, ANARCHIZM, ŚWINKA MORSKA, SEKWOJA, FILOGENEZA, BARDON, GENTILE, DEPRAWACJA, OCZKO, KREDYT KONSUMENCKI, MIEJSCE KULTU, PRZEJEŻDŻAJĄCY, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, WĄŻ POŻARNICZY, DANDAKOZAUR, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, DUŻY PION, PRZĘSŁO, KANGNAZAUR, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KAMIZELKA RATUNKOWA, REPUBLIKA FEDERALNA, BRETOŃSKI, KILOFEK, GABINET CIENI, TLEN, PEROWSKIT, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, WYWIAD, ABISYNKA, MUNICYPIUM, PIERZASTOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, WAPNO NIEGASZONE, TRAKEN, SONDA, TAJEMNICA BANKOWA, TRAWIENIE, CHOROBA KÖNIGA, CZASOWNIK FRAZOWY, CHIŃSKI, BADANIE, DINODONTOZAUR, TRIPLOID, AIRBUS, ZROST, PRĄD ZAWIESINOWY, ZASUWNICA, PRÓBA ŻELAZA, NÓŻKOWCE, ZAKRES REAKCJI, WOLNOMULARSTWO, PREZYDENTKA, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ŻYŁA NIEZGODNA, NABIEG KORZENIOWY, SAMICA, USZKO, NASTECZNIK, MARZEC, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, UCHO, GRUPOWICZKA, SZAFA GRAJĄCA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, BON LOKACYJNY, DIONE, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, REJESTR KOZACKI, RUCH RELIGIJNY, DIONE, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, KARBOL, KĄT BRYŁOWY, LEKTORAT, QUICKSTEP, PRZYSTAWANIE, KLATCH, CZAPRAK, DOBRO KONSUMPCYJNE, BÓBR WSCHODNI, LIW, AURORACERATOPS, KASTYLIJSKI, WYDZIELINA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PLEMIĘ, PROPORZEC, BAZA ORBITALNA, HARCERSTWO, SINGIEL, SKARB PAŃSTWOWY, JASZMAK, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, MENUHIN, ADWEKCJA, SPOWALNIACZ, KLAKSON RĘCZNY, EUROPA, WYDMUSZKA, DZIOBAK, TATARSKI, AZBEST BIAŁY, NAPĘD, OKUPOWANIE, OBÓJ MIŁOSNY, ZAMKNIĘCIE CELNE, DROGA PUBLICZNA, MANAT AZERSKI, PEDAŁÓWKA, SYSTEM KANCLERSKI, GUZ, PONTYFIKAT, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, REGULARYZACJA TICHONOWA, DOBRO PRYWATNE, WIR PIASKOWY, LUSITANOZAUR, WANADOWIEC, JUDASZ, SIOGUN, KATANGA, SPADKOBRANIE, DŁUG TLENOWY, HIBERNACJA, GAJDY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, NORMA REAKCJI, SZYFR, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, STARONORDYJSKI, KOTURN, MACH, RZEKOTKA KARŁOWATA, NASIĘŹRZAŁOWCE, RUSOFILIZM, PÓŁGOLF, SYNTETYZATOR, BISKUPIANIN, KOMISJA NADZWYCZAJNA, KOLONIA, WEKTOR, KLINKIER CEMENTOWY, OŚ PORTALOWA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, TRASA ŚREDNICOWA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, BURKA, TOLLER, POCIĄG, SYSTEM EKSPERTOWY, KULTUROWOŚĆ, FILC, ZDANIE WZGLĘDNE, RUCH PO OKRĘGU, SARI, TONSURA, KROKODYL NILOWY, ŚLAD PAMIĘCIOWY, ELIMINACJA, CHŁODNIK LITEWSKI, ZAKRĘT, PROTOZUCH, CIEŃ, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, SZYDEŁKO, GROOMING, WIELOMIAN ORTOGONALNY, KOŃ APPALOOSA, ŁOPATKA, BRAMKA KONTAKTOWA, ELEUSIS, CZUBATY PAWIAN, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, DZIKI MIÓD, LABDAN, GERMANIZATOR, GRANATOWA POLICJA, FRYGIJKA, SKAŁA OSADOWA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, GHI, DRGNIENIE, SEKSTET, WISŁA, POŁAĆ DACHOWA, REGAUD, JODEK, WCZASY POD GRUSZĄ, DYSK LOKALNY, EURYBIONT, NAGŁOŚNIENIE, OSAD FLUWIOGLACJALNY, BARAŃCZAK, NINGCHENGOPTERUS, KOMŻA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, THEBE, POSTOŁ, ODWOŁANIE, GNIOTOWCE, ORLY, WSPÓLNY CZYNNIK, KWAS NALIDYKSOWY, RZEKOTKA OLBRZYMIA, KLASA POSIADAJĄCA, ŁUK DŁONIOWY, KONFIGURACJA, BANDOLET, WIRUSY DSDNA, PROTEROZUCHIDY, EMERYTURA POMOSTOWA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PARUZJA, FLAK, GHOUL, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, PREDYKATYW, STOSUNEK SPOŁECZNY, ASTATYZM, DOLNOSASKI, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, ZERÓWKA, DYCHAWICA, FAWELA, ZROŚLAK, TUTOR, PIERWOTNIAK, POŁABSKI, KROWIA GĘBA, JĘZYK INDOIRAŃSKI, SYNKOPA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, TRANSGRESJA, PAR, KORWINIZM, UKŁAD DYNAMICZNY, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, POMOC, TERMITIERA, TRAWERS, SŁUPOZĘBNE, STOŻEK NAPŁYWOWY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, AKCJONARIUSZ, SABOT, INDUKCJA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, KOŃ LUZYTAŃSKI, MAKOWSKI, WIRUSY SSRNA-RT, LIDER, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ?CRIOLLO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.105 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCH POLITYCZNY I SPOŁECZNY, DĄŻĄCY DO POŁĄCZENIA W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY ZIEM ZAMIESZKIWANYCH PRZEZ PODOBNE GRUPY ETNICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RUCH POLITYCZNY I SPOŁECZNY, DĄŻĄCY DO POŁĄCZENIA W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY ZIEM ZAMIESZKIWANYCH PRZEZ PODOBNE GRUPY ETNICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRREDENTA ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 9 lit.)
IRREDENTYZM ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRREDENTA
ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 9 lit.).
IRREDENTYZM
ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne (na 11 lit.).

Oprócz RUCH POLITYCZNY I SPOŁECZNY, DĄŻĄCY DO POŁĄCZENIA W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY ZIEM ZAMIESZKIWANYCH PRZEZ PODOBNE GRUPY ETNICZNE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - RUCH POLITYCZNY I SPOŁECZNY, DĄŻĄCY DO POŁĄCZENIA W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY ZIEM ZAMIESZKIWANYCH PRZEZ PODOBNE GRUPY ETNICZNE. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast