RODZAJ BRONI PALNEJ; DŁUGA BROŃ ŚRUTOWA POSIADAJĄCA 2 KOMORY NABOJOWE ORAZ 2 LUFY UŁOŻONE RÓWNOLEGLE OBOK SIEBIE LUB JEDNA POD DRUGĄ (TZW. BOK), NIEGWINTOWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUBELTÓWKA to:

rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 10 lit.)DWURURKA to:

rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUBELTÓWKA

DUBELTÓWKA to:

rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 10 lit.)DUBELTÓWKA to:

DWOJAK, NADLUFKA, DWURURKA śrutowa strzelba myśliwska (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI PALNEJ; DŁUGA BROŃ ŚRUTOWA POSIADAJĄCA 2 KOMORY NABOJOWE ORAZ 2 LUFY UŁOŻONE RÓWNOLEGLE OBOK SIEBIE LUB JEDNA POD DRUGĄ (TZW. BOK), NIEGWINTOWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.975

BAR, TRIMUKRODON, DOJRZAŁOŚĆ, ANNA, DOCZESNA, KARTA MOBILIZACYJNA, INFLACJA INERCYJNA, RODNIK, FESTMETR, MIĘKISZ POWIETRZNY, WATA, PEDOFILSTWO, PODBRZUSZNIK, GRÓD, STROBILANT, GALASÓWKA, DARŃ, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, ORZESZEK ARACHIDOWY, TRZON, FLINTA, OPOŃCZYK, IMPREZA TURYSTYCZNA, SIUSIUMAJTEK, PATENT, PIONEK, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, WYCHODZTWO, RÓŻA SKALNA, KORZENIE, KAUKAZ, BROŻEK, WĘGLÓWKA, OBRONA, BENEFICJANT, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, REWIŚ, KORPORACJA, WIECZERNICA GÓROLUBKA, PENDENT, DYDELFOKSZTAŁTNE, GOŁODUPIEC, STRAWIŃSKI, KURURU, ZWŁOKI, LEMIESZ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, FENELZYNA, AMPLA, CZASZA, GRUPA WSPARCIA, GRZECHOTKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SPODEK, PSAMMOFITY, SIEDEMNASTKA, DOBYTEK, DRĄŻEK POGO, ARSENAŁ, KOŃ KUZNIECKI, KLUSKI ŚLĄSKIE, ŁUSKOKSZTAŁTNE, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, JEDWAB NATURALNY, WIEŚ PLACOWA, ESTOŃSKOŚĆ, PIWONIA, KONIEC ŚWIATA, CHRYSTIANIA, TROPIK, DZIRYT, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, PURPURA, LOGIKA ROZMYTA, ANTYTETYCZNOŚĆ, KANOE, EKWINOFILIA, WRZUTA, SYPIALKA, FILM ANIMOWANY, MŁODZI, NELSON, DOM REKOLEKCYJNY, TERYLEN, PUNKT BAZOWY, TECZKA, TYTANOZUCH, PANTOFAG, SABOTY, GMATWEK, BANAT, HAFCIARSTWO, SZCZAWA, SMYCZ, PLEMIĘ ADAMOWE, ŚCIANKA DZIAŁOWA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, NATRYSK, POLICJA MUNICYPALNA, PREMIA GÓRSKA, KASIARZ, PRĄTNIKOWCE, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, OPASŁOŚĆ, RADIOMAGNETOFON, HUBA, METAMORFIZM, RATYSZCZ, PRAWA POKREWNE, OHAR, TOPÓR, CHIRURGIA ESTETYCZNA, BŁYSTKA WAHADŁOWA, BETON, SZMIZETKA, BIOFLAWONOID, DZIĄSŁO, BAŁWANICA, MIŚ KOALA, ZMIANA PATOLOGICZNA, AMPUŁA, PAŃSZCZYŹNIAK, WNĘTROSTWO, ORLIK, PRZEJAZD KOLEJOWY, AUTOMOBILISTA, CELESTA, CANCA, CINGULUM, OBRAZEK, JASKÓŁKA, ENTEROTOKSYNA, LINIA MIŁOŚCI, BYDLĘ, ENZYM PROTEOLITYCZNY, CHIŃSKA TORTURA WODNA, BANITA, ESENCJA, KRAWĘDŹ, MELDUNEK SYTUACYJNY, GETRY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, CYWILKI, PRZEŚMIEWKA, PILOKARPUS, KUKUŁKA, MŁYNEK, ALWALKERIA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MÓRG, GLIBENKLAMID, ABRAZJA, MORAWSKI, REKUPERATOR CIEPŁA, TASZCZYN, ROKIET, PIERWSZY OFICER, POMADKA, WARSTWA, OJCIEC CHRZESTNY, PŁAWICA, BEJCA, PRAWO PRYWATNE, WIRCZYK, KOLEJKA METRA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, PEDERASTKA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, OPRZĘDZIK, SPAD, MELODRAMAT, MAHOŃ, TERMOLOKATOR, ZGORZEL POWSCHODOWA, DEKLARANT, GRZECHOTKA, LIRYKA, LAMA, P-BENZOCHINON, KUCHCIK, IZBA POSELSKA, WAGON, OTWÓR, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, RICOTTA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KAPONIERA, CZARNA KSIĘGA, ZŁOŻENIE BRONI, DRZEWO LAUROWE, AKCJA, RENÓWKA, OZONEK, GENERALISSIMUS, OSTROWIANKA, BĘBEN, KSIĘŻNICZKA, MUSZKA, TARLATAN, SOŚNICOWATE, ŁUPEK WĘGLOWY, DZIADZIENIE, SHERGOTTYT, ARMARIA, TABOR, POPRZECZNICA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, DROGA TWARDA, NALEPKA, WIEK DOROSŁY, GODZINA WYCHOWAWCZA, SPOTKANIE MODLITEWNE, PLOTER TERMICZNY, STREFA NADGRANICZNA, POWÓZ, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, WIELOKROTNOŚĆ, SZUPINKA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, HEJT, WOSKOWOŚĆ, NOTA, PODKŁAD, RATA BALONOWA, AKROLIT, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, MASZYNOZNAWSTWO, CZUBATY PAWIAN, WSPÓŁCZYNNIK, PANICZ, ZABURZENIE NASTROJU, KONFISKATA, MASA CZĄSTECZKOWA, BRYŁA SZTYWNA, PIZA, ŻERDŹ, MIZUNA, BRUK, NIECHLUBNOŚĆ, HASTA, PŁOŻYMERZYK, ZAINTERESOWANIE, POŁOZ ZIELONY, KAEM, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MINA MORSKA, LIMFOBLAST, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, DROGA, KALISZANIN, LUCJANY, RÓŻA, PODRZUT, KAPLERZ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KALONG, KAPPACYZM, DRABINOWIEC MROCZNY, CZERWONY, KASZYCA, ELIPSA, JAN, JĘZYK LODOWCOWY, CEPELIN, MISECZKA, NAPPA, BANDYTYZM, TŁO, PODSYP, ABH, BYLICA, BARANEK, INSTALACJA, WYCHÓD, ROZGAŁĘŹNIK, PSYCHOLOGIA, SILNIK TURBOODRZUTOWY, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, TAŚMA FILMOWA, ARTYKULATOR, MOHRG, COLA, OLIWKA INFLANCKA, SZEŚCIAN, LIBERALIZM SOCJALNY, MIARA, OPERATOR BITOWY, IKONA, PLAMA WĄTROBOWA, IMPOSTOR, LIBELLA, LÓD, KOLEPIOCEFAL, SYDEROFIR, HALA PERONOWA, NERKÓWKA, ?SKRZYNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI PALNEJ; DŁUGA BROŃ ŚRUTOWA POSIADAJĄCA 2 KOMORY NABOJOWE ORAZ 2 LUFY UŁOŻONE RÓWNOLEGLE OBOK SIEBIE LUB JEDNA POD DRUGĄ (TZW. BOK), NIEGWINTOWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI PALNEJ; DŁUGA BROŃ ŚRUTOWA POSIADAJĄCA 2 KOMORY NABOJOWE ORAZ 2 LUFY UŁOŻONE RÓWNOLEGLE OBOK SIEBIE LUB JEDNA POD DRUGĄ (TZW. BOK), NIEGWINTOWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUBELTÓWKA rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 10 lit.)
DWURURKA rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUBELTÓWKA
rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 10 lit.).
DWURURKA
rodzaj broni palnej; długa broń śrutowa posiadająca 2 komory nabojowe oraz 2 lufy ułożone równolegle obok siebie lub jedna pod drugą (tzw. bok), niegwintowane (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI PALNEJ; DŁUGA BROŃ ŚRUTOWA POSIADAJĄCA 2 KOMORY NABOJOWE ORAZ 2 LUFY UŁOŻONE RÓWNOLEGLE OBOK SIEBIE LUB JEDNA POD DRUGĄ (TZW. BOK), NIEGWINTOWANE sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - RODZAJ BRONI PALNEJ; DŁUGA BROŃ ŚRUTOWA POSIADAJĄCA 2 KOMORY NABOJOWE ORAZ 2 LUFY UŁOŻONE RÓWNOLEGLE OBOK SIEBIE LUB JEDNA POD DRUGĄ (TZW. BOK), NIEGWINTOWANE. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x