OBRÓT DOOKOŁA WŁASNEJ OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROTACJA to:

obrót dookoła własnej osi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROTACJA

ROTACJA to:

zmienność polegająca na zastępowaniu osób, rzeczy itp. innymi, w zamkniętym zbiorze (na 7 lit.)ROTACJA to:

przemysłowa odmiana druku (na 7 lit.)ROTACJA to:

krążenie jakiegoś produktu na rynku (towarów, pieniędzy) (na 7 lit.)ROTACJA to:

obracanie się wokół własnej osi (na 7 lit.)ROTACJA to:

gra bilardowa rozgrywana na stole do ósemki (na 7 lit.)ROTACJA to:

ruch skrętny górnej połowy ciała w ewolucjach narciarskich (na 7 lit.)ROTACJA to:

transpozycja przewodów linii napowietrznej polegająca na zmianie miejsc przewodów w obrębie wiązki czwórkowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRÓT DOOKOŁA WŁASNEJ OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 301

PRONACJA, PIASTA, PARABOLOIDA OBROTOWA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, AREA, WSPÓŁRZĘDNA, CINKCIARZ, TRAWERS, RYNEK FORMALNY, ANTROPONIM, CANO, ROTACJA, ROTACJA, SAMOPAŁ, ELIPSOIDA OBROTOWA, AGNOZJA TWARZY, CASSINI, MIECZ OBROTOWY, LOTKA, ROTACJA, WYMYK, POWIERZCHNIA STEROWA, RACHUNEK MAKLERSKI, PĘDNIK AZYMUTALNY, SOLILOKWIUM, OBRÓT, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, SPÓŁKA CICHA, BĄCZEK, ROTACJA WEWNĘTRZNA, SAMOIDENTYFIKACJA, TELIGA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, TARCZA, EPONIM, DOBA, MARKETING SKOJARZENIOWY, DALMIERZ OPTYCZNY, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, KEFIJA, OKRĘŻNOŚĆ, ŚLIZG, ŁOŻYSKO WZDŁUŻNE, AKCENTUACJA, BĄK, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, MANEWR, ZWROT, KOLIMACJA, EGO, WAHACZ WZDŁUŻNY, SAMOUBÓSTWIENIE, ROTACJA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, PRZEWROTKA, BANIA HERONA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, TURBINA RUROWA, ANTYTETYCZNOŚĆ, ZADUFANOŚĆ, DYSTORSJA, LIŚĆ KARTEZJUSZA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KORONA, STOŻEK ROTATORÓW, WIR, CYKL PRECESYJNY, POPRZECZNOZĘBNE, GYROS, KAROSAŻ, ROK, EKSPATRIANT, PRUET, TRESKA, GODNOŚĆ, PÓŁHURT, BUDOWLA CENTRALNA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, ZWIERACZ, RÓWNIK, BĄK, OBRÓT WSTECZNY, PORA ROKU, OTWÓR KIERUNKOWY, SZARA STREFA, BLOK LINOWY, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, ROSYJSKA RULETKA, CIĄGNIK BALASTOWY, ROTACJA, WIR, AFIRMACJA, ŻWIRKO, KORYTARZYK, DOBA, BEZROLNY, WIĄZAR, BUKSA, SZYSZKA, AMBYSTOMY, PRECESJA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, RUCH PRECESYJNY, HOMOLOGIA, ROTACJA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, TURBINA OSIOWA, POJAZD NIENORMATYWNY, SAMOUMARTWIENIE, WAŁ, WIECHA, GWIAZDA PORANNA, PIEPRZNICZKA, AFISZOWANIE SIĘ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, OGNISKO, NEPOTYSTA, PLOTER BĘBNOWY, LON, HAMARTIA, OBRÓT PUBLICZNY, KRUZENSZTERN, WIR POWIETRZNY, PODNIESIONE CZOŁO, KABESTAN, ŚWIŃSKI TRUCHT, SAMOUTWIERDZENIE, BRYŁA OBROTOWA, KOŁNIERZ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ROTATOR, SUPINACJA, OBUDOWA, BANKS, BIEGUN GALAKTYCZNY, OBRÓT, USTERZENIE PIONOWE, GALILEUSZ, KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI, POLE WIROWE, ANTONOMAZJA, TRAWERSOWANIE, KOŁO ŁOPATKOWE, MŁYNEK MODLITEWNY, PŁETWA STEROWA, AMBYSTOMOWATE, OTOCZENIE, TANATOFILIA, BLOCZEK, WIROWOŚĆ, UPADEK, CYGA, HANDEL WEWNĘTRZNY, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, METAMERIA, PLANETA, PRZEGUB, AUTOIDENTYFIKACJA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, DOCHÓD PASYWNY, TRESA, , INWALIDA WOJENNY, AMFILADA, NEPOTYZM, OBRÓT, RÓWNOLEŻNIK, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, OSTEOTOMIA, AUTOPERCEPCJA, WADA DREWNA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, RÓWNOLEŻNIK, HELISA, SAMOJEBKA, KOZIOŁ, TURBINA PROMIENIOWA, BĄK, SFERA GWIAZD STAŁYCH, TRAKT, OBRÓT HANDLOWY, CZARNY RYNEK, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, KOŁONICE, KOLIMACJA, RÓWNIK, KONFORMACJA, PRAWO DEWIZOWE, KOLBA, JAGODOSTAN, LINIA ŚRUBOWA, RUCH WSTECZNY, KAMARYLA, PATRIOTYZM, WAŁ, MŁYNEK, MASZTÓWKA, KOŁA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, SWAWOLNOŚĆ, ROTACJA, KOŁO, OCZY DOOKOŁA GŁOWY, OBRÓT, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, OBRÓT PIERWOTNY, POZAOSIOWOŚĆ, ŁOŻYSKO OSIOWE, KOŁOWRÓT, AUTOAFIRMACJA, ALIANCI, BAZIA, PLOTER ROLKOWY, ENKODER ABSOLUTNY, MASZT, EKSPATRIANTKA, STOSINA, BUZKASZI, TRANSEPT, ZGŁAD, KOŁOWRÓT, OBRÓT PODATKOWY, NIESYMETRYCZNOŚĆ, MOTOR, OBRONA WŁASNA, SAMOPONIŻANIE, WAŁEK, BRADLEY, OŚ STRZAŁKOWA, OBRÓT WTÓRNY, NIEPOWODZENIE, EKLIPTYKA, BUKS, ROZSTAW OSI, BREST, GRUPA ETNICZNA, KLIENT, ARMILA, OBRÓT PRAWNY, MEGALOMANIA, WAŁECZEK, MINUTNIK MECHANICZNY, TORUS, BECZKA, OBRÓT, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SUWACZEK, TURBINA PROMIENIOWA, MONTAŻ HORYZONTALNY, MEGALOMANIA, OBEJŚCIE, KISZKA FASZYNOWA, NACISK, RÓWNIK NIEBIESKI, PIRUET, CONCEPT ART, PODRZUT, BŁĄD KOLIMACYJNY, OBRÓT SPECJALNY, WALEC KOŁOWY PROSTY, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, ASYMETRIA, KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA, BRADLEY, GOL SAMOBÓJCZY, KOŁNIERZYK, ROTACJA, PLOTER GRAWERUJĄCY, OBRÓT PIENIĘŻNY, PODWÓJNA HELISA, GORS, BUKS, IGŁA MAGNETYCZNA, ROZPORNICA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, POLE SIŁOWE, WIELKA LITERA, BAZIA, TRAWERS, OWOCOSTAN JAGODOWY, PRZYWODZICIEL, OBCHÓD, ARAFATKA, WIATRACZEK, OBRÓT, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PIACENTINI, ROTOR, ROK PLATOŃSKI, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, MIKSER PLANETARNY, ASYMETRYCZNOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, OBRÓT, SEGMENTACJA, PADÓŁ, WALUCIARZ, ?SYMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 301 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRÓT DOOKOŁA WŁASNEJ OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRÓT DOOKOŁA WŁASNEJ OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROTACJA obrót dookoła własnej osi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROTACJA
obrót dookoła własnej osi (na 7 lit.).

Oprócz OBRÓT DOOKOŁA WŁASNEJ OSI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OBRÓT DOOKOŁA WŁASNEJ OSI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x