Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W NAUKACH PRZYRODNICZYCH - POGORSZENIE STANU JAKIEGOŚ ELEMENTU ŚRODOWISKA WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA LUB NATURALNYCH PROCESÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGRADACJA to:

w naukach przyrodniczych - pogorszenie stanu jakiegoś elementu środowiska wskutek działalności człowieka lub naturalnych procesów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEGRADACJA

DEGRADACJA to:

rozpad organicznego związku chemicznego na mniejsze fragmenty lub stopniowe usuwanie fragmentów większych cząsteczek (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

zmiana czyjegoś stanowiska z wyższego na niższe, traktowana jako kara za np. nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NAUKACH PRZYRODNICZYCH - POGORSZENIE STANU JAKIEGOŚ ELEMENTU ŚRODOWISKA WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA LUB NATURALNYCH PROCESÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.898

ROZKAZ PERSONALNY, JEZIORO RYFTOWE, DŻIHAD, SZABROWNIK, KULT SOLARNY, PRZEWŁOKA, PASZPORTYZACJA, CYSTA BAKERA, AMFIPRION, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WYCINEK, EUCHARYSTIA, REKLAMANT, DOMINIUM, MODEL, FILC, KARTAN, PARKIETAŻ, POLIKRYSZTAŁ, POZIOM, ROM, SERIA, MEDIALNOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, TABLICZKA MNOŻENIA, PANOCZEK, CYTADELA, RZĄD, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, APARAT SZPARKOWY, ZRAZOWA, MŁAK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, POMPA OBIEGOWA, CIAŁO PRZYCZYNOWE, SYGNATURKA, WISKOZA, ROZSZCZEP WARGI, ZARZĄD, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KRYKIET, EKRANIZACJA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, DMUCHAWKA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, DZBANEK, NEUROPRZEKAŹNIK, RANA, ERGONOMIKA, BROŃ JĄDROWA, MIEJSCE, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ZASTRZALIN, STEROLOTKA, ROZBIÓR, ODSKOK, WULKAN CZYNNY, RODZIMOŚĆ, GUJOT, PRZESIEDZENIE, TETRAMER, GAJA, MONITORING PRZYRODNICZY, DEZERTER, NOODLE, UCZESTNIK, EUFORBIA, FAZA, IDIOSYNKRAZJA, KERO, HIPSOMETRIA, LINIA, POMALOWANE, ARABSKI, USTERKA, KOMBINACJA NORWESKA, WALC, TECHNIKA OPERACYJNA, PRZEPADEK, WIDMO ATOMOWE, BATALIA, BEZŻENNOŚĆ, PRZEGRYZKA, SENIOR, AZALIA, DESKA KLOZETOWA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PSEFOLOGIA, DOMEK, NAIWNIACTWO, KRĘGOSŁUP, OBSERWATOR STANU, TEST ATOMOWY, GRAFOSKOP, SZTYCH, DZIEDZICZENIE, RESET, SKĄPSTWO, PRZETACZANIE KRWI, ALKIERZ, LUZACKOŚĆ, HISZPAŃSKI, KOROZJA BIOLOGICZNA, DRUKARKA ROZETKOWA, OŚMIOKROTNOŚĆ, LIŚCIONOGI, KLASTER KOMPUTEROWY, FILM WOJENNY, EPOKA LITERACKA, SIECZKA, EWOLUCJA KASKADERSKA, HIERARCHIA, RUCHANKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, RAMIENICOWE, WODY PODZIEMNE, SKRZYDŁA, BAJKA, ANTAGONISTA, NASZ CZŁOWIEK, PRZYLEPNOŚĆ, LOTOSOWA STOPA, DEROGACJA, DESKARZ, GRUPA, KONTAKCIK, MISTERIUM, NIECKA BASENOWA, PRYMULA, BAGIETA, GRECKOŚĆ, LUDZKIE ZOO, KOMPLET, BOCIAN, PORA, LICZMAN, SCHABOWY, PAJA, BROKER, POZOSTAŁOŚĆ, ŁOPIAN, FRONTALE, NIEDOKRWIENIE, BLISKOZNACZNIK, PISZCZEK, PŁOW, DELEGACJA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, ODŻYWIANIE, KAWERNA, SZPRYCA, SPRYCIARKA, KACENJAMER, OGIEŃ, ARSENIAN(III), ZESTAW, AKCEPTOR, KOŁNIERZ, POSŁUCH, DOJRZAŁOŚĆ, KOLOKWIUM, KLAUZULA GENERALNA, KARAFKA, MŁYNEK, SZPILECZKA, BIEGŁY SĄDOWY, GARKUCHNIA, SKRĘTNIK, WĄTŁOŚĆ, KOPYTO, ZAPOTEK, WYBRANEK, CERKIEW, PAROWCZYK, PRZEDJĄDRZE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ATREZJA ODBYTU, PAJĄCZEK, SKŁAD, BEAN, KOSMONAUTA, SYMETRIA FIGURY, ADORACJA, NIESPIESZNOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, CYRKULACJA, KORA MÓZGOWA, INKUBATOR, SZTUKA, ALLELUJA, NACIEK, SEMAFOR, OBSERWATORKA, KLASTER, FLIGELADIUTANT, SKAŁA METAMORFICZNA, REWIZJA, STOPIEŃ, PODOBIZNA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, KPINA, ŁUK TRIUMFALNY, TREL, OWOCNIK, KREWETKA ATLANTYCKA, ELIPSA KONTEKSTOWA, ZREKOMPENSOWANIE, SINICE, GONDOLA, CERKIEW, FOTORECEPTOR, PANORAMA, SŁONECZNIK, RESTART, PŁYTA KORKOWA, OPIESZAŁOŚĆ, ANTYPAST, PLAMICA, BARYCENTRUM, SKAŁA WAPIENNA, WOLT, CIOTECZNY DZIADEK, KLASA, MACICA, KONTROLA DOSTĘPU, DUCHOWY PRZYWÓDCA, LIGAND, RELISH, BAJOS, OZIMINA, TYGIEL, PRZEWOŹNIK, MELANCHOLIA, HULAKA, RAMA, KONTYNGENT, PLATFORMA PROCESOROWA, PERSYFLAŻ, EKSPLOATACJA, CZŁONEK, GRZEBIEŃ, KONTEKST, GRZEBIEŃ, KINEZJOLOGIA, MOTOR, WODOPÓJKI, INTERWENCJA, FILTR KALMANA, BARBARZYŃSKOŚĆ, REDUTA, STUDNIA, CIĘŻAR, TRANSPORTER, RZECZY OSTATECZNE, KREDKA, CIĄGUTEK, SUPERINTELIGENCJA, DIRT, BRYTFANKA, ANTENA SATELITARNA, KORONA, WYTWÓRCA, WAMPIR, PIGWA, KIFOZA PIERSIOWA, KRÓLOWA RENET, DEASEMBLER, LEGOWISKO, CZAPKA FRYGIJSKA, STOŻAR, OSTOJA, CYTOWALNOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CZARNA KARTKA, PERSONA, KONGLOMERACJA, ROSZPONKA, WYLECZENIE, KOŚCIÓŁ FARNY, METAL CIĘŻKI, RYBA PO GRECKU, SEKCJA RYTMICZNA, KABRIOLET, KASA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, MATRYLINEARNOŚĆ, AFRYKANIZOWANIE, RZEKA CHWILOWA, APANAŻE, ŚCIANA, WAFEL, ABLACJA LODOWCOWA, SER ŻÓŁTY, KSIĄŻĘ, POSTOŁY, BEZPOWROTNOŚĆ, STREFA POŻAROWA, EMANACJA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.898 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w naukach przyrodniczych - pogorszenie stanu jakiegoś elementu środowiska wskutek działalności człowieka lub naturalnych procesów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NAUKACH PRZYRODNICZYCH - POGORSZENIE STANU JAKIEGOŚ ELEMENTU ŚRODOWISKA WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA LUB NATURALNYCH PROCESÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
degradacja, w naukach przyrodniczych - pogorszenie stanu jakiegoś elementu środowiska wskutek działalności człowieka lub naturalnych procesów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGRADACJA
w naukach przyrodniczych - pogorszenie stanu jakiegoś elementu środowiska wskutek działalności człowieka lub naturalnych procesów (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x