AFIRMACJA SAMEGO SIEBIE, DOSTRZEGANIE, STWIERDZENIE WŁASNEJ WARTOŚCI, APROBATA SAMEGO SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOAFIRMACJA to:

afirmacja samego siebie, dostrzeganie, stwierdzenie własnej wartości, aprobata samego siebie (na 13 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AFIRMACJA SAMEGO SIEBIE, DOSTRZEGANIE, STWIERDZENIE WŁASNEJ WARTOŚCI, APROBATA SAMEGO SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 951

EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, HUBA BIAŁAWA, GOL SAMOBÓJCZY, IDIOLATRIA, STONKA, PRANIE PIENIĘDZY, ILUZJA PIENIĄDZA, APOSTATA, DRYF KONTYNENTALNY, WADA, RETROGRADACJA, AFIRMACJA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, DOMINIKANKI, MIKROMACIERZ DNA, RODAK, POBRATYMCA, SYGNAŁ CIĄGŁY, RANGA WIĄZANA, NEURON LUSTRZANY, ESTETYZM, FANFARON, TABLICA, UKŁAD REGULARNY, ROTACJA, ANTYWESTERN, DEPRECJACJA, IMPUTACJA, BOK, PRZYBLIŻENIE, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, KABOTAŻ, ROZKŁAD WEDŁUG WARTOŚCI OSOBLIWYCH, PIĘĆSETKA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, ELEMENT FLORYSTYCZNY, FILOZOFIA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KREDYT INWESTYCYJNY, PARAMETRYZACJA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, REKLAMIARZ, DOCHÓD PASYWNY, LICZBA PIERWSZA, BŁĄD WZGLĘDNY, DYSTANS, ZYSK REZYDUALNY, STAŁA KOSMOLOGICZNA, PRZESMYK, KONFRONTACJA, MILJON, SITKO, FIGURACJA, KABOTAŻ MAŁY, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, SETKA, SUPLEMENT, WIDMO MACIERZY, RECYDYWISTA, PRZECIWSTAWIENIE, KABOTAŻOWIEC, FUNKCJANA, METALICZNOŚĆ, SZMIRA, KROPKA, SMAR, PUZZLE, WZÓR REDUKCYJNY, PROCES ODWRACALNY, TROJAK, FUNKCJA DODATNIA, DYSKRYMINACJA CENOWA, KARBUNKUŁ, KOMUNIKACJA, CHARLES, KARŁOWATOŚĆ, PARA, TYSIĄC, JĘZYK FRYZYJSKI, PUNKT SIODŁOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, DEWALUACJA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, PROPORCJA, DWUZŁOTÓWKA, RELACJA ZWROTNA, WIELOMIAN ORTOGONALNY, KRĘGOSŁUP, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ORNAMENT KANDELABROWY, STACCATO, RELATYWIZM MORALNY, MAKSYMALISTA, UKŁAD DYSKRETNY, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, MACIERZYSTOŚĆ, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, IMPUTOWANIE, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, KADASTER, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, SZCZELINA DYLATACYJNA, SIŁA PŁYWOWA, KLUCZ KODOWY, ZMIENNA, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SAMOKRYTYKA, SZMIRA, ARYTMETYKA MODULARNA, GRABEN, PODEJŹRZON LANCETOWATY, SYNKOPA, INTERNALIZACJA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, ŁUK, BOLERKO, MEGALOMANIA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, SAMODESTRUKCJA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, AUTOPARODIA, FANTAZJA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, JEDNOPENSÓWKA, GNUŚNOŚĆ, EWALUACJA SPLOTOWA, TAMBOREK, NAPĘD ELEKTRYCZNY, NADCIŚNIENIE, SKARB, OPŁATA STOSUNKOWA, OPERAT SZACUNKOWY, OPOZYCJA, KONCEPTUALIZM, UWEWNĘTRZNIENIE, KRESKA, PRZELICZNIK, PARALAKSA, AFISZOWANIE SIĘ, SZLIF WYPUKŁY, MOTOR, TANATOFILIA, MELANCHOLIK, ODSZCZEPIENIEC, CZYNNOŚĆ OPODATKOWANA, TROISTOŚĆ, WF, SAMOPONIŻANIE, ALTOCUMULUS, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KONGRUENCJA, ELEMENT TOCZNY, KABOTAŻ WIELKI, KOLAUDACJA, DWUDZIESTKA, EKSKLUZYWIZM, OPTIMUM EKOLOGICZNE, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, NAJDA, INFLACJA AKADEMICKA, KASKADA TROFICZNA, POKER ROZBIERANY, ZANĘTA, CIAŁO SZTYWNE, INTERAKTYWNOŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, MODYFIKACJA, SOLILOKWIUM, DESOCJALIZACJA, LINIE BEAU, PROBIERZ, SARNA, KOMPENSACJA, TCHÓRZOSTWO, CHAŁUPNIK, OSTENTACJA, STÓWKA, SPRZECZNOŚĆ, EFRONTERIA, ROTACJA, KOŁO ŁOWIECKIE, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, ORLIK, RAMOTA, WSPÓŁUCZENNICA, AUTOTRANSFUZJA, PIĘCIOGROSZÓWKA, ZWARCIE, PÓŁCZŁOWIEK, INWALIDA WOJENNY, POPRZEDNIK, OCENA, BAZYLIKA KATEDRALNA, PRZEWÓD PŁASKI, SZCZĘKOT, SZCZOTKA, SEPTYMOLA, STADO, LORNETA NOŻYCOWA, WARTOŚĆ DODANA, LANDO, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, NEUTRALIZACJA, CENT, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, ŁĄCZNIK, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, MAŁOSTKA, OPUSZCZENIE, STWIERDZENIE, TRANSLOKACJA, GRODZA, CZEŚĆ, ALOTROPIA, PERSKIE OCZKO, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, POPOVER, WZÓR JAWNY, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, DZIESIĄTKA, OSTENTACYJNOŚĆ, KASKADA, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, GRANICA, ŁĄCZNIK, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, WITALIZM, RACHUNEK CIĄGNIONY, PRĄD ZWARCIOWY, APROBACJA, GRADIENT, AKTYWA, SEKWENS, SERNIK WIEDEŃSKI, PRYZMAT PENTAGONALNY, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, BLISKOŚĆ, AUTORYTATYWNOŚĆ, BZDET, HOMOPOLISACHARYD, SPOSTRZEŻENIE, REKONFIGURACJA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MILION, ZAŚCIANEK, MIKROSKOP, LICZARKA, ZESTRÓJ, SILNIK WIDLASTY, POPULACJA, APROBATA, SAMOLUB, ŚRODEK ZASKARŻENIA, KOTWICA KINESTETYCZNA, CHARLES, BON OŚWIATOWY, WYDANIE, KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA, CEWA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, PEWNOŚĆ SIEBIE, OCENA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, WAŁ, GIMBOPATRIOTA, DIALOG KONKURENCYJNY, BOHATERSTWO, PARK NARODOWY, OBSERWACJA, LIGATURA, TABLICA ASOCJACYJNA, POWTÓRZENIE, BIPAK, GARNIEC, OBRÓT SYNCHRONICZNY, AUTOEKSPRESJA, TRESKA, WSPÓŁPLEMIENNIK, DUBELTÓWKA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WYRAŹNOŚĆ, GZYMS KORDONOWY, KLASTER PRZEMYSŁOWY, AUTODESTRUKCJA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MACIERZ KLATKOWA, EPOKA LITERACKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KOMPENSACJA, PODNIESIONE CZOŁO, SWAWOLNOŚĆ, SAMOZNISZCZENIE, ?CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AFIRMACJA SAMEGO SIEBIE, DOSTRZEGANIE, STWIERDZENIE WŁASNEJ WARTOŚCI, APROBATA SAMEGO SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AFIRMACJA SAMEGO SIEBIE, DOSTRZEGANIE, STWIERDZENIE WŁASNEJ WARTOŚCI, APROBATA SAMEGO SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOAFIRMACJA afirmacja samego siebie, dostrzeganie, stwierdzenie własnej wartości, aprobata samego siebie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOAFIRMACJA
afirmacja samego siebie, dostrzeganie, stwierdzenie własnej wartości, aprobata samego siebie (na 13 lit.).

Oprócz AFIRMACJA SAMEGO SIEBIE, DOSTRZEGANIE, STWIERDZENIE WŁASNEJ WARTOŚCI, APROBATA SAMEGO SIEBIE sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - AFIRMACJA SAMEGO SIEBIE, DOSTRZEGANIE, STWIERDZENIE WŁASNEJ WARTOŚCI, APROBATA SAMEGO SIEBIE. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast