RUCH SKRĘTNY GÓRNEJ POŁOWY CIAŁA W EWOLUCJACH NARCIARSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROTACJA to:

ruch skrętny górnej połowy ciała w ewolucjach narciarskich (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROTACJA

ROTACJA to:

zmienność polegająca na zastępowaniu osób, rzeczy itp. innymi, w zamkniętym zbiorze (na 7 lit.)ROTACJA to:

obrót dookoła własnej osi (na 7 lit.)ROTACJA to:

przemysłowa odmiana druku (na 7 lit.)ROTACJA to:

krążenie jakiegoś produktu na rynku (towarów, pieniędzy) (na 7 lit.)ROTACJA to:

obracanie się wokół własnej osi (na 7 lit.)ROTACJA to:

gra bilardowa rozgrywana na stole do ósemki (na 7 lit.)ROTACJA to:

transpozycja przewodów linii napowietrznej polegająca na zmianie miejsc przewodów w obrębie wiązki czwórkowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCH SKRĘTNY GÓRNEJ POŁOWY CIAŁA W EWOLUCJACH NARCIARSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.401

FERGANOCEFAL, ZWÓJEK, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, PÓŁTUSZA, ENDOSZKIELET, SUMIK KORALOWY, NASYCANIE, KROK, WĄSY, ZIMNO, DEFERENT, AMPUTACJA, WYPAD, MYMURAPELTA, ODLOT, STOPIEŃ FAHRENHEITA, MASWERK, WYDRZYK, MIMETYZM, JANSENIZM, RUCH PRZYSPIESZONY, CIĄG, ROTACJA, PERYHELIUM, MITSUKURINA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, ZEFIROZAUR, RÓWNIK, EKUMENIA, EKOLOGIZM, DRĘTWOTA, ZAWAŁ, AMORFICZNOŚĆ, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, GRACILICERATOPS, CZUCIE MIĘŚNIOWE, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, OPUCHLIZNA, MAPA, GĄBKA, DRENAŻ, FILTRACJA, STRUNOWIEC, ZASUWNICA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, STYL WILHELMIŃSKI, ZBLIŻENIE, TASIEMIEC UZBROJONY, SOMATOTOPAGNOZJA, RZEZAK, FILAMENT AKTYNOWY, RUCH HIPPISOWSKI, TEOLOGIA WYZWOLENIA, FIKOŁEK, MULARSTWO, ZORZA POLARNA, PROGLOTYD, SPAMER, EKUMENIZM, TRAWERSOWANIE, DRYF KONTYNENTALNY, DYSLOKOZAUR, POZYCJA, HARCERSTWO, TATUAŻ, APOGEUM, ATTYLA, TYLOCEFAL, FAŁDÓWKA UNITKA, TYŁEK, TALENKAUEN, NEOKLASYCYZM, PROTEZA, DROGA LOKALNA, WZORZEC RUCHOWY, OMDLAŁOŚĆ, LIKORYN, RUCH PIESZY, WYGIBAS, AKADYJSKI, ŚLUNSK, RUCH, EMISYJNOŚĆ, ROZMACH, CIERNIOGŁOWY, JAMA PACHOWA, ZACHÓD, SZCZUTEK, PAWPAWZAUR, ŚREŻOGA, DUPAL, ALASKACEFAL, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, TROGLOFIL, KRUCHOŚĆ, RUCH ZMIENNY, GRZBIET, STEPÓWKA, BÓBR EUROPEJSKI, PLASTYKA, CIĘŻAR, APOGEUM, RATRAK, ANTRYKOT, KOMUNIKACJA, ROTACJA, CIEPLARKA, PATAS, CIAŁO AMORFICZNE, SZKIELET, SZUANGMIAOZAUR, FIZYCZNOŚĆ, PAZURNICE, RAKIETA, ZAKOŃCZENIE, PÓŁWAŁEK, SIŁA PŁYWOWA, ANTARKTOPELTA, ŁAMANIEC, ŁUSKA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SILUOZAUR, METODA TERMICZNA, SAMOOKALECZENIE, AERODYNAMIK, SKLEPIENIE KOLEBKOWE, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, CHITYNA, RUCH PRZYŚPIESZONY, PRZÓD, FIZYKA STATYSTYCZNA, FLUID, MEZOMORFIA, GENDER, DRESZCZE, POZYCJA RYGLOWA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, AMFIPROSTYL, KOSMETYK, REKIN CHOCHLIK, KLĘK PODPARTY, RUCH EKOLOGICZNY, PENELOPOGNAT, RUCH CIĄGŁY, ZAZDROSTKA, BOCIANIE GNIAZDO, NOGA, PRERAFAELITYZM, LASKOWANIE, ŁAPCE, TOTEM, PARZYSTOŚĆ, CIELISTOŚĆ, PIONIZACJA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, KANCIASTOŚĆ, TYNKTURA, WĘDRÓWKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, GALWEOZAUR, DAUMIER, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KOŃCZYNA, PÓŁGOLF, PRZYWODZICIEL, SEGMENTACJA, HABER, TRYL, MASA RELATYWISTYCZNA, SKOCZNIA, PANCERZOWCE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KARDIODON, PÓŁKWATERKA, RUCH SPÓŁDZIELCZY, LONKOZAUR, LĘDŹWIE, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, WĄŻ, WIENIAWSKI, CHOROBA SEGAWY, ROTACJA, TROJAŃCZYK, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, LANAZAUR, RUCH KRZYWOLINIOWY, STRUP, POTENCJAŁ DZETA, IMMUNOLOGIA, SOCZEWKOWANIE, STYGOFIL, PRZESUW, NAPÓR, TIK, STEREOTYPIA, ZACHŁYST, CZŁONECZEK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, CYKL PRECESYJNY, TAUKA, ABOLICJONIZM, TUNICZKA, ŁASKOTKI, FAŁDOPŁETWE, UMYWALNIA, RUCH CHŁOPSKI, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, MEDYCYNA NUKLEARNA, RUCH, LOT, RELIKWIA, ANATOMIA, DYSEKCJA, RÓŻA SKOCZKOWA, SYMETRIA, UKŁAD ODNIESIENIA, ZASADA MACHA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, REZONANS, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, PRYSZNIC, OBIEG, RUCH PO OKRĘGU, EKOSFERA, SEKSTA, SZTUCZNY SATELITA, MASONERIA, RUCH WZGLĘDNY, JĘZYK AKADYJSKI, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DACH NACZÓŁKOWY, NATURYZM, PRZYCISK, PRZEWRÓT, DYLIŻANS, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, CIĘŻAR POZORNY, POŚRÓDKI, CHWOST, APASTRON, ŻYŁA OCZNA DOLNA, SOLIDARNOŚĆ, HANSUEZJA, KEMALIZM, METAMERIA, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, OPÓR AERODYNAMICZNY, GOTYCYZM, HIPISKA, PERIASTRON, AMEBA, KOHEZJA, NOSOROŻEC PANCERNY, ODLEŻYNA, ALTERNATYWA, PRONACJA, UDERZENIE, OKRĄŻENIE, LAMNOKSZTAŁTNE, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, HUSARIA, KUPEREK, JESIOTRY, PÓŁKWATEREK, ŁONO, SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA, AMBYSTOMOWATE, SILNIK PNEUMATYCZNY, OPUSZKA PRĄCIA, PANEWKA, BIEGUN, KOMES, HIPOTROFIA, FIRLETKA, STRZAŁKA MAŁA, MASZOPERIA, RUSOFILIZM, PANAMERYKANIZM, MIESZEK, DŁOŃ, ECHINODON, CZŁONY, RUCH EUSTATYCZNY, ABERRACJA, RZUT, TYMPANON, ABROZAUR, PODRYG, ADWEKCJA, ROZWIERACZ, WYGIBAS, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, MAŁY RUCH GRANICZNY, CZERWIOCH, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, ?SKĄPOSZCZETY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCH SKRĘTNY GÓRNEJ POŁOWY CIAŁA W EWOLUCJACH NARCIARSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCH SKRĘTNY GÓRNEJ POŁOWY CIAŁA W EWOLUCJACH NARCIARSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROTACJA ruch skrętny górnej połowy ciała w ewolucjach narciarskich (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROTACJA
ruch skrętny górnej połowy ciała w ewolucjach narciarskich (na 7 lit.).

Oprócz RUCH SKRĘTNY GÓRNEJ POŁOWY CIAŁA W EWOLUCJACH NARCIARSKICH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RUCH SKRĘTNY GÓRNEJ POŁOWY CIAŁA W EWOLUCJACH NARCIARSKICH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x