NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARKA to:

niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZARKA

CZARKA to:

Sarcoscypha (Fr.) Boud. - rodzaj grzybów należący do rodziny czarkowatych (Sarcoscyphaceae); wyrastają na opadłych gałązkach drzew liściastych, często zagrzebanych w ziemi (na 6 lit.)CZARKA to:

zawartość czarki; tyle, ile się mieści w czarce (na 6 lit.)CZARKA to:

dawna jednostka objętości stosowana w Rosji (na 6 lit.)CZARKA to:

niewielkie naczynie o kształcie miseczki używane do różnych płynów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.817

DUET, UŻYTEK, AFEKT PATOLOGICZNY, ABANDON, RZECZY OSTATECZNE, ANIMIZM, MELON, RAWA, EFEKT BOGACTWA, GRUZEŁEK, LAMA, CHERUBIN, PRZEPITA, TWIST, KASA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, BALIJKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, CIĄŻA, ROZMIAR, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, WULKAN CZYNNY, QUEBECKI, PILOT, ŁASZT, KANISTER, OPIS, WINO, WYKONAWCA, MNICH, TEMNODONTOZAUR, PEPIK, PIĘDŹ, TONAŻ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, TELEKONWERTER, POŚLAD, WIGONIA, WŻER, KRATY, PRZEPIS KOŃCOWY, RAWKA BŁAZEN, WEŁNA, PRZYWÓZKA, MIOTEŁKA, POLIPTYK, ALTERNATA, PRZEKOZAK, UNDERGROUND, WICEDZIEKAN, KONTROLA PASZPORTOWA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, TAŚMA FILMOWA, KAROTENOID, HAFCIARSTWO, PRZEDŁUŻACZ, ZABAWKA, BRĄZOWNIK, SZTANGA, ZAŚPIEW, FLUORESCENCJA, MAŁA INFORMATYKA, OBSTRUKCJA, KOMPENSACJA WERBALNA, BULWARÓWKA, BIZA, PRZEMYSŁÓWKA, GEEK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ORŁORYB, JEHOLOPTER, KRZAKÓWKA, PRZEPIĘCIE, HEBAN, OCHRONA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CZEREŚNIA, KOŁYSANIE, SZCZOTKA, CHARYZMAT, WYCZARTEROWANIE, PORÓD RODZINNY, CEDRAT, GROŹBA BEZPRAWNA, RAPTULARZ, PERŁOWIEC, CHOLERA, DOJŚCIE, MISECZKA, PODOKARP, LEADER, REFLEKS, ODSIEW, MAŁA OJCZYZNA, TOPOLA, DOBIEG, KURHAN, ETOLA, PIĘTA ACHILLESA, SKUPISKO, WAFEL, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, IMPOST, PLUJKA, TAG, GEST, CAPRICCIO, HACZYK, EWALUACJA SPLOTOWA, ODCIĄG, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, MASZYNA PROSTA, KLUCZ GŁÓWNY, ALBINOS, TYTUŁ PRASOWY, POZIOMICA, LAMPKA, OPERA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SILNOŚĆ, FUNDAMENT, ZBAWCZYNI, BUŁAN, PIDŻIN, SONG, ZRĄB TEKTONICZNY, DOKTOREK, BLISKOZNACZNIK, PALIA, TROCINÓWKA, PORTUGALSKI, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, LUWERS, PROPAGANDÓWKA, PANEL STEROWNICZY, ZAJĘCZA WARGA, SIEĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RELING, PILAW, BASEN, OWICYD, ALEMBIK, KUTER UZBROJONY, PRACE KONSERWACYJNE, DEMOBILIZACJA, TYP, TYLOZOID, LUDOBÓJSTWO, KRAJ, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, PENTAPTYK, AMORFIK, STRASZYK, KAZAMATA, SKRZYNIA BIEGÓW, MECENAT ARTYSTYCZNY, OBJĘTOŚĆ, FUTRYNA, OGRANICZENIE, ANTONOMAZJA, KNOTNIK ZWISŁY, KALCEOLARIA, KOŁPAK, KĄPIEL, NOOBEK, KONTYNGENT CELNY, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, ALIENACJA RODZICIELSKA, KLIN, PATOGENICZNOŚĆ, SIAD, PULPA, LICZMAN, STOPKA, STOKŁOSA, BARSZCZ, FRANCUSKI, BAZA TRANSPORTOWA, KRYTYCZNOŚĆ, AMPUŁKA, OKRES, FRAZA, STRAPONTEN, INSTYTUT, OPCJA TERMINOWA, STRATA, TEOKRACJA, SPÓŁKA, GOŹDZIANKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, OLEJEK, PARTIA, BASEN, FARA, ANIOŁECZEK, STATYSTA, PLUTON, LATRY, PANICHIDIA, SEKRECJA, ZNAJDA, AZYL, POCIĄGŁOŚĆ, CIASTO PIASKOWE, SEANS, CZASZA LODOWA, SAMOCHODZIARZ, BEŁKOT, PIERWSZOŚĆ, TOWARZYCHO, DEPORTACJA, GALAKTYKA, SUMKA, CZASTUSZKA, BANDAŻ, BANIA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, BREZYLKA, TRZMIEL RÓŻNOBARWNY, BARANEK, SOKI, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, KORONA DROGI, WIOSŁO, SZUM, BOŻA RĘKA, UKAZ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, KOSMITA, SAUNA, PROFANATORKA, KOSZT INWESTYCYJNY, WIWAT, PROWINCJA, OPERA MYDLANA, ARABESKA, DYSONANS, GRUPA, PUZDRO, SKUPIENIE, AKWEN, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, NIEMOŻNOŚĆ, RĘKAWICZNIK, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SPRYCIARKA, DNI OTWARTE, SEPARACJA, RESPONDENT, GWIZDEK, OBIEKTYWNOŚĆ, EKSPLANTAT, WITACZ, ŚLISKOŚĆ, WIDŁY, AJENCJA, ZNAKOMITOŚĆ, IKONA, CZARNA KARTKA, KWAS LINOLENOWY, OBIEG, SZWEDZKOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, STRAJK OKUPACYJNY, WIESZAK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, OBRONA STREFOWA, PĄCZEK, DOBRO FINALNE, PREZYDENTKA, OBIEG NIEZALEŻNY, POMADKI, SALTARELLO, WERYSTA, SŁUŻEBNIK, CUKIER WANILIOWY, MEDALIK, TWARZYCZKA, SZCZYTÓWKA, WINIETA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ARCHIKONFRATERNIA, AWIZO, PARÓWKA, TERMINAL PASAŻERSKI, WKŁAD, POMNICZEK, SKRZAT, MROK, KARTA WIZYTOWA, MARUDA, POLONISTYKA, PLIK GRAFICZNY, STAN CYWILNY, ?PRZEZIERNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARKA niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARKA
niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku (na 6 lit.).

Oprócz NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast