Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARKA to:

niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZARKA

CZARKA to:

Sarcoscypha (Fr.) Boud. - rodzaj grzybów należący do rodziny czarkowatych (Sarcoscyphaceae); wyrastają na opadłych gałązkach drzew liściastych, często zagrzebanych w ziemi (na 6 lit.)CZARKA to:

zawartość czarki; tyle, ile się mieści w czarce (na 6 lit.)CZARKA to:

dawna jednostka objętości stosowana w Rosji (na 6 lit.)CZARKA to:

niewielkie naczynie o kształcie miseczki używane do różnych płynów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.158

KRÓLOWA MATKA, MELDUNEK, KOMISARZ, STUDNIA, KOLORYSTYKA, GUMBAD, STROPNICA, MOBBING, BATERIA, URLOP WYCHOWAWCZY, KRZYŻAKOWATE, SZEJK, KONWERSJA, HODOWCA, MAŁA GASTRONOMIA, KOPIEC, ZIMNE NÓŻKI, PAWANA, STAUROPIGIA, KRYSZTAŁEK, KOSMATOŚĆ, PROTETYKA, KREM, LINIA CZYSTA, KSIĄŻĘ, TWARZYCZKA, NADZIEWARKA, SZESNASTKA, MELODYJNOŚĆ, WAGA, OKRĄGŁOŚĆ, PIEPRZ MNISI, TEST, ŚWIĘTA, CIASNOŚĆ, DŻIHAD, WOLUTA, DIASYSTEM, AGREGAT POMPOWY, OBŁĄKANIEC, NAZWA SYSTEMATYCZNA, CZOŁOWNICA, GŁOWNIA, WEKTOR, DOM WCZASOWY, POLER, KONWERTER, KATEDRA, CZUJKA, MARTWIAK, BATERIA WODOCIĄGOWA, CZYNNIK SYTUACYJNY, ORTOGRAFIA, KIRPAN, METEOR, NET, ZMIANA WSTECZNA, BOBEK, GLORIA, ZAGOŃCZYK, PAJAC, STYMULACJA, CZARNA LISTA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KRWIŚCIĄG, POMIDOR DRZEWIASTY, ŻYWOPŁOT, ŻYŁA, KATAFOREZA, BIURO TECHNICZNE, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PROMIENIOWANIE, DOŻYWOTNOŚĆ, AKCENT, GLOBULE, BELKOWANIE, REKOMENDACJA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, NUKLEOZYD, HANDLARKA, PAŁANECZKA MAŁA, ADALINA, MRÓWKA, LOKAL SOCJALNY, SZTYLPY, CHRUST, ROGALIK, MIKROKASETA, REZYDENCJA, HARDTOP, EUTEKTYKA, UPUST, FLOTA, DYFTERIA, SAKLA, OLIWA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, OMYŁKA, SALSA, BOK, TROCINÓWKA, GRUSZKA, GÓRKA, KROTON, DZIECKO, MASCARPONE, LEPIARKOWATE, GEOFAGIA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, UZYSK, ESTOŃSKOŚĆ, ZŁOŻE, PACHCIARZ, ZŁOTOROST, WAFELEK, WYPADEK JĄDROWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PSIARKA, EKSPRES, GIRLANDA, LAWATERZ, PROGRAM, SINGEL, JOGURCIK, WAGON TAROWY, CYGANECZKA, RESPIRATOR, SLAJS, KRYTERIUM SYLVESTERA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, OKŁADKA, GRZEBACZ, ROZMIAR, SCHRONISKO, MACHANIE RĘKĄ, BAJOS, SKRZYDŁO, GROŹBA, MELILIT, CZOŁO, PUL, LIGUSTR, DIALOGIZM, ECCHI, RYGIEL, KORYTO, BIFORIUM, KOMBAJN GÓRNICZY, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, STRUKTURA DRAMATYCZNA, ULOTKA, DEFICYT, SKOPEK, FAŁDA, ŚLONSKI, STAN NIETRZEŹWOŚCI, CIĘGNO KOTWICZNE, KAPTUR, CIĘŻKIE DZIAŁA, KOLET, SMAROWNICA, TYMPAN, OPONA, WODA, SAMOODNOWA, KOMENTARZYK, RELIKWIA, KMIEĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, TYTOŃ, FREGATA ŻAGLOWA, DYSPENSA, FALA WZROSTOWA, SOLIDARYZM, SKRÓT, ŁUSZCZAK, KADŹ, PÓŁKLUZA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, PILOT, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PIEPRZ RÓŻOWY, ŻAGIEL REJOWY, OSIEMDZIESIĄTKA, KREACJA PIENIĄDZA, ZIELENICE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SAMOPOMOC, AGNOZJA TWARZY, RODNIK, SPRAWNOŚĆ, PODCZYSZCZALNIA, KRYSZTAŁEK, MYKOHETEROTROF, KATAFRAKTA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, MARKETING INWAZYJNY, KLIN, FILAR PRZYPOROWY, LODOWIEC NORWESKI, JĘZYK KIPCZACKI, MATOWOŚĆ, ETEZJA, ANTAGONISTA, SAMOREALIZACJA, INTERWIZJA, ANTYUTLENIACZ, BURNETT, NĘDZNOŚĆ, BLISKOZNACZNIK, KURATELA, BAŁAMUTNICA, SMAK, ŚMIAŁOŚĆ, KŁAMCZUCH, PACHOLĘ, COCKTAIL, CZŁONEK, ŚMIGŁOŚĆ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, OSEŁEDEC, KONWIKT, WÓR, ZBRODNIA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ENDOPROTEZA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, INTERMEZZO, REKLAMÓWKA, PODATEK ROLNY, MANIFEST, CENOBIORCA, MARAN, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ARTROZA, POPLECZNICTWO, BUGAJ, STRZAŁA, LAMA, BANDAŻ, POLEWA, WICI, PURUSZA, ANTOWIE, DAWKA, KLAPKA, PRZYSZŁOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, HALO, SZKUTNICTWO, RZECZNIK PATENTOWY, PUNKT DYMIENIA, OBCOWANIE PŁCIOWE, KARAWAN, PACHOŁEK, PROMIENNIK, KRĄG KAMIENNY, STRZAŁKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, CUDOTWÓR, TROJAN, GOMÓŁKA, OBSADA, PROWENIENCJA, BERŻERKA, PRZEPOJKA, CZARODZIEJKA, AUDYT, MAPA POZNAWCZA, CIUPAGA, PIĘDŹ, SYMBOL, STERCZYNA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, TRANSPOZYCJA, STYLO, MASŁO, BOLERO, GRZYB, PUNKT MOTORYCZNY, FOTORECEPTOR, BRZEMIĘ, PRZEKIEROWANIE, TKAŃCOWATE, CIUTKA, DROŻDŻE, WEZWANIE, STOS, PRODIŻ, PONCZOWNICA, SCYT, CYBORIUM, ŻYWOTOPIS, CANZONA, ZNAWSTWO, SZTYCH, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, POCHLEBSTWO, IMACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKIE NACZYNIE, MAŁA MISECZKA, CZĘSTO NA NÓŻCE, NÓŻKACH LUB COKOLIKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czarka, niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARKA
niewielkie naczynie, mała miseczka, często na nóżce, nóżkach lub cokoliku (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x